Zn hno3 đặc ) → zn(no3)2 + no2 + h2o, zn + hno3 → zn(no3)2 + nh4no3 + h2o

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng Tổng hợp kỹ năng Tổng hợp kiến thức

Zn + HNO3 (đặc) → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O | Zn ra Zn(NO3)2


616

Tailieumoi.vn xin reviews phương trình Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2Ogồm đk phản ứng, giải pháp thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số trong những bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn thể kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài bác tập về phương trình bội phản ứng hóa học. Mời chúng ta đón xem:

Phương trình Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

1. Phương trình bội phản ứng hóa học

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

2. Hiện nay tượng phân biệt phản ứng.

Bạn đang xem: Zn hno3 đặc

- sắt kẽm kim loại tan dần tạo thành hỗn hợp không màu với khí màu nâu đỏ bay ra

3. Điều khiếu nại phản ứng

- nhiệt độ thường

4. Bản chất của các chất gia nhập phản ứng

a. Bản chất của Zn (Kẽm)

- Trong phản bội ứng bên trên Zn là hóa học khử.

- Zn là kim loại chuyển động có tính khử mạnh tác dụng được với các axit.

b. Bản chất của HNO3(Axit nitric)

- Trong bội phản ứng bên trên HNO3là hóa học oxi hoá.

- Đây là một monoaxit mạnh, có tính oxi hóa mạnh có thể nitrat hóa nhiều hợp hóa học vô cơ.

5. đặc điểm hóa học

5.1. Tính chất hóa học của Zn

Kẽm là kim loại hoạt động có tính khử táo bạo Zn → Zn2++ 2e

a. Chức năng với phi kim

Zn công dụng trực tiếp với tương đối nhiều phi kim.

2Zn + O2→ 2Zn
O

Zn + Cl2→ Zn
Cl2

b. Công dụng với axit

Với các dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → Zn
Cl2+ H2

Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc:

Zn + 4HNO3đ → Zn(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O

c. Tính năng với H2O

Phản ứng này hầu hết không xảy ra vì trên mặt phẳng của kẽm có màng oxit bảo vệ.

d. Tác dụng với bazơ

Kẽm tác dụng với dung dịch bazơ mạnh: Na
OH, KOH, Ca(OH)2....

Zn + 2Na
OH + 2H2O → Na2 + H2

5.2. đặc điểm hóa học của HNO3

a. Tính axit

là một trong trong số các axit mạnh mẽ nhất, trong dung dịch:

HNO3→ H++ NO3-

- dung dịch axit HNO3có vừa đủ tính chất của môt dung dịch axit: có tác dụng đỏ quỳ tím, công dụng với oxit bazơ, bazơ, muối bột của axit yếu đuối hơn.

b. Tính oxi hóa

kim loại hay phi kim khi gặp axit HNO3đều bị thoái hóa về trạng thái lão hóa cao nhất.

- với kim loại:HNO3oxi hóa đa số các sắt kẽm kim loại (trừ xoàn (Au) với platin(Pt))

* cùng với những kim loại có tính khử yếu: Cu, Ag, ...

Ví dụ:

Cu + 4HNO3(đ) → Cu(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O

3Cu + 8HNO3(l) → 3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O

* Khi tính năng với những sắt kẽm kim loại có tính khử to gan hơn: Mg, Zn, Al, ...

Xem thêm: Vì nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới bán cầu bắc nên có

- HNO3đặc bị khử mang lại NO2.

Ví dụ:

Mg + 4HNO3(đ) → Mg(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O.

- HNO3loãng bị khử mang lại N2O hoặc N2.

8Al + 30HNO3(l) → 8Al(NO3)3+ 3N2O + 15H2O

- HNO3rất loãng bị khử cho NH3(NH4NO3).

4Zn + 10HNO3(rất loãng) → 4Zn(NO3)2+ NH4NO3+ 3H2O

* giữ ý:Fe, Al, Cr bị tiêu cực hóa trong hỗn hợp HNO3đặc nguội.

- cùng với phi kim:

Khi nấu nóng HNO3đặc có thể tính năng với phi: C, P, S, …(trừ N2và halogen).

S + 6HNO3(đ) → H2SO4+ 6NO2+ 2H2O

- Với hợp chất:

- H2S, HI, SO2, Fe
O, muối bột sắt (II), … gồm thể tính năng với HNO3nguyên tố bị oxi hoá vào hợp hóa học chuyển lên tới mức oxi hoá cao hơn.

Ví dụ:

3Fe
O + 10HNO3(đ) → 3Fe(NO3)3+ NO + 5H2O

3H2S + 2HNO3(đ) → 3S + 2NO + 4H2O

- các hợp chất hữu cơ như giấy, vải, dầu thông, … bốc cháy lúc tiếp xúc với HNO3đặc.

6. Cách tiến hành phản ứng

- mang đến HNO3 (axit nitric) tác dụng Zn (kẽm) và tạo nên chất H2O (nước), NO2 (nitơ dioxit), Zn(NO3)2 (Kẽm nitrat)

7. Bạn có biết

- hiện nay tại công ty chúng tôi không tất cả thêm bất kỳ thông tin nào thêm về phương trình này.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Wiki 3000 Phương trình hóa học
Công thức Lewis (Chương trình mới)Phản ứng chất hóa học vô cơ
Phản ứng hóa học hữu cơ
Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O | Zn ra Zn(NO3)2 | HNO3 ra Zn(NO3)2 | HNO3 ra NO2
Trang trước
Trang sau

Phản ứng Zn + HNO3 tốt Zn ra Zn(NO3)2 hoặc HNO3 ra Zn(NO3)2 hoặc HNO3 ra NO2 thuộc loại phản ứng thoái hóa khử vẫn được cân nặng bằng đúng chuẩn và cụ thể nhất. Hình như là một trong những bài tập có tương quan về Zn tất cả lời giải, mời chúng ta đón xem:

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O


Điều kiện phản ứng

- dung dịch HNO3.

Cách thực hiện phản ứng

Cho kim loại kẽm công dụng với hỗn hợp axit nitric

Hiện tượng nhận biết phản ứng

Kim các loại tan dần tạo thành thành dung dịch không màu cùng khí màu nâu đỏ bay ra.

Bạn có biết

Các kim loại mạnh như Mg, Al, Zn....: sắt kẽm kim loại mạnh thì gồm tính khử mạnh, nên có chức năng khử N+5 vào HNO3 xuống tận N-3, N+0, N+1 khớp ứng trong NH4+, N2, N2O…

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: mang đến phản ứng sau: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + 2H2O

Tổng thông số tối giản của làm phản ứng trên:

A. 8B. 9C. 10D. 12

Đáp án: C

Hướng dẫn giải:

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O


Ví dụ 2: Cho sắt kẽm kim loại kẽm chức năng với HNO3. Kẽm vào vai trò là hóa học gì?

A. Khử
B. Oxi hóa

C. Vừa là hóa học khử vừa là chất oxi hóa
D. Môi trường.

Đáp án: A

Hướng dẫn giải:

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Zn0 - 2e → Zn+2

Ví dụ 3: Hòa tan hoàn toàn 9,75 gam Zn trong lượng dư hỗn hợp HNO3 đặc, nóng. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X cùng V lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Quý hiếm của V là

A. 4,48.B. 2,24. C. 3,36. D. 6,72.

Đáp án D

Hướng dẫn giải:

Bảo toàn e: 2n
Zn = n
NO2 = 0,3 mol &r
Arr; VNO2 = 6,72 lít


CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, armyracostanavarino.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ những bộ sách cánh diều, liên kết tri thức, chân trời trí tuệ sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Cung cấp zalo Viet
Jack Official

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *