Ôn tập toán 10 cuối kì 2 - đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 10

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Bộ đề thi Toán lớp 10Bộ đề thi Toán lớp 10 - liên kết tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 10 - Chân trời sáng tạo
Đề thi Toán 10 Cuối học kì hai năm 2023 bao gồm đáp án (20 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo

Để ôn luyện cùng làm tốt các bài thi Toán 10, dưới đấy là Top trăng tròn Đề thi Toán 10 học kì 2 năm 2022 - 2023 sách mới liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo có đáp án, cực giáp đề thi chủ yếu thức. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp bạn ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi Toán 10.

Bạn đang xem: Ôn tập toán 10 cuối kì 2


Đề thi Toán 10 Cuối học tập kì 2 năm 2023 tất cả đáp án (20 đề) | liên kết tri thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Xem test Đề Toán 10 Cuối kì 2 KNTTXem test Đề Toán 10 Cuối kì 2 Cánh diều
Xem thử Đề Toán 10 Cuối kì 2 CTST

Chỉ từ bỏ 100k sở hữu trọn cỗ Đề thi Toán 10 Cuối kì 2 (mỗi cỗ sách) phiên bản word có giải thuật chi tiết:


Phòng giáo dục và Đào tạo ra ...

Đề thi học tập kì 2 - kết nối tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 10

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)


I. TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM)

Câu 1. Cho hàm số bên dưới dạng bảng như sau:

x

1

2

3

4

5

y

0

1

2

3

4

Giá trị của hàm số y trên x = 3 là

A. 2;

B. 3;

C. 4;

D. 5.

Câu 2. Trục đối xứng của hàm số bậc hai y = 3t2 – 6.

A. T = 0;

B. T = – 1;

C. T = 1;

D. T = 2.


Câu 3. Cho hàm số bậc hai y = 2x2 + 3x – 8. Hoành độ đỉnh của đồ gia dụng thị hàm số bậc hai này là

A. −34;

B. 34;

C. 32;

D. -32.

Câu 4. Cho parabol y = ax2 + bx – 3. Xác định hệ số a, b biết parabol tất cả đỉnh

I(– 1; – 5)

A. a = 1; b = 2;

B. a = 1; b = – 2;

C. a = – 2; b = 4;

D. a = 2; b = 4.

Câu 5. Hàm số bậc nhị y = ax2 + bx + c (a ≠ 0) luôn luôn dương khi

A. a > 0, ∆ > 0;

B. a 0, ∆ 0.


Câu 6. Tập ngiệm của bất phương trình: x(x + 5) ≤ 2(x2 + 2) là:

A. (–∞;1>∪<4;+∞) ;

B. 1;4 ;

C. (–∞;1)∪(4;+∞);

D. (1; 4).

Câu 7. Nghiệm của phương trình 8−x2=x+2 là

A. x = – 3;

B.  x = – 2;

C. x = 2;

D. x=2x=−3.

Câu 8. Vectơ làm sao dưới đây là một vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng tuy nhiên song với trục Oy?

A. U1→=1;−1;

B. U2→=0;1;

C. U3→=1;0;

D. U4→=1;1.

Câu 9. Vectơ như thế nào dưới đó là một vectơ chỉ phương của con đường thẳng d:x=2y=−1+6t?

A.u1→=6;0;

B.u2→=−6;0;

C.u3→=2;6;

D.u4→=0;1.

Câu 10. đến α là góc chế tác bởi hai đường thẳng d1: a1x + b1y + c1 = 0 cùng d2: a2x + b2y + c2 = 0. Xác minh nào sau đó là đúng?

A. cosα = a1a2+b1b2a12+b12.a22+b22;

B. cosα = a1b1+a2b2(a12+b12).(a22+b22);

C. cosα =a1b1−a2b2a12+b12.a22+b22;

D. cosα = a1a2+b1b2a12+b12.a22+b22.

Câu 11. Góc chế tạo ra bởi hai đường thẳng d1: 2x – y – 10 = 0 với d2: x − 3y + 9 = 0

A.  30°;

B. 45°;

C. 60°;

D. 135°.

Câu 12. đến 4 điểm A(4; – 3) ; B(5; 1), C(2; 3) và D(– 2; 2). Xác định vị trí kha khá của hai tuyến đường thẳng AB với CD:

A. Trùng nhau;

B. Song song;

C. Vuông góc ;

D. giảm nhau mà lại không vuông góc

Câu 13. Phương trình x2 + y2 – 2ax – 2by + c = 0 là phương trình con đường tròn (C) khi và chỉ còn khi

A. a2 + b2 > 0;

B. a2 + b2 − c = 0;

C. a2 + b2 − c 2 + b2 − c > 0.

Câu 14. Đường tròn (C): x2 + y2 – 6x + 2y + 6 = 0 tất cả tâm I và bán kính R theo lần lượt là:

A. I(3; −1) và R = 4;

B. I(3; 1) cùng R = 4;

C. I(3; −1) với R = 2;

D. I(-6; 2) cùng R = 2.

Câu 15. mang đến đường tròn (C) có đường kính AB với A(−2; 1), B(4; 1). Khi đó, phương trình mặt đường tròn (C):

A. x2 + y2 + 2x + 2y + 9 = 0;

B. x2 + y2 + 2x + 2y – 7 = 0;

C. x2 + y2 – 2x – 2y – 7 = 0;

D. x2 + y2 – 2x – 2y + 9 = 0.

Câu 16. cho phương trình x2 + y2 – 2mx – 4(m – 2)y + 6 – m = 0 (1) . Tìm đk của m nhằm (1) là phương trình mặt đường tròn.

A. m ∈ (1; 2);

B. m ∈ (−∞; 1) ∪ (2; +∞);

C. m ∈ (−∞; 1> ∪ <2; +∞);

D. m ∈ <1; 2>.

Câu 17. hai tiêu điểm của hypebol x216−y29=1

A. F1 (−3; 0) cùng F2 (3; 0);

B. F1 (−4; 0) cùng F2 (4; 0);

C. F1 (−5; 0) với F2 (5; 0);

D. F1 (−6; 0) và F2 (6; 0).

Câu 18. Cho phương trình y=x2a2+y2b2 là phương trình của elip khi

A. A > b > 0;

B. A, b > 0;

C. A = b > 0;

D. Với đa số giá trị của a với b.

Câu 19. Phương trình chủ yếu tắc của elip có độ lâu năm tiêu cự bằng 6 và tổng khoảng cách từ mỗi điểm bên trên elip tới nhị tiêu điểm bằng 8 là:

A. 16x2 + 7y2 = 112;

B. x264+y228=1;

C. 7x2 + 16y2 = 1;

D. x216+y27=1.

Câu 20. cho parabol (P): y2 = 4x cùng 2 điểm A(0; -4) , B(-6; 4).Tìm điểm C thuộc (P) làm sao cho tam giác ABC vuông tại A

A. C(16; 8) hoặc 169;−83;

B. C(16; 8);

C. C169;83;

D. C(16; -8) hoặc C169;83.

Câu 21. đưa sử một các bước có thể triển khai theo một trong hai cách thực hiện khác nhau:

- cách thực hiện 1 có n1 bí quyết thực hiện;

- phương pháp 2 bao gồm n2 cách thực hiện (không trùng với bất kể phương án thực hiện nào của giải pháp số 1)

Vậy số biện pháp thực hiện quá trình có:

A. n1 + n2 (cách thực hiện);

B. n1 . N2 (cách thực hiện);

C. n1n2(cách thực hiện);

D. n2 – n1 (cách thực hiện).

Câu 22. Bạn An muốn đi từ vị trí A đến vị trí C thì phải đi qua địa điểm B như sơ đồ dùng dưới đây:

*

Có bao nhiêu cách để An đi từ địa điểm A đến vị trí C?

A. 6; B. 3; C. 9; D. 5.

Câu 23. tất cả bao nhiêu số chẵn tất cả 3 chữ số phân biệt nhỏ dại hơn 547?

A. 80;

B. 128;

C. 114;

D. 149.

Câu 24. gồm hai mẫu mã mặt đồng hồ đeo tay (vuông, tròn) cùng có ba kiểu dây (kim loại, da, nhựa). Hỏi có bao nhiêu cách chọn một chiếc đồng hồ đeo tay gồm một mặt cùng một dây?

A. 7;

B. 6;

C. 8;

D. 5.

Câu 25. bí quyết nào dưới đấy là đúng?

A. Ank=n!n−k!  1≤k≤n;

B. Cnk=Cnn−k0≤k≤n;

C. Pn=Annn>0,n∈ℕ;

D. Cả A, B, C phần lớn đúng.

Xem thêm: Ảnh Goku Bản Năng Vô Cực Đẹp Nhất 2023, 14 Điều Bạn, 55 Bản Năng Vô Cực Ý Tưởng

Câu 26. đến tập hợp E có 10 phần tử. Hỏi có bao nhiêu tập con gồm 8 bộ phận của tập hòa hợp E?

A. 100;

B. 80;

C. 45;

D. 90.

Câu 27. trong một kì thi THPT nước nhà tại một điểm thi có 5 sinh viên tình nguyện được phân công trực hướng dẫn thí sinh thi sống 5 địa chỉ khác nhau. Yêu mong mỗi vị trí bao gồm đúng 1 sinh viên. Hỏi bao gồm nhiêu giải pháp phân công địa điểm trực đến 5 người đó.

A. 120;

B. 625;

C. 3125;

D. 80.

Câu 28. khai triển của (a + b)3 là

A. A3 + 3a2b + 3ab2 + 13;

B. (a – b)(a2 + ab + b2);

C. A3 + 3a2b + 3ab2 + b3;

D. (a + b)(a2 – ab + b).

Câu 29. mang lại khai triển (a + b)5 = a5 + 5a4b + 10a3b2 + 10a2b3 + ... Ab4 + b5. Số cần điền vào khu vực ... Là

A. 10;

B. 5;

C. – 5;

D. – 10.

Câu 30. thông số của x4 trong triển khai (3 – 4x)5 là

A. 1 024;

B. 4 320;

C. – 5 760;

D. 3 840

Câu 31. Khẳng định nào sau đây đúng về vươn lên là cố đối của phát triển thành cố E?

A. Vươn lên là cố đối của E được kí hiệu là – E;

B. Biến cố đối của E là phần bù của E vào Ω;

C. A cùng B đông đảo sai;

D. A cùng B rất nhiều đúng.

Câu 32. Xếp bỗng dưng 3 chúng ta An; Bình ; Cường đứng thành 1 mặt hàng dọc. Tính phần trăm để Bình với Cường đứng cạnh nhau.

A. 23;

B. 56;

C. 13;

D. 12.

Câu 33. Sơ đồ dùng cây sau đây biểu diễn những lựa chọn trang phục đi học của chúng ta Linh.

*

Dựa vào sơ trang bị cây cho thấy thêm bạn Linh bao gồm bao nhiêu sự lựa chọn phục trang tới trường?

A. 4;

B. 2;

C. 6;

D. 1.

Câu 34. trong một chiếc hộp đựng 6 viên bi đỏ, 8 viên bi xanh, 10 viên bi trắng. Lấy tình cờ 4 viên bi. Tính số bộ phận của biến cố A :” 4 viên bi lấy ra có tối thiểu một viên bi color đỏ”

A. n(A) = 7366;

B. n(A) = 7563;

C. n(A) = 7566;

D. n(A) = 7568.

Câu 35. Cho mặt đường thẳng d:3x+5y+2022=0. Thông số góc của con đường thẳng d là

A. (d) có hệ số góc k=35;

B. (d) có hệ số góc k=−53;

C. (d) có thông số góc k=−35;

D. (d) có hệ số góc k=53.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 ĐIỂM)

Bài 1. (1 điểm) Trong một lớp bao gồm 18 học viên nam cùng 12 học sinh nữ. Hỏi tất cả bao nhiêu giải pháp chọn 3 học sinh để

a) trong tía bạn tất cả duy tốt nhất một các bạn nữ?

b) có tác dụng ban cán sự lớp có lớp trưởng, lớp phó học tập với lớp phó văn thể mĩ?

Bài 2. (1 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, mang đến đường tròn (C) tất cả phương trình (x – 2)2 + (y – 1)2 = 10.

a) Lập phương trình tiếp con đường với mặt đường tròn (C) tại điểm M(5; 2).

b) Tìm đk của m để đường thẳng (dm): x – my – 4 = 0 giảm đường tròn (C) theo một dây cung tất cả độ dài bằng 6.

Bài 3. (1 điểm) Đề thi trắc nghiệm môn Toán gồm 50 câu hỏi, mỗi câu có 4 hướng án vấn đáp trong kia chỉ tất cả một phương án trả lời đúng. Từng câu vấn đáp đúng được 0,2 điểm. Một học viên không học bài xích nên mỗi câu trả lời đều chọn bỗng nhiên một phương án. Phần trăm để học viên đó được đúng 6 điểm là bao nhiêu?

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi học kì 2 - Cánh diều

Năm học 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 10

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1. Một lớp tất cả 31 học sinh nam và 16 học viên nữ. Gồm bao nhiêu cách lựa chọn một học sinh làm cho lớp trưởng của lớp.

A. 31;

B. 16;

C. 47;

D. 15.

Câu 2. Số cách thu xếp 6 bạn học viên thành một hàng dọc là:

A. 6 cách;

B. 12 cách;

C. 720 cách;

D. 18 cách.

Câu 3. tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 5 chữ số, những chữ số khác 0 với đôi một khác nhau.

A. 5!;

B. 95;

C. A95;

D. 59.

Câu 4. khai triển biểu thức (a + 2b)5 ta thu được công dụng là:

A. A5 + 10a4b + 40a3b2 + 80a2b3 + 80ab4 + 32b5;

B. A5 – 10a4b – 40a3b2 – 80a2b3 – 80ab4 – 32b5;

C. A5 + 20a4b + 30a3b2 + 80a2b3 + 80ab4 + 32b5;

D. A5 + 10a4b + 40a3b2 + 60a2b3 + 60ab4 + 32b5.

Câu 5. Tổng những hệ số trong triển khai Px=1+x5 là:

A. 30;

B. 31;

C. 32;

D. 33.

Câu 6. giá trị nào dưới đây là giá trị đúng chuẩn của số π ?

A. 3,14;

B. 3,1;

C. 3,146;

D. Không có câu trả lời đúng.

Câu 7. Quy tròn số 3,1234567 mang đến hàng phần nghìn. Số sát đúng nhận thấy là:

A. 3,124;

B. 3,123;

C. 3,12;

D. 3,1235.

Câu 8. Thực hiện tại đo chiều nhiều năm của tứ cây cầu, kết quả đo đạc nào trong các tác dụng sau đây là đúng chuẩn nhất?

A. 15,34 m ± 0,01 m;

B. 127,4 m ± 0,2 m;

C. 2135,8 m ± 0,5 m;

D. 63,47 m ± 0,15 m.

Câu 9. giá trị lộ diện nhiều nhất trong chủng loại số liệu được hotline là

A. Trung bình;

B. Tứ phân vị;

C. Trung vị;

D. Mốt.

Câu 10. mang lại mẫu số liệu sau: 11; 16; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 23; 24; 25. Trung vị của chủng loại số liệu là

A. 21;

B. 20,5;

C. 21,5;

D. 22.

Câu 11. Năng suất lúa hè thu (tạ/ha) năm 1998 của 31 tỉnh ở vn được những thống kê trong bảng sau:

- Gói tài liệu có 192 trang, tuyển tập 10 đề ôn tập khám nghiệm cuốihọc kì 2 môn Toán 10 Kết Nối tri thức Với cuộc sống (KNTTv
CS); những đề được soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm + 30% từ bỏ luận (theo điểm số), trong đó phần trắc nghiệm bao gồm 35 câu, phần tự luận tất cả 04 câu, thời hạn làm bài bác 90 phút, ko tính thời gian phát đề; các đề thi bao gồm đáp án và lời giải chi tiết.

- bản word rất có thể chỉnh sửa cho giáo viên tham khảo.

- có thể nạp tiền sở hữu lẻ hoặc Đăng cam kết trọn bộ

Tư vấn viên 24/24


Danh sách tư liệu (12)


thông báo từ tác giả
12.
*
- bộ đề CUỐI HỌC KÌ 2 - Toán 10 - Sách Kết Nối trí thức (Bản word gồm lời giải).rar
Xem thử
cài về (Đã mua) cài xuống (199,000đ)
11.
10. ĐỀ 10 - CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN 10 - KNTT&CS (70TN-30TL) (Bản word kèm giải bỏ ra tiết).docx
Xem demo
cài đặt về (Đã mua) download xuống (20,000đ)
10.
09. ĐỀ 9 - CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN 10 - KNTT&CS (70TN-30TL) (Bản word kèm giải bỏ ra tiết).docx
Xem demo
mua về (Đã mua) tải xuống (20,000đ)
9.
08. ĐỀ 8 - CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN 10 - KNTT&CS (70TN-30TL) (Bản word kèm giải chi tiết).docx
Xem thử
tải về (Đã mua) cài đặt xuống (20,000đ)
8.
07. ĐỀ 7 - CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN 10 - KNTT&CS (70TN-30TL) (Bản word kèm giải bỏ ra tiết).docx
Xem test
cài đặt về (Đã mua) thiết lập xuống (20,000đ)
7.
06. ĐỀ 6 - CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN 10 - KNTT&CS (70TN-30TL) (Bản word kèm giải bỏ ra tiết).docx
Xem test
thiết lập về (Đã mua) sở hữu xuống (20,000đ)
6.
05. ĐỀ 5 - CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN 10 - KNTT&CS (70TN-30TL) (Bản word kèm giải đưa ra tiết).docx
Xem test
cài đặt về (Đã mua) cài xuống (20,000đ)
5.
04. ĐỀ 4 - CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN 10 - KNTT&CS (70TN-30TL) (Bản word kèm giải chi tiết).docx
Xem thử
cài về (Đã mua) cài đặt xuống (20,000đ)
4.
03. ĐỀ 3 - CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN 10 - KNTT&CS (70TN-30TL) (Bản word kèm giải bỏ ra tiết).docx
Xem demo
thiết lập về (Đã mua) sở hữu xuống (20,000đ)
3.
02. ĐỀ 2 - CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN 10 - KNTT&CS (70TN-30TL) (Bản word kèm giải chi tiết).docx
Xem test
sở hữu về (Đã mua) thiết lập xuống (20,000đ)
2.
01. ĐỀ 1 - CUỐI HỌC KÌ 2 - TOÁN 10 - KNTT&CS (70TN-30TL) (Bản word kèm giải đưa ra tiết).docx
Xem thử
cài đặt về (Đã mua) download xuống (20,000đ)
1.
00. MA-TRAN-CK2-TOÁN-10-KNTT&CS.docx
Xem test
mua về (Đã mua) tải xuống (Miễn phí)

Giới thiệu tài liệu


- Gói tài liệu có 192 trang, tuyển tập 10 đề ôn tập bình chọn cuốihọc kì 2 môn Toán 10 Kết Nối trí thức Với cuộc sống đời thường (KNTTv
CS); những đề được biên soạn theo kết cấu 70% trắc nghiệm + 30% trường đoản cú luận (theo điểm số), trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài xích 90 phút, ko tính thời gian phát đề; các đề thi có đáp án và giải mã chi tiết.

- bản word hoàn toàn có thể chỉnh sửa mang đến giáo viên tham khảo.

- có thể nạp tiền cài lẻ hoặc Đăng ký kết trọn bộ

Tư vấn viên 24/24


Bình luận (0)


Tài liệu khác


Vui lòng đăng nhập

Đăng nhập bởi Gmail

Click vào đây để xem demo

Vui lòng singin để xem thử

Đăng nhập bởi Gmail

Vui lòng đặt tải gói này giúp thấy thông báo


thông báo mới từ tác giả
các bạn có thông báo mới

Bạn đã giao dịch thanh toán thành công cho giao dịch mua tài liệu


Hủy thiết lập xuống
Đặt cài nhanh tài liệu
Số điện thoại cảm ứng thông minh
e-mail nhận tài liệu
chú giải
ĐẶT oder now
sinh sản gói tài liệu
tên gói
giá thành
Số tài liệu
trình bày tài liệu
giới thiệu tài liệu
từ bỏ khóa
Trạng thái phát hành
Đang kiến tạo
vạc hành xong xuôi
tinh thần
Hiển thị
Ẩn
giữ
Đăng tài liệu
Tệp

Cho phép cài đặt lên tệp doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, rar


thương hiệu
links xem test
giá bán
biểu thị tài liệu
trình làng tài liệu
tâm trạng
Hiển thị
Ẩn
lưu
Đăng tư liệu
Tệp

Cho phép cài lên tệp doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, rar


tên
giá cả
biểu thị tài liệu
giới thiệu tài liệu
tự khóa
tâm trạng
Hiển thị
Ẩn
Đăng tức thì
ghi chú
Số tiền đề nghị nạp
chú giải
giữ
ghi chú
chú giải
tinh thần
Chưa hotline Đã call
lưu lại
xử trí nạp tiền
Số tiền nên nạp
trạng thái
Chưa điện thoại tư vấn Đã điện thoại tư vấn
chú thích
xác nhận
mua tài liệu

Đăng nhập vào tài khoản

nạp tiền vào tài khoản, chi phí thừa hoàn toàn có thể tải tư liệu khác ngẫu nhiên lúc nào tiết kiệm ngân sách chi phí, làm chủ tài liệu thuận tiện
Đăng nhập ngay

Tải không nên đăng nhập

hấp thụ tiền cài đặt duy độc nhất một tài liệu đã chọn nhanh chóng, huyết kiệm thời gian
thiết lập ngay

Đăng cam kết trọn bộ

tiết kiệm hơn cài lẻ 30-40% Được khuyến mãi hơn nhiều tài liệu
Đăng ký ngay
xác thực tải tài liệu
trở về liên tục
chọn phương thức thanh toán giao dịch
Số điện thoại tương tác với chúng ta trong trường thích hợp cần cung cấp
*

Bộ đề CUỐI HỌC KÌ 2 - Toán 10 - Sách Kết Nối tri thức (Bản word có lời giải)

199,000đ
*

Thanh toán bởi quét mã Viet
QR

sử dụng phần quét mã QR trong vận dụng Mobile Banking ngân hàng có links với Viet
QR. Hướng dẫn nạp tại trên đây
Số tiền đề xuất thanh toán:
thanh toán giao dịch ngay
*

Thanh toán bằng quét mã QR Pay

dùng phần quét mã QR Pay trong vận dụng Mobile Banking ngân hàng. Giải đáp nạp tại đây
Số tiền cần thanh toán:
giao dịch thanh toán ngay
*

Thanh toán qua thẻ điện thoại

Thẻ Viettel, Vinaphone, Vietnam Mobile những mệnh giá khuyên bảo nạp tại trên đây
lựa chọn nhà mạng:
*
*
*

Mệnh giá:
- chọn mệnh giá chỉ thẻ - 10.000 20.000 30.000 50.000 100.000 200.000 300.000 500.000 một triệu
Mã thẻ:
Mã seri:
sung sướng chọn đúng đắn mệnh giá bán thẻ Nạp không đúng 5 lần tiếp tục tài khoản của bạn sẽ bị khóa
giao dịch thanh toán ngay

Thanh toán bằng thẻ ATM

Bạn cần phải có thẻ ATM sẽ đăng ký dịch vụ Banking. Lí giải nạp tại phía trên
Số tiền yêu cầu thanh toán:
thanh toán giao dịch ngay

Visa hoặc Master
Card

thanh toán giao dịch bằng thẻ Visa hoặc Master
Card. Lý giải nạp tại đây
Số tiền cần thanh toán:
thanh toán ngay

Đặt sở hữu gói tài liệu

Đăng nhập vào tài khoản

nạp tiền thẳng vào tài khoản, cần sử dụng tiền đó để mua gói tài liệu nhà động, tiết kiệm ngân sách thời gian, cai quản dễ dàng
Đăng nhập tức thì

Đặt cài đặt nhanh

Điền thông tin đặt cài như SĐT, e-mail Admin đang hướng dẫn không hề thiếu
Đặt sở hữu nhanh
điện thoại tư vấn điện
*
Nhắn Zalo Nhắn Facebook Fb
*
Nhắn Zalo
Nhắn Facebook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *