They Told Me They (Not, Eat) Such K I Havent Eaten This Kind Of Food Before

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên với xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tự nhiên
Hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật

Rewrite the following sentence without changing its meaning.

Bạn đang xem: I havent eaten this kind of food before

I haven't eaten this kind of food before.


*

I haven't eaten this kind of food before.

=> This is the first time I have eaten this kind of food


*


Rewrite the following sentence without changing its meaning

We haven't visited our grandfather for two months.


ex1: Rewrite the following sentences without changing the meaning 1. They intend khổng lồ make this bech a clean và beautiful place again . - they plan ............................................................................ 4. If I dont leave now , Ill miss the train . - Unless I have ....................................................................... 18. What is your favorite food ? - I am ......................................... 19. When did you have it ? - How ...........

ex1: Rewrite the following sentences without changing the meaning 

1. They intend lớn make this bech a clean và beautiful place again .

-> they plan ............................................................................

4. If I don't leave now , I'll miss the train .

-> Unless I have .......................................................................

 18. What is your favorite food ? -> I am .........................................

 19. When did you have it ? -> How ..............................?

 20 . We began playing volleyball ten years ago .

-> We have ...................................................................................

 


Xem cụ thể
Lớp 6 tiếng anh rèn luyện tổng hòa hợp
1
1
I. Rewrite the sentence without changing the meaning81. What is your date of birth? 82. I am not as good at Maths as my brother is. 83. She is usually a hard worker. 84. Who was the inventor of this machine? 85. We like reading books better than seeing movies. 86. What interesting movies 87. You should not watch TV 88. How heavy were you las...
Đọc tiếp

I. Rewrite the sentence without changing the meaning

81. What is your date of birth?

82. I am not as good at Maths as my brother is.

83. She is usually a hard worker. 

84. Who was the inventor of this machine?

85. We like reading books better than seeing movies.

86. What interesting movies

87. You should not watch TV

 

88. How heavy were you last year?

 

89. We didn’t enjoy the trip because of the heavy rain.

 

90. A train leaves at eight o’clock every morning.

Help me!


Xem cụ thể
Lớp 6 tiếng anh luyện tập tổng thích hợp
2
0

Question 1: Rewrite the following sentences without changing the meaning:

1. Let’s go lớn “ Chua Cau”

à Shall we ..........................................................?

2. Lan is shorter than Mai.

à Mai ..........................................................

3. The hospital is behind the museum.

à
The museum is ........................................................


Xem chi tiết
Lớp 6 tiếng anh luyện tập tổng thích hợp
2
0

Viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa câu không cố kỉnh đổi

1. She started to live in Hanoi 2 years ago. (for)

2. He began khổng lồ study
English when he was young. (since)

3. I have never eaten this kind of food before. (This is)

4. I have never seen such a beautiful girl before. (She is)

5. This is the best novel I have ever read. (before


Xem chi tiết
Lớp 6 giờ đồng hồ anh luyện tập tổng thích hợp
3
0
1. Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given Giups em vs ak cảm ơn ạ11.My sister goes to lớn school on foot. My sister _12.The ngân hàng is not far from the post office. The ngân hàng is _13.There...
Đọc tiếp

1. Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given

 Giups em vs ak cảm ơn ạ

11.

My sister goes lớn school on foot

.

 

 

My sister _

12.

The bank is not far from the post office.

 

The bank is _

13.

There are many flowers in our garden.

 

Our garden

14.

Ba lives in town.

 

Ba doesn't _

 

15.

Nam lives in the city.

 

Nam doesn't


Xem chi tiết
Lớp 6 giờ anh luyện tập tổng thích hợp
3
0

Bài 2:1. She started lớn live in Hanoi 2 years ago.( for)2. He began to lớn study English when he was young. ( since)3.I have never eaten this kind of food before.4.I have never seen such a beautiful girl before. ( she is)5. This is the best novel I have ever read.nhanh lên nhé mình bắt buộc gấp rùi 


Xem chi tiết
Lớp 6 tiếng anh rèn luyện tổng vừa lòng
4
1

a Rewrite the following sentences without changing the meaning: (1.6 pts)

1. There is a historic palace in my country.

à My country ………………………………………..

2. Let’s go to “ Chua
Cau”

à Shall we……………………………..?

3. Lan is shorter than Mai.

à Mai is………………………………

4. I have long hair.

à My hair ………………………..


Xem cụ thể
Lớp 6 giờ anh luyện tập tổng phù hợp
2
0

Khoá học tập trên armyracostanavarino.com (armyracostanavarino.com)


Khoá học trên armyracostanavarino.com (armyracostanavarino.com)


It is...................................................................... - armyracostanavarino.com
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

1. I haven"t eaten this kind of food for 2 years

It is....................................................................

2. Mary hasn"t rung for hours

It is.......................................

Xem thêm: 7 Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Cây Bút Bi Đạt Điểm Cao (20 Mẫu)

3 We haven"t seen him for 4 years

It is...................................................

4. It"s over a year since I last went to see them

I haven"t..............................................................


*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!
*

1 I haven"t eaten this kind of food for 2 years
It is...............................................................2. Mary hasn"t rung for hours
It is........................................3. We haven"t seen him for 4 years
It is.....................................................5. It"s over a year since I last went khổng lồ see them
I haven"t............................................................6.It"s more than ten years since I last played fooball
I...

1 I haven"t eaten this kind of food for 2 years

It is...............................................................

2. Mary hasn"t rung for hours

It is........................................

3. We haven"t seen him for 4 years

It is.....................................................

5. It"s over a year since I last went khổng lồ see them

I haven"t............................................................

6.It"s more than ten years since I last played fooball

I haven"t.......................................................................


#Tiếng anh lớp 7
1
Tạ Danh Đạt

đáp án :

5. It"s over a year since I last went khổng lồ see them

I haven"t seen them

6.It"s more than ten years since I last played football

I haven"t play football for ten years


Đúng(0)

1.I haven"t eaten this kind of food for 2 years

It is...............................................................

2. Mary hasn"t rung for hours

It is........................................


#Tiếng anh lớp 7
5
Đặng Quỳnh Như

1. It"s two years since I ate this kind of food.

2. It"s hours since Mary rang.


Đúng(0)
ミ★๖ۣۜSεηαbĭ ๖ۣۜTĭʂт ๖ۣۜKεү ★彡

trả lời

1.I haven"t eaten this kind of food for 2 years

It is..........two years since I ate this kind of food.....................................................

hc tốt


Đúng(0)
+it's..........12.I+haven't+been+to+the+dentist's+for+2+years+->+it's...........13.+It's+last+year+since+i+last+heard+from+her+->+I+have.........14.+It's+2+years+s..." class="armyracostanavarino.com-text-link">
11. I haven"t seen her since 2007 -> it"s..........12.I haven"t been khổng lồ the dentist"s for 2 years -> it"s...........13. It"s last year since i last heard from her -> I have.........14. It"s 2 years since i saw her -> I haven"t....15.Na & Mi last visited their parents in 1998 -> it"s......16. She last visited her parents in 1998 -> it"s........17.The last time i saw him was ten years ago -> it"s......18. They haven"t phoned us for a month -> it is............19. They haven"t seen my friend...
Đọc tiếp

11. I haven"t seen her since 2007 -> it"s..........

12.I haven"t been to the dentist"s for 2 years -> it"s...........

13. It"s last year since i last heard from her -> I have.........

14. It"s 2 years since i saw her -> I haven"t....

15.Na and Mi last visited their parents in 1998 -> it"s......

16. She last visited her parents in 1998 -> it"s........

17.The last time i saw him was ten years ago -> it"s......

18. They haven"t phoned us for a month -> it is............

19. They haven"t seen my friend for 1 month -> It is 1 month...........

20. John has not had his hair cut for over six months -. It is...........

21.Lan & Maryam have corresponded for 3 years -> it is 3 years .............

22. Lan hasn"t written to lớn Maryam gor 2 months -> Lan didn"t.........


#Tiếng anh lớp 7
1
Xyz armyracostanavarino.com CTVHS VIP

11. I haven"t seen her since 2007 -> it"s...13 year since I.last saw her......

12.I haven"t been lớn the dentist"s for 2 years -> it"s..2.year since the last time I went to lớn the dentist........

13. It"s last year since i last heard from her -> I have..heard.from her for 1 year......

14. It"s 2 years since i saw her -> I haven"t...seen her for 2 years.

15.Na và Mi last visited their parents in 1998 -> it"s...22 year since the last time Na and Mi visited their parents...

16. She last visited her parents in 1998 -> it"s..22 year since the last time she visited her mother......

17.The last time i saw him was ten years ago -> it"s..ten years since the last time I saw.him...

18. They haven"t phoned us for a month -> it is.a month since the last time they.phoned ours..........

19. They haven"t seen my friend for 1 month -> It is 1 month.since the last time they.saw my.friend........

20. John has not had his hair cut for over six months -. It is..over 6 months since the last time John cut his hair.........

21.Lan & Maryam have corresponded for 3 years -> it is 3 years .since the last time Lan & Maryam corresponded............

22. Lan hasn"t written to Maryam gor 2 months -> Lan didn"t..write khổng lồ Maryam 2 months ago.......

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *