Tuyệt Sắc Thái Giám Mỹ Nhân, Truyện Tuyệt Sắc Tiểu Thái Giám

xuy&#x
EA;n qua biến th&#x
E0;nh trước ngực buộc d&#x
E2;y vải th&#x
E1;i gi&#x
E1;m giả! Cũng may l&#x
E0; b&#x
EA;n người ho&#x
E0;ng thượng đại hồng nh&#x
E2;n, nổi tiếng , uống rượu , coi ai kh&#x
F4;ng vừa mắt c&#x
F2;n c&#x
F3; thể đạp mang đến mấy c&#x
E1;i.

Bạn đang xem: Tuyệt sắc thái giám mỹ nhân

Ai ngờ trời c&#x
F3; m&#x
E2;y gi&#x
F3; bất ngờ, sống ti&#x
EA;u s&#x
E1;i n&#x
E0;ng cư nhi&#x
EA;n cũng c&#x
F3; bị l&#x
E3;o thi&#x
EA;n gia tị tị một ng&#x
E0;y.

Nhiều lắm ghê hỉ, nhiều lắm k&#x
ED;ch th&#x
ED;ch, n&#x
E0;ng cơ nho nhỏ t&#x
E2;m can nhi thật sự kh&#x
F4;ng chịu nổi.


M&#x
E0;u đen Mạn Đ&#x
E0; La, y&#x
EA;u d&#x
E3; m&#x
E0; kịch độc, ng&#x
E2;n diện hắc hoa, rốt cuộc cất dấu b&#x
ED; mật g&#x
EC;?

Mạn Ch&#x
E2;u Sa Hoa, m&#x
E0;u đỏ thần b&#x
ED;, bạch y hoa hồng, rốt cuộc c&#x
F3; ra làm sao &#x
E2;n o&#x
E1;n d&#x
E2;y dưa?

&#x
C1;c nữ nắm quyền, g&#x
E0; cất cánh ch&#x
F3; sủa, lại ph&#x
E1;t hiện m&#x
EC;nh nho nhỏ n&#x
E0;y th&#x
E1;i gi&#x
E1;m nguy&#x
EA;n lai l&#x
E0;. . .

Nữ chủ cường đại, chuyện xưa tầng tầng x&#x
E2;m nhập, kh&#x
F4;i h&#x
E0;i h&#x
E0;i kịch! Thoải m&#x
E1;i Sảng Văn! Hoan ngh&#x
EA;nh thử đọc!

《 tuyệt sắc th&#x
E1;i gi&#x
E1;m 》

001 chương xuy&#x
EA;n qua

"Bốp! Bốp! Bốp" thanh &#x
E2;m ở y&#x
EA;n tĩnh ho&#x
E0;ng cung vào đại điện đặc biệt được vang dội, ch&#x
F3;i tai.

"Ngũ c&#x
F4;ng c&#x
F4;ng, ngũ c&#x
F4;ng c&#x
F4;ng! Ngươi mau tỉnh lại, Ho&#x
E0;ng Thượng chi&#x
EA;u ngươi đ&#x
E2;u!" Bạt tai thanh lại l&#x
EA;n.

"Ai, ai? Mẹ n&#x
F3;! Ai d&#x
E1;m đ&#x
E1;nh l&#x
E3;o tử!" Một c&#x
E1;i kh&#x
E9;o l&#x
E9;o th&#x
E2;n ảnh theo lạnh lẽo tảng đ&#x
E1; gạch thượng bật l&#x
EA;n đến.

"Ngũ c&#x
F4;ng c&#x
F4;ng, ngươi rốt cục tỉnh, mau, nhanh đi ngự thư ph&#x
F2;ng, Ho&#x
E0;ng Thượng chi&#x
EA;u ngươi! C&#x
F3; việc gấp!" Tiểu Đức Tử n&#x
F3;ng vội vạn phần, vào l&#x
F2;ng c&#x
F2;n c&#x
F3; sợ h&#x
E3;i, bởi v&#x
EC; hắn sợ ngũ c&#x
F4;ng c&#x
F4;ng bất tỉnh, đ&#x
E0;nh phải mạnh t&#x
E1;t v&#x
E0;o mặt, nhưng b&#x
E2;y giờ ngũ c&#x
F4;ng c&#x
F4;ng mặt l&#x
E0; sưng đỏ , chỉ sợ l&#x
E0;m ph&#x
E1;t bực vị n&#x
E0;y người l&#x
E3;nh đạo trực tiếp.

Xem thêm: Quyền Khai Thác Giá Trị Sử Dụng Của Tài Sản Được Gọi Là ?

"Tiểu Đức Tử, ngươi lại d&#x
E1;m phiến l&#x
E3;o tử bạt tai? Ăn gan b&#x
E1;o a!" Ngũ c&#x
F4;ng c&#x
F4;ng đối với c&#x
FA;i đầu c&#x
FA;i người Tiểu Đức Tử ch&#x
ED;nh l&#x
E0; hung hăng một cước.

"Ai nha, ngũ c&#x
F4;ng c&#x
F4;ng tha mạng a, Tiểu Đức Tử cũng đ&#x
FA;ng l&#x
E0; kh&#x
F4;ng c&#x
F3; biện ph&#x
E1;p, ng&#x
E0;i đẩy ta cửa vấp ng&#x
E3; liền h&#x
F4;n m&#x
EA;, Ho&#x
E0;ng Thượng ph&#x
E1;i người t&#x
EC;m ng&#x
E0;i, n&#x
F3;i c&#x
F3; chuyện gấp, tiểu nh&#x
E2;n cũng chỉ c&#x
F3; thể..." Tiểu Đức Tử vuốt bị n&#x
E9;m đau m&#x
F4;ng ủy khuất vạn phần, liền biết m&#x
EC;nh kh&#x
F4;ng quả ngon để ăn. .

"Việc gấp? kia c&#x
F2;n kh&#x
F4;ng mau đi!" Ngũ c&#x
F4;ng c&#x
F4;ng vội v&#x
E0;ng vuốt của hắn sưng đỏ mặt cấp tốc hướng ngự thư ph&#x
F2;ng chạy tới.

Vừa chạy vừa nghĩ, vừa rồi l&#x
FA;c h&#x
F4;n m&#x
EA;, c&#x
F3; thanh &#x
E2;m lu&#x
F4;n lu&#x
F4;n tại n&#x
F3;i với n&#x
E0;ng, n&#x
F3;i nàng mặc c&#x
E0;ng đến lớn nguyệt ho&#x
E0;ng triều đến đ&#x
E2;y.

N&#x
E0;ng l&#x
E0; ai?

N&#x
E0;ng l&#x
E0; hiện đại thi v&#x
E0;o trường cao đẳng thi rớt tía lượt tiểu học cao đẳng l&#x
E2;m, V&#x
F4; Nhan gặp vào s&#x
F4;ng phụ l&#x
E3;o, tưởng t&#x
EC;m một chỗ h&#x
ED;t thở kh&#x
F4;ng kh&#x
ED;, ai ngờ vận kh&#x
ED; lưng đến nh&#x
E0; b&#x
E0; ngoại, dưới ch&#x
E2;n thải c&#x
E1;i kh&#x
F4;ng, rơi v&#x
E0;o k&#x
EA;nh rạch, cứ như vậy hồn ph&#x
E1;ch rời khỏi người, xuy&#x
EA;n qua thời kh&#x
F4;ng.

Cũng may xuy&#x
EA;n qua chuyện n&#x
E0;y n&#x
E0;ng đ&#x
E3; thấy nhiều, l&#x
EA;n lớp đều l&#x
E0; đang cầm xuy&#x
EA;n qua tiểu thuyết nh&#x
EC;n xem thẳng chảy nước miếng, YY v&#x
F4; hạn, kh&#x
F4;ng nghĩ tới n&#x
E0;ng cũng c&#x
F3; thể ti&#x
EA;u s&#x
E1;i đi một hồi.

Xuy&#x
EA;n qua tựu xuy&#x
EA;n việt, n&#x
E0;ng thản nhi&#x
EA;n nhận, huống bỏ ra n&#x
E0;ng đầu &#x
F3;c c&#x
F2;n sở hữu theo n&#x
E0;y t&#x
EA;n tiểu th&#x
E1;i gi&#x
E1;m tr&#x
ED; nhớ, ch&#x
ED;nh l&#x
E0; ở n&#x
E0;ng l&#x
E0;m th&#x
E1;i gi&#x
E1;m tiền chuyện t&#x
EC;nh, n&#x
E0;ng liền kh&#x
F4;ng bị b&#x
E1;o đến đến.

Đường tiểu thiếu hụt gia bao gồm tiền có sắc, không còn lần này tới lần không giống phạm mệnh hoa đào nát, nhiều


*
(End)" />

nhất kiến tầm thường tình < xuyên nhanh > (End)

147387 3570 huyentranghihii • Full

Tác giả: Doãn thiệt hi
Phân loại:Huyền huyễn kỳ ảo
Trạng thái: dứt ✅ tiểu thuyết nắm tắt: một chiếc ngoại


*

Nông gia tốt sắc hậu phi

110688 726 Yukari_114 • Full

Hiện đại tiểu lãnh đạo mới vừa chuyển kiếp cho tới liền gặp mặt phải và nhất người bầy ông xa lạ


*

Tuyệt nạm Thần Y: Nghịch Thiên Ma Phi - tầm Mạt Ương Ương

512995 3498 Kha
Chi
Thuc • Full

"Yêu nghiệt, bí quyết gia xa một chút!" Mỗ người vợ vẻ mặt chịu đựng không nổi.Mỗ nam khó chịu xé quần áo,


*
Nhân Ngư Hãm Lạc" />

Nhân Ngư Hãm Lạc

374633 29656 Dang8229384 • Full

Quyển 1: từ chương 1- 200Tác giả: lạm Tiềm
Edit: Dang8229384Hoàn beta lần 1 (beta rồi n chắc vẫn có 1


*

phế truất tài nghịch thiên : phúc hắc tà phi quá sang chảnh và kiêu sa

246504 1472 nine_is_all • Full

Giới thiệu vắn tắt : Lâu chiêu mộ yên, thiên linh đại lục diễm trụ quốc chiến thần tướng quân nữ


*

không khí Trù dung nhan Sinh hương thơm - Đại đái Huân

101469 830 haonguyet1605 • Full

Thể một số loại : ngôn tình, xuyên việt, cổ đại, chủng điền, tùy thân không gian, dị năng, hoàn.Sơ lược :Vân


*

【BHQT-Dễ Đọc】Cắn bạn nữ chủ một ngụm, độc ác nữ xứng biến hóa A

199930 21912 irresistibly
Cute • Full

BH - ABO - Xuyên thư


*
Bạch Nguyệt quang đãng Của Bạo Quân Tàn Độc" />

Bạch Nguyệt quang quẻ Của Bạo Quân Tàn Độc

18292 594 aurelia_k3 • Full

Bạch Nguyệt quang quẻ Của Bạo Quân Tàn Độc.Thể các loại : cổ đại, đưa tưởng, đàn bà phẫn phái mạnh trang, xuyên không,


*

Phượng Nghịch thế gian (Edit full) - xuyên ko

3761780 71826 Thienthanh188 • Full

Hoàng Bắc Nguyệt - tác dụng sát thủ nguy nan nhất của cố kỉnh kỷ 21 xuyên không về dị giới,


*
phái mạnh phụ cường bạo thì cần thích gì có tác dụng nấy" />

< Edit1 - hoàn > nam phụ độc ác thì phải thích gì làm cho nấy

2313381 232624 Huy
Huy
Huy184 • Full

Hán Việt : Ác độc nam giới phối tựu yếu vi sở dục vi
Tác đưa : Điềm Tiêu tối Điềm
Edit :


*
vinh hoa PHÚ QUÝ - bao phủ Thiên" />

vẻ vang PHÚ QUÝ - tủ Thiên

166814 10785 bacom2 • Full

Tác giả: bao phủ Thiên
Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HESố chương: 392 chương thiết yếu truyện

*
vinh hoa PHÚ QUÝ - lấp Thiên" />

vinh quang PHÚ QUÝ - tủ Thiên

271302 18306 bacom2 • Full

Tác giả: phủ Thiên
Thể loại: Cổ đại, Ngôn tình, Cung đình, Hào môn, 2S, HESố chương: 392 chương chủ yếu truyện

*

Giang Hồ vươn lên là Địa Thị Thổ Hào - Ngữ Tiếu Lan San

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Thể loại: Cổ trang, xuyên không, giang hồ, hài hước, những cp, HEEdit: Lạc Vũ
Nhân


*

rất phẩm gia đinh full

140249 570 ngatran0903 • Full

Tác Giả: Vũ Nham
Thể Loại: tìm Hiệp
Sắc Hiệp
Xuyên Không
Là một xuất xắc tác sắc Hiệp - Xuyên không được tác giả


*

bà xã Khó làm - Vụ Thỉ Dực

356724 2829 virgo100988 • Full

Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Thể loại: Trọng sinh, Cổ đại, Hài, 3S (Sạch - sắc đẹp - Sủng)Số chương: 119Edit: Quảng


*

【BHQT-Dễ Đọc】Alpha vạn nhân mê không thích yêu đương

326166 29879 irresistibly
Cute • Full

BH - Xuyên thư - ABO


*
sau thời điểm Kết Hôn cùng Tà Thần" />

(Đam mỹ)<ĐANG BETA> sau khoản thời gian Kết Hôn cùng Tà Thần

661567 73267 hoacuc_dualeo_555 • Full

Tên Hán Việt: Hòa Tà Thần kết bạn Hậu
Tác giả: Phù Bạch Khúc (浮白曲)Editor: Mẫn Hạ Trấn
Tình trạng:


#cac cau noi tốt trong anime chap 20#9988#stay with me anh oi dung di hien 100#vmin thang bang e 1#bh teo phai la tinh yeu tam ha chuong13 mot dem#tui la ban sợi nct jaehyun#do chinh la tinh yeu buoi toi ngon lanh#full xuong tháng nu hau quyen i chuong 72 1 mot to lớn huu thu#gio am khong bang anh tham tinh c33 em khang dinh dem hom vì that su chi cam nuốm dau#minyeon form long con cua park hyomin chap 3#12 chom sao bl yeu toi di vì ngoc chap 18#fake love kooklice 06#ghẹo#truyen tranh yami x yugi puzzleshipping bang ca nhan#Martha x vera#one piece dj#Jadoo#All x noé#doan van dinh phong cau chuyen 3#Liễu Trừng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *