2023 NAHCO3 → NA2CO3 + CO2 + H2O = NAHCO3, CO2 + NA2CO3 + H2O = NAHCO3

Nhiệt phân Na
HCO3: Na
HCO3 ra Na2CO3

1. Phương trình bội nghịch ứng nhiệt phân Na
HCO33. Tính chất hóa học tập của Na
HCO3

Na
HCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O được Vn
Doc soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và thăng bằng phản ứng nhiệt độ phân Na
HCO3 ra Na2CO3, kèm theo thắc mắc bài tập áp dụng liên quan. Giúp củng cố cải thiện kiến thức. Mời các bạn tham khảo. 


1. Phương trình bội phản ứng nhiệt phân Na
HCO3


2Na
HCO3
*
Na2CO3 + CO2 + H2O


2. Điều khiếu nại phản ứng xảy ra phản ứng nhiệt phân Na
HCO3

Nhiệt độ cao.

Bạn đang xem: 2023 nahco3 → na2co3 + co2 + h2o

3. Tính chất hóa học của Na
HCO3

Na
HCO3 là chất rắn màu trắng, không nhiều tan trong nước dễ dẫn đến nhiệt phân hủy tạo nên Na2CO3 với khí CO2

3.1 nhiệt phân sinh sản thành muối với giải phóng CO2

2Na
HCO3 → Na2CO3 +CO2↑ + H2O

3.2. Thủy phân chế tạo thành môi trường thiên nhiên Bazơ yếu


Na
HCO3 + H2O → Na
OH + H2CO3

3.3. Tác dụng với axit bạo gan tạo thành muối và nước

Tác dụng với Axit Sunfuric:

2Na
HCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O + 2CO2

Tác dụng cùng với axit Clohiric:

Na
HCO3 + HCl → Na
Cl + H2O + CO2

3.4. Chức năng với bazơ sản xuất thành muối bắt đầu và bazơ mới

Tác dụng cùng với Ca(OH)2:

Na
HCO3 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + Na
OH + H2O.

Một trường hòa hợp khác có thể tạo thành 2 muối mới với phương trình làm phản ứng:

2Na
HCO3 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + Na2CO3 + 2H2O.

Tác dụng cùng với Na
OH:

Na
HCO3 + Na
OH → H2O + Na2CO3

4. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. lúc nhiệt phân trọn vẹn Na
HCO3 thì thành phầm của phản bội ứng nhiệt phân là:

A. Na2CO3, CO2, H2O.

B. Na2O, CO2, H2O.

C. Na
OH, CO2, H2O

D. Na
OH, CO2, H2.


Xem đáp án
Đáp án A: 2Na
HCO3
*
Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 2.  nhiệt độ phân hoàn toàn 16,8 gam Na
HCO3, thu được m gam Na2CO3. Giá trị của m là

A. 21,2.

B. 12,4.

C. 13,2.

D. 10,6.


Xem đáp án
Đáp án D

2Na
HCO3

*
Na2CO3 + H2O + CO2

Theo PTHH: n
Na2CO3 = 0,5.n
Na
HCO3 = 0,5(16,8/84) = 0,1 mol

=> m = m
Na2CO3 = 0,1.106 = 10,6 gam


Câu 3. Trường đúng theo không xẩy ra phản ứng với Na
HCO3 khi

A. Tính năng với CO2

B. Chức năng với axit


C. đun nóng

D. Chức năng với kiềm


Xem đáp án
Đáp án A

Na
HCO3 tác dụng với kiềm: Na
HCO3 + Na
OH → Na2CO3 + H2O.

Đun lạnh Na
HCO3: 2Na
HCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O

Na
HCO3 công dụng với axit: Na
HCO3 + HCl → Na
Cl + CO2 + H2O


Câu 4. hóa học nào dưới đây khi bỏ vô nước ko làm biến đổi p
H?

A. NH4Cl.

B. KCl.

C. Na2CO3.

D. HCl.


Xem đáp án
Đáp án B

Câu 5. Nhỏ thanh nhàn từng giọt cho đến khi kết thúc 30 ml hỗn hợp HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M với Na
HCO3 0,2M, sau bội nghịch ứng thu được số mol CO2 là

A. 0,020.

B. 0,030.

C. 0,015.

D. 0,010.

Xem thêm: Saccarozơ Không Tham Gia Phản Ứng Nào Sau Đây ?? Saccarozơ Không Tham Gia Phản Ứng A


Xem đáp án
Đáp án D

n
HCl = 0,03 (mol)

n
Na2CO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol);

n
Na
HCO3 = 0,1.0,2 = 0,02 (mol)

Khi nhỏ dại từ từ bỏ H+ vào dd hỗn hợp CO32- với HCO3- xẩy ra phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3- (1)

H+ + HCO3- → CO2 + H2O (2)

=> n­CO2 (2) = ∑n
H+ - n
CO32- = 0,03 – 0,02 = 0,01 (mol)


Câu 6. Thực hiện thí nghiệm sau: đến mảnh đồng sắt kẽm kim loại vào hỗn hợp HNO3 loãng. Sau bội phản ứng có hiện tượng gì xảy ra:

A. Không tồn tại hiện tượng gì

B. Dung dịch có màu xanh, H2 bay ra

C. Dung dịch có màu xanh, tất cả khí màu nâu bay ra

D. Dung dịch có màu xanh, tất cả khí ko màu bay ra, bị hoá nâu trong ko khí.


Xem đáp án
Đáp án D

Câu 7. Phản ứng nhiệt phân muối bột nitrat nào tiếp sau đây sai:

A. NH4NO3

*
N2O + 2H2O

B. 2Na
NO3

*
2Na
NO2 + O2

C. 2Ag
NO3

*
2Ag + 2NO2 + O2

D. 2Fe(NO3)2

*
2Fe
O + 4NO2 + O2


Xem đáp án
Đáp án D: 4Fe(NO3)3 → 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

Câu 8. Nung 33,6g tất cả hổn hợp Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 sau phản nghịch ứng chiếm được 2,24 lit khí oxi (đktc). Hóa học rắn sau khoản thời gian nung có cân nặng là:

A. 12 g

B. 24 g

C. 34 g

D. 46 g


Xem đáp án
Đáp án A

mkhí = 0,4.46 + 0,1.32 = 21,6 gam

⇒ mchất rắn  = 33,6 – 21,6 = 12 gam)


Câu 9. cho từ tự 100 ml dung dịch hỗn hợp có Na2CO3 0,2M với KHCO3 0,1M vào 100 ml dung dịch HCl 0,2M, khuấy số đông phản ứng hoàn toàn thu được V ml khí CO2 (đktc). Cực hiếm của V là

A. 448,0

B. 268,8

C. 191,2

D. 336,0


Xem đáp án
Đáp án B

Vì mang lại từ từ muối bột vào axit ban đầu axit cực kỳ dư nên những chất phản ứng theo xác suất mol

n
Na2CO3 : n
Na
HCO3 = 0,2 : 0,1 = 2 : 1 = 2x : x

CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

HCO3- + H+ →CO2 + H2O

Từ phương trình ta có: n
HCl = 2.n
CO32- + n
HCO3- = 4x + x = 0,02 => x = 0,004 mol

=> n
CO2 = n
CO32- + n
HCO3- = 2x + x = 0,012 mol => V = 0,2688 lít = 268,8 ml


...........................................

Trên đây Vn
Doc đã gửi tới các bạn bộ tài liệu rất bổ ích Na
HCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O. Để có hiệu quả cao rộng trong học tập, Vn
Doc xin ra mắt tới chúng ta học sinh tài liệu chuyên đề Toán 9, chăm đề trang bị Lí 9, triết lý Sinh học tập 9, Giải bài tập hóa học 9, Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 cơ mà Vn
Doc tổng hợp và đăng tải.


Ngoài ra, Vn

Đánh giá bài viết
5 13.276
Chia sẻ bài viết
HCO3 → Na2CO3 + CO2 + H2O nhiệt độ phân nahco3 Na
HCO3 ra CO2
bố trí theo mang định mới nhất Cũ tuyệt nhất

Phương trình bội phản ứng


giới thiệu chính sách Theo dõi chúng tôi Tải áp dụng chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

OH; Cu
O; HNO3 ; Na2CO3 ; CO2 Cu
SO4 ; Fe(OH)3 ; H2SO4 ; Ca
CO3 ; KHSO4 ; K2O; CO; Ca(OH)2 ;... - armyracostanavarino.com
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Cho các chất sau: HCl; SO3 ; Na
OH; Cu
O; HNO3 ; Na2CO3 ; CO2 Cu
SO4 ; Fe(OH)3 ; H2SO4 ; Ca
CO3 ; KHSO4 ; K2O; CO; Ca(OH)2 ; Al2O3 ; Fe3O4

a. Phân một số loại và call tên những chất

b. Ở đk thường, đầy đủ oxit nào bội phản ứng được cùng với nước? Viết PTHH?


*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!
*

Cho các chất sau: HCl; SO3 ; Na
OH; Cu
O; HNO3 ; Na2CO3 ; CO2 Cu
SO4 ; Fe(OH)3 ; H2SO4 ; Ca
CO3 ; KHSO4 ; K2O; CO; Ca(OH)2 ; Al2O3 ; Fe3O4a. Phân một số loại và gọi tên những chấtb. Ở điều kiện thường, phần đa oxit nào bội phản ứng được với nước? Viết PTHH?


a)

Oxit:

$SO_3$ : diêm sinh trioxit

$Cu
O$ : Đồng II oxit

$CO_2$ : Cacbon đioxit

$K_2O$ : Kali oxit

$CO$ : Cacbon oxit

$Al_2O_3$ : Nhôm oxit

$Fe_3O_4$ : Oxit sắt từ

Axit :

$HCl$ : Axit clohidric

$HNO_3$ : Axit nitric

$H_2SO_4$ : Axit sunfuric

Bazo :

$Na
OH$ : Natri hidroxit

$Fe(OH)_3$ : fe III hidroxit

$Ca(OH)_2$: can xi hidroxit

Muối :

$Na_2CO_3$ : Natri cacbonat

$Cu
SO_4$: Đồng II sunfat

$Ca
CO_3$ : can xi cacbonat

$KHSO_4$ : Kali hidrosunfat

b)

$SO_3 + H_2O o H_2SO_4$$CO_2 + H_2O ightleftharpoons H_2CO_3$

$K_2O + H_2O o 2KOH$


Đúng(2)
Nguyễn nai lưng Thành Đạt

a.

Oxit

SO3: sulfur trioxit

Cu
O: Đồng(II) oxit

CO2: cacbon đioxit

CO: Cacbon oxit

Al2O3: nhôm oxit

Fe3O4: fe từ oxit

K2O: kali oxit

Axit

HCl: axit clohidric

HNO3: axit nitric

H2SO4: axit sunfuric

Bazo

Ca(OH)2: canxi hidroxit

Na
OH: natri hidroxit

Fe(OH)3: sắt(III) hidroxit

Muối

Na2CO3: natri cacbonat

Cu
SO4: đồng (II) sunfat

Ca
CO3: canxi cacbonat

KHSO4: kali hidrosunfat

b.

SO3+ H2O -> H2SO4

CO2+ H2O(⇌)H2CO3

K2O + H2O -> 2 KOH


Đúng(1)

Cho những chất sau : Fe
O , Mg(OH)2 , Ca
CO3 , K2O , HCl , Na
OH , Na2O , SO2 , SO3 , HNO3 , Ba
O , P2O5 , teo , Ca
O , Al2O3.a) Phân các loại và gọi tên những chất bên trên .b) đều chất nào chức năng với H2O , hỗn hợp HClviết PTHH xảy ra


#Hóa học tập lớp 9
2
Hoàng Anh chiến hạ

Oxit Axit

+SO2:Lưu huỳnh đi oxit

+SO3;lưu huỳnh trioxit

+P205:Đi photpho pentaoxit

+CO:Cacbon oxit

Oxit bazo:

+Fe
O: fe (III) oxit

+K2O:kali oxit

+Na2O:natri oxit

+Ba
O:bari oxit

+Ca
O:canxi oxit

+Al2O3;Nhôm oxit

Bazo:

+Mg(OH)2: Magie hidroxit

+Na
OH:Natri hidroxit

Axit

+HCl;Axít clohiđric

+HNO3:Axit nitric

Muối

+Ca
CO3; canxicacbonat

B)(Fe
O+H_2O ightarrow Feleft(OH ight)_2)

(K_2O+H_2O ightarrow2KOH)

(H_2O+SO_2 ightarrow H_2SO_3)

(H_2O+SO_3 ightarrow H_2SO_4)

(H_2O+Ba
O ightarrow Baleft(OH ight)_2)

(3H_2O+P_2O_5 ightarrow2H_3PO_4)

(H_2O+CO ightarrow H_2+CO_2)

(H_2O+Ca
O ightarrow Caleft(OH ight)_2)

(3H_2O+Al_2O_3 ightarrow2Alleft(OH ight)_3)

(Fe
O+2HCl ightarrow Fe
Cl_2+H_2O)

(K_2O+2HCl ightarrow2KCl+H_2O)

(Na_2O+2HCl ightarrow2Na
Cl+H_2O)

(Ba
O+2HCl ightarrow Ba
Cl_2+H_2O)

(Ca
O+2HCl ightarrow Ca
Cl_2+H_2O)

(Al_2O_3+6HCl ightarrow2Al
Cl_3+3H_2O)


Đúng(8)
Norad II

a/

Fe
O: fe (II) oxit, PL: oxit bazơ Mg(OH)2: Magie hiđroxit, PL: bazơ

Ca
CO3: canxi cacbonat, PL: muối hạt K2O: Kali oxit, PL:oxit bazơ

HCl: Axit clohiđric, PL: axit Na
OH: Natrihiđroxit, PL:bazơ

Na2O: Natri oxit, PL: oxitbazơ SO2: lưu huỳnh đioxit, PL: oxit aixt

SO3: diêm sinh trioxit, PL: oxit axit HNO3: Axit nitric, PL: axit

Ba
O: Bari oxit, PL: oxitbazơ P2O5: Điphotpho pentaoxit, PL: oxit axit

CO: Cacbon monoxit, PL: oxit trung tính Ca
O: canxi oxit, PL: oxitbazơ

Al2O3: Nhôm oxit, PL: oxit bazơ


Đúng(0)

Cho những chất sau: Na2O; CO2; SO3; Ba
O; Cu
O; Ca
O; Ba
O; K2O, H2O; HCl; H2SO4 loãng, Na
OH, Ba(OH)2

a. Hầu hết chất nào tính năng với hỗn hợp Ca(OH)2.

b. đầy đủ chất nào bao gồm thể tính năng được với SO2.

Viết phương trình hóa học để minh họa cho các phản ứng xảy ra?


#Hóa học tập lớp 9
1
Thảo Phương CTVVIP

a. đông đảo chất nào công dụng với hỗn hợp Ca(OH)2.

+ CO2; SO3;HCl; H2SO4 loãng

(CO_2+Caleft(OH ight)_2 ightarrow Ca
CO_3+H_2O)

(SO_3+Caleft(OH ight)_2 ightarrow Ca
SO_4+H_2O)

(2HCl+Caleft(OH ight)_2 ightarrow Ca
Cl_2+2H_2O)

(H_2SO_4+Caleft(OH ight)_2 ightarrow Ca
SO_4+2H_2O)

Không tác dụng với Ca(OH)2nhưng lại công dụng với H2O trong hỗn hợp :Na2O;Ba
O;Ca
O;K2O

(Na_2O+H_2O ightarrow2Na
OH)

(Ba
O+H_2O ightarrow Baleft(OH ight)_2)

(Ca
O+H_2O ightarrow Caleft(OH ight)_2)

(K_2O+H_2O ightarrow2KOH)

b. đầy đủ chất nào có thể chức năng được với SO2.

Na2O;Ba
O;Ca
O;K2O; H2O;Na
OH, Ba(OH)2

(Na_2O+SO_2 ightarrow Na_2SO_3)

(Ba
O+SO_2 ightarrow Ba
SO_3)

(Ca
O+SO_2 ightarrow Ca
SO_3)

(K_2O+SO_2 ightarrow K_2SO_3)

(H_2O+SO_2 ightarrow H_2SO_3)

(Na
OH+SO_2 ightarrow Na_2SO_3)

(Baleft(OH ight)_2+SO_2 ightarrow Ba
SO_3+H_2O)


Đúng(1)
câu ​1/ cho những chất sau: HCl, Mg(OH)2, K, Na
OH, Cu, CO2, P2O5, Ca
O, Na
Cl, Fe2O3, CO, Fe, Al, H2SO4, Na
HCO3,Al2O3, Ca
CO3a. Phân loại, call tên những chất. B. Hầu hết chất nào t/d được với nước c. đều chất nào phản ứng cùng với dd axit?/ d. đa số chất nào chức năng với dd Na
OH ? e. Những chất nào bội nghịch ứng cùng với dd Cu(NO3)2. Viết PTPƯ minh họa?
Câu 2 Nêu tính chất...
Đọc tiếp

câu ​1/ Cho các chất sau: HCl, Mg(OH)2, K, Na
OH, Cu, CO2, P2O5, Ca
O, Na
Cl, Fe2O3, CO, Fe, Al, H2SO4, Na
HCO3,Al2O3, Ca
CO3

a. Phân loại, gọi tên các chất. b. đầy đủ chất làm sao t/d được với nước

c. Số đông chất nào làm phản ứng với dd axit?/ d. đều chất nào chức năng với dd Na
OH ?

e. đều chất nào phản ứng với dd Cu(NO3)2. Viết PTPƯ minh họa?

Câu 2 Nêu tính chất hóa học của các chất sau: Ca
O, CO2, Cu
O, H2SO4 loãng, Fe, Al, HCl, Na
OH, Cu(OH)2 (nêu với viết PTHH)


#Hóa học tập lớp 9
0
1.Có 4 ống thử đựng chất lỏng: H2SO4;HCl;HNO3;H2O bị mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học tập hãy nhận ra chúng. Viết PTHH2.Chỉ sử dụng quỳ tím nhận ra 3 hóa học sau: H2SO4;HCl;Ba
Cl2 bằng cách thức hóa học. Viết PTHH3.Cho các chất sau: Mg; Fe; Cu; Cu
O; K2O; SO3; P2O5; Ba(OH)2; Fe(OH)3;Zn
Oa) gọi tên với phân lọa chúngb) Viết phương trình phản bội ứng cua những chất bên trên với:-Nước-Dd H2SO4 loãng-DD KOHhelp me mai nộp...
Đọc tiếp

1.Có 4 ống thử đựng hóa học lỏng: H2SO4;HCl;HNO3;H2O bị mất nhãn. Bằng phương pháp hóa học tập hãy nhận thấy chúng. Viết PTHH

2.Chỉ cần sử dụng quỳ tím nhận thấy 3 hóa học sau: H2SO4;HCl;Ba
Cl2 bằng phương pháp hóa học. Viết PTHH

3.Cho những chất sau: Mg; Fe; Cu; Cu
O; K2O; SO3; P2O5; Ba(OH)2; Fe(OH)3;Zn
O

a) gọi tên với phân lọa chúng

b) Viết phương trình phản nghịch ứng cua các chất bên trên với:

-Nước

-Dd H2SO4 loãng

-DD KOH

help me mai nộp zoi!!!!!!!!!!!!!!!


#Hóa học tập lớp 9
4
Kiều Oanh

1) mang lại quỳ tím vào nếu như là axít sẽ hóa đỏ. Vậy ta phân biệt được H2O

Cho Ba
Cl2 vào thấy lọ nào xuất hiện kết tủa white là H2SO4 .

Phương trình: H2SO4+Ba
Cl2 -> 2HCl + Ba
SO4

Cho tiếp Ag
NO3 vào thấy kết tủa trắng là HCl .

Phương trình : HCl + Ag
NO3-> Ag
Cl + HNO3

Vậy chất còn lại là HNO3


Đúng(0)
Kiều Oanh

2) cho quỳ tím phân biệt được Ba
Cl2

Cho Ag
NO3 vào lọ nào lộ diện kết tủa white là Na
Cl

Phương trình : HCl + Ag
NO3-> Ag
Cl + HNO3

Vậy chất sót lại là H2 SO4


Đúng(0)

Cho các chất sau , hầu hết cặp hóa học nào hoàn toàn có thể phản ứng cùng nhau ?

a) Na
OH, H2SO4 , Ba
CL2, Mg
CO3 ,Cu
SO4, CO2 , Al2O3 , Cu, sắt ,

b) Cu
O , Mn
O2,Si
O2 ,HCL, Na
OH,

c) H2O, HCL, Mg
Cl2, CO2, Cu
O, Fe(OH)3 , Ba(OH)2, Fe

d) Cu
SO4 , HCl, Ba(OH)2 , Fe

e) Cu, Fe2O3, Cl2, Cl2 , CO, Al , HCl , Na
OH


#Hóa học tập lớp 9
5
tràn thị trúc oanh

Phùng Hà Châudung
Hà Yến Nhi
Hoàng Thảo Linh
Nguyen Pham
Hắc Hường


Đúng(0)
Nguyen Pham

a). (Na
OH+H_2SO_4;Na
OH+Mg
CO_3;Na
OH+Cu
SO_4;Na
OH+CO_2;Na
OH+Al_2O_3;\H_2SO_4+Ba
Cl_2;H_2SO_4+Mg
CO_3;H_2SO_4+Culeft(t^o ight);H_2SO_4+Fe;\Ba
Cl_2+Cu
SO_4;Ba
Cl_2+Mg
CO_3)

b).

(Cu
O+HCl;\Mn
O_2+Na
OH\Si
O_2+HCl;Si
O_2+Na
OH\HCl+Na
OH)

C).

(H_2O+Mg
Cl_2;H_2O+CO_2;H_2O+Cu
O;\HCl+CO_2;HCl+Baleft(OH ight)_2;HCl+Fe;HCl+Feleft(OH ight)_3\Mg
Cl_2+Baleft(OH ight)_2\CO_2+Baleft(OH ight)_2)

d). (Cu
SO_4+Baleft(OH ight)_2;HCl+Baleft(OH ight)_2;HCl+Fe)

e).

(Cu+Cl_2;Cu+HClleft(t^o ight)\Fe_2O_3+CO;Fe_2O_3+Al;Fe_2O_3+HCl;\Cl_2+CO;Cl_2+Al;Cl_2+Na
OH;\CO+HCl;CO+Na
OH;\Al+HCl;Al+Na
OH\HCl+Na
OH)


Đúng(0)
Câu 1: Viết các PTHH tiến hành các chuỗi đổi khác sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):a) S SO2 SO3 H2SO4 Na2SO4 Ba
SO4b) SO2 Na2SO3 Na2SO4 Na
OH Na2CO3.c) Ca
O Ca
CO3 Ca
O Ca(OH)2 Ca
CO3 Ca
SO4...
Đọc tiếp

Câu 1: Viết những PTHH tiến hành các chuỗi biến đổi sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có):

a) S SO2 SO3 H2SO4 Na2SO4 Ba
SO4

b) SO2 Na2SO3 Na2SO4 Na
OH Na2CO3.

c) Ca
O Ca
CO3 Ca
O Ca(OH)2 Ca
CO3 Ca
SO4


#Hóa học lớp 9
3
Nguyễn Nho Bảo Trí

b)(SO_2underrightarrow1Na_2SO_3underrightarrow2Na_2SO_4underrightarrow3Na
OHunderrightarrow4Na_2CO_3)

(1)(SO_2+2Na
OH ightarrow Na_2SO_3+H_2O)

(2)(Na_2SO_3+H_2SO_4 ightarrow Na_2SO_4+SO_2+H_2O)

(3)(Na_2SO_4+Baleft(OH ight)_2 ightarrow2Na
OH+Ba
SO_4)

(4)(2Na
OH+CO_2 ightarrow Na_2CO_3+H_2O)

Chúc bạn học tốt


Đúng(4)
Nguyễn Nho Bảo Trí

c)(Ca
Ounderrightarrow1Ca
CO_3underrightarrow2Ca
Ounderrightarrow3Caleft(OH ight)_2underrightarrow4Ca
CO_3underrightarrow5Ca
SO_4)

(1)(Ca
O+CO_2 ightarrow Ca
CO_3)

(2)(Ca
CO_3underrightarrowt^oCa
O+CO_2)

(3)(Ca
O+H_2O ightarrow Caleft(OH ight)_2)

(4)(Caleft(OH ight)_2+CO_2 ightarrow Ca
CO_3+H_2O)

(5)(Ca
CO_3+H_2SO_4 ightarrow Ca
SO_4+CO_2+H_2O)

Chúc bàn sinh hoạt tốt


Đúng(4)
1/ cho các chất sau: Al, Cu
O, Na2O, Mg(OH)2, Fe;O4, Ca
CO3, SO3, Cu. đông đảo chất làm sao tácdụng được với:a/ H2Ob/ hỗn hợp HClc/ dung dịch H2SO4d/ kim loại nào tác dụng được cùng với axit H2SO4 đặc
Viết những PTHH của những phản ứng đang xảy...
Đọc tiếp

1/ cho các chất sau: Al, Cu
O, Na2O, Mg(OH)2, Fe;O4, Ca
CO3, SO3, Cu. Những chất nào tácdụng được với:a/ H2Ob/ hỗn hợp HClc/ dung dịch H2SO4d/ sắt kẽm kim loại nào tác dụng được cùng với axit H2SO4 đặc
Viết các PTHH của những phản ứng đã xảy ra


#Hóa học lớp 9
0

Bài 2. Điều chế bazơ

a) cho các chất sau: Na, Na2O, Na2CO3, H2O, Ca(OH)2, Ba
O.Viết toàn bộ các PTHH điều chế Na
OH

b) cho các chất sau: Na
OH, Ca(OH)2, HCl, Cu
O, Cu
SO4, Cu(NO3)2. Viết các PTHH pha chế Cu(OH)2


#Hóa học lớp 9
2
hnamyuh CTVVIP

a)

$2Na + 2H_2O o 2Na
OH + H_2$$Na_2O + H_2O o 2Na
OH$$Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 o Ca
CO_3 + 2Na
OH$

$Ba
O + H_2O o Ba(OH)_2$$Ba(OH)_2 + Na_2CO_3 o Ba
CO_3 + 2Na
OH$

b)

$Cu
O + 2HCl o Cu
Cl_2 + H_2O$$Cu
Cl_2 + 2Na
OH o Cu(OH)_2 + 2Na
Cl$$Cu
Cl_2 + Ca(OH)_2 o Cu(OH)_2 + Ca
Cl_2$$Cu
SO_4 + 2Na
OH o Cu(OH)_2 + Na_2SO_4$$Cu
SO_4 + Ca(OH)_2 o Ca
SO_4 + Cu(OH)_2$$Cu(NO_3)_2 + 2Na
OH o Cu(OH)_2 + 2Na
NO_3$$Cu(NO_3)_2 + Ca(OH)_2 o Ca(NO_3)_2 + Cu(OH)_2$


Đúng(3)
phúc thiên

a)

2Na+2H2O→2Na
OH+H2" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">2Na+2H2O→2Na
OH+H22Na+2H2O→2Na
OH+H2Na2O+H2O→2Na
OH" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Na2O+H2O→2Na
OHNa2O+H2O→2Na
OHNa2CO3+Ca(OH)2→Ca
CO3+2Na
OH" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Na2CO3+Ca(OH)2→Ca
CO3+2Na
OHNa2CO3+Ca(OH)2→Ca
CO3+2Na
OH

Ba
O+H2O→Ba(OH)2" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Ba
O+H2O→Ba(OH)2Ba
O+H2O→Ba(OH)2Ba(OH)2+Na2CO3→Ba
CO3+2Na
OH" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Ba(OH)2+Na2CO3→Ba
CO3+2Na
OHBa(OH)2+Na2CO3→Ba
CO3+2Na
OH

b)

Cu
O+2HCl→Cu
Cl2+H2O" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Cu
O+2HCl→Cu
Cl2+H2OCu
O+2HCl→Cu
Cl2+H2OCu
Cl2+2Na
OH→Cu(OH)2+2Na
Cl" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Cu
Cl2+2Na
OH→Cu(OH)2+2Na
Cl
Cu
Cl2+2Na
OH→Cu(OH)2+2Na
Cl
Cu
Cl2+Ca(OH)2→Cu(OH)2+Ca
Cl2" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Cu
Cl2+Ca(OH)2→Cu(OH)2+Ca
Cl2Cu
Cl2+Ca(OH)2→Cu(OH)2+Ca
Cl2Cu
SO4+2Na
OH→Cu(OH)2+Na2SO4" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Cu
SO4+2Na
OH→Cu(OH)2+Na2SO4Cu
SO4+2Na
OH→Cu(OH)2+Na2SO4Cu
SO4+Ca(OH)2→Ca
SO4+Cu(OH)2" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Cu
SO4+Ca(OH)2→Ca
SO4+Cu(OH)2Cu
SO4+Ca(OH)2→Ca
SO4+Cu(OH)2Cu(NO3)2+2Na
OH→Cu(OH)2+2Na
NO3" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Cu(NO3)2+2Na
OH→Cu(OH)2+2Na
NO3Cu(NO3)2+2Na
OH→Cu(OH)2+2Na
NO3Cu(NO3)2+Ca(OH)2→Ca(NO3)2+Cu(OH)2" class="Math
Jax_CHTML mjx-chtml">Cu(NO3)2+Ca(OH)2→Ca(NO3)2+Cu(OH)2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *