44 Câu Trắc Nghiệm Sử 11 Bài 9 (Có Đáp Án 2023), Trắc Nghiệm Lịch Sử 11 Bài 9 Online

Bài có đáp án. Thắc mắc và bài tập trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài xích 9: cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc đấu tranh đảm bảo an toàn cách mạng (1917-1921) (P1). Học viên luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài bác trắc nghiệm, bao gồm phần xem công dụng để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.


Câu 1: Sự lâu dài của chế độ quân nhà và mọi tàn tích phong loài kiến ở Nga đã ảnh hưởng đến nền kinh tế như cầm nào?

A. Bước đầu tạo đk cho kinh tế tài chính phát triển.B. Tạo điều kiện cho tài chính phát triển to gan lớn mật mẽ.C. Giam giữ nặng nài sự cải cách và phát triển của công ty nghĩa tứ bản.D. Làm cho nền kinh tế tài chính khủng hoảng, suy nhược trầm trọng.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sử 11 bài 9

Câu 2: Trước phong trào đấu tranh của nhân dân, thái độ của Nga hoàng như vậy nảo?

A. Bất lực, không còn tài năng tiệp tục giai cấp được nữa.B. Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân.C. Dựa vào sự trợ giúp của những đế quốc khác.D. Vứt chạy ra nước ngoài.A. Cuộc làm reo của công nhân nổ ra khắp thành phố.B. Hơn 66 nghìn quân lính đã đứng về phía cách mạng. .C. Cuộc biểu tình của 9 vạn cô bé công nhân ngơi nghỉ Pê-tơ-rô-grát.D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên bố thoái vị.

Câu 4: tính chất của cuộc phương pháp mạng tháng hai năm 1917 nghỉ ngơi Nga là:

A. Giải pháp mạng dân chủ tứ sản dạng hình cũ.B. Biện pháp mạng vô sản.C. Giải pháp mạng dân chủ tứ sản hình dáng mới.D. Phương pháp mạng văn hóa.

Câu 5: Sau cuộc phương pháp mạng 1905- 1907, người đứng đầu nước Nga là

A. Nga hoàng Nicôlai I B. Nga hoàng Nicôlai IIC. Nga hoàng Alếchxanđra III D. Nga hoàng Alếchxanđrôvích

Câu 6: Nga hoàng tham gia chiến tranh thế giới trước tiên vào năm nào?

A. 1914 B. 1915C. 1916 D. 1917

Câu 7: tình trạng nước Nga lúc tham gia cuộc chiến tranh thế giới trước tiên như thế nào?

A. Quần chúng tin tưởng, cỗ vũ Nga hoàng
B. Địa vị ghê tế, thiết yếu trị của nước Nga được tăng cường
C. Vơ vét được nhiều tài nguyên của những nước bại trận
D. Nền kinh tế suy sụp, nàn đói xẩy ra ở nhiều nơi, quân đội Nga thua kém trận liên tiếp

Câu 8: cách biểu hiện của rộng 100 dân tộc bản địa Nga khi Nga hoàng tham gia trận đánh tranh chũm giới đầu tiên ra sao?

A. Ủng hộ Nga hoàng để mở rộng lãnh thổ
B. Phản nghịch đối chiến tranh, đòi lật đổ chính sách Nga hoàng
C. Yêu mong Nga hoàng phải tiến hành một cuộc cải cách
D. Biểu tình đòi Nga hoàng cần nhường ngôi cho tất cả những người khác

Câu 9: Đầu cụ kỉ XX, ở nước Nga mãi mãi nhiều mâu thuẫn xã hội, ngoại trừ

A. Xích míc giữa vô sản với tư sản
B. Mâu thuẫn giữa nông nô với chính sách phong kiến
C. Xích míc giữa nông dân với địa nhà phong kiến
D. Xích míc giữa hơn 100 dân tộc Nga với chế độ Nga hoàng

Câu 10: Ý như thế nào không phản ảnh đúng nhiệm vụ đặt ra cho cuộc cách mạng tháng hai năm 1917 sinh hoạt Nga?

A. Giải quyết những mâu thuẫn tồn tại trong làng mạc hội Nga
B. Lật đổ cơ chế Nga hoàng vị Nicôlai II đứng đầu
C. Triển khai cuộc cách social chủ nghĩa
D. Đem lại nghĩa vụ và quyền lợi cho quần chúng lao động

Câu 11: Đầu cụ kỉ XX, tiên phong nhà nước quân chủ chăm chế nghỉ ngơi Nga là ai?

A. Nga hoàng Ni-cô-lai l.B. Nga hoàng Ni-cô-lai II.C. Nga hoàng Ni-cô-lai III.D. Nga hoàng Đại đế.

Câu 12: trong những tiền đề sau đây, nền móng nào quan trọng nhất dẫn đến bí quyết mạng nở rộ và chiến thắng ở Nga năm 1917?

A. Chủ nghĩa đế quốc là sự chuẩn bị vật chất đầy đủ cho chủ nghĩa làng mạc hội.B. Nước Nga là nơi triệu tập cao độ những mâu thuẫn của công ty nghĩa để quốc
C. Đầu năm 1917, nước Nga đổi mới khâu yếu tốt nhất trong sợi dây chuyền của công ty nghĩa đế quốc.D. Thống trị vô sản Nga tất cả lí luận và con đường lối biện pháp mạng đúng đắn.

Câu 13: Ngày nay, ngày kỉ niệm Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga được lấy là ngày làm sao sau đây?

A. 10-10.B. 24-10.C. 25-10.D. 7-11.

Câu 14: Sau bí quyết mạng 1905 - 1907, nước Nga theo thể chế chính trị nào?

A. Làng mạc hội chủ nghĩa.B. Dân chủ đại nghỊ.C. Quân chủ siêng chế.D. Quân công ty lập hiến.

Câu 15: cách biểu hiện của Nga hoàng đối với cuộc chiến tranh gắng giới đầu tiên 1914 - 1918 như thế nào?

A. Đứng ngoài trận đánh tranh quả đât thứ nhất.B. Đẩy dân chúng Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc.C. Tham chiến một cách có điều kiện.D. Tham gia cuộc chiến tranh thấy lúc lợi nhuận.

Câu 16: Sự kiện mở đầu cho giải pháp mạng tháng hai năm 1917 ngơi nghỉ nước Nga là

A. Cuộc biểu tình của 9 vạn thiếu phụ nông dân Pêtơrôgrát
B. Cuộc biểu tình của 9 vạn cô gái công nhân Pêtơrôgrát
C. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, người vợ công nhân Pêtơrôgrát
D. Cuộc biểu tình của 9 vạn nam, phái nữ nông dân Pêtơrôgrát

Câu 17: Lực lượng tham gia giải pháp mạng tháng 2 năm 1917 ở Nga là

A. Tứ sản, công nhân, nông dân, binh lính,…B. Tư sản cùng nông dân
C. Nông dân và công nhân
D. Công nhân, nông dân cùng binh lính

Câu 18: đặc thù của giải pháp mạng tháng 2 năm 1917 ở Nga là

A. Phương pháp mạng bốn sản B. Biện pháp mạng vô sản
C. Cách mạng dân chủ tứ sản D. Bí quyết mạng giải hòa dân tộc

Câu 19: chính quyền cách mạng vày quần chúng nhân dân tùy chỉnh thiết lập nên sau giải pháp mạng tháng 2 năm 1917 ở Nga là

A. Chính phủ lâm thời
B. Bên nước dân người sở hữu dân
C. Bên nước cùng hòa dân người sở hữu dân
D. Những Xô viết đại biểu công nhân, nông dân cùng binh lính

Câu 20: vẻ ngoài đấu tranh chủ yếu trong biện pháp mạng tháng hai năm 1917 sinh sống nước Nga là

A. Biểu tình tuần hành uy hiếp rồi đưa sang khởi nghĩa vũ trang
B. Tổng làm reo chính trị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang
C. Bãi khóa, bến bãi thị rồi chuyển sang khởi nghĩa vũ trang
D. Đấu tranh thiết yếu trị kết phù hợp với đấu tranh vũ trang

*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển chọn sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng Tổng hợp kiến thức Tổng hợp kỹ năng và kiến thức

44 câu Trắc nghiệm lịch sử 11 bài 9 có đáp án 2023: phương pháp mạng mon Mười Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)


mua xuống 21 13.014 159

armyracostanavarino.com xin reviews đến các quý thầy cô, những em học sinh bộ thắc mắc trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài xích 9: phương pháp mạng mon Mười Nga 1917 cùng cuộc đấu tranh bảo đảm cách mạng (1917 - 1921) lựa chọn lọc, tất cả đáp án. Tài liệu có 44 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk lịch sử 11. Hy vọng với bộ thắc mắc trắc nghiệm lịch sử dân tộc 11 bài bác 9 gồm đáp án này để giúp đỡ bạn ôn luyện trắc nghiệm nhằm đạt kết quả cao trong bài xích thi trắc nghiệm môn lịch sử hào hùng 11.

Mời quí độc giả tải xuống để xem rất đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm lịch sử hào hùng 11 bài bác 9 tất cả đáp án: giải pháp mạng mon Mười Nga 1917 với cuộc đấu tranh bảo đảm an toàn cách mạng (1917 - 1921):

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 11

Bài giảng lịch sử 11 bài xích 9:Cách mạng mon Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh đảm bảo an toàn cách mạng (1917-1921)

BÀI 9: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921)

Câu 1: Sau cách mạng tháng hai (1917), ngơi nghỉ Nga đã xuất hiện hiện tượng gì sệt biệt?

A. Chính quyền phong con kiến và tư sản

B. Cơ quan chính phủ tư sản với công nhân

C. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ tư sản lâm thời với Xô Viết đại biểu công nhân, nông dân và binh lính

D. Cơ quan ban ngành công nhân và nông dân

Đáp án:

Cách mạng dân chủ tứ sản tháng Hai thắng lợi. Tuy nhiên một tình trạng chính trị trước đó chưa từng có đã ra mắt ở nước Nga. Đó là tính trạng hai chủ yếu quyền tuy vậy song tồn tại: cơ quan chính phủ tư sản lâm thời với Xô viết đại biểu mang lại công nhân, nông dân với binh lính. Hai tổ chức chính quyền này thay mặt cho tiện ích của các thống trị khác nhau buộc phải không thể cùng tồn tại lâu dài.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 2: Với thắng lợi của biện pháp mạng tháng 2 năm 1917, Nga vươn lên là nước

A. Cùng hòa.

B. Quân chủ.

C. Quân nhà lập hiến.

D. Làng hội công ty nghĩa.

Đáp án:

Với thắng lợi của bí quyết mạng tháng hai năm 1917, tổ chức chính quyền Nga hoàng bị lật đổ, nước Nga đã trở thành một nước cùng hòa với hai tổ chức chính quyền cùng trường thọ là Xô viết đại biểu công- nông- binh và cơ quan chỉ đạo của chính phủ tư sản lâm thời

Đáp án cần chọn là: A

Câu: Một viên diện chủ yếu trị quan trọng đặc biệt đã diễn ra sau lúc Nga Hoàng bị lật đổ là

A. Xuất hiện 2 thiết yếu quyền tuy vậy song của tứ sản cùng của công nông.

B. Tổ chức chính quyền liên thích hợp được thành lập.

C. Chính quyền phong kiến vẫn tồn tại tồn tại.

D. ách thống trị tư sản cùng vô sản cùng nắm thiết yếu quyền.

Đáp án:

Cách mạng dân chủ tư sản tháng Hai thắng lợi Tuy nhiên lại xuất hiện thêm tình trạng phức hợp chưa từng có ra mắt tại nước Nga. Chính là tính trạng hai chủ yếu quyền song song tồn tại: chính phủ nước nhà tư sản lẫm thời Xô viết và Xô viết đại biểu mang lại công nhân, nông dân cùng binh lính. Hai chính quyền này thay mặt đại diện cho tiện ích của các thống trị khác nhau cần không thể thuộc tồn tại lâu bền hơn được.

&r
Arr;Sau cách mạng tháng hai năm 1917, một tình trạng chính trị phức hợp chưa từng có ra mắt ở nước Nga vì tồn trên hai chủ yếu quyền đại diện thay mặt cho hai ách thống trị đối lập thuộc tồn tại.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 4: thành tích nào vẫn vạch xuống đường lối đưa từ cách mạng dân chủ bốn sản sang trọng cách mạng xã hội chủ nghĩa sinh sống Nga năm 1917?

A. Luận cương tháng Hai

B. Luận cưng cửng tháng bốn

C. Luận cưng cửng tháng Mười

D. Trách nhiệm của giai cấp vô sản

Đáp án:

Tháng 4-1917, Lê-nin trình diễn trước tw Đảng Bôn-sê-vích bản cáo “Nhiệm vụ của giai cấp vô sản vào cuộc bí quyết mạng hiện này” - Luận cưng cửng tháng Tư, chỉ ra phương châm và mặt đường lối chuyển đổi từ phương pháp mạng dân chủ tư sản sang trọng cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đáp án yêu cầu chọn là: B

Câu 5: tháng tư - 1917, Lê nin có bản báo cáo quan lại trọng, chỉ ra kim chỉ nam và con đường lối đưa từ cách mạng dân chủ bốn sản sang cách social chủ nghĩa đi vào lịch sử dân tộc với tên gọi là

A. Luận cương về sứ mệnh của Đảng cùng sản

B. Sắc lệnh độc lập và ruộng đất

C. Luận cương về sự việc dân tộc cùng thuộc địa

D. Luận cưng cửng tháng tư.

Đáp án:

Tháng 4 – 1917, Lê nin có bạn dạng báo cáo quan lại trọng, chỉ ra kim chỉ nam và mặt đường lối đưa từ biện pháp mạng dân chủ tứ sản sang cách social chủ nghĩa đi vào lịch sử hào hùng với tên gọi là Luận cương cứng tháng Tư.

Đáp án phải chọn là: D

A. Lê -nin bí mật rời trường đoản cú Phần Lan về Pê-tơ-rô-grat, trực tiếp lãnh đạo cách mạng.

B. Cuộc khởi nghĩa khí giới bùng nổ

C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa mon Mười chiến hạ lợi

D. Bí quyết mạng tháng Mười thành công xuất sắc trên cả nước

Đáp án:

Tiếp theo, khởi nghĩa chiến thắng ở Mát-xcơ-va; đầu năm 1918, bí quyết mạng giành được thắng lợi hoàn toàn trên non sông Nga rộng lớn.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 7: cách biểu hiện của Nga hoàng đối với cuộc chiến tranh cầm giới đầu tiên 1914 - 1918 như vậy nào?

A. Đứng ngoài cuộc chiến tranh trái đất thứ nhất

B. Đẩy nhân dân Nga vào trận chiến tranh đế quốc

C. Tham chiến gồm điều kiện

D. Tham gia trận đánh tranh khi xuất hiện điều khiếu nại thuận lợi.

Đáp án:

Năm 1914, chiến tranh thế giới trước tiên bùng nổ. Nga hoàng tham gia trận chiến tranh đế quốc, gây nên những hậu quả nghiêm trọng mang lại đất nước: kinh tế tài chính suy sụp, nạn đói xảy ra ở những nơi… Quân đội tiếp tục thua trận đã khiến cho tình trạng rủi ro thêm trầm trọng.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 8: bởi vì sao đến năm 1917, Nga đổi thay khâu yếu độc nhất trong sợi dây chuyền sản xuất chủ nghĩa đế quốc cơ mà cách mạng xã hội chủ nghĩa có thể chọc thủng?

A. Nước Nga liên tiếp thất bại bên trên chiến trường

B. Xích míc giữa nhân dân Nga với chính sách Nga hoàng cải tiến và phát triển gay gắt

C. Phong trào công nhân Nga phát triển mạnh

D. Chế độ Nga hoàng khủng hoảng rủi ro trầm trọng

Đáp án:

Trước khi bí quyết mạng bùng nổ, Nga vẫn là 1 trong những nước quân chủ chuyên chế đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. Sự lâu dài của chính sách quân chủ và đa số tàn tích phong kiến không những làm mang đến đời sống dân chúng Nga ngày càng khó khăn mà còn giam giữ sự cải tiến và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Đặc biệt, từ thời điểm năm 1914, nước Nga tham gia cuộc chiến tranh đế quốc và thường xuyên thất bại trên mặt trận đã khiến cho cho giang sơn rơi vào tình trạng rủi ro khủng hoảng nghiêm trọng. Chính phủ nước nhà Nga hoàng không còn tài năng thống trị như cũ được nữa&r
Arr;Đến năm 1917, Nga biến chuyển khâu yếu độc nhất trong sợi dây chuyền chủ nghĩa đế quốc mà cách social chủ nghĩa rất có thể chọc thủng

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 9: Đầu cố gắng kỉ XX, nước Nga đứng trước tình nạm gì?

A. Cơ quan chỉ đạo của chính phủ tư sản sắp đến bị sụp đổ.

B. Các nước đế quốc theo thứ tự thôn tính Nga.

C. Nở rộ cuộc phương pháp mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.

D. Kinh tế tài chính bị khủng hoảng rủi ro trầm trọng.

Đáp án:

Đầu ráng kỉ XX, nước Nga vẫn tồn tại cơ chế quân chủ chuyên chế sau trào lưu cách mạng 1905 - 1907.

* Về chủ yếu trị

- Đầu thay kỉ XX, Nga vẫn là 1 nước quân chủ siêng chế, tiên phong là Nga hoàng.

- Năm 1914, Nga hoàng vẫn đẩy nhân dân Nga vào trận đánh tranh đế quốc, tạo ra hậu quả kinh tế tài chính - xã hội nghiêm trọng.

* Về tởm tế: lạc hậu, kiệt quệ bởi vì chiến tranh, nạn đói xẩy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp trồng trọt đình đốn.

* Về xóm hội:

- Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.

- phong trào phản đối cuộc chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

&r
Arr;Chính lấp Nga hoàng càng ngày càng tỏ ra bất lực, không còn khả năng tiếp tục thống trị như cũ được nữa. Nước Nga tiến tiếp giáp tới một cuộc cách mạng nhằm xóa bỏ chế độ Nga hoàng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Cuộc giải pháp mạng dân chủ tư sản tháng hai năm 1917 nghỉ ngơi Nga cải cách và phát triển từ thấp đến cao thông qua những hình thức nào?

A. Bãi công - tổng bãi công chính trị - khởi nghĩa vũ trang

B. Mít tinh, biểu tình - bãi thực - tổng bãi khoá - khởi nghĩa vũ trang

C. Biểu tình - tổng làm reo chính trị - khởi nghĩa vũ trang

D. Bãi thực chính trị - khởi nghĩa từng phần - tổng khởi nghĩa

Đáp án:

Cuộc phương pháp mạng dân chủ tư sản tháng 2 năm 1917 sinh sống Nga gồm sự phát triển từ thấp cho cao, trường đoản cú biểu tình (cuộc biểu tình của con gái công nhân Pê-tơ-rô-grát ngày 23-2) phát lên tổng làm reo chính trị toàn tp (27-2) và phát triển thành khởi nghĩa vũ trang

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: bề ngoài đấu tranh của phương pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917 là

A. Đấu tranh hòa bình.

B. Đấu tranh thiết yếu trị.

C. Khởi nghĩa vũ trang.

D. Đấu tranh chủ quyền kết hòa hợp khởi nghĩa vũ trang.

Đáp án:

Tháng 4-1917, Lê-nin có phiên bản báo cáo quan trọng đặc biệt trước tw Đảng Bônsêvích (sau này đã từng đi vào lịch sử hào hùng với tên thường gọi là Luận cưng cửng tháng tư), chỉ ra kim chỉ nam và đường lối đưa từ phương pháp mạng dân chủ bốn sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trải qua 8 tháng đấu tranh, từ đấu tranh chủ quyền nhằm tập vừa lòng lực lượng quần chúng đông đảo để vừa sức lật đổ ách thống trị tư sản, Đảng Bôsêvích đã gửi sang khởi nghĩa vũ khí giành bao gồm quyền.

&r
Arr;Hình thức chống chọi của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 là chiến đấu vũ trang.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 12: thành quả lớn nhất của cách mạng dân chủ tư sản tháng hai năm 1917 làm việc Nga là

A. Lật đổ được chính sách chuyên chế Nga hoàng

B. Lật đổ được nền thống trị của thống trị tư sản

C. Tùy chỉnh được hai chủ yếu quyền song song

D. Giải phóng kẻ thống trị công nhân, dân chúng lao cồn Nga

Đáp án:

Thành quả lớn nhất của cuộc giải pháp mạng dân chủ tứ sản tháng 2 năm 1917 sống Nga là vẫn lật đổ được cơ chế quân chủ siêng chế. Nga biến đổi một nước cùng hòa.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 13: Đến trước cuộc phương pháp mạng tháng 2 năm 1917, Nga vẫn là 1 nước

A. Quân nhà lập hiến

B. Quân chủ siêng ch

C. Cộng hòa tổng thống

D. Cộng hòa đại nghị

Đáp án:

Đến trước cuộc biện pháp mạng tháng hai năm 1917, Nga vẫn là 1 nước quân chủ chuyên chế, đi đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II

Đáp án đề xuất chọn là: B

Câu 14: Nga hoàng tham gia chiến tranh thế giời thứ nhất (1914 - 1918) đang đẩy nước Nga vào tình trạng

A. Rủi ro khủng hoảng trầm trọng về gớm tế.

B. Nạn thất nghiệp tăng nhanh, nạn đói xẩy ra trầm trọng

C. Khủng hoảng rủi ro trầm trọng về ghê tế, chủ yếu trị - xã hội.

D. Bị các nước đế quốc xóm tính.

Đáp án:

Năm 1914, Nga hoàng tham gia cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên những kết quả nghiệm trọng mang đến đất nước: kinh tế tài chính suy sụp, nạn đói xảy ra ở các nơi. Quân đội tiếp tục thua trận . Số đông nỗi khổ đè nặng lên các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, người công nhân Nga và hơn 100 dân tộc bản địa khác trong đế quốc Nga. Phong trào phản đối cuộc chiến tranh đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp cả nước.

Đáp án yêu cầu chọn là: C

Câu 15: Sự kiện nào là mốc mở đầu cho phương pháp mạng tháng hai năm 1917?

A. Cuộc bãi khoá của công nhân nổ ra mọi thành phố

B. Rộng 66 nghìn lính tráng đã đứng về phía cách mạn

C. Cuộc biểu tình của 9 vạn bạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat

D. Nga hoàng Ni-cô-lai II tuyên cha thoái vị

Đáp án:

Tháng 2 - 1917 (theo định kỳ Nga) một cuộc biện pháp mạng dân chủ tứ sản bùng phát ở Nga. Sự kiện khởi đầu là cuộc biểu tình của 9 vạn nàng công nhân sống Pê-tơ-rô-grat ngày 23 - 2 (lịch Nga).

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 16: Trước trào lưu đấu tranh của nhân dân, thể hiện thái độ của Nga hoàng như thế nào?

A. Đàn áp, dập tắt được phong trào của nhân dân.

B. Bỏ chạy ra nước ngoài.

C. Nhờ vào sự hỗ trợ của các đế quốc khác.

D. Bất lực, ko còn khả năng tiếp tục giai cấp được nữa.

Đáp án:

Trước phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng mở rộng khắp cả nước. Cơ quan chính phủ Nga hoàng ngày dần tỏ ra bất lực, không còn kĩ năng tiếp tục thống trị như trước nữa.

Đáp án đề nghị chọn là: D

Câu 17: mon 11 - 1917 có sự kiện gì xảy ra ở Nga?

A. Phương pháp mạng dân chủ bốn sản thành công ở Nga.

B. Cơ quan chính phủ tư sản tuyên cha rút khỏi cuộc CTTG I.

C. Biện pháp mạng mon 10 thành công ở Nga.

D. Nga kí hòa mong Brét - Li-tốp với Đức.

Đáp án:

Ngày 25 - 10 (7-11) là ngày chiến thắng của cách mạng xã hội chủ nghĩa mon Mười.

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 18: Sự khiếu nại nào khắc ghi mốc đặc biệt trong lịch sử nước Nga đầu năm mới 1918?

A. Quân khởi nghĩa chiếm phần Mátxcơva.

B. Lênin từ Phần Lan về bên nước.

C. Thủ tướng mạo Kêrenxki (của chính phủ nước nhà lâm thời bốn sản) bị bắt.

D. Bí quyết mạng tháng Mười Nga giành thắng lợi hoàn toàn.

Đáp án:

Tiếp theo thắng lợi ở Mát-xcơ-va, đầu năm mới 1918, giải pháp mạng giành được thắng lợi hoàn toàn trên non sông Nga rộng lớn.

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 19: Lực lượng chủ yếu trị nào sẽ lãnh đạo kẻ thống trị vô sản Nga trong nhì cuộc biện pháp mạng mon Hai cùng tháng Mười ở Nga năm 1917?

A. Đảng Bôn-sê-vích

B. Đảng Men-sê-vích

C. Đảng cùng sản Nga

D. Đảng công nhân xã hội Nga

Đáp án:

Lực lượng chính trị lãnh đạo ách thống trị vô sản Nga trong nhì cuộc giải pháp mạng mon Hai cùng tháng Mười ở Nga năm 1917 là đảng Bôn-sê-vích.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 20: Đâu là yếu tố khiến cho tình trạng khủng hoảng rủi ro ở Nga đầu vắt kỉ XX càng thêm trầm trọng?

A. Chính sách thống trị của Nga hoàng

B. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân dâng cao

C. Nước Nga tham gia trận đánh tranh đế quốc và liên tục thất bại

D. Nạn đói thường xuyên xảy ra ngơi nghỉ Nga

Đáp án:

Năm 1914, nước Nga tham gia trận chiến tranh đế quốc, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước: tài chính suy sụp, nàn đói xảy ra ở nhiều nơi…Quân đội liên tục thua trận đã làm cho tình trạng rủi ro thêm trầm trọng. Trào lưu phản đối chiến tranh dâng cao, trong những lúc chính lấp Nga hoàng ngày càng tỏ ra bất lực với không thẻ liên tục thống trị được nữa

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 21: Đối tượng chống chọi trong bí quyết mạng dân chủ bốn sản tháng 2 năm 1917 ngơi nghỉ Nga là

A. Chính phủ tư sản lâm thời

B. Các nước Đức - Áo – Hung

C. Kẻ thống trị vô sản

D. Cơ quan chính phủ Nga hoàng.Chính phủ Nga hoàng.

Đáp án:

Đầu năm 1917, xích míc giữa quần chúng với cơ quan chỉ đạo của chính phủ Nga hoàng ra mắt gay gắt&r
Arr;Cách mạng mon Hai ra mắt sôi nổi đã lật đổ chính sách Nga hoàng.

&r
Arr;Chính phủ Nga hoàng là đối tượng người dùng đấu tranh của cách mạng dân chủ bốn sản tháng hai năm 1917 sinh sống Nga.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 22: Năm 1917, nước Nga đề xuất tiến hành liên tục hai cuộc cách mạngkhôngphải tác động ảnh hưởng bởi nhân tố nào sau đây?

A. Chế độ Nga hoàng không được lật đổ.

B. Sau phương pháp mạng mon Hai, hai thiết yếu quyền đại diện thay mặt cho hai giai cấp đối lập tuy nhiên song tồn tại.

C. Cơ quan ban ngành chưa phía trong tay dân chúng lao động.

D. Cơ quan chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản liên tục tham gia chiến tranh.

Đáp án:

Trước phương pháp mạng, Nga là nơi triệu tập cao độ của không ít mâu thuẫn buôn bản hội, bao gồm:

1- xích míc giữa nông dân với địa công ty phong kiến

2- xích míc giữa vô sản với tứ sản

3- xích míc giữa những dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga với đế quốc Nga

4- mâu thuẫn giữa đế quốc Nga với những đế quốc khác

Cuộc bí quyết mạng tháng hai nổ ra mới chỉ lật đổ được cơ chế phong kiến Nga hoàng, giải quyết được mâu thuẫn đầu tiến. Bởi vì đó yên cầu phải có một của bí quyết mạng nữa để liên tiếp thực hiện nay những trách nhiệm “hòa bình- ruộng đất- bánh mì” mang lại nhân dân.

Xem thêm: Trung Tâm Gia Sư Thăng Long Uy Tín, Trung Tâm Gia Sư Thăng Long

Đáp án cần chọn là: A

Câu 23: vày sao sinh sống Nga năm 1917, phương pháp mạng tháng Hai thành công nhưng vẫn liên tiếp nổ ra cuộc biện pháp mạng mon Mười?

A. Do 2 cơ quan ban ngành tư sản và vô sản song song tồn tại;

B. Bởi 2 tổ chức chính quyền phong kiến và vô sản tuy vậy song tồn tại;

C. Bởi vì 2 tổ chức chính quyền phong con kiến và tứ sản tuy nhiên song tồn tại;

D. Bởi 2 tổ chức chính quyền phong kiến và tư sản tuy nhiên song tồn tại.

Đáp án:

Cách mạng tháng hai đã mang đến sự ra đời hai bao gồm quyền tuy nhiên song tồn tại, hai tổ chức chính quyền này thay mặt cho ích lợi của các ách thống trị khác nhau nên không thể vĩnh cửu lâu dài

&r
Arr; tháng 4-1917, Lê-nin có bản báo cáo đặc biệt trước tw Đảng Bôn-sê-vich (Luận cương cứng tháng Tư) chỉ ra mục tiêu và con đường lối chuyển từ biện pháp mạng dân chủ tứ sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (Cách mạng tháng Mười).

Đáp án phải chọn là: A

Câu 24: biện pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917 thắng lợi có chân thành và ý nghĩa gì đặc biệt nhất?

A. Giải phóng quần chúng. # lao hễ Nga, đưa họ trở nên người cai quản vận mệnh, non sông của mình.

B. Lật đổ nền ách thống trị của phong con kiến và tứ sản.

C. Đưa nước Nga Xô Viết biến “thành trì của giải pháp mạng vậy giới”.

D. Đưa tới việc ra đời ở trong nhà nước vô sản đầu tiên trên nắm giới.

Đáp án:

Ý nghĩa đặc trưng nhất của cách mạng tháng Mười là giải phóng giai cấp công nhân, dân chúng lao rượu cồn Nga khỏi phần đa gông xiềng nô lệ, chuyển họ đổi thay người cai quản đất nước, thống trị vận mệnh của mình. Lịch sử nước Nga sẽ sang trang: một chế độ xã hội new được cấu hình thiết lập với mục đích cừ khôi là xóa bỏ cơ chế người tách bóc lột người, chế tạo một xóm hội từ do, hạnh phúc và công bằng cho những người lao động - cơ chế xã hội chủ nghĩa.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 25: thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đã tất cả tác động thế nào đến khối hệ thống tư phiên bản chủ nghĩa?

A. Phá đổ vỡ trận tuyến đường tư bản chủ nghĩa, tạo cho nó không hề là một khối hệ thống hoàn chỉnh bao phủ thế giới

B. Tạo thành một hệ thống xã hội mới đối lập với hệ thống xã hội tư phiên bản chủ nghĩa

C. Tạo ra một chính sách xã hội mới trái lập với cơ chế xã hội cũ

D. Khởi đầu thời kì sụp đổ của hệ thống tư bạn dạng chủ nghĩa

Đáp án:

Thắng lợi của giải pháp mạng mon Mười Nga (1917) đã phá tan vỡ trận tuyến đường tư phiên bản chủ nghĩa, khiến cho nó không thể là một khối hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới. Sự xuất hiện của phòng nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên trái đất đã tạo ra một chế độ xã hội trái chiều với hệ thống xã hội tư phiên bản chủ nghĩa.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 26: Đối với các dân tộc ở trong địa vào đế quốc Nga, cuộc cách mạng mon Mười Nga năm 1917 có điểm gì đặc biệt?

A. Là cuộc bí quyết mạng vô sản

B. Là cuộc biện pháp mạng hóa giải dân tộc

C. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản hình dáng mới

D. Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

Đáp án:

Đối với những dân tộc nằm trong địa trong đế quốc Nga, cuộc giải pháp mạng tháng Mười Nga năm 1917 mang tính chất của một cuộc giải pháp mạng giải phóng dân tộc. Bởi nó đang giải phóng các dân tộc trực thuộc địa trong đế quốc Nga khỏi giai cấp của Nga hoàng, mang lại cho họ quyền trường đoản cú quyết rất có thể liên hiệp hoặc phân lập

Đáp án buộc phải chọn là: B

Câu 27: vì sao nói: “Cách mạng mon Mười Nga còn mang tính chất chất của bí quyết mạng hóa giải dân tộc?”

A. Cách mạng giải quyết mâu thuẫn dân tộc.

B. Biện pháp mạng tấn công đuổi giặc ngoại xâm.

C. Giải pháp mạng giải phóng cho những dân tộc bị đế quốc Nga thống trị.

D. Cách mạng giành tự do cho thống trị nông dân

Đáp án:

Trước bí quyết mạng mon Hai, tất cả 100 dân tộc nằm sau sự thống trị của đế quốc Nga, với biện pháp mạng mon Hai, đế quốc Nga bị lật đổ, chính phủ nước nhà lâm thời được ách thống trị tư sản thành lập, nước Nga trở nên nước cùng hòa. Đến biện pháp mạng tháng Mười (1917) chiến hạ lợi, vẫn lật đổ hoàn toàn chính đậy lâm thời, đầu năm mới 1918, bí quyết mạng giành thắng lợi hoàn toàn trên nước nhà Nga. Tổ chức chính quyền Xô viết đươc thành lập. Như vậy, phương pháp mạng tháng Mười Nga không những lật đổ cơ chế Nga hoàng nhiều hơn giải phóng những dân tộc bị đế quốc Nga thống trị. Cũng chính vì thế, nó còn mang ý nghĩa chất như 1 cuộc phương pháp mạng giải phóng dân tộc.

Đáp án bắt buộc chọn là: C

Câu 28: đặc điểm của cuộc phương pháp mạng tháng nhị ở Nga là

A. Là cuộc bí quyết mạng vô sản.

B. Là cuộc phương pháp mạng dân chủ tứ sản hình dạng mới.

C. Là cuộc biện pháp mạng giải tỏa dân tộc.

D. Là cuộc phương pháp mạng tứ sản.

Đáp án:

Cách mạng tháng 2 năm 1917 sống Nga là bí quyết mạng dân chủ tứ sản phong cách mới. Đó là: cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tứ sản vày giai cấp vô sản lãnh đạo, sau thời điểm thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 29: vì sao Cách mạng Tháng hai là cách mạng dân chủ tứ sản loại mới?

A. Vì chưng tư sản chỉ huy và 2 thiết yếu quyền tuy nhiên song tồn tại;

B. Vì chưng tư sản chỉ đạo và tổ chức chính quyền tư sản được thành lập;

C. Do kẻ thống trị vô sản lãnh đạo và 2 bao gồm quyền tuy vậy song tồn tại;

D. Do ách thống trị vô sản chỉ đạo và chính quyền Xô viết thành lập.

Đáp án:

Cách mạng tháng hai năm 1917 nghỉ ngơi Nga là biện pháp mạng dân chủ bốn sản mẫu mã mới. Đó là cuộc cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tứ sản vì chưng giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khoản thời gian thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Là cách mạng tứ sản vày đánh đổ chính sách quân công ty Nga hoàng và thực hiện những cải cách dân chủ, nhưng nó sẽ mang những nét khác biệt với những cuộc bí quyết mạng tư sản trước đó: Lãnh đạo cách mạng là thống trị vô sản chứ không cần phải ách thống trị tư sản. Động lực chủ yếu của biện pháp mạng là người công nhân và nông dân. Chính quyền thành lập và hoạt động sau cách mạng không hẳn là nền chuyên chính của của kẻ thống trị tư sản, mà là nền chuyên thiết yếu của 2 thống trị cách mạng, người công nhân và nông dân. Hướng cải tiến và phát triển của bí quyết mạng là tiến lên chủ nghĩa thôn hội chứ không cần chỉ dừng lại ở chủ nghĩa bốn bản.

Đáp án đề xuất chọn là: C

Câu 30: Đâukhông phảilà lý do minh chứng cách mạng tháng 2 năm 1917 mang tính chất chất của một giải pháp mạng dân chủ bốn sản kiểu dáng mới?

A. Lật đổ chế độ phong kiến, thiết lập nền cùng hòa

B. Do ách thống trị vô sản lãnh đạo

C. Xu hướng cải cách và phát triển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Tùy chỉnh cấu hình được nền cùng hòa tư sản

Đáp án:

Cách mạng dân chủ tứ sản loại mới là một cuộc phương pháp mạng tiến hành những nhiệm vụ của phương pháp mạng dân chủ bốn sản tuy nhiên do thống trị vô sản lãnh đạo, sau khi chiến thắng sẽ chuyển lên cách social chủ nghĩa.

Căn cứ vào đặc điểm cách mạng mon Hai hoàn toàn có thể thấy: cách mạng tháng nhị do giai cấp vô sản - thay mặt là Đảng Bônsêvích chỉ đạo đã lật đổ được chính sách quân chủ chăm chế, cấu hình thiết lập nền cộng hòa và tất cả xu hướng trở nên tân tiến lên cách social chủ nghĩa.

Đáp án đề xuất chọn là: D

Câu 31: Điểm tương tự nhau của cách mạng tháng nhì và giải pháp mạng mon Mười Nga?

A. Lật đổ chính sách tư bạn dạng chủ nghĩa

B. Đưa nước Nga phát triển lên tuyến đường tư phiên bản chủ nghĩa

C. Giành được bao gồm quyền về phần mình nhân dân lao động

D. Biện pháp mạng vày đảng Bô-sê-vích với Lê-nin lãnh đạo

Đáp án:

*

Đáp án bắt buộc chọn là: D

Câu 32: nguyên nhân nào sau đâykhông phảilà nguyên nhân khiến cho đảng Bôn-sê-vích ra quyết định sử dụng phương thức đấu tranh hòa bình để giành chính quyền từ sau giải pháp mạng mon Hai?

A. Bởi vì tư sản chưa dám sử dụng bạo lực bầy áp phương pháp mạng

B. Vì chưng quần bọn chúng nhân dân núm trong tay vũ khí với ủng hộ những Xô viết

C. Vị đảng Bôn-sê-vích được phép hoạt động công khai

D. Do kẻ thống trị tư sản sẽ bận theo đuổi trận đánh tranh đế quốc

Đáp án:

Sau giải pháp mạng tháng Hai, Đảng Bôn-sê-vích đưa ra quyết định sử dụng phương pháp đấu tranh độc lập để chuyển cục bộ chính quyền về tay các Xô viết bởi theo Lê-nin đang sẵn có những điều kiện dễ dàng để đấu tranh hòa bình là: quần chúng nhân dân cầm cố trong tay vũ khí và ủng hộ các xô viết; đảng Bôn-sê-vích được phép chuyển động công khai và kẻ thống trị tư sản không dám dùng bạo lực bọn áp giải pháp mạng.

Đáp án buộc phải chọn là: D

Câu 33: biện pháp mạng Nga năm 1917 chiến thắng trong toàn cảnh khách quan tiện lợi là

A. Chính phủ lâm thời của ách thống trị tư sản suy yếu.

B. Nga rút ra khỏi cuộc chiến.

C. Các nước đế quốc không can thiệp vào giải pháp mạng Nga.

D. Chính quyền Nga hoàng suy yếu.

Đáp án:

Trong năm 1917, chiến tranh thế giới đầu tiên đang diễn ra, các nước đế quốc đang bận tập trung cho cuộc chiến nên không can thiệp vào giải pháp mạng Nga &r
Arr; Đây là điều kiện khách quan dễ ợt để giải pháp mạng tháng Hai với tháng Mười năm 1917 bùng nổ và giành win lợi.

Đáp án nên chọn là: C

Chú ý

Câu 34: Hình thái chuyên chở của biện pháp mạng mon Mười Nga năm 1917 gồm điểm gì quánh biệt?

A. Diễn ra đồng thời ngơi nghỉ cả nông thôn cùng thành thị

B. Nổ ra ngơi nghỉ thành thị sau đó phát triển về nông thôn

C. Nổ ra sinh sống nông làng rồi tiến ra thành thị

D. Chỉ ra mắt ở khu vực thành thị lớn

Đáp án:

Điểm đặc trưng trong hình thái di chuyển động của cuộc giải pháp mạng mon Mười Nga năm 1917 là nổ ra ở thị thành (cuộc khởi nghĩa ở Pê-tơ-rô-grát, Mát-xcơ-va) tiếp nối phát triển về những địa phương. Đến cuối tháng 3-1918, tổ chức chính quyền Xô viết sẽ giành được chiến thắng hoàn toàn trên khắp khu đất nước

Đáp án nên chọn là: B

Câu 35: thắng lợi của giải pháp mạng tháng Mười Nga (1917) gồm tác động ra sao đến việc giải quyết cuộc khủng hoảng về con đường lối ở Việt Nam?

A. Mở ra một kĩ năng mới đến việc xử lý khủng hoảng

B. Bước đầu xử lý cuộc khủng hoảng

C. Xử lý thành công cuộc béo hoảng

D. Giải quyết và xử lý về cơ bản cuộc béo hoảng

Đáp án:

- giải pháp mạng mon Mười Nga năm 1917 không chỉ là là một cuộc bí quyết mạng vô sản mà còn là một trong những cuộc biện pháp mạng giải phóng dân tộc khi nó đã giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga khỏi ách thống trị của Nga hoàng.

- việt nam đầu thay kỉ XX đang lâm vào tình thế cuộc bự hoảng thâm thúy về mặt đường lối khi tuyến phố cứu nước theo hệ tứ tưởng phong kiến, dân chủ tư sản những không thành công. Yêu ước lịch sử đặt ra là đề xuất tìm kiếm một tuyến phố cứu nước mới. Thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đã lộ diện một kỹ năng mới, một con đường mới - tuyến phố cách mạng vô sản mang đến việc xử lý sự thất vọng của bài toán chủ quyền tự bởi ở Việt Nam

Đáp án buộc phải chọn là: A

Câu 36: Ảnh hưởng trọn của cách mạng tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam

A. Vun ra quân địch chính cho bí quyết mạng Việt Nam.

B. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm về phương thức đấu tranh.

C. Nước Nga gồm điều kiện trợ giúp Việt
Nam về vật chất lẫn tinh thần.

D. Chỉ ra con phố cứu nước chính xác cho dân tộc bản địa Việt Nam.

Đáp án:

Cách mạng tháng Mười Nga 1917 giành thắng lợi đã giải phóng những dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga. Giai cấp công nhân, dân chúng lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi ách áp bức, bóc lột, đứng lên cai quản vận mệnh đất nước và vận mệnh của mình. Thứ 1 tiên, một cuộc phương pháp mạng do kẻ thống trị vô sản lãnh đạo đã giành win lợi.

&r
Arr; bí quyết mạng tháng Mười Nga năm 1917 thành công xuất sắc đã cổ vũ trẻ khỏe và chỉ ra con đường đúng mực đi đến thắng lợi cuối cùng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân những nước ở trong địa với phụ thuộc, trong các số ấy có Việt Nam.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 37: đặc điểm của giải pháp mạng tháng Mười năm 1917 ở Nga là

A. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.

B. Cách mạng dân công ty vô sản.

C. Giải pháp mạng dân tộc bản địa dân chủ.

D. Biện pháp mạng dân chủ tư sản.

Đáp án:

Cách mạng tháng nhì là giải pháp mạng dân chủ tứ sản hình trạng mới: Làm trọng trách của bí quyết mạng dân chủ bốn sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

&r
Arr; bí quyết mạng tháng Mười là cách social chủ nghĩa.

Đáp án nên chọn là: A

Câu 38: trách nhiệm của cuộc cách mạng mon Mười Nga năm 1917 là

A. Lật đổ chính phủ nước nhà lâm thời của thống trị tư sản, giành cơ quan ban ngành về tay ách thống trị vô sản, xây dựng chính sách mới.

B. Đưa nước Nga ra khỏi trận đánh tranh trái đất thứ nhất, tạo điều kiện cho nền kinh tế tài chính tư phiên bản chủ nghĩa phạt triển.

C. Lật đổ chính sách phong kiến do Nga Hoàng đứng đầu, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

D. Lật đổ cơ chế quân chủ chuyên chế bởi Nga Hoàng đứng đầu, đưa nước Nga đi theo con phố tư bạn dạng chủ nghĩa.

Đáp án:

Sau bí quyết mạng tháng nhị (1917), chế độ phong con kiến được lật đổ tuy thế lại lộ diện tình trạng hai chính quyền tuy vậy song tồn tại: chính phủ tư sản lâm thời cùng Xô viết đại biểu công nhân, nông dân, binh lính. Tuy nhiên, hai chủ yếu quyền thay mặt cho quyền lợi của những giai cấp, tầng lớp không giống nhau &r
Arr; nên lật đổ chính phủ lâm thời của thống trị tư sản, giành tổ chức chính quyền về tay kẻ thống trị vô sản, xây dựng chính sách mới. Đây là nhiệm vụ của cuộc giải pháp mạng mon Mười Nga năm 1917.

Đáp án đề nghị chọn là: A

Câu 39: Đâu là nhiệm vụ bậc nhất của chính quyền Xô Viết sau cách mạng?

A. Cách tân hiệu quả cỗ máy chính quyền cũ.

B. Đập tan bộ máy nhà nước cũ của kẻ thống trị Tư sản và địa chủ.

C. Đàm phán để xây dựng cỗ máy chính quyền mới.

D. Thành lập quân team Xô viết hùng mạnh.

Đáp án:

Nhiệm vụ bậc nhất của tổ chức chính quyền Xô viết là đập tan cỗ máy nhà nước cũ của ách thống trị tư sản và địa chủ, khẩn trương xây dựng máy bộ nhà nước mới của rất nhiều người lao động.

Đáp án đề nghị chọn là: B

Câu 40: kim chỉ nam trong Luận cương cứng tháng tư của Lê-nin là gì?

A. Gửi từ bí quyết mạng dân chủ tư sản sang trọng cách social chủ nghĩa.

B. Tạo đk cho ách thống trị tư sản phân phát triển.

C. đưa từ chính sách phong kiến sang bí quyết mạng dân chủ bốn sản

D. Duy trì chính phủ lâm thời của kẻ thống trị tư sản.

Đáp án:

Trước tình ráng đấ nước gồm hai chính quyền song song tồn tại, tháng 4-1917, luận cương của Lê-nin đã được đọc trước tw đảng Bônsêvích, chỉ ra phương châm và đường lối gửi từ cách mạng dân chủ tứ sản sang trọng cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đáp án phải chọn là: A

Câu 41: lý do nói thành công của bí quyết mạng mon Mười Nga đã đổi khác cục diện rứa giới?

A. Phá vứt mọi xiềng xích áp bức trên nắm giới.

B. Khối hệ thống tư bạn dạng chủ nghĩa không thể là một khối hệ thống duy tốt nhất trên gắng giới.

C. Đưa nước Nga Xô Viết biến chuyển “thành trì của cách mạng nỗ lực giới”.

D. Xóa bỏ chế độ phong con kiến Nga hoàng, gây ra nhà nước Xô viết.

Đáp án:

Cách mạng mon Mười Nga 1917 giành thắng lợi dẫn đến sự ra đời trong phòng nước xóm hội công ty nghĩa đầu tiên trên nhân loại làm đến Chủ nghĩa tư bạn dạng không còn là một hệ thống hoàn chỉnh che phủ thế giới. Trên trái đất đã phân chia thành hai khối hệ thống xã hội đối lập: xã hội nhà nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. Cạnh bên đó, cuộc cách mạng thành công xuất sắc đã cổ vũ mạnh khỏe và chỉ ra nhỏ đường đúng chuẩn đi đến thắng lợi cuối cùng trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân các nước trực thuộc địa và phụ thuộc.

Đáp án nên chọn là: B

Câu 42: phương pháp mạng mon Mười Nga đã đổi khác cục diện chính trị trái đất như thay nào?

A. Thành lập chế độ xã hội nhà nghĩa, làm cho hệ thống tư bạn dạng chủ nghĩa không còn là duy nhất.

B. Tạo đk cho sự ra đời các tổ chức triển khai vô sản quốc tế.

C. Quần chúng. # lao động Nga lần trước tiên được làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.

D. động viên và để lại nhiều bài học kinh nghiệm trân quý cho phong trào đấu tranh giải tỏa dân tộc.

Đáp án:

Cách mạng tháng Mười Nga 1917 giành thắng lợi dẫn tới sự ra đời ở trong nhà nước làng mạc hội nhà nghĩa đầu tiên trên quả đât làm đến Chủ nghĩa tư phiên bản không còn là một khối hệ thống hoàn chỉnh bao trùm thế giới. Trên quả đât đã phân phân thành hai khối hệ thống xã hội đối lập: xóm hội nhà nghĩa và Tư bản chủ nghĩa. ở bên cạnh đó, cuộc biện pháp mạng thành công đã cổ vũ mạnh mẽ và chỉ ra nhỏ đường chính xác đi đến chiến thắng cuối cùng trong trào lưu đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa của nhân dân những nước nằm trong địa và phụ thuộc.

Đáp án bắt buộc chọn là: A

Câu 43: “Giống như phương diện trời chói lọi, bí quyết mạng thảng Mười Nga chiếu sảng tốt nhất năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc tách lột bên trên Trái Đất”. Câu nói đó của ai?

A. Lê-nin.

B. Hồ Chí Minh.

C. Xta-lin.

D. Mao Trạch Đông.

Đáp án:

Câu nói của quản trị Hồ Chí Minh diễn đạt vai trò to to của bí quyết mạng tháng Mười so với Việt Nam. Khi Nguyễn Ái Quốc đọc được “Sơ thảo lần đầu tiên Luận cưng cửng về sự việc dân tộc và thuộc địa của Lê nin” là lúc tìm ra con phố cứu nước mang lại dân tộc, tuyến đường cách mạng vô sản. Giải pháp mạng mon Mười chính là cái mốc quan trọng đặc biệt đánh dấu bước chuyển bản thân của chủng loại người, bước từ kỉ nguyên nô lệ sang kỷ nguyên nhỏ người làm chủ vận mệnh của mình, khiến cho bước ngoặt mũm mĩm trong lịch sử dân tộc nhân loại.

Xuyên trong cả trong vượt trình hoạt động của mình Chỉ tịch hồ Chí Minh luôn luôn khẳng định: “Cách mạng tháng Mười xuất hiện thêm con mặt đường giải phóng cho những dân tộc với cả chủng loại người, thời đại quá độ từ nhà nghĩa buôn bản hội trên toàn nắm giới”. Đối với dân tộc nước ta nói riêng tương tự như các dân tộc bị áp bức trên thế giới nói bình thường như mặt trời chói lọi, chiếu sáng và thức tỉnh hàng triệu con người bị áp bức, tách bóc lột trên ráng giới.

Đáp án bắt buộc chọn là: B

Câu 44: “Phải lật đổ chính phủ nước nhà Nga hoàng để tổ chức triển khai nước cộng hòa dân chủ Nga, triển khai ngày làm 8 giờ với trao toàn thể ruộng đất mang lại nông dân”. Đó là lời lôi kéo của tổ chức triển khai nào?

A. Ban chấp hành Đảng bộ Pê-tơ-rô-grát.

B. Đảng công nhân Xã hội dân chủ Nga.

C. Nước ngoài thứ nhất.

D. Quốc tế thứ hai.

Đáp án:

Sau khi cuộc cách mạng dân chủ tư sản 1905 - 1907 thất bại, nước Nga vẫn là một trong đế quốc quân chủ siêng chế, đứng đầu là Nga hoàng Ni-cô-lai II. Năm 1914, Nga hoàng vẫn đẩy quần chúng Nga vào trận đánh tranh đế quốc, tạo ra những hậu quả nghiêm trọng đến đất nước: kinh tế tài chính suy sụp; quân team thiếu vũ khí và lương thực, tiếp tục thua trận, mất khu đất ... Phần nhiều nỗi khổ (đè nặng lên những tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nông dân, người công nhân Nga cùng hơn 100 dân tộc trong đế quốc Nga. Phong trào phản đối chiến tranh, đòi lật đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp nơi. Chính phủ nước nhà Nga hoàng càng ngày càng trở nên bất lực, ko còn kỹ năng tiếp tục thống trị được nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *