Just a moment - tài liệu toán lớp 3

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

giáo viên

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo
Top 200 Đề thi Toán lớp 3 (năm 2023 có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Toán lớp 3 năm 2023 chọn lọc, gồm đáp án vừa đủ Học kì 1 & Học kì 2 sách liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng chế giúp thầy giáo và phụ huynh bao gồm thêm tư liệu Đề thi Toán lớp 3 từ kia giúp học sinh ôn luyện và lấy điểm cao trong những bài thi môn Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Just a moment


Đề thi Toán lớp 3 (năm 2023 bắt đầu nhất)

Xem thử Đề Toán 3 KNTTXem demo Đề Toán 3 CTSTXem test Đề Toán 3 CD

Chỉ tự 200k cài trọn cỗ đề thi Toán lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) phiên bản word có giải thuật chi tiết:

Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức


- Đề thi Toán lớp 3 thân kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 thân kì 2

- Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 2

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều


- Đề thi Toán lớp 3 thân kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 2

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 2

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


- Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

- Đề thi Toán lớp 3 giữa kì 2

- Đề thi Toán lớp 3 học kì 2

Xem thử Đề Toán 3 KNTTXem test Đề Toán 3 CTSTXem thử Đề Toán 3 CD

Bài tập vào cuối tuần Toán lớp 3 (cả cha sách)

Bài tập vào buổi tối cuối tuần Toán lớp 3 học tập kì 1 (cả ba sách)

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 học tập kì 2 (cả tía sách)

Bài tập mỗi ngày lớp 3

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học tập kì 2 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số 36 525 đọc là:

A. Cha mươi sáu nghìn năm trăm nhị mươi lăm.

B. Bố mươi sáu nghìn nhị trăm năm mươi lăm.

C. Bố sáu năm nhì năm.

D. Tía mươi sáu ngàn năm hai năm.

Câu 2. Chữ số 7 trong số 54 766 có giá trị là:

A. 70

B. 700

C. 7 000

D. 7

Câu 3. có tác dụng tròn số 83 240 đến hàng chục ngàn ta được số:

A. 83 000

B. 90 000

C. 80 000

D. 80 300

Câu 4. Số tức khắc trước của số 10 001 là số nào?

A. 10 002

B. 10 011

C. 10 000

D. đôi mươi 001

Câu 5. mon nào sau đây có 30 ngày?

A. Mon Năm

B. Mon Mười hai

C. Tháng tía

D. Tháng Sáu

Câu 6. Quý giá của biểu thức 21 576 – 2 343 + 1 000

A. đôi mươi 000

B. 18 233

C. Trăng tròn 233

D. 18 000

Câu 7. Chu vi hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 12 centimet và chiều rộng lớn 8 cm là:

A. 40 cm

B. 20 cm

C. 96 cm

D. 22 cm

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính

27 583 + 38 107

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

70 236 – đôi mươi 052

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

11 170 × 4

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

42 987 : 7

……………....

……………....

……………....

……………....

……………....

Câu 9. Tính quý giá biểu thức:

a) 5 × (9 280 + 9 820)

= ………………………………….

= ………………………………….

b) (78 156 – 2 829) : 3

= ………………………………….

= ………………………………….

Câu 10. Số?

2 m = ……. Mm

5 l = ……. Ml

5 kilogam = …….. G

4 km = ……. M

2 000 g = ………. Kg

7 00 cm = ……… m

Câu 11.Số?

*

Diện tích hình vuông ABCD là …… cm2

Câu 12. Giải toán?

Tháng trước khu di tích lịch sử đón 42 300 khách hàng tham quan. Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19, tháng này khách du lịch thăm quan đã giảm đi 3 lần so với tháng trước. Hỏi số lượng khách cho tham quan khu di tích trong cả nhị tháng là bao nhiêu?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Số?

Mẹ cài đặt trứng hết đôi mươi 000 đồng và đưa mang đến cô chào bán trứng tờ 1000 đồng. Cô phân phối trứng trả lại mẹ 4 tờ tiền. Khả năng có thể xảy ra là:

- Cô bán trứng trả lại người mẹ …... Tờ 5 000 đồng, ….. Tờ 20 000 đồng và tờ 50 000 đồng.

- Cô bán trứng trả lại bà bầu …... Tờ 20 000 đồng.

- Cô bán trứng trả lại người mẹ ...… tờ 10 000 đồng với …... Tờ 50 000 đồng

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất ...

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số bự nhất trong những số 37 900, 14 200, 58 287, 9 278 là:

A. 58 287

B. 37 900

C. 14200

D. 9 278

Câu 2. Cho hình trụ tâm O

*

Đường kính của hình tròn tâm O bên trên là:

A. OA

B. OC

C. OB

D. BC

Câu 3:Số tín đồ hiến máu trong tuần:


Số người đến hiến máu trong ngày Thứ Sáu nhiều hơn thế trong ngày thứ bố là bao nhiêu người?

A.12

B. 2

C. 8

D. 3

Câu 4. Sắp xếp các số sau theo sản phẩm công nghệ tự từ nhỏ nhắn đến lớn: III, V, I, XIX

A. III, V, I, XIX

B. I, III, V, XIX

C. XIX, V, III, I

D. V, XIX, I, III

Câu 5. Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

*

A. 12 cm2

B. 12 cm

C. 10 cm2

D. 10 cm

Câu 6: Một vỏ hộp đựng 10 viên bi: 3 viên bi đỏ, 5 viên bi vàng, 2 viên bi trắng. Lan bịt đôi mắt lấy tình cờ một viên bi. Kĩ năng nào sau đây không thể xảy ra:

A. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi đỏ

B. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi quà

C. Lan có thể lấy được viên bi trắng

D. Lan hoàn toàn có thể lấy được viên bi xanh

Câu 7: mua 5 quyển vở không còn 35 000 đồng. Hỏi mua một quyển vở hết bao nhiêu tiền?

A. 7 000 tiền

B. 7 000 tiền

C. 7 000 đồng

D. 5 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8:Tìm thành phần chưa biết trong những phép tính sau:

a) .............. : 5 = 30

b) 2 × ...................... = 1 866

c) .............. – 3 256 = 8 462

d) 1 536 + ..................... = 6 927

Câu 9. Đặt tính rồi tính

85 462 + 4 130

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

77 208 – 68 196

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

21 724 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

82 485 : 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

Câu 10: Tính cực hiếm biểu thức:

a) 14 738 + 460 – 3 240

= ..............................................

= ..............................................

b) 9 015 × 3 × 2

= ..............................................

= ..............................................

c) (24 516 – 4 107) : 3

= ..............................................

= ..............................................

d) 7 479 + 3 204 × 5

= ..............................................

= ..............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

*

a) diện tích s hình A to hơn diện tích hình B.

b) Chu vi hình A to hơn chu vi hình B.

c) diện tích hình A vội vàng 2 lần diện tích hình B.

d) Tổng diện tích s hai hình là 10 cm2.

Câu 12.Giải toán

Có ba kho chứa dầu, từng kho đựng 10 000 l. Người ta đã đưa đi 12 000 l dầu. Hỏi tía kho đó còn sót lại bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Câu 13. Tìm chữ số tương thích điền vào ô trống.

*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ...

Đề thi học tập kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Một nông trại trồng 3 255 cây cà phê. Bác bỏ nông dân nói “Nông trại của tôi trồng khoảng tầm 3 300 cây cà phê”. Hỏi bác đã có tác dụng tròn số cây cafe đến mặt hàng nào?

A. Hàng đối chọi vị

B. Sản phẩm chục

C. Sản phẩm trăm

D. Sản phẩm nghìn

Câu 2: Cái mũ có giá 25 000 đồng, dòng ô có giá 70 000 đồng. Chiếc mũ thấp hơn chiếc ô bao nhiêu tiền ?

A. 44 000 đồng

B. 54 000 đồng

C. 45 000 đồng

D. 35 000 đồng

Câu 3. Cho hình vuông vắn và hình chữ nhật gồm các form size như hình vẽ.

*

Diện tích hình vuông vắn …… diện tích hình chữ nhật.

Từ thích hợp để điền vào khu vực chấm là

A. Bằng

B. Bự hơn

C. Nhỏ dại hơn

D. Không so sánh được

Câu 4. Giang bao gồm 3 bút chì, 1 thước kẻ cùng 1 cây bút mực. Giang nhắm đôi mắt và chọn 2 trong ba vật dụng trên. Tuyên bố nào tiếp sau đây không đúng

A. Giang hoàn toàn có thể lấy được 2 cái cây viết chì

B. Giang có thể lấy được 1 cái cây viết chì với 1 cái cây bút mực

C. Giang có thể lấy được 2 cái cây viết mực

D. Giang hoàn toàn có thể lấy được 1 bút chì với 1 thước kẻ

Câu 5. Số béo nhất trong những số: đôi mươi 467; 32 508; 11 403; 15 927 là

A. 20 467

B. 32 508

C. 11 403

D. 15 927

Câu 6. tháng nào sau đây có 31 ngày

A. Mon Hai

B. Tháng Sáu

C. Tháng Chín

D. Tháng Bảy

Câu 7. Một sợi dây dài 30 249 centimet được chia thành 9 đoạn dài bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài từng nào xăng - ti – mét?

A. 3 360 cm

B. 3 361 cm

C. 3 350 cm

D. 3 360 cm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối

*

Câu 9. Đặt tính rồi tính

10 760 × 9

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

15 208 : 5

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

54 316 – 3 897

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

28 561 + 11 324

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

.............................

 

Câu 10. Tính cực hiếm biểu thức

a) 1 800 – 850 : 5

= .............................................

= .............................................

b) 100 000 – 16 000 × 5

= .............................................

= .............................................

c) 800 × 3 + 27 000

= .............................................

= .............................................

d) 94 000 : 4 × 3

= .............................................

= .............................................

Câu 11. Cho bảng số liệu về con số gà của các hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng gà

Bác Hùng

17 con

Bác Nam

9 con

Bác Tiến

31 con

Bác Hoàng

24 con

a) Hộ gia đình nào có số lượng gà những nhất?

................................................................................................................

b) Hộ mái ấm gia đình nào có con số gà ít nhất?

................................................................................................................

c) mái ấm gia đình bác Hoàng có tương đối nhiều hơn gia đình bác Hùng bao nhiêu con gà?

................................................................................................................

Câu 12. Giải toán

Bác Hùng dự tính xây một căn nhà hết 78 000 viên gạch. Bác Hùng đã thiết lập 3 lần, các lần 18 000 viên gạch. Hỏi theo dự tính, bác bỏ Hùng còn bắt buộc mua bao nhiêu viên gạch nữa?

Bài giải

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Câu 13. Tìm số tất cả 3 chữ số, hiểu được khi xoá bỏ chữ số 7 sống hàng đối kháng vị, ta được số new kém số bắt buộc tìm là 331.

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

TOP 14 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều, Chân trời sáng sủa tạo, Kết nối trí thức với cuộc sống, giúp những em học viên lớp 3 tham khảo, luyện giải đề thật giỏi để ôn thi học tập kì 2 năm 2022 - 2023 hiệu quả.


Với 14 đề thi học tập kì 2 môn Toán 3 bao gồm đáp án, lý giải chấm với bảng ma trận kèm theo, còn hỗ trợ thầy cô xuất bản đề thi học tập kì 2 năm 2022 - 2023 mang đến học sinh của chính mình theo lịch trình mới. Mời thầy cô và các em cùng cài miễn phí:

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 27

Đề thi học kì 2 môn Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tứ 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số IV được gọi là:

A. Mười lăm
B. Một năm
C. Bốn
D. Sáu

Câu 2. Số 3 048 làm cho tròn mang đến chữ số hàng trăm ta được số:

A. 3 050B. 3 040C. 3 000D. 3 100

Câu 3. Tính diện tích hình chữ nhật có độ dài các cạnh được cho trong hình vẽ dưới đây:

A. 9 cm
B. 18 cm
C. 9 cm2D. 18 cm2

Câu 4. Một mảnh vườn hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 5 m, chiều nhiều năm gấp 9 lần chiều rộng. Diện tích s của hình chữ nhật kia là:

A. 14 m2B. 50 m2C. 225 m2D. 100 m2


Câu 5. mon nào tiếp sau đây có 31 ngày?

A. Mon 2B. Tháng 4C. Tháng 9D. Mon 12

Câu 6. khả năng nào tiếp sau đây không thể xảy ra khi gieo một bé xúc xắc một lần

A. Khía cạnh 1 chấm xuất hiện
B. Khía cạnh 7 chấm xuất hiện
C. Mặt 3 chấm xuất hiện
D. Mặt 4 chấm xuất hiện

Câu 7.Bạn Nam với hai tờ tiền gồm mệnh giá 10 000 đồng đi mua cây bút chì. Bạn mua hết 15 000. Bạn Nam còn quá ...………đồng.

A. 10 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 2 000 đồng
D. 1 000 đồng

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tìm thành phần không biết trong các phép tính sau:

a) 1 538 + ........................ = 6 927

b) ..................... – 3 236 = 8 462

c) 2 × ........................ = 1 846

Câu 9. Đặt tính rồi tính

13 567 + 36 944

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

58 632 – 25 434

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

20 092 × 4

.....................

.....................

Xem thêm: Mẫu Mở Bài Vợ Nhặt Nhân Vật Thị Trong Vợ Nhặt (30 Mẫu) Hay Nhất

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

97 075 : 5

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................


Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức

a) 72009 : 3 × 2

= .............................................

= .............................................

b) 2 × 45000 : 9

= .............................................

= .............................................

Câu 11.Dưới trên đây là báo giá được niêm yết sinh sống một siêu thị văn chống phẩm:

Sản phẩm

Bút mực

Bút chì

Vở ô ly

Thước kẻ

Giá 1 sản phẩm

6 000 đồng

4 000 đồng

10 000 đồng

8 000 đồng

Quan ngay cạnh bảng số liệu thống kê lại và vấn đáp câu hỏi:

a) sản phẩm nào có mức giá đắt nhất? thành phầm nào có giá thấp nhất?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b) cùng với 50 000 đồng có thể mua những nhất từng nào cái bút mực?

................................................................................................................................

................................................................................................................................

c) Mai thiết lập 3 thành phầm hết vừa tròn đôi mươi 000 đồng. Số đông khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................


Câu 12. Giải toán

Trang trại của chưng Hòa tất cả 4 khu vực nuôi gà, từng khu có khoảng 1 500 con. Hôm nay, sau thời điểm bán đi một trong những gà thì trang trại của bác sót lại 2800 con. Hỏi bác bỏ Hòa đã phân phối đi từng nào con gà?

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Câu 13. Cùng với 100 000 đồng em hãy chọn những vật dụng vật tiếp sau đây để có thể mua được nhiều loại nhất.

Bài giải

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

C

A

D

C

D

B

B

Phần 2. Tự luận

Câu 8.

a) 1 538 + 5 389 = 6 927

b) 11 698 – 3 236 = 8 462

c) 2 × 923 = 1 846

Câu 9.


Câu 10.

a) 72 009 : 3 × 2

= 24 003 × 2

= 48 006

b) 2 × 45000 : 9

= 90 000 : 9

= 10 000

Câu 11.

a) Vở ô ly có mức giá đắt nhất.

Bút chì có giá bèo nhất.

b) với 50 000 đồng có thể mua những nhất số cây bút mực là:

50 000 : 6 000 = 8 cây bút mực (dư 2 000)

c) Mai sở hữu 3 thành phầm hết vừa tròn đôi mươi 000 đồng. Phần đa khả năng rất có thể xảy ra là:

- Mai đã sở hữu 1 chiếc bút mực, 1 chiếc bút chì, 1 quyển vở ô ly.

- Mai đã thiết lập 2 chiếc bút mực, 1 loại thước kẻ.

- Mai đã thiết lập 1 chiếc cây bút chì, 2 loại thước kẻ.

Câu 12.

Bài giải

Ban đầu trang trại của bác bỏ Hòa gồm số bé gà là:

1 500 × 4 = 6 000 (con)

Bác Hòa đã cung cấp đi số nhỏ gà là:

6 000 – 2 800 = 3 200 (con)

Đáp số: 3 200 con.

Câu 13.

- Em rất có thể chọn cài đặt 1 ô tô đồ chơi, 1 khối rubik và một hộp sáp màu. Tổng số tiền mua cha loại đồ vật đó là:

38 000 + 21 000 + 24 000 = 83 000 (đồng)

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi học kì II – Toán lớp 3 – Kết nối

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số và phép tính: Cộng, trừ, so sánh những số vào phạm vi 100 000. Nhân (chia) số có 5 chữ số cùng với (cho) số có một chữ số. Làm cho tròn số. Làm cho quen cùng với chữ số La Mã.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1

4,5 (mỗi câu một điểm riêng câu 8 – 1,5 điểm)

1

4,5

Đại lượng và đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đo thời gian, đo khối lượng, đo thể tích. Chi phí Việt Nam.

Số câu

1

1

1

2

1

Số điểm

0,5

0,5

1

1

1

Hình học: Góc vuông, góc ko vuông. Hình chữ nhật, hình vuông. Tính chu vi và mặc tích hình chữ nhật, hình vuông.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Một số nhân tố thống kê cùng xác suất.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

3

4

2

7

6

Số điểm

2

1,5

4,5

2

3,5

6,5

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 3 sách Cánh diều

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông bốn 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Quan gần kề hình vẽ sau và cho thấy điểm như thế nào là trung điểm của AC?


A. Điểm GB. Điểm BC. Điểm DD. Điểm H

Câu 2. Số 10 được viết bên dưới dạng số La Mã là:

A. IB. IIC. VD. X

Câu 3. Số 13 048 làm cho tròn đến chữ số hàng chục ngàn ta được số:

A. 10 000B. 13 000C. 13 050D. Trăng tròn 000

Câu 4. nhận định và đánh giá nào tiếp sau đây không đúng về khối lập phương?

A. Khối lập phương có tất cả 8 đỉnh
B. Khối lập phương có tất cả 8 mặt
C. Khối lập phương có tất cả các cạnh bởi nhau
D. Khối lập phương có toàn bộ 12 cạnh

Câu 5. 2 ngày = … giờ?

A. 12B. 24C. 48D. 56

Câu 6. hôm nay là trang bị Năm, ngày 28 tháng 7. Còn một tuần nữa là mang lại sinh nhật Hiền. Sinh nhật thánh thiện là đồ vật mấy ngày mấy mon mấy?

A. Lắp thêm Năm, ngày 5 tháng 8B. Lắp thêm Năm, ngày 21 tháng 7C. Sản phẩm Tư, ngày 3 tháng 8D. Trang bị Năm, ngày 4 mon 8

Câu 7. Hà tải 5 quyển vở, từng quyển giá 12 000 đồng. Hà gửi cô bán hàng 3 tờ tiền giống như nhau thì vừa đủ. Vậy 3 tờ chi phí Hà đưa cô bán sản phẩm có mệnh giá chỉ là:

A. 2 000 đồng
B. 5 000 đồng
C. 10 000 đồng
D. 20 000 đồng

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Cho bảng số liệu những thống kê sau:

Tên

Hoa

Hồng

Huệ

Cúc

Chiều cao

140 cm

135 cm

143 cm

130 cm

Dựa vào bảng số liệu những thống kê trên trả lời các câu hỏi:

a) các bạn Hoa cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

b) bạn Huệ cao từng nào xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

c) chúng ta nào cao nhất? chúng ta nào rẻ nhất?

................................................................................................................................

d) chúng ta Hồng cao hơn bạn Cúc bao nhiêu xăng-ti-mét?

................................................................................................................................

Câu 9. Đặt tính rồi tính

17 853 + 15 097

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

40 645 – 28 170

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

24 485 × 3

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

96 788 : 6

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

......................... .........................

.........................

Câu 10.Tính quý giá biểu thức:

a) (20 354 – 2 338) × 4

= ...............................................

= ...............................................

b) 56 037 – (35 154 – 1 725)

= ...............................................

= ...............................................

Câu 11. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào☐

a) Số 27 048 có tác dụng tròn mang đến chữ số hàng chục nghìn được số 30 000.☐

b) Khối hộp chữ nhật có 6 mặt, 8 đỉnh, 12 cạnh, những mặt hầu hết là hình vuông.☐

c) muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ lâu năm một cạnh nhân cùng với 4.☐

d) 23 565

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

D

A

B

C

D

D

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8.

a) các bạn Hoa cao 140 cm.

b) bạn Huệ cao 143 cm.

c) So sánh: 130 23 555

Câu 12.

Bài giải

Nông trường đó bao gồm số cây cam là:

2 520 × 3 = 7 560 (cây)

Nông trường kia có toàn bộ số cây chanh và cây cam là:

2 520 + 7 560 = 10 080 (cây)

Đáp số: 10 080 cây

Câu 13. các khả năng hoàn toàn có thể xảy ra là:

Có thể kéo ra 1 tờ 10 000 đồng và 1 tờ đôi mươi 000 đồng.

Có thể kéo ra 1 tờ 10 000 đồng với 1 tờ 50 000 đồng.

Có thể lôi ra 1 tờ 20 000 đồng cùng 1 tờ 50 000 đồng.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi học tập kì II – Toán lớp 3 – Cánh diều

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số với phép tính: Cộng, trừ, so sánh những số trong phạm vi 100 000. Nhân (chia) số có 5 chữ số với (cho) số có 1 chữ số. Làm tròn số. Làm quen cùng với chữ số La Mã. Tìm kiếm thành phần chưa biết của phép tính.

Số câu

2

4

2

4

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

5

1

5

Đại lượng cùng đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đơn vị chức năng đo thời gian. Chi phí Việt Nam. Ôn tập về một số trong những đơn vị đo không giống như: đo thể tích, đo độ dài, đo khối lượng.

Số câu

1

1

1

1

3

1

Số điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

Hình học: Điểm làm việc giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn, tâm, mặt đường kính, chào bán kính. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích s hình vuông.

Số câu

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1

Một số yếu tố thống kê và xác suất.

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Tổng

Số câu

4

2

5

1

1

7

6

Số điểm

2

1

6

0,5

0,5

3,5

6,5

Đề thi học kì 2 môn Toán 3 sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 27

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Chu vi hình tam giác ABC là:

A. 14 m
B. 14 cm
C. 15 m
D. 15 cm

Câu 2. Mẹ có một lít dầu ăn. Chị em đã cần sử dụng hết 350 ml nhằm rán gà. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu mi–li–lít dầu?

A. 450 ml
B. 550 ml
C. 650 ml
D. 750 ml

Câu 3. Một miếng bìa có diện tích 50 cm2 được chia thành 5 phần bằng nhau. Diện tích s mỗi phần là:

A. 10 cm2B. 15 cm2C. đôi mươi cm2D. 25 cm2

Câu 4. Điền số phù hợp vào ô trống:

Có toàn bộ ………... đồng.

A. 2 000B. 6 000C. 8 000D. 10 000

Câu 5. Số lập tức trước của số 90 000 là:

A. 91 000B. 89 000C. 89 999D. 90 001

Câu 6. Các tài năng khi xe cộ ô tô di chuyển đến té tư là:

A. Xe hoàn toàn có thể đi thẳng
B. Xe thiết yếu rẽ phải
C. Xe chắc hẳn rằng rẽ trái
D. Xe hoàn toàn có thể rẽ trái

Câu 7. Nếu sản phẩm công nghệ Sáu là ngày 28 tháng 7 thì ngày 2 mon 8 thuộc năm đó là ngày máy mấy vào tuần?

A. Thiết bị Tư
B. Máy Năm
C. Sản phẩm Sáu
D. đồ vật Bảy

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Số?

a) Túi đường khối lượng .......... Gam

b) Túi muối trọng lượng ............... Gam

c) Túi con đường và túi muối cân nặng tất cả ........... Gam

d) Túi con đường nặng rộng túi muối bột .............. Gam

Câu 9: Đặt tính rồi tính

37 528 – 8 324

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

6 547 + 12 233

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

12 061 × 7

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

28 595 : 5

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Câu 10. Tính giá trị biểu thức

a) 8 103 × 5 – 4 135

= ............................................

= ............................................

b) 24 360 : 8 + 9 600

= ............................................

= ............................................

c) (809 + 6 215) × 4

= ............................................

= ............................................

Câu 11. Cho bảng thống kê số thành phầm tái chế của các bạn học sinh lớp 3 có tác dụng được như sau:

Lớp

3A

3B

3C

Số sản phẩm tái chế

12

14

15

Dựa vào bảng trên, mang lại biết:

a) Lớp 3A làm cho được bao nhiêu sản phẩm tái chế?

……………………………………………………………………………………………

b) Lớp làm sao làm được nhiều sản phẩm tái chế nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tổng số sản phẩm tái chế cả 3 lớp làm được là bao nhiêu?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12: Giải toán

Một shop có 1242 mẫu áo, siêu thị đã chào bán

*
số áo. Hỏi shop đó còn sót lại bao nhiêu mẫu áo?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Câu 13. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) hình vuông vắn có 4 góc vuông cùng 4 cạnh dài bằng nhau.

b) Cả lớp cùng ăn uống cơm trưa thời gian 10 giờ đồng hồ 40 phút.

Mai ăn hoàn thành lúc 10 giờ 55 phút, Việt ăn dứt lúc 11 giờ 5 phút.

Mai ăn uống cơm chấm dứt trước Việt 10 phút.

c) 3 ngày = 180 giờ

d) 12 cm2 đọc là mười nhì xăng – ti – mét hai.

e) trong một hình tròn, độ dài đường kính bằng một phần hai độ dài cung cấp kính.

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

C

A

D

C

A

A

Phần 2. Trường đoản cú luận

Câu 8.

a) Túi đường cân nặng 800 gam

b) Túi muối khối lượng 400 gam

c) Túi đường và túi muối cân nặng tất cả 1 200 gam

d) Túi mặt đường nặng hơn túi muối hạt 400 gam

Câu 9.

Câu 10

a) 8 103 × 5 – 4 135

= 40 515 – 4 135

= 36 380

b) 24 360 : 8 + 9 600

= 3 045 + 9 600

= 12 645

c) (809 + 6 215) × 4

= 7 024 × 4

= 28 096

d) 17 286 – 45 234 : 9

= 17 286 – 5 026

= 12 260

Câu 11.

a) Lớp 3A có tác dụng được 12 sản phẩm tái chế.

b) Lớp 3C làm được rất nhiều sản phẩm tái chế nhất.

c) Tổng số sản phẩm tái chế cả tía lớp làm cho được là:

12 + 14 + 15 = 41 (sản phẩm).

Câu 12.

Bài giải

Cửa hàng đó đã bán số cái áo là:

1 242 : 6 = 207 (cái áo)

Cửa sản phẩm đó sót lại số cái áo là:

1 242 – 207 = 1 035 (cái áo)

Đáp số: 1 035 mẫu áo.

Câu 13.

a) hình vuông có 4 góc vuông với 4 cạnh dài bằng nhau.

Đ

b) Cả lớp cùng ăn cơm trưa dịp 10 tiếng 40 phút.

Mai ăn dứt lúc 10 giờ đồng hồ 55 phút, Việt ăn hoàn thành lúc 11 tiếng 5 phút.

Mai nạp năng lượng cơm dứt trước Việt 10 phút.

Đ

c) 3 ngày = 180 giờ

S

d) 12 cm2 đọc là mười nhị xăng – ti – mét hai.

S

e) vào một hình tròn, độ dài 2 lần bán kính bằng một phần độ dài phân phối kính.

S

Ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3

Ma trận đề thi học tập kì II – Toán lớp 3 – Chân trời

Năng lực, phẩm chấtSố câu, số điểmMức 1Mức 2Mức 3Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTL

Số với phép tính: Cộng, trừ, so sánh các số trong phạm vi 100 000. Nhân (chia) số bao gồm 5 chữ số với (cho) số có một chữ số. Tìm thành phần chưa chắc chắn của phép tính.

Số câu

1

3

1

1

4

Số điểm

0,5

3,5 (mỗi câu 1 điểm, riêng biệt câu 10 – 1,5 điểm)

1

0,5

4,5

Đại lượng với đo những đại lượng: Đơn vị đo diện tích, đơn vị chức năng đo thời gian. Tiền Việt Nam. Ôn tập về một số đơn vị đo không giống như: đo thể tích, đo độ dài, đo khối lượng.

Số câu

3

1

1

4

1

Số điểm

1,5

0,5

1

2

1

Hình học: Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính. Khối hộp chữ nhật, khối lập phương. Diện tích hình chữ nhật, diện tích s hình vuông.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *