NGHĨA CỦA TỪ TƯỚNG SĨ CỦA TRẦN QUỐC TUẤN, SOẠN BÀI HỊCH TƯỚNG SĨ

Ta thường nghe: Kỷ Tín rước mình bị tiêu diệt thay, cứu giúp thoát mang đến Cao Đế; do Vu chìa sống lưng chịu giáo, che chở cho Chiêu Vương; Dự Nhượng nuốt than, phục thù cho chủ; Thân Khoái chặt tay để cứu vớt nạn mang đến nước. Kính Đức một phái mạnh tuổi trẻ, thân phò Thái Tông ra khỏi vòng vây Thái Sung; Cảo Khanh một bầy tôi xa, mồm mắng Lộc Sơn, không tuân theo mưu kế nghịch tặc. Từ xưa các bậc trung thần nghĩa sĩ, bỏ mạng vì nước, dễ thường chẳng có? Ví demo mấy tín đồ đó cứ bo bo theo thói nhi chị em thường tình thì cũng đến chết hoài ở xó cửa, sao hoàn toàn có thể lưu danh sử sách thuộc trời đất muôn đời bất hủ được?

Bạn đang xem: Tướng sĩ

Các ngươi vốn chiếc võ tướng, không hiểu nhiều văn nghĩa, nghe những chuyện ấy nửa tin nửa ngờ. Thôi vấn đề đời trước hẵng tạm ko bàn. Nay ta lấy chuyện Tống, Nguyên mà lại nói: vương vãi Công Kiên là người thế nào? Nguyễn Văn Lập, tỳ tướng tá của ông lại là tín đồ thế nào? Vậy mà đem thành Điếu Ngư nhỏ tuổi tày dòng đấu chống chọi với quân Mông Kha con đường đường trăm vạn, làm cho sinh linh bên Tống đến lúc này còn nhóm ơn sâu! Cốt Đãi Ngột Lang là fan thế nào? Xích Tu bốn tỳ tướng mạo của ông lại là bạn thế nào? Vậy nhưng xông vào chốn lam chướng xa tít muôn dặm tấn công quỵ quân nam Chiếu trong vòng vài tuần, để cho quân trưởng fan Thát tới nay còn lưu lại tiếng tốt!Huống chi, ta cùng những ngươi xuất hiện phải thời loạn lạc, khủng lên chạm mặt buổi gian nan. Lén nhìn sứ ngụy chuyển động nghênh ngang bên cạnh đường, uốn tấc lưỡi cú diều nhưng lăng nhục triều đình; mang tấm thân dê chó mà lại khinh rẻ tổ phụ. Ỷ mệnh Hốt tất Liệt mà đòi ngọc lụa nhằm phụng sự lòng tham khôn cùng; mặc hiệu Vân phái nam Vương mà lại hạch bạc tình vàng, nhằm vét kiệt của kho bao gồm hạn. Thật khác nào mang thịt ném cho hổ đói, né sao khỏi tai họa về sau.Ta hay tới bữa quên ăn, nửa tối vỗ gối, ruột nhức như cắt, nước mắt váy đầm đìa; chỉ giận chưa thể xả thịt, lột da, ăn gan, uống tiết quân thù; dẫu mang lại trăm thân ta phơi bên cạnh nội cỏ, ngàn thây ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm.Các ngươi sinh hoạt lâu dưới trướng, nắm giữ binh quyền, không tồn tại mặc thì ta mang đến áo; không có ăn thì ta mang lại cơm. Quan phải chăng thì ta thăng tước; lộc ít thì ta cấp lương. Đi thủy thì ta cho thuyền; quốc bộ thì ta mang lại ngựa. Lâm trận mạc thì cùng nhau sống chết; được thảnh thơi thì với mọi người trong nhà vui cười. đối với Công Kiên đãi kẻ tỳ tướng, Ngột Lang đãi bạn phụ tá, nào gồm kém gì?
Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà lần chần lo; thân chịu đựng quốc sỉ mà lần chần thẹn. Làm cho tướng triều đình đứng hầu quân man mà đo đắn tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà lưỡng lự căm. Có kẻ lấy việc chọi gà làm cho vui; gồm kẻ lấy câu hỏi cờ bạc tình làm thích. Bao gồm kẻ chăm sóc vườn ruộng để cung phụng gia đình; bao gồm kẻ quyến luyến vợ con nhằm thỏa lòng vị kỷ. Gồm kẻ tính mặt đường sản nghiệp nhưng quên vấn đề nước; bao gồm kẻ đắm đuối trò săn bắn mà trễ bài toán quân. Gồm kẻ thích rượu ngon; gồm kẻ mê giọng nhảm.

Nếu bất chợt gồm giặc Mông Thát tràn lịch sự thì cựa con gà trống không đủ đâm thủng áo gần cạnh của giặc; mẹo cờ bội bạc không đầy đủ thi hành mưu lược nhà binh. Vườn cửa ruộng nhiều không chuộc nổi tấm thân ngàn vàng; vk con bận không ích gì cho bài toán quân quốc. Tiền vàng dẫu lắm không mua được đầu giặc; chó săn tuy hay là không đuổi được quân thù. Bát rượu ngọt ngon không làm giặc say chết; giọng hát réo rắt không làm giặc điếc tai.

Lúc bấy tiếng chúa tôi công ty ta phần đông bị bắt, nhức xót biết chừng nào! Chẳng gần như thái ấp của ta không thể mà bổng lộc những ngươi cũng thuộc về mình kẻ khác; chẳng phần đa gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng trở nên kẻ không giống bắt đi; chẳng hầu hết xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo nhưng mà phần mộ cha ông những ngươi cũng trở nên kẻ khác bươi đào; chẳng các thân ta kiếp này chịu đựng nhục mang đến trăm năm tiếp theo tiếng dơ dáy khôn rửa, tên xấu còn lưu, cơ mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi với danh là tướng mạo bại trận. Cơ hội bấy giờ, dẫu các ngươi muốn chơi nhởi thỏa thích, phỏng giành được chăng?
Nay ta bảo thật các ngươi: buộc phải lấy vấn đề "đặt mồi lửa dưới đụn củi nỏ" làm cho nguy; đề xuất lấy điều "kiềng canh nóng cơ mà thổi rau nguội" làm sợ. Phải giảng dạy quân sĩ, tập dượt cung tên, làm cho ai nấy đều xuất sắc như Bàng Mông, mọi bạn đều tài như Hậu Nghệ, có thể bêu đầu Hốt tất Liệt dưới cửa khuyết, có tác dụng rữa thịt Vân phái nam Vương ngơi nghỉ Cảo Nhaị như vậy chẳng đầy đủ thái ấp của ta mãi mãi vững bền mà bổng lộc những ngươi cũng suốt cả quảng đời tận hưởng; chẳng đa số gia thuộc ta được êm ấm giường nệm, mà vợ con những ngươi cũng trăm tuổi sum vầy; chẳng phần lớn tông miếu ta được hương khói nghìn thu cơ mà tổ tiên các ngươi cũng rất được bốn mùa cúng cúng; chẳng đa số thân ta kiếp này thỏa chí, nhưng đến những ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm; chẳng rất nhiều thụy hiệu ta không còn mai một, mà tên họ các ngươi cũng sử sách lưu lại truyền. Cơ hội bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui chơi, phỏng dành được không?
Nay ta tinh lọc binh pháp các nhà hợp thành một tuyển, hotline là Binh Thư yếu hèn Lược. Nếu những ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời ta dạy dỗ bảo, thì trọn đời là thần tử; nhược bởi khinh vứt sách này, trái lời ta khuyên bảo thì trọn đời là nghịch thù.Vì sao vậy? Giặc Mông Thát cùng với ta là quân địch không team trời chung, mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn rửa nhục, không lo ngại trừ hung, lại không dạy quân sĩ, chằng khác gì quay mũi giáo nhưng xin đầu hàng, giơ tay không mà lại chịu chiến bại giặc. Ví như vậy, rồi đây, sau khi dẹp im nghịch tặc, để thẹn muôn đời, há còn phương diện mũi làm sao đứng trong cõi trời bịt đất chở này nữa?
Cho đề nghị ta viết bài hịch này để các ngươi làm rõ bụng ta.

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - liên kết tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


Xem thêm: 7 Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Cây Bút Bi Đạt Điểm Cao (20 Mẫu)

*

Soạn văn 8Chân trời sáng sủa tạo
Kết nối tri thức
Cánh diều
Soạn văn 8 (sách cũ)Bài 18Bài 19Bài 20Bài 21Bài 22Bài 23Bài 24Bài 25Bài 26Bài 27Bài 28Bài 29Bài 30Bài 31Bài 32Bài 33Bài 34

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *