Top 40 Câu Trắc Nghiệm Sử Lớp 11 Bài 9,10, Tự Chọn Bài 9,10

Bài có đáp án. Thắc mắc và bài xích tập trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài 9: cách mạng mon Mười Nga năm 1917 và công cuộc đấu tranh bảo đảm an toàn cách mạng (1917-1921) (P1). Học viên luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài bác trắc nghiệm, có phần xem công dụng để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1: Sự sống thọ của chế độ quân chủ và phần đông tàn tích phong kiến ở Nga đã ảnh hưởng tác động đến nền tài chính như chũm nào?

A. Bước đầu tiên tạo điều kiện cho kinh tế phát triển.B. Tạo đk cho tài chính phát triển bạo gan mẽ.C. Nhốt nặng nề hà sự trở nên tân tiến của nhà nghĩa bốn bản.D. Tạo cho nền kinh tế khủng hoảng, suy nhược trầm trọng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử lớp 11 bài 9

Câu 2: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, cách biểu hiện của Nga hoàng như thế nảo?

A. Bất lực, ko còn khả năng tiệp tục kẻ thống trị được nữa.B. Đàn áp, dập tắt được trào lưu của nhân dân.C. Nhờ sự trợ giúp của các đế quốc khác.D. Bỏ chạy ra nước ngoài.A. Cuộc bãi thực của người công nhân nổ ra mọi thành phố.B. Hơn 66 nghìn binh lính đã đứng về phía phương pháp mạng. .C. Cuộc biểu tình của 9 vạn cô gái công nhân ở Pê-tơ-rô-grát.D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên ba thoái vị.

Câu 4: đặc điểm của cuộc giải pháp mạng tháng 2 năm 1917 ngơi nghỉ Nga là:

A. Biện pháp mạng dân chủ bốn sản hình dạng cũ.B. Cách mạng vô sản.C. Biện pháp mạng dân chủ bốn sản kiểu dáng mới.D. Cách mạng văn hóa.

Câu 5: Sau cuộc phương pháp mạng 1905- 1907, người đứng đầu nước Nga là

A. Nga hoàng Nicôlai I B. Nga hoàng Nicôlai IIC. Nga hoàng Alếchxanđra III D. Nga hoàng Alếchxanđrôvích

Câu 6: Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh thế giới trước tiên vào năm nào?

A. 1914 B. 1915C. 1916 D. 1917

Câu 7: tình hình nước Nga lúc tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất như cụ nào?

A. Dân chúng tin tưởng, cỗ vũ Nga hoàng
B. Địa vị gớm tế, bao gồm trị của nước Nga được tăng cường
C. Vơ vét được không ít tài nguyên của những nước bại trận
D. Nền kinh tế tài chính suy sụp, nàn đói xẩy ra ở các nơi, quân đội Nga thua trận liên tiếp

Câu 8: cách biểu hiện của rộng 100 dân tộc bản địa Nga lúc Nga hoàng tham gia trận chiến tranh ráng giới trước tiên ra sao?

A. Ủng hộ Nga hoàng để mở rộng lãnh thổ
B. Phản nghịch đối chiến tranh, đòi lật đổ chính sách Nga hoàng
C. Yêu cầu Nga hoàng phải triển khai một cuộc cải cách
D. Biểu tình đòi Nga hoàng buộc phải nhường ngôi cho tất cả những người khác

Câu 9: Đầu ráng kỉ XX, sống nước Nga mãi sau nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ

A. Mâu thuẫn giữa vô sản với tư sản
B. Mâu thuẫn giữa nông nô với chế độ phong kiến
C. Xích míc giữa nông dân với địa nhà phong kiến
D. Mâu thuẫn giữa rộng 100 dân tộc Nga với chính sách Nga hoàng

Câu 10: Ý làm sao không phản ảnh đúng nhiệm vụ đưa ra cho cuộc biện pháp mạng tháng hai năm 1917 sinh sống Nga?

A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn trên trong xóm hội Nga
B. Lật đổ chính sách Nga hoàng bởi Nicôlai II đứng đầu
C. Thực hiện cuộc cách social chủ nghĩa
D. Đem lại quyền lợi và nghĩa vụ cho dân chúng lao động

Câu 11: Đầu gắng kỉ XX, đi đầu nhà nước quân chủ chăm chế sống Nga là ai?

A. Nga hoàng Ni-cô-lai l.B. Nga hoàng Ni-cô-lai II.C. Nga hoàng Ni-cô-lai III.D. Nga hoàng Đại đế.

Câu 12: trong số tiền đề sau đây, nền móng nào quan trọng đặc biệt nhất dẫn đến cách mạng bùng phát và thành công ở Nga năm 1917?

A. Công ty nghĩa đế quốc là sự sẵn sàng vật chất rất đầy đủ cho công ty nghĩa làng mạc hội.B. Nước Nga là nơi tập trung cao độ những mâu thuẫn của nhà nghĩa để quốc
C. Đầu năm 1917, nước Nga vươn lên là khâu yếu độc nhất vô nhị trong sợi dây chuyền của nhà nghĩa đế quốc.D. Giai cấp vô sản Nga có lí luận và con đường lối phương pháp mạng đúng đắn.

Câu 13: Ngày nay, ngày kỉ niệm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga được lấy là ngày như thế nào sau đây?

A. 10-10.B. 24-10.C. 25-10.D. 7-11.

Câu 14: Sau biện pháp mạng 1905 - 1907, nước Nga theo thể chế chủ yếu trị nào?

A. Làng hội công ty nghĩa.B. Dân công ty đại nghỊ.C. Quân chủ chuyên chế.D. Quân nhà lập hiến.

Câu 15: thái độ của Nga hoàng đối với cuộc chiến tranh thay giới đầu tiên 1914 - 1918 như vậy nào?

A. Đứng ngoài trận chiến tranh nhân loại thứ nhất.B. Đẩy dân chúng Nga vào trận đánh tranh đế quốc.C. Tham chiến một cách tất cả điều kiện.D. Tham gia cuộc chiến tranh thấy lúc lợi nhuận.

Câu 16: Sự kiện bắt đầu cho phương pháp mạng tháng hai năm 1917 sống nước Nga là

A. Cuộc biểu tình của 9 vạn nữ giới nông dân Pêtơrôgrát
B. Cuộc biểu tình của 9 vạn đàn bà công nhân Pêtơrôgrát
C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, bạn nữ công nhân Pêtơrôgrát
D. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, thanh nữ nông dân Pêtơrôgrát

Câu 17: Lực lượng tham gia bí quyết mạng tháng hai năm 1917 ở Nga là

A. Tư sản, công nhân, nông dân, binh lính,…B. Tứ sản cùng nông dân
C. Nông dân cùng công nhân
D. Công nhân, nông dân với binh lính

Câu 18: tính chất của bí quyết mạng tháng 2 năm 1917 sinh hoạt Nga là

A. Biện pháp mạng tứ sản B. Biện pháp mạng vô sản
C. Giải pháp mạng dân chủ tứ sản D. Bí quyết mạng giải phóng dân tộc

Câu 19: chính quyền cách mạng bởi quần chúng nhân dân tùy chỉnh thiết lập nên sau giải pháp mạng tháng hai năm 1917 ở Nga là

A. Chính phủ nước nhà lâm thời
B. Công ty nước dân người chủ dân
C. Bên nước cùng hòa dân người chủ sở hữu dân
D. Các Xô viết đại biểu công nhân, nông dân cùng binh lính

Câu 20: bề ngoài đấu tranh hầu hết trong biện pháp mạng tháng hai năm 1917 ngơi nghỉ nước Nga là

A. Biểu tình tuần hành thị uy rồi đưa sang khởi nghĩa vũ trang
B. Tổng bãi khoá chính trị rồi gửi sang khởi nghĩa vũ trang
C. Kho bãi khóa, bãi thị rồi gửi sang khởi nghĩa vũ trang
D. Đấu tranh bao gồm trị kết hợp với đấu tranh vũ trang

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 11 bài xích 9 (có đáp án): phương pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917 cùng công cuộc desgin xã hội công ty nghĩa nghỉ ngơi Liên Xô (1921 - 1941) (phần 3)

Câu 21.

Xem thêm: Những Hình Ảnh Kinh Dị Giết Người, 800+ Giết Người & Ảnh Giết Miễn Phí

Văn kiện kia đã khẳng định mục tiêu và mặt đường lối của biện pháp mạng Nga năm 1917 là

A.Chuyển từ giải pháp mạng tư sản sang cách mạng vô sản

B.Chuyển từ cách mạng ruộng đất sang cách social chủ nghĩa

C.Chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang trọng cách mạng xã hội chủ nghĩa

D.Chuyển từ cách mạng bốn sản dân quyền sang cách social chủ nghĩa

Hiển thị đáp án

Câu 22.Đảng Bônsêvích Nga đã quyết định chuyển sang trọng khởi nghĩa giành cơ quan ban ngành khi nào?

A.Khi chính phủ nước nhà lâm thời tứ sản đang suy yếu, không đủ sức chống lại cuộc đương đầu của nhân dân

B.Khi quần bọn chúng nhân dân sẽ sẵn sang trọng tham gia phương pháp mạng sau sự lãnh đạo của Đảng Bôsêvích Nga

C.Khi cuộc đấu tranh độc lập nhằm tập hòa hợp lực lượng quần chúng phần đông đã vừa đủ sức lật đổ giai cấp tư sản

D.Khi Đảng Bônsêvích Nga đang đủ sức khỏe và sẵn sang lãnh đạo quần chúng triển khai cách mạng đến win lợi

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK lịch sử hào hùng 11 cơ bản


Câu 23.Lực lượng đi đầu trong phương pháp mạng mon Mười Nga năm 1917 là

A.Nông dân B.Công nhân

C.Tiểu bốn sản D.Đội người bạn đồng hành đỏ

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK lịch sử vẻ vang 11 cơ bản


Câu 24.Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong toàn quốc Nga năm 1917 là

A.Trung tâm quân sự chiến lược cách mạng

B.Ủy ban hành chính phương pháp mạng

C.Uỷ ban quân sự cách mạng

D.Bộ Tổng tham mưu

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK lịch sử vẻ vang 11 cơ bản


A.Nhân dân Pêtơrôgrát đập phá hoàng cung Mùa Đông

B.Quân khởi nghĩa bao vây và tiến công Cung năng lượng điện Mùa đông

C.Nhân dân Nga ăn mừng thành công tại hoàng cung Mùa đông

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK lịch sử 11 cơ bản


A.Ngày biện pháp mạng cùng nổ
B.Ngày cách mạng giành chiến thắng hoàn toàn trên đất nước Nga rộng lớn

C.Ngày quân cách mạng tiến công vào thủ phủ chính phủ lâm thời tứ sản

D.Ngày biện pháp mạng giành thắng lợi ở thành phố hà nội Pêtơrôgrát

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK lịch sử dân tộc 11 cơ bản


Câu 27.Sau đó, cuộc khởi nghĩa sẽ giành thắng lợi ở tp nào?

A.Kiép B.Minxcơ C. Mátxcơva D. Pêtơrôgrát

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK lịch sử hào hùng 11 cơ bản


Câu 28.Sự khiếu nại nào khắc ghi mốc quan trọng đặc biệt trong lịch sử dân tộc nước Nga đầu năm mới 1918?

A.Thủ tướng Kêrenxki (của chính phủ lâm thời bốn sản) bị bắt

B.Lênin tự Phần Lan quay trở lại nước

C.Cách mạng mon Mười Nga giành thành công hoàn toàn

D.Quân khởi nghĩa chiếm Mátxcơva

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 50 SGK lịch sử dân tộc 11 cơ bản


Câu 29.Ý làm sao không phản chiếu đúng ý nghĩa sâu sắc lịch sử của biện pháp mạng tháng Mười Nga

A.Làm đổi khác hoàn toàn tình hình quốc gia Nga

B.Giải phóng kẻ thống trị công nhân, dân chúng lao hễ và các dân tộc Nga khỏi ách áp bức tách bóc lột

C.Đưa người lao động trở thành người làm chủ đất nước cùng vận mệnh của mình

D.Đưa đến sự thành lập Liên bang Xô viết (Liên Xô)

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Mục phần III Trang 52 SGK lịch sử hào hùng 11 cơ bản


Câu 30.Một trong những ý nghĩa sâu sắc quốc tế to to của cách mạng tháng Mười Nga là

A.Đập tung ách áp bức tách lột phong kiến, gửi nhân dân lao đụng lên có tác dụng chủ

B.Tạo thế cân đối trong so sánh lực lượng giữa công ty nghĩa thôn hội và công ty nghĩa bốn bản

C.Cổ vũ và vướng lại nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệp quý giá cho trào lưu cách mạng cố gắng giới

D.Đưa đến sự ra đời tổ chức nước ngoài mới của thống trị công nhân quốc tế

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục phần III Trang 52 SGK lịch sử vẻ vang 11 cơ bản


Câu 31.Người cộng sản Việt Nam trước tiên tiếp thu lí luận bí quyết mạng tháng Mười Nga là

A.Nguyễn Ái Quốc B.Trần Phú

C.Lê Hồng Phong D.Nguyễn Thị Minh Khai

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Câu liên hệ


❮ bài xích trước
Bài sau ❯
*

giáo dục đào tạo cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3
ID=944e9e2f-8254-45fd-b671-33124d5b3df5" alt="DMCA.com Protection Status" />

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *