Mẫu Sổ Điểm Cá Nhân Thcs - Mẫu Sổ Điểm Cá Nhân Bậc Thcs

Sổ gọi tên và ghi điểm là hồ sơ pháp luật ghi nhận kết quả học tập với rèn luyện học sinh trong một năm học và được lưu giữ vĩnh viễn.

Bạn đang xem: Mẫu sổ điểm cá nhân thcs


Sổ call tên và kiếm được điểm lập thành văn bạn dạng trên giấy theo mẫu của cục GD&ĐT; bao gồm đủ dấu trong phòng trường đóng giáp lai giữa hai trang liên tiếp. Danh sách học viên được xếp sản phẩm công nghệ tự theo vần a, b, c,... Đầu năm học, giáo viên nhà nhiệm ghi số lắp thêm tự, họ với tên học sinh vào các trang trong Sổ gọi tên và ghi điểm. Công dụng học tập và rèn luyện của học sinh căn cứ vào Quy chế review xếp loại học sinh Tiểu học, thcs và học viên THPT hiện hành. Vậy sau đây là mẫu sổ ghi điểm, mời các bạn cùng theo dõi và quan sát và download tại đây.


Mẫu sổ ăn điểm của thầy giáo năm 2022 - 2023


Ảnh bìa sổ ghi điểm


Sổ hotline tên với ghi điểm

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN

MÔN............. LỚP .................

SttHỌ VÀ TÊNHỌC KÌ I
HỆ SỐ 1HỆ SỐ 2HS3ĐTBHK
MVVTH
1234567123456789(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

BàiGiỏiKháT.bìnhYếuKémTB ↑
SLTLSLTLSLTLSLTLSLTLSLTL

BẢNG ĐIỂM CÁ NHÂN

MÔN............. LỚP .................

SttHỌ VÀ TÊNHỌC KÌ II 
HỆ SỐ 1HỆ SỐ 2HS3ĐTBHK

ĐTBcả năm

MVVTH
1234567123456789(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

BàiGiỏiKháT.bìnhYếuKémTB ↑
SLTLSLTLSLTLSLTLSLTLSLTL

.............

Cách viết sổ điện thoại tư vấn tên cùng ghi điểm

Hướng dẫn thực hiện sổ call tên ăn điểm như sau:

1. Thực hiện chữ thường nhằm ghi sổ điện thoại tư vấn tên ghi điểm, riêng tên Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, phòng giáo dục đào tạo và đào tạo, trường thì viết bằng chữ in hoa có dấu.

2. Chúng ta tên học sinh, họ tên phụ thân (mẹ) học viên (Hoặc fan giám hộ), bọn họ tên giáo viên chủ nhiệm thì viết không thiếu họ, tên đệm, tên với viết hoa ngơi nghỉ đầu những âm huyết (VD vàng Thị Chia)

3. áp dụng chữ số Ẩ - rập để ghi sổ điện thoại tư vấn tên ghi điểm;

+ Đối với đều chữ số chỉ ngày bé dại hơn 10 cùng tháng một, mon hai nên ghi thêm số 0 ở bên trái (VD 01; 02…)

+ Đối với hầu hết số chỉ năm đề nghị ghi không thiếu bốn chữ số (VD 2013)

+ Đối với các chữ số chỉ số thập phân thì dùng dấu phẩy để phân làn giữa phần nguyên với phần thập phân (VD 5,5)

+ Đối cùng với điểm Bm, TBhk, TBcn là số nguyên thì phải tất cả thêm vệt phẩy với thêm chữ số 0 bên yêu cầu (VD 5,0)

4. Giáo viên chủ nhiệm cùng hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng) kí trực tiếp vào sổ tại những vị trí quy định, không được sử dụng những chữ kí tự khắc sẵn.

5. Thực hiện mực màu đen để ghi, kí, vào điểm và ghi các nội dung khác trong sổ gọi tên kiếm được điểm (Trừ ngôi trường hợp dùng mực đỏ để sửa chữa)

6. Sổ đề xuất được đóng góp dấu gần cạnh lai ở trong nhà trường giữa 2 trang liên tiếp (kể cả trang bìa) và gồm chữ kí xác thực của hiệu trưởng tại trang 1 chậm nhất 01 mon sau ngày khai giảng năm học, đóng góp dấu xác nhận chữ kí tại trang 31 chậm nhất 10 những năm trước ngày bắt đầu năm học tiếp theo.

7. Phương pháp ghi trang bìa, trang 1, trang 2 với trang 3:

Chậm tốt nhất sau 15 ngày tiếp theo ngày bắt đầu năm học, giáo viên nhà nhiệm kết thúc các nội dung trong trang bìa, trang 1, trang 2 và trang 3 như sau:

+ Họ, tên đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh, dân tộc của học tập sinh: ghi theo giấy khai sinh VD: NGUYỄN VĂN A, các phần ngày, tháng, năm sinh được phân cách nhau bằng dấu chấm (VD 01.02.2012), danh sách học viên được xếp theo vần a,b,c… theo chiều tăng của số máy tự.


+ chỗ sinh: chỉ ghi tên tỉnh (thành phố trực nằm trong trung ương) theo giấy khai sinh (trường hợp có đổi khác về địa điểm hành chính thì ghi thêm địa điểm mới trong vết ngoặc) VD Hà Tây(Hà Nội)

+ chỗ ở hiện nay tại: ghi theo hộ khẩu hay trú hoặc nhất thời trú của học viên theo trình tự: Tổ (Bản); xóm (Phường, thị trấn); huyện (thị xóm trực thuộc trung ương); không đứng tên tỉnh. (VD: phiên bản Sọc - Mường Bang - PY)

(Cách ghi tắt: tp Sơn La: TP; Thuận Châu : TC; Quỳnh Nhai: QN; Mường La: ML; Phù yên ổn PY…)

+ chúng ta tên cha, mẹ, tín đồ dám hộ: ghi theo giấy khai sinh hoặc quyết định công nhận fan giám hộ của cấp có thẩm quyền.

+ nghề nghiệp và công việc của cha, mệ hay fan giám hộ: Ghi công việc và nghề nghiệp của cha, mẹ, hay người giám hộ đang làm, sinh sống nhà, ngủ chế độ…

+ thêm những đổi khác cần chú ý của học tập sinh: bé mồ côi, con hộ nghèo, học sinh cần quan sát và theo dõi về sức khỏe, khuyết tật, thời hạn chuyển đến, gửi đi…

8. Phương pháp ghi tự trang 4 cho trang 13:

+ Phần đầu trang, tiêu đề, bọn họ tên học sinh 10 tháng trong thời điểm học ban đầu từ mon 8 ngừng trước ngày 01 các tháng (trừ trang 8)

+ mặt hàng tuần, ghi kí hiệu nghỉ học (nếu có) vào ô khớp ứng của học sinh, mỗi tháng tổng phù hợp số ngày nghỉ học (nếu có) vào ô tương ứng của học sinh và tổng thích hợp số ngày nghỉ phép của cả lớp.

9. Bí quyết ghi từ trang 14 cho trang 31:

9.1: Giáo viên bộ môn:

Ghi điểm kiểm tra lại: phần tiêu đề ghi lần lượt những môn chất vấn lại theo máy tự từ bỏ trái quý phái phải tương xứng với thứ tự những môn đang ghi sinh hoạt trang này, nếu có khá nhiều hơn 5 môn khám nghiệm lại thì kẻ thêm cột bằng cách chia đôi cột đang có.

9.2:Giáo viên nhà nhiệm:

+ sau thời điểm giáo viên bộ môn thực hiện tuy nhiên nội dung ngơi nghỉ từng trang, ghi số điểm được sửa chữa thay thế của từng trang, số điểm được sủa chữa ở từng môn (nếu không sủa trị thì đề xuất ghi chữ “Không” vào toàn bộ các chỗ và kí xác nhận. Ở các trang 20, 28 và 31 ghi xác thực thêm số chỗ sửa chữa thay thế (nếu có) về các nội dung khác.

Xem thêm: Phát Biểu Nào Sau Đây Không Đúng Về Đặc Điểm Dân Số Nước Ta Hiện Nay

+ Ghi tắt kết quả xếp các loại hạnh kiểm: Tốt: T, Khá: K, Trung bình: Tb, Yếu: Y.

+ Ghi tắt tác dụng xếp một số loại học lực: Giỏi: G, Khá: K, Trung bình: Tb, Yếu: Y, riêng các loại kém thì ghi là Kém.

+ Ghi hiệu quả thi đua (TĐ): học sinh giỏi: HSG, học viên tiên tiến: HSTT, tập luyện hạnh kiểm vào hè: RLHK.

+ yêu cầu ghi rõ là ‘Được lên lớp”, “ nghỉ ngơi lại lớp”, “Kiểm tra lại”

+ Trang 31: Căn cứ hiệu quả xếp một số loại của học lực, hạnh kiểm (tại thời điểm hoàn thành năm học và sau thời điểm kiểm tra lại, tập luyện lại hạnh kiểm vào hè) nhằm ghi các nội dung tương xứng vào những cột. Cột tổng hợp chung: Ghi tổng số học viên tham gia xếp loại cuối năm học vào trong dòng (Tổng số học sinh), ghi số học viên lên lớp (Tính cả số học viên lên lớp sau thời điểm kiểm tra lại, tập luyện lại hạnh kiểm vào hè) vào dòng xoáy được lên lớp, ghi số học sinh ở lại lớp (Tính cả học viên ở lại lớp sau thời điểm kiểm tra lại với rèn luyện thêm hạnh kiểm vào hè) vào trong dòng “ở lại lớp”.


Các văn bản từ trang 4 đến trang 31 (Trừ nội dung liên quan đến đánh giá lại và rèn luyện hạnh kiểm vào hè) Phải ngừng trước khi xong học kì (Năm học) muộn nhất 10 ngày, những nội dung liên quan đến kiểm soát lại và rèn luyện lại vào hè phải xong chậm tốt nhất trước ngày ban đầu năm học mới 10 ngày (Riêng sổ của những lớp cuối cung cấp phải xong theo mức sử dụng về thời hạn xét (Thi) giỏi nghiệp.

10. Thừa nhận xét của hiệu trưởng về sử dụng sổ gọi tên ghi điểm: sản phẩm tháng, hiệu trưởng (Phó hiệu trưởng) trực tiếp soát sổ (ít độc nhất 01 lần) với trực tiếp ghi dấn xét so với giáo viên nhà nhiệm, giáo viên cỗ môn và công dụng thực hiện các quy định sử dụng sổ call tên ăn được điểm theo những hướng dẫn của cục và của trực thuộc văn bản này (Cần ghi rõ tên cô giáo và lỗi gắng thể), Kiểm tra, xác minh lại việc sửa chữa thay thế lại điểm và sủa chữa những nội dung khác của giáo viên bộ môn, giáo viên công ty nhiệm.

11. Sổ hotline tệ kiếm được điểm phải được đóng góp thành bìa cứng theo từng khối và đưa vào lưu lại (không thời hạn) muộn nhất trước ngày ban đầu vào năm học tiếp theo.

... SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN: Hä tªn M¤N HK1 Líp : N¨m häc : - HK2 cn SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN: Hä tªn M¤N HK1 Líp : N¨m häc : - HK2 cn ...
*

*

*

... HK / TB HK 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Tổng số học sinh Tỉ lệ học viên -Giỏi……… -Khá……… -Trung bình…… -Yếu……… -Kém…… CẢ ...
*

*

... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… III TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CÁ NHÂN : Ưu điểm : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… nhân từ xếp một số loại thi đua : ………………………………………………………… thương hiệu công đoàn : Xuất dung nhan : khá : trung bình : Ngày …… tháng …… năm 2010 bạn viết Ý con kiến tổ siêng ... CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA BẢN THÂN ĐỐI VỚI NHÀ TRƯỜNG : Phương hướng công tác làm việc thân năm học tới : ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
... 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Môn giờ anh - Lớp 5d Điểm kiểm tra STT bọn họ tên Nguyn T Ngc Anh Hong Th Võn Anh Hong cả nước Cụng Nguyn Th Dung Phm toàn quốc Gii Tháng thứ Tháng đồ vật hai ... Nguyn Th L 17 Phm Th Linh 18 Phm Th Linh 19 việt nam Mnh đôi mươi V nước ta Nht 21 Phm Th Kim Oanh 22 Nguyn Th Oanh 23 V Th Thu Oanh 24 Nguyn Th Phng 25 Th Qunh 26 Phm Th Tho 27 Nguyn Th Thu 28 Nguyn vn Tiờn ... Môn giờ anh - Lớp 3A STT Điểm soát sổ Họ thương hiệu Nguyn Tun Anh V nước ta Bỏch Phm Th Bớch V Th Bớch Phm đất nước hình chữ s Bớnh Phm Th Ngc nh Minh Chin...
... Giá chỉ : hồ sơ nhân : Dự : Hiệu huấn luyện : sử dụng thiết bị : * Xếp chung chuyên môn : III công tác khác : ( Kiểm i m theo công tác làm việc kiêm nhiệm , giáo viên công ty nhiệm phải n i ... Rõ bài toán thực biện pháp nhân để thực đợc tiêu, câu hỏi xây dựng tự quản ngại tạo phong trào thi đua tiếp thu kiến thức lớp phụ trách, việc ph i hợp chuyển động giáo dục : cộng đồng, đoàn đ i, gia đình, cô giáo ... *Xếp chung công tác làm việc khác : thương hiệu thi đua học tập kỳ I : Vân Đồn, tháng ngày 12 năm 2010 Ng i viết kiểm i m ...
... Môn Tin học -Lớp 5B lặng kim tra thng xuyờn H v Tờn HS STT Thỏng th nht Thỏng th hai Thỏng th ba Thỏng ... Triển 26 ` Thỏng th by Thỏng th tỏm Thỏng th chớn Hc kỡ I Cui nm Xp lai hc lc nhọt Hc kỡ I C nm Môn Tin Học- Lớp 4A yên kim tra thng xuyờn H v Tờn HS STT Thỏng th nht Thỏng th nhị Thỏng th bố Thỏng ... 25 25 ` Thỏng th by Thỏng th tỏm Thỏng th chớn Hc kỡ I Cui nm Xp lai hc lc nhọt Hc kỡ I C nm Môn Tin học - Lớp 4B yên kim tra thng xuyờn H v Tờn HS STT Thỏng th nht Thỏng th nhị Thỏng th ba Thỏng...
từ bỏ khóa: mẫu sổ điểm cá nhân thcsmẫu sổ điểm cá thể môn tin học tiểu họcmẫu sổ điểm cá nhân môn tiếng anh tè họcmẫu sổ điểm cá nhân tiểu họcmâu sổ điểm cá nhânmẫu sổ diểm ca nhan hs tieu hocmau so diem ca nhan lóp 2 heo thong tu 30mẫu sổ điểm cá thể của học sinh tiểu học tập theo thong bốn 30sổ điểm cá thể thcsmau kiem diem ca nhan lam ho so vien chucmẫu kiểm điểm cá nhânsổ điểm cá thể tiểu họcsổ điểm cá nhânmẫu kiểm điểm cá thể năm 2012mẫu kiểm điểm cá thể đảng viên năm 2012Nghiên cứu tổ chức pha chế, tấn công giá quality thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoại
Nghiên cứu vớt vật liệu đổi khác (metamaterials) dung nạp sóng điện tử sinh sống vùng tần số THz
Giáo án Sinh học 11 bài xích 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục với carôtenôit
Giáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
Trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với những tội xâm phạm mua có tính chất chiếm chiếm theo pháp luật Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp hcm (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu, xây dựng ứng dụng smartscan và áp dụng trong bảo vệ mạng máy vi tính chuyên dùng
Nghiên cứu vớt tổng hợp những oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúng
Nghiên cứu tài năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thơ nôm tứ xuất xắc trào phúng hồ nước xuân hương
Sở hữu ruộng khu đất và tài chính nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXChuong 2 nhấn dạng rui ro
Tổ chức và hoạt động của Phòng bốn pháp từ trong thực tiễn tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo lao lý tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn xét xử của những Tòa án quân sự Quân khu vực (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài bác 15: hấp thụ ở động vật
Nguyên tắc phân hóa nhiệm vụ hình sự so với người bên dưới 18 tuổi tội lỗi trong lao lý hình sự vn (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài bác 14: thực hành phát hiện hô hấp sinh hoạt thực vật
Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động bạn nữ theo pháp luật lao động việt nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)QUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ chủ đề liệu new đăng kungfu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong dịp lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn tự sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập thiết bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của trường đoản cú vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài bác tập tỷ lệ thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dại van lop 8 phân tích bài xích thơ từ bỏ tình 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *