Toán Lớp 5 Luyện Tập Toán Lớp 5 Hay Nhất, Chi Tiết, Giải Toán Lớp 5 Sgk + Vbt

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đo 1-1 vị diện tích s

Ôn tập: tư tưởng về phân số Ôn tập: tính chất cơ bản của phân số Ôn tập: so sánh hai phân số Ôn tập: so sánh hai phân số tiếp theo sau Phân số thập phân luyện tập phân số thập phân Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhì phân số Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân tách hai phân số láo lếu số lếu số (tiếp theo) rèn luyện hỗn số luyện tập chung 1 luyện tập chung 2 luyện tập chung 3 Ôn tập về giải toán Ôn tập và bổ sung về giải toán luyện tập Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) luyện tập Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) rèn luyện chung trang 22 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng độ lâu năm Ôn tập: Bảng solo vị cân nặng luyện tập bảng đơn vị đo trọng lượng - độ dài Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích rèn luyện Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị chức năng đo diện tích Héc-ta luyện tập Héc - ta rèn luyện chung trang 31 rèn luyện chung trang 31, 32 rèn luyện chung trang 32

Chương 2. Số thập phân. Các phép tính với số thập phân

tư tưởng số thập phân định nghĩa số thập phân (tiếp theo) hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân rèn luyện trang 38, 39 Số thập phân đều bằng nhau đối chiếu hai số thập phân luyện tập trang 43 luyện tập chung số thập phân trang 43 Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân rèn luyện trang 45 Viết các số đo cân nặng dưới dạng số thập phân Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân rèn luyện chung trang 47 luyện tập chung trang 48 luyện tập chung trang 48, 49 cùng hai số thập phân luyện tập trang 50, 51 Tổng nhiều số thập phân luyện tập trang 52 Trừ nhị số thập phân luyện tập trang 54 luyện tập chung trang 55 Nhân một trong những thập phân với một vài tự nhiên Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 luyện tập trang 58 Nhân một số trong những thập phân với một số thập phân rèn luyện trang 60 luyện tập trang 61 luyện tập chung trang 61, 62 rèn luyện chung trang 62 Chia một số thập phân cho một số trong những tự nhiên luyện tập trang 64, 65 Chia một số thập phân đến 10, 100, 1000,... Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên nhưng thương tìm kiếm được là một số thập phân rèn luyện trang 68 Chia một số trong những tự nhiên cho một trong những thập phân rèn luyện trang 70 Chia một trong những thập phân cho một số trong những thập phân luyện tập trang 72 luyện tập chung trang 72 rèn luyện chung trang 73 Tỉ số phần trăm Giải toán về tỉ số tỷ lệ rèn luyện trang 76 Giải toán về tỉ số xác suất (tiếp theo) luyện tập trang 77 Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) rèn luyện trang 79 rèn luyện chung trang 79 luyện tập chung trang 80 ra mắt máy tính thu về Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số xác suất

Chương 3: Hình học tập

Hình tam giác diện tích hình tam giác luyện tập trang 88, 89 rèn luyện chung trang 89, 90 Hình thang diện tích hình thang luyện tập trang 94 luyện tập chung trang 95 Hình tròn, đường tròn Chu vi hình tròn trụ rèn luyện Chu vi hình tròn Diện tích hình trụ rèn luyện diện tích hình tròn trụ rèn luyện chung diện tích hình tròn, chu vi hình trụ trình làng biểu đồ gia dụng hình quạt luyện tập về diện tích rèn luyện về diện tích (tiếp theo) luyện tập chung trang 101 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật luyện tập trang 110 diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương rèn luyện trang 112 rèn luyện chung trang 113 Thể tích của một hình Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối Mét khối luyện tập trang 119 Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật Thể tích hình lập phương rèn luyện chung trang 123 rèn luyện chung trang 124, 125 (tiếp theo) giới thiệu hình trụ, ra mắt hình cầu luyện tập chung chương 3 trang 127 rèn luyện chung chương 3 trang 128 (tiếp theo)

Chương 4: Số đo thời gian, hoạt động đều

Bảng đơn vị chức năng đo thời gian cùng số đo thời hạn Trừ số đo thời gian rèn luyện trang 134 Nhân số đo thời gian với một vài phân chia số đo thời gian cho một số trong những rèn luyện chung trang 137 luyện tập chung trang 137, 138 tốc độ Luyện tập gia tốc Quãng con đường luyện tập quãng đường thời gian Luyện tập thời gian luyện tập chung trang 144 rèn luyện chung trang 144, 145 (tiếp) rèn luyện chung trang 145, 146

Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên Ôn tập về phân số Ôn tập về phân số (tiếp theo) Ôn tập về số thập phân Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) Ôn tập về đo độ dài và cân nặng Ôn tập về đo độ lâu năm và trọng lượng (tiếp) Ôn tập về đo diện tích s Ôn tập về đo thể tích Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích Ôn tập về đo thời gian Ôn tập về phép cùng Ôn tập về phép trừ Ôn tập phép cùng và phép trừ Ôn tập phép nhân luyện tập phép nhân trang 162 Ôn tập phép chia rèn luyện phép phân chia trang 164 luyện tập trang 165 Ôn tập về những phép tính với số đo thời hạn Ôn tập về tính chất chu vi diện tích một vài hình Luyện tập về tính chất chu vi diện tích một vài hình trang 167 Ôn tập về tính diện tích, thể tích một vài hình rèn luyện tính diện tích s thể tích một số hình trang 169 luyện tập chung trang 169, 170 Ôn tập về giải Toán rèn luyện trang 171 luyện tập (tiếp theo) trang 171, 172 rèn luyện (tiếp theo) trang 172 Ôn tập về biểu vật luyện tập chung trang 175 rèn luyện chung trang 176 rèn luyện chung (tiếp) trang 176, 177 rèn luyện chung (tiếp) trang 177, 178 rèn luyện chung trang 178, 179 rèn luyện chung trang 179, 180

Bạn đang xem: Toán lớp 5 luyện tập

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài bác tập Toán 5I - Số thập phân

Xem thêm: Điểm danh các loại phân bón nào sau đây làm tăng độ chua của đất ?

II - những phép tính với số thập phân1. Phép cộng2. Phép trừ 3. Phép nhân 4. Phép phân tách

Với giải bài xích tập Toán lớp 5 bao gồm giải sgk Toán lớp 5 và giải Vở bài xích tập Toán lớp 5 giỏi nhất, chi tiết cả năm không hề thiếu Số học cùng Hình học như là cuốn nhằm học tốt Toán lớp 5 sẽ giúp học sinh biết cách làm bài xích tập Toán lớp 5. Tư liệu Toán lớp 5 tất cả lý thuyết, bài bác tập ôn luyện theo tuần, bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học kinh nghiệm và cỗ đề thi Toán 5 giúp học sinh ôn tập đạt điểm trên cao trong bài bác thi Toán 5.


Giải bài bác tập Toán lớp 5

Giải bài tập Toán lớp 5 học kì 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *