Làm Toán Lớp 5 - Giải Bài Tập Toán 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đo đối kháng vị diện tích

Ôn tập: tư tưởng về phân số Ôn tập: đặc thù cơ phiên bản của phân số Ôn tập: đối chiếu hai phân số Ôn tập: đối chiếu hai phân số tiếp theo Phân số thập phân luyện tập phân số thập phân Ôn tập: Phép cùng và phép trừ nhì phân số Ôn tập: Phép nhân cùng phép chia hai phân số láo lếu số lếu láo số (tiếp theo) luyện tập hỗn số luyện tập chung 1 luyện tập chung 2 luyện tập chung 3 Ôn tập về giải toán Ôn tập và bổ sung về giải toán luyện tập Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) luyện tập Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo) rèn luyện chung trang 22 Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng độ lâu năm Ôn tập: Bảng đối kháng vị trọng lượng rèn luyện bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng - độ nhiều năm Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s rèn luyện Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị đo diện tích s Héc-ta rèn luyện Héc - ta rèn luyện chung trang 31 luyện tập chung trang 31, 32 rèn luyện chung trang 32

Chương 2. Số thập phân. Những phép tính cùng với số thập phân

khái niệm số thập phân có mang số thập phân (tiếp theo) sản phẩm của số thập phân. Đọc, viết số thập phân rèn luyện trang 38, 39 Số thập phân cân nhau đối chiếu hai số thập phân rèn luyện trang 43 luyện tập chung số thập phân trang 43 Viết những số đo độ dài dưới dạng số thập phân rèn luyện trang 45 Viết những số đo trọng lượng dưới dạng số thập phân Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân luyện tập chung trang 47 rèn luyện chung trang 48 rèn luyện chung trang 48, 49 cùng hai số thập phân rèn luyện trang 50, 51 Tổng các số thập phân luyện tập trang 52 Trừ nhì số thập phân luyện tập trang 54 rèn luyện chung trang 55 Nhân một số trong những thập phân với một vài tự nhiên Nhân một vài thập phân với 10, 100, 1000 luyện tập trang 58 Nhân một số thập phân với một số trong những thập phân luyện tập trang 60 rèn luyện trang 61 rèn luyện chung trang 61, 62 luyện tập chung trang 62 Chia một số thập phân cho một số tự nhiên rèn luyện trang 64, 65 Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... Chia một số trong những tự nhiên cho một vài tự nhiên nhưng mà thương kiếm được là một vài thập phân luyện tập trang 68 Chia một số trong những tự nhiên cho một số trong những thập phân rèn luyện trang 70 Chia một vài thập phân cho một vài thập phân rèn luyện trang 72 luyện tập chung trang 72 rèn luyện chung trang 73 Tỉ số phần trăm Giải toán về tỉ số xác suất luyện tập trang 76 Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo) luyện tập trang 77 Giải toán về tỉ số tỷ lệ (tiếp theo) luyện tập trang 79 rèn luyện chung trang 79 rèn luyện chung trang 80 ra mắt máy tính thu về Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số tỷ lệ

Chương 3: Hình học

Hình tam giác diện tích s hình tam giác luyện tập trang 88, 89 rèn luyện chung trang 89, 90 Hình thang diện tích hình thang rèn luyện trang 94 rèn luyện chung trang 95 Hình tròn, đường tròn Chu vi hình tròn trụ luyện tập Chu vi hình trụ Diện tích hình tròn trụ rèn luyện diện tích hình tròn rèn luyện chung diện tích hình tròn, chu vi hình trụ ra mắt biểu đồ hình quạt luyện tập về diện tích luyện tập về diện tích (tiếp theo) rèn luyện chung trang 101 Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật rèn luyện trang 110 diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của hình lập phương luyện tập trang 112 luyện tập chung trang 113 Thể tích của một hình Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối Mét khối luyện tập trang 119 Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật Thể tích hình lập phương luyện tập chung trang 123 luyện tập chung trang 124, 125 (tiếp theo) ra mắt hình trụ, giới thiệu hình cầu luyện tập chung chương 3 trang 127 rèn luyện chung chương 3 trang 128 (tiếp theo)

Chương 4: Số đo thời gian, chuyển động đều

Bảng đơn vị đo thời gian cùng số đo thời gian Trừ số đo thời hạn luyện tập trang 134 Nhân số đo thời gian với một vài chia số đo thời hạn cho một số trong những luyện tập chung trang 137 rèn luyện chung trang 137, 138 gia tốc Luyện tập gia tốc Quãng mặt đường rèn luyện quãng đường thời gian Luyện tập thời hạn luyện tập chung trang 144 luyện tập chung trang 144, 145 (tiếp) rèn luyện chung trang 145, 146

Chương 5: Ôn tập

Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái Ôn tập về phân số Ôn tập về phân số (tiếp theo) Ôn tập về số thập phân Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) Ôn tập về đo độ nhiều năm và cân nặng Ôn tập về đo độ dài và khối lượng (tiếp) Ôn tập về đo diện tích Ôn tập về đo thể tích Ôn tập về đo diện tích s và đo thể tích Ôn tập về đo thời gian Ôn tập về phép cộng Ôn tập về phép trừ Ôn tập phép cộng và phép trừ Ôn tập phép nhân luyện tập phép nhân trang 162 Ôn tập phép chia luyện tập phép phân tách trang 164 luyện tập trang 165 Ôn tập về các phép tính cùng với số đo thời gian Ôn tập về tính chất chu vi diện tích một vài hình Luyện tập về tính chất chu vi diện tích một trong những hình trang 167 Ôn tập về tính chất diện tích, thể tích một số trong những hình rèn luyện tính diện tích thể tích một số hình trang 169 luyện tập chung trang 169, 170 Ôn tập về giải Toán luyện tập trang 171 luyện tập (tiếp theo) trang 171, 172 luyện tập (tiếp theo) trang 172 Ôn tập về biểu vật rèn luyện chung trang 175 luyện tập chung trang 176 rèn luyện chung (tiếp) trang 176, 177 rèn luyện chung (tiếp) trang 177, 178 rèn luyện chung trang 178, 179 rèn luyện chung trang 179, 180

Bạn đang xem: Làm toán lớp 5

*

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 5

Chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích


• Ôn tập: có mang phân số • Ôn tập: đặc thù cơ bản của phân số • Ôn tập: so sánh hai phân số • Ôn tập: đối chiếu hai phân số (tiếp theo) • Phân số thập phân • luyện tập trang 9 • Ôn tập: Phép cộng và phép trừ nhì phân số • Ôn tập: Phép nhân cùng phép phân tách hai phân số • láo số • láo số (tiếp theo) • rèn luyện trang 14 • luyện tập chung trang 15 phần 1 • rèn luyện chung trang 15 phần 2 • luyện tập chung trang 16 • Ôn tập về giải toán • Ôn tập và bổ sung cập nhật về giải toán • luyện tập trang 19 • Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) • luyện tập trang 21 • rèn luyện chung trang 22 • Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài • Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng • luyện tập trang 24 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông • Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị chức năng đo diện tích s • rèn luyện trang 28 • Héc-ta • rèn luyện trang 30 • luyện tập chung trang 31 phần 1 • luyện tập chung trang 31 phần 2 • rèn luyện chung trang 32

Chương 2: Số thập phân. Các phép tính với số thập phân


• quan niệm số thập phân • có mang số thập phân (tiếp theo) • hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân • luyện tập trang 38 • Số thập phân đều nhau • đối chiếu hai số thập phân • luyện tập trang 43 • luyện tập chung trang 43 • Viết những số đo độ lâu năm dưới dạng số thập phân • luyện tập trang 45 • Viết các số đo cân nặng dưới dạng số thập phân • Viết các số đo diện tích s dưới dạng số thập phân • luyện tập chung trang 47 • luyện tập chung trang 48 phần 1 • luyện tập chung trang 48 phần 2
II - những phép tính với số thập phân
• 1. Phép cùng • 2. Phép trừ • 3. Phép nhân • 4. Phép phân chia

Chương 3: Hình học


Xem thêm: Món ăn tối hấp dẫn dành cho gia đình, ngon điên đảo 10 món ăn tối ai ăn cùng nghiền

• Hình tam giác • diện tích s hình tam giác • rèn luyện trang 88 • rèn luyện chung trang 89 - Phần 1 • luyện tập chung trang 89 - Phần 2 • Hình thang • diện tích s hình thang • rèn luyện trang 94 • luyện tập chung trang 95 • Hình tròn. Đường tròn • Chu vi hình trụ • luyện tập trang 99 • Diện tích hình tròn • rèn luyện trang 100 • rèn luyện chung trang 100 • trình làng biểu thứ hình quạt • rèn luyện về tính diện tích s • rèn luyện về tính diện tích (tiếp theo) • luyện tập chung trang 106 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương • diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật • rèn luyện trang 110 • diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của hình lập phương • rèn luyện trang 112 • luyện tập chung trang 113 • Thể tích của một hình • Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối • Mét khối • rèn luyện trang 119 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật • Thể tích hình lập phương • luyện tập chung trang 123 • rèn luyện chung trang 124 • trình làng hình trụ. Reviews hình mong • luyện tập chung trang 127 • luyện tập chung trang 128

Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều


• Bảng đơn vị chức năng đo thời gian • cộng số đo thời gian • Trừ số đo thời hạn • rèn luyện trang 134 • Nhân số đo thời gian với một số • phân chia số đo thời gian cho một số • rèn luyện trang 137 • luyện tập chung trang 137
• gia tốc • rèn luyện trang 139 • Quãng đường • luyện tập trang 141 • thời hạn • luyện tập trang 143 • luyện tập chung trang 144 phần 1 • luyện tập chung trang 144 phần 2 • rèn luyện chung trang 145
• Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái • Ôn tập về phân số • Ôn tập về phân số (tiếp theo) • Ôn tập về số thập phân • Ôn tập về số thập phân (tiếp theo) • Ôn tập về đo độ dài cùng đo cân nặng • Ôn tập về đo độ dài và đo trọng lượng (tiếp theo) • Ôn tập về đo diện tích • Ôn tập về đo thể tích • Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) • Ôn tập về đo thời hạn
• Phép cùng • Phép trừ • luyện tập trang 160 • Phép nhân • luyện tập trang 162 • Phép phân chia • rèn luyện trang 164 • rèn luyện trang 165 • Ôn tập về những phép tính cùng với số đo thời gian
• Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số trong những hình • rèn luyện trang 167 • Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình • luyện tập trang 169 • luyện tập chung trang 169
• một trong những dạng toán đã học • rèn luyện trang 171 phần 1 • luyện tập trang 171 phần 2 • luyện tập trang 172 • Ôn tập về biểu thiết bị • luyện tập chung trang 175 • luyện tập chung trang 176 phần 1 • rèn luyện chung trang 176 phần 2 • luyện tập chung trang 177 • luyện tập chung trang 178 • luyện tập chung trang 179
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 5 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích s •Chương 2: Số thập phân. Các phép tính cùng với số thập phân •Chương 3: Hình học tập •Chương 4: Số đo thời gian. Toán vận động đều •Chương 5: Ôn tập

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *