Unit 18 lớp 5 lesson 2 trang 54, lesson 2 unit 18 trang 54 sgk tiếng anh lớp 5 mới

Dưới đó là phần Lesson 2 của Unit 18: What will the weather be like tomorrow? (Thời tiết tương lai sẽ như vậy nào?) - Một công ty điểm rất rất đáng quan trọng tâm trong lịch trình Tiếng Anh 5 ra mắt về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Nội dung bài viết cung cấp nhắc nhở giải bài xích tập và phần dịch nghĩa giúp đỡ bạn hiểu cùng làm bài bác tập xuất sắc hơn.


1. Look, listen and repeat 2. Point & say 4. Listen and write one word in each blank 6. Let’s sing
*

1. Look, listen và repeat(Nhìn, nghe cùng lặp lại)

a)It"s so hot today! Is it always lượt thích this in summer, Nam? (Trời lúc này nóng quá! gồm phải trời thường như thế vào ngày hè không Nam?)Yes, it is. (Vâng, đúng rồi.)b)It"s usually hot in summer. And it rains a lot. (Trời tiếp tục nóng vào mùa hè. Cùng trời mưa nhiều.)Really? I lượt thích summer here because I can swim in the sea. (Thật sao? mình thích ngày hè ở đây cũng chính vì mình có thể tắm biển.)c)What"s summer lượt thích in your country, Peter? (Mùa hè ở đất nước bạn nắm nào hả Peter?)It"s cooler than here. But it"s very green. There are lots of flowers and plants. (Trời giảm nhiệt độ ở đây. Mà lại trời vô cùng xanh. Có tương đối nhiều hoa với cây cối.)d)Really? I"d lượt thích to visit your country in summer. (Thật không? mình muốn viếng thăm giang sơn bạn vào mùa hè.)

2. Point and say(Chỉ và đọc)

a) What"s spring like in your country? (Mùa xuân ở nước nhà bạn thay nào?)It"s usually cold. (Trời thường xuyên lạnh.)There is wind. (Có gió.)b) What"s summer like in your country? (Mùa hè ở đất nước bạn cố kỉnh nào?)It"s usually hot. (Trời hay nóng.)There are flowers. (Có nhiều hoa.)c) What"s autumn like in your country? (Mùa thu ở đất nước bạn cầm nào?)It"s usually cool. (Trời thường xuyên mát.)There is rain. (Có mưa.)d) What"s winter lượt thích in your country? (Mùa đông ở nước nhà bạn cố gắng nào?)It"s very cold. (Trời cực kỳ lạnh.)There is snow. (Có tuyết.)

3. Let’s talk(Chúng ta thuộc nói)

Ask and answer questions about the seasons and weather.

Bạn đang xem: Unit 18 lớp 5 lesson 2

(Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về đầy đủ mùa trong năm và thời tiết.)

Where bởi vì you live? (Bạn sống sinh hoạt đâu?)I live... (Tôi sinh sống ở…)How many seasons are there? (Có bao nhiêu mùa?)There are... (Có...)What are they? (Chúng là những mùa nào?)They"re... (Chúng là…)What"s your favourite season? (Mùa yêu thích của người tiêu dùng là mùa nào?)I like... (Tôithích…)What"s spring/summer/... Like? (Trời mùa xuân/hè/... Nuốm nào ?)It"s usually... (Trời thường...)

4. Listen và write one word in each blank(Nghe cùng điền một trường đoản cú vào mỗi nơi trống)

Name (Tên)Season (Mùa)Weather (Thời tiết)
Tonywinter (mùa đông)cold, a lot of (1) __wind__ (lạnh, những gió)
Akiko(2) __winter__ (mùa đông)cold, a lot of (3) __snow__ (lạnh, nhiều tuyết)
MaiSummer (mùa hè)(4) __hot__, a lot of (5) __rain__ (nóng, những mưa

Audio script – Nội dung bài bác nghe:

1. Mai: bởi you lượt thích winter, Tony?
Tony: Yes. I like it very much.Mai: What"s winter lượt thích in your country?
Tony: It"s usually very cold. And there"s a lot of wind.2. Mai: What"s your favourite season in your country, Akiko?
Akiko: I like winter.Mai: Is it cold in winter?
Akiko: Yes, it is. & there"s a lot of snow.3. Hakim: What"s your favourite season, Mai?
Mai: I like summer.Hakim: What"s summer like in your country?
Mai: It"s usually hot. There"s a lot of rain.

5. Write about your favorite season và the weather(Viết về mùa yêu thích của bạn và thời tiết)

1. Mùa yêu thương thích của doanh nghiệp là mùa nào?
My favourite season is spring. (Mùa mến mộ của tôi là mùa xuân.)2. Thời tiết như thế nào vào mùa hâm mộ của bạn?
It"s cool. (Trời mát.)3. Hôm nay thời tiết núm nào?
It"s hot và sunny. (Trời rét và bao gồm nắng.)4. Khí hậu sẽ như thế nào vào ngày mai?
It"s cold & windy. (Trời rét mướt và bao gồm gió.)

6. Let’s sing(Chúng ta cùng hát)

The weather song(Bài hát thời tiết)

What"s the weather like?
What"s the weather like?
What"s the weather like today?
It"s sunny và it"s windy.And there will be rain later.What will the weather be like?
What will the weather be like?
What will the weather be lượt thích tomorrow?
It will be cold. It wil be wet.And there will be snow as well.

Hướng dẫn dịch:

Thời tiết nỗ lực nào?
Thời tiết rứa nào?
Hôm nay thời tiết vắt nào?
Trời gồm nắng và có gió.Và kế tiếp sẽ mưa.Thời máu sẽ thay nào?
Thời huyết sẽ nắm nào?
Ngày mai khí hậu sẽ thay nào?
Trời đã lạnh.Trời sẽ độ ẩm ướt.Và cũng biến thành có tuyết.

Xem đầy đủ video bài giảngtiếng Anh lớp 5 Unit 18tại kênh youtube Ms Hoa Junior nhé!

Từ vựng tiếng Anh lớp 5 - unit 18

*

*

*

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh lớp 5 - unit 18

Hỏi đáp về thời tiết ở tương lai

Khi mong muốn hỏi và vấn đáp về tình trạng thời máu ở thời điểm tương lai, tín đồ ta thường được sử dụng kèm một trạng trường đoản cú chỉ thời gian ở sau này (tomorrow (ngày mai), next week (tuần tới), next month (tháng tới),...)

Mẫu thắc mắc về thời tiết:

What will the weather be like + trạng từ bỏ chỉ thời hạn ở tương lai?

It’ll be...

Ex: What will the weather be like tomorrow? - It"ll be cold & stormy.

Hỏi đáp về một mùaở non sông của ai đó

Hỏi cùng đáp vềđặc trưng một mùa nghỉ ngơi một tổ quốc nào đó, bạn cũng có thể sử dụng kết cấu sau:

What’s + mùa trong thời hạn + lượt thích in your (her/his) country?

What’s + mùa trong thời điểm + like?

It’s + trạng từ gia tốc + công năng của mùa.

Ex: What"s summer lượt thích in your country?

What"s summer like? mùa hè như thế nào?

There are flowers. Có không ít hoa

Hỏi đáp về ai đó ái mộ mùa nào

Hỏi và đáp về sở trường của ai đó về một mùa trong năm, chúng ta cũng có thể sử dụng cấu trúc sau:

What’s your (her/his) favorite season?

I lượt thích ...

Ex: What"s your favorite season? - I lượt thích springs.

Luyện tập

Bài 1: Viết từ hoàn hảo chỉ khí hậu hoặc các mùa trong năm

*

Đáp án:

1. Autumn (mùa thu)

2. Winter (mùa đông)

3. Spring (mùa xuân)

4. Summer (mùa hè)

5. Snowy (tuyết rơi)

6. Cloudy (có mây)

Bài 2: Đọc đoạn văn và làm theo yêu ước từng phần

My name’s Nam. I live in Ha Noi. I have two friends, Lan & Minh. Lan lives in domain authority Nang.

Minh lives in Can Tho. The weather in our places is not the same. This weekend, it will be cold và dry in Ha Noi, but it will be cool & sunny in da Nang, & it will be hot and cloudy in Can Tho. The seasons are different, too. There are four seasons in Ha Noi: spring, summer, autumn và winter. But there are only two seasons in domain authority Nang và Can Tho: the dry season và the rainy season.

Xem thêm: Top 40 Câu Trắc Nghiệm Sử Lớp 11 Bài 9,10, Tự Chọn Bài 9,10

A. Viết từ trái nghĩa

1. Different:_____________________

2. Hot: ______________________

3. Rainy: ______________________

Đáp án:

1. Different: same (khác nhau: kiểu như nhau)

2. Hot: cold/cool (nóng: mát/lạnh)

3. Rainy: sunny/dry (mưa: nắng/khô)

B. Trả lời câu hỏi

1. How many seasons are there in Can Tho?

2. What are they?

3. What will the weather be lượt thích in Ha Noi this weekend?

4. What wil
S the weather be like in domain authority Nang this weekend?

5. What will the weather be like in Can 1 ho this weekend?

Đáp án:

1. There are two seasons.

2. They are the dry season & the rainy season.

3. It will be cold and dry.

4. It will be cool and sunny.

5. It will be hot & cloudy.

Bài 3. Chuẩn bị xếp những từ để tạo thành câu hoàn chỉnh

1. Are / seasons / there / in / four / country / my

_______________________________________

2. Autumn / what’s / Has Phong / like / in

_______________________________________

3. Usually / dry / it’s / cool / and

_______________________________________

4.Will / what / lượt thích / weather / be / the / tomorrow

_______________________________________

5. Be / cool / will / và / windy / it

_______________________________________

Đáp án:

1. There are four seasons in my country.

2. What’s the autumn like in nhị Phong?

3. It’s usually cool & dry/dry & cool.

4. What will the weather be lượt thích tomorrow?

5. It will be cool và windy/windy và cool.

Bài 4. Chọn từ thích hợp để điền vào vị trí trống

pastimes, free, favorite, their, colors, my, with, swimming

My (1) ……………….. Season is the fall. I lượt thích walking & I often walk in the parks near our house. I like the (2) ……………….. Of the trees in the fall: brown, yellow, orange and red. I love summer, too. It’s always hot in my country. I go (3)…………………….. Every day, & I lượt thích going out with (4)………………….. Friends in the long, warm evenings. I don’t often stay at home in the summer! I sometimes go to the beach (5)……………….. My family for two weeks in August.

Đáp án: 1. Favorite 2. Colors 3. Swimming 4. My 5. With

Dịch:

Mùa thương yêu của tôi là mùa thu. Tôi thích quốc bộ và tôi thường quốc bộ trong những công viên gần nhà của chúng tôi. Tôi thích color của cây vào mùa thu: nâu, vàng, cam và đỏ. Tôi cũng yêu mùa hè. Nó luôn luôn nóng ở giang sơn tôi. Tôi đi bơi mỗi ngày, với tôi thích đi dạo với bằng hữu vào những buổi tối dài, ấm áp. Tôi không thường xuyên ở nhà vào mùa hè! Thỉnh thoảng tôi đi biển lớn cùng mái ấm gia đình trong hai tuần trong tháng Tám.

Bài 5. Chọn lời giải đúng cho mỗi câu dưới đây

1. She …… doing aerobics

A. Are B. Does C. Is D. Has

2. Lan: “…… are you doing, Mai?” – Mai: “I’m reading”

A. What B. Who C. Which D. When

3. Mr Anh: “…… sports vị you play, Binh?” – “Binh: I play badminton.”

A. Where B. Who C. Which D. When

4. What vày you do in your ……time?

A. Home B. Busy C. Good D. Free

5. “How …… vày you go swimming?” – Mai: “Once a week.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *