Trong phân tử gly-ala amino axit đầu c chứa nhóm, trong phân tử gly


Cho 21,55 gam tất cả hổn hợp X tất cả H2N-CH2-COOH và H2N-CH2-COOC2H5 bội nghịch ứng với dung dịch Na
OH loãng dư làm cho nóng thu được 4,6 gam ancol. % theo cân nặng của H2N-CH2-COOH trong tất cả hổn hợp X là:


Cho những phát biểu sau:

(a) muối hạt đinatri của axit glutamic được dùng làm mì thiết yếu (bột ngọt).

Bạn đang xem: Trong phân tử gly-ala amino axit đầu c chứa nhóm

(b) trong phân tử lysin gồm một nguyên tử nitơ.

(c) dung dịch alanin là chuyển màu sắc quỳ tím.

(d) Triolein có phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, to).

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ.

(g) Anilin là hóa học rắn, tan tốt trong nước.

Số phát biểu đúng là


Cho những phát biểu sau:

(1). Những amin đầy đủ phản ứng được với dung dịch HCl.

(2). Tripanmitin, tristearin đầy đủ là chất rắn ở điều kiện thường.

(3). Phản bội ứng thủy phân chất mập trong (Na
OH, KOH) là phản ứng xà chống hóa.

(4). Thành phầm trùng dừng metylmetacrylat được sử dụng làm thủy tinh trong hữu cơ.

(5). Các peptit đều có phản ứng color biure.

(6). Tơ nilon – 6 bao gồm chứa liên kết peptit.

(7). Sử dụng H2 oxi hóa glucozơ tuyệt fructozơ các thu được sobitol.

Xem thêm: Side Part 7/3 Uốn Gợn Sóng, 12 Kiểu Tóc Nam 7/3 Đẹp Trai

Tổng số tuyên bố đúng là:


X là các thành phần hỗn hợp chứa CH3COOH và HOOC – CH2 – CH2 – COOH. Người ta mang m gam X bỏ vô dung dịch Na
HCO3 (dư) chiếm được 3,36 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, đốt cháy m gam X nhận được V lít khí CO2 (đktc). Những phản ứng hoàn toàn. Quý hiếm của V là:


Hỗn thích hợp E bao gồm chất X (C5H14N2O4, là muối bột của axit hữu cơ nhiều chức) và hóa học Y (C2H7NO3, là muối hạt của một axit vô cơ). Cho một lượng E tác dụng hết với dung dịch cất 0,7 mol KOH, đun nóng. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 0,4 mol tất cả hổn hợp hai khí bao gồm số mol bằng nhau và hỗn hợp Z. Cô cạn cảnh giác dung dịch Z chiếm được m gam chất rắn khan. Quý giá của m là


Cho những chất sau: Saccarozơ, glucozơ, etyl fomat, Ala-Gly-Ala. Số chất tham gia phản nghịch ứng thủy phân là


Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2 (anilin). Máy tự tăng dần lực bazơ của những chất trong dãy là


Cho X, Y là nhì peptit mạch hở đều được tạo vì từ glyin và valin. Đốt cháy m gam các thành phần hỗn hợp E chứa X, Y yêu cầu dùng đầy đủ 2,43 mol O2 thu được CO2; H2O cùng N2. Vào đó cân nặng của CO2 những hơn cân nặng của H2O là 51,0 gam. Mặt khác , thủy phân trọn vẹn m gam E với 600 ml dung dịch KOH 1,25M (đun nóng), cô cạn dung dịch sau phản bội ứng thu được (1,6m+8,52) gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của Y (MX Y) tất cả trong hỗn hợp E gần nhất với giá trị nào sau đây?


Đốt cháy trọn vẹn 19,32 gam tất cả hổn hợp E có hai peptit mạch hở, hơn yếu nhau hai nguyên tử cacbon, hầu hết được tạo ra từ Gly cùng Ala (MX Y) đề xuất dùng 0,855 mol O2, sản phẩm cháy tất cả CO2, H2O và N2 được dẫn qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình tăng 42,76 gam. Giả dụ đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X thì số mol O2 rất cần được dùng là?

Các nơi bắt đầu α-amino axit nối cùng nhau bởi liên kết peptit theo một riêng biệt tự tuyệt nhất định: amino axit đầu N còn đội NH2, amino axit đầu C còn team COOH.


Cho các phát biểu sau:

(1) trong một phân tử triolein gồm 3 links π

(2) Hiđro hóa hoàn toàn chất mập lỏng (xúc tác Ni, t0), nhận được chất bự rắn.

(3) Xenlulozơ trinitrat được sử dụng làm thuốc súng ko khói.

(4) Poli(metyl metacrylat) được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ

(5) Ở điều kiện thường, etyl amin là hóa học khí, tan những trong nước.

(6) Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ.

(7) sử dụng nước để dập tắt những đám cháy magiê

(8) mang lại Cr
O3vào dung dịch Na
OH loãng dư, nhận được dung dịch có màu da cam.

(9) Nhúng thanh Zn nguyên hóa học vào dung dịch cất HCl với Cr
Cl3, xẩy ra ăn mòn điện hóa.

Số tuyên bố đúng là


Câu 2:


Cho những phát biểu sau:

(a) muối bột đinatri của axit glutamic được dùng làm mì chính (bột ngọt)

(b) trong phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

(c) dung dịch alanin là thay đổi màu quỳ tím.

(d) Triolein tất cả phản ứng cộng H2(xúc tác Ni,

*
)

(e) Tinh bột là đồng phân của xenlulozơ

(g) Anilin là chất răn, tan xuất sắc trong nước.

Số phát biểu đúng là


Câu 3:


Chất như thế nào sau đây chức năng với hỗn hợp Na
OH đun nóng tạo thành glixerol?


Câu 4:


Phát biểu nào dưới đây sai?


Câu 5:


Đốt cháy hoàn toàn amin đối kháng chức X bởi O2, chiếm được 0,05 mol N2, 0,3 mol CO2và 6,3 gam H2O. Phương pháp phân tử của X là


Câu 6:


Cho những chất sau: Cr(OH)3 , Ca
CO3, Al(OH)3 và Al2O3 . Số hóa học vừa bội phản ứng với dung dịch HCl, vừa làm phản ứng với hỗn hợp Na
OH là


Câu 7:


Sản phẩm thu được khi thủy phân trọn vẹn tinh bột trong môi trường thiên nhiên axit là:


Câu 8:


Cho 2,7 gam Al phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được V lít khí H2(đktc). Quý hiếm của V là


Câu 9:


Oxit nào sau đấy là oxit axit?


Câu 10:


Cho các chất etyl fomat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, glyxin. Số chất bị thủy phân trong môi trường xung quanh axit là


Câu 11:


Cho các chất:

Số chất gồm đồng phân hình học là


Câu 12:


Cho 6,72 lít khí teo (đktc) bội phản ứng cùng với Cu
O đun nóng, thu được tất cả hổn hợp khí có tỉ khối so với H2bằng 18. Khối lượng Cu
O đang phản ứng là


Câu 13:


Thực hiện những thí nghiệm sau:

(a) Đun sôi nước cứng tạm bợ thời.

(b) mang lại phèn chua vào lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2

(c) mang đến dung dịch Na
OH dư vào dung dịch ALCL3

(d) Sục khí CO2đến dư vào hỗn hợp Ca(OH)2

(e) cho dung dịch HCl dư vào dung dịch
Na
Al
O2

Sau khi hoàn thành phản ứng, số thí sát hoạch được kết tủa là


Câu 14:


Cho 11,7gam hỗn hợp Cr và Zn bội phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl dư, đun nóng, thu được hỗn hợp X với 4,48 lít khí H2(đktc). Cân nặng muối vào X là


Câu 15:


Hiđro hóa trọn vẹn hỗn thích hợp M gồm hai anđehit X cùng Y no, đơn chức, mạch hở, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng MX  MY, thu được hỗn hợp hai ancol có cân nặng lớn hơn cân nặng M là một trong những gam. Đốt cháy trọn vẹn M nhận được 30,8 gam CO2. Phương pháp và phần trăm khối lượng của X theo lần lượt là


Hỏi bài xích
*

Trang web share nội dung miễn phí dành cho người Việt.


tư liệu theo lớp
bài viết theo lớp
câu hỏi theo lớp
chế độ

reviews về công ty

cơ chế bảo mật

Điều khoản thương mại dịch vụ


links

khóa đào tạo bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

bộ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện câu hỏi

tài liệu miễn phí tổn

Tài liệu cô giáo

Thông tin lao lý


liên hệ với chúng tôi

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, nước ta

vietjackteam
gmail.com

*
*


- fan đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *