Top 6 Đề Toán 4 Học Kì 2 022, 09 Đề Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 4 Năm 2022

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22 bao gồm 09 đề thi kèm theo lời giải và bảng ma trận đề thi. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán này để giúp đỡ các em học sinh ôn tập, củng rứa kiến thức, sẵn sàng cho bài xích thi cuối kì 2 lớp 4, thời điểm cuối năm học đạt công dụng cao. Đồng thời đó là tài liệu xem thêm cho những thầy cô lúc ra đề cho những em học tập sinh.

Bạn đang xem: Đề toán 4 học kì 2


Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22 năm 2023

1. đứng top 05 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm 2022 - 20232. Top 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 thiết lập nhiều

09 đề thi Toán qua mỗi năm học tiếp sau đây được Vn
Doc sưu tầm, tổng hợp chi tiết cả giải đáp và biểu điểm chấm cụ thể cho từng đề. Các bậc phụ huynh thiết lập về cho con em mình ôn luyện, củng vắt lại kỹ năng đã học.

1. Top 05 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 năm 2022 - 2023

1.1 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 1

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Trong những phân số sau, phân số lớn số 1 là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong những 82 360 945 là:

A. 2 000

B. Trăng tròn 000

C. 200 000

D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng:

Số thích hợp để điền vào vị trí chấm là:

7 giờ 15 phút = ..... Phút

A. 415

B. 435

C. 420

D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào chỗ chấm:

a. Hình bình hành có ........................ Cặp cạnh tuy vậy song .

b. Diện tích hình thoi bởi .............................. Diện tích s hình chữ nhật .


Câu 5: (M3 – 1đ) Điền vào chỗ chấm:p

a. 6 m217 cm2 = ………….. Cm2

b. 9 cầm kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a.

*
.....................................

b.

*
.....................................

c.

*
.....................................

d.

*
.....................................

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Ví như chiều lâu năm là 15 centimet thì diện tích của hình chữ nhật là: ..............

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một tín đồ đã bán tốt 280 trái cam cùng quýt, trong các số đó số cam bởi

*
số quýt. Kiếm tìm số cam, số quýt sẽ bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): bây giờ bà hơn cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bởi

*
số tuổi của bà. Tính tuổi của mọi người hiện nay.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi địa điểm chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành tất cả hai cặp cạnh tuy nhiên song.


b. Diện tích s hình thoi bằng một nửa (hay

*
) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi địa điểm chấm được 0,5đ


a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 nắm kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính đúng mỗi câu được 0,5đ

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: (M3 – 0,5đ)

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Ví như chiều lâu năm là 15 cm thì diện tích s của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần cân nhau là:

2 + 5 7 (phần)

Số quả cam đã bán là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số quả quýt đã cung cấp là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ)

Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn con cháu 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần đều bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi con cháu sau 5 năm nữa là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà hiện thời là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận bài kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

TT

chủ đề

nấc 1

mức 2

nút 3

nấc 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học tập

 

Số câu

 

02

 

 

01

 

01

 

01

01

03

 

Biết so sánh những phân số với 1. Nắm giá tốt trị của số. Giải được bài xích toán. Thực hiện các phép tính phân số.

Câu số

 

1,2

 

 

6

a,b,c,d

 

8

 

9

1,2

6a,b,c,d,8,9

 

 

Số điểm

1

 

 

2

 

1,5

 

2

1

5,5

2

Đại lượng

Số câu

01

 

 

 

01

 

 

 

02

 

 

Chuyển đổi được các số đo diện tích, thời gian

Câu số

3

 

 

 

5

 

 

 

3,5

 

 

 

Số điểm

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

nguyên tố hình học

Số câu

 

 

01

 

 

01

 

 

01

01

 

Nhận biết được đặc điểm hình bình hành. Tính được diện tích s hình thoi, diện tích hình chữ nhật.

Câu số

 

 

4

 

 

7

 

 

4

7

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

0,5

 

 

1

0,5

Tổng số câu

03

 

01

01

01

02

 

01

05

04

Tổng số điểm

2

 

1

2

1

2

 

2

4

6


1.2 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 2

I. Phần trắc nghiệm. (6 điểm):

Khoanh vào chữ cái đặt trước ý vấn đáp đúng mang đến các thắc mắc trắc nghiệm sau:

Câu 1. (0,5 điểm): trong những số 32743; 41561; 54567, 34582 số phân tách hết mang đến 3 là:

A. 32743

B. 41561

C. 34582

D. 54567

Câu 2. (0,5 điểm): Phân số có giá trị bé hơn 1 là:

A.

*
 

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm): Phân số

*
rút gọn gàng được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. (0,5 điểm). Tính:

*

A.

*

B. 2

C. 1

D.

*
Câu 5. (0,5 điểm): hiệu quả của phép trừ
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. (0,5 điểm):

*
thế kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7. (0,5 điểm Số phù hợp để viết vào vị trí chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8. (0,5 điểm): quý hiếm của biểu thức

*
là:

A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 9. (0,5 điểm): tổng thể tuổi của cha Lan và Lan là 46 tuổi. Lan kém ba 28 tuổi. Tính tuổi của cha An hiện tại nay?


A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): một lớp kính hình thoi gồm độ dài các đường chéo cánh là 18cm và 30cm. Tính diện tích s tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong mẫu vẽ bên, những cặp cạnh tuy vậy song cùng nhau là:

A. AH và HC; AB cùng AH

B. AB cùng DC; AD và BC

C. AB với BC; CD và AD

D. AB với CD; AC và BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A gồm 28 học sinh nữ. Số học sinh nam bởi

*
số học viên nữ. Số học viên của cả lớp kia là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

II. Phần từ luận. (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14. (2 điểm): Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 100m, chiều rộng bởi

*
chiều dài. Tính diện tích s mảnh khu đất đó ? 

Câu 15. (1 điểm): tìm kiếm y

125 × y - 12 × y - 13× y = 5208000

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

I. Hướng dẫn cho điểm

- bài kiểm tra được thầy giáo sửa lỗi, nhấn xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế chấm theo thang điểm 10 (Mười), không cho điểm 0 (không)

- Điểm của bài bác kiểm tra nếu là vấn đề thập phân thì được gia công tròn. Thí dụ: 9,25 có tác dụng tròn thành 9; 9,5 làm tròn thành 10.

II. Đáp án, biểu điểm

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

D

0,5

7

B

0,5

2

C

0,5

8

A

0,5

3

D

0,5

9

D

0,5

4

B

0,5

10

A

0,5

5

D

0,5

11

B

0,5

6

C

0,5

12

C

0,5

2. Phần trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5

= 1367 × 100

0,25

= 136 700

0,25

Câu 14

(2 điểm)

Nếu coi chiều rộng mảnh đất nền là 2 phần, thì chiều dài mảnh đất nền là 3 phần bởi nhau, ta có:

0,25

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25

Chiều rộng mảnh đất là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5

Chiều dài mảnh đất là

100 - 40 = 60 (m)

0,25

Mảnh đất đó có diện tích s là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5

Đáp số: 2400 m2

0,25

Câu 15

(1 điểm)

125 × y - 12 × y - 13 × y = 5208000

 

y × (125 - 12 - 13) = 5208000

 

0,25

y × 100 = 5208000

 

0,25

y = 5208000 : 100

0,25

 

y = 52080

0,25

1.3 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 3

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn đáp án đúng (A, B, C, D) với ghi ra giấy

Câu 1. Giá trị của chữ số 7 trong những 2 378 023 là:

A. 700

B. 7000

C. 70 000

D. 700 000


Câu 2. Phân số nào lớn hơn phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. search x là số từ nhiên, biết:

A. 16 cm2

B. đôi mươi cm2

C. 22 cm2

D. 30 cm2

Câu 7. cố gắng kỉ đồ vật XX bắt đầu từ năm nào cho năm nào?

A. Từ năm 1900 mang đến năm 2000

B. Từ thời điểm năm 1901 đến năm 2000

C. Từ năm 1901 mang lại năm 2001

D. Từ năm 1900 mang lại năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Điền lốt >;245m2 ......... 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến ......... 40 yến

c)

*
giờ 15 phút ........ 1 giờ

d)

*
thế kỉ với 5 năm ....... 40 năm

Câu 2 (2 điểm). Tính

a.

*

b.

*

c.

*

Câu 3 (1,5 điểm). Một cửa hàng có số con đường trắng thấp hơn số đường hoa mai là 240kg. Tính số đường mỗi loại, biết rằng

*
số đường trắng bởi
*
số con đường hoa mai.

Câu 4 (1 điểm). Search x

22 x X + X x 27 + X = 25

*

Câu 5 (1 điểm). So sánh những phân số sau bằng phương pháp hợp lý nhất

a.

*
cùng
*

b.

*
cùng
*

Đáp án Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước giải đáp đúng của mỗi câu được 0.5 điểm

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

A

B

D

C

B

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1 điểm). HS điền vết đúng từng phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2 > 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến > 40 yến

c)

*
giờ 15 phút = 1 giờ

d)

*
thế kỉ với 5 năm Bài giải

HS vẽ sơ đồ dùng đúng được (0,25 điểm)

Hiệu số phần bằng nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Cửa hàng gồm số mặt đường trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Cửa hàng bao gồm số đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: đường trắng: 360 kg; white hoa mai: 600 kg

Ghi chú: học viên làm phương pháp khác chuẩn cho điểm tương đương

Bài 4 (1 điểm). HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ)

X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

b)

*

*

*
(0,25 đ)

x + 9 = 15

x = 15 – 9

x = 6 (0,25 đ)

Bài 5 (1 điểm). HS làm cho đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a.

*
với
*

*

nên

*
C.
*
D.
*
Câu 2 (0,5 điểm). Trong số phân số sau
*
, phân số buổi tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 3 (0,5 điểm). Trong những phân số sau
*
, phân số lớn số 1 là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 4 (0,5 điểm). Số tương thích viết vào vị trí chấm để 29m2 = … dm2

A. 29 B. 209 C. 2009 D. 2900

Câu 5 (0,5 điểm). Số thích hợp viết vào vị trí chấm để 8 tấn 36 kg = … kg

A. 836B. 8036C. 8360D. 800036

Câu 6 (1,0 điểm). Lựa chọn, viết số thích hợp điền vào nơi chấm trong những bài sau:

a) Hình thoi tất cả hai cặp cạnh đối lập ……… và tứ cạnh ………..

A. Tuy nhiên song
B. Bởi nhau
C. Song song, bởi nhau
D. Tuy vậy song, không bởi nhau

b) diện tích s hình thoi là 250 cm2, độ nhiều năm một đường chéo là 25 cm.

Vậy độ nhiều năm đường chéo còn lại là ........ Dm.

PHẦN II: từ luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính

*

*

*

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tra cứu X

*

*

Câu 9 (2,0 điểm). Trong mùa quyên góp ủng hộ kiến tạo tượng đài tưởng niệm chiến sỹ đảo Gạc Ma trực thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, số tiền lớp 4A quyên góp được nhiều hơn lớp 4B là 62000 đồng. Tính số tiền mối lớp quyên góp được, biết số tiền bạc lớp 4B bằng 3/5 số tiền giấy lớp 4A.

Câu 10 (1 điểm). Bà mẹ có một rổ cam thấp hơn 20 quả. Nếu bà bầu xếp từng đĩa 3 trái hoặc xếp từng đĩa 5 quả thì những thừa 1 quả. Em hãy tính coi rổ cam của bà bầu có bao nhiêu quả.

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học kỳ 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C.

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Câu 3 (0,5 điểm). A.

Câu 4 (0,5 điểm). D. 

Câu 5 (0,5 điểm). B. 

Câu 6 (1 điểm).

Xem thêm: Đặc Trưng Cho Độ Bền Của Vật Liệu Là, Sức Bền Vật Liệu

a) Hình thoi có hai cặp cạnh đối lập ……… và tứ cạnh ………..

Chọn C. Tuy vậy song, bởi nhau(0,5 điểm)

b) Vậy độ lâu năm đường chéo cánh còn lại là 2 dm (0,5 điểm)

Câu 6a: Đúng từng ý đến 0,25 đ

PHẦN II: tự luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính đúng mỗi ý cho 0,5 điểm.

*

*

*

d)

*

Câu 8 (1,5 điểm). Search X. Tính đúng mỗi ý cho 0,75 điểm.

a) 

*

b)

*

Câu 9 (2,0 điểm). Vẽ đúng sơ đồ: 0,25 điểm

Lớp 4A: |-------|-------|-------|

Lớp 4B: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần đều nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Lớp 4A quyên góp được số chi phí là: 62 000 : 2 × 5 = 155 000 (đồng)

Lớp 4B quyên góp được số tiền là: 155 000 - 62 000 = 93 000(đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 155000 đồng

Lớp 4B: 93000 đồng

- kiếm tìm đúng hiệu số phần bằng nhau: 0,25 điểm

- tìm đúng số chi phí lớp 4A: 155000 đồng 0,75 điểm

- tra cứu đúng số tiền lớp 4B: 93000 đồng 0,5 điểm

- Đáp số đúng: 0,25 điểm

Câu 10 (1 điểm). Học sinh chỉ nêu đúng kết quả (không lí luận) đến 0,25 điểm.

Vì nếu người mẹ xếp từng đĩa 3 quả hoặc xếp mỗi đĩa 5 quả thì số đông thừa 1 quả

Nên số cam của người mẹ bớt đi 1 quả đã là số phân tách hết cho tất cả 3 với 5: 0,5 điểm

Số chia hết cho cả 3 cùng 5 lại nhỏ nhiều hơn 20 là 15.

Vậy mẹ có tất cả là 16 quả cam. 0,5 điểm

· giữ ý:

- học viên làm biện pháp khác đúng vẫn cho điểm về tối đa.

- Tính ra tác dụng nhưng ko rút gọn vẫn đồng ý cho điểm buổi tối đa.

- Toán bao gồm lời văn:

+ HS rất có thể làm gộp bước vẫn chấp nhận cho điểm về tối đa.

+ HS ko vẽ sơ vật hoặc ko lí luận thì cấm đoán điểm.

+ Sai giải thuật không đến điểm; không đúng trên đúng dưới quán triệt điểm.

+ Đúng lời giải; đúng phép toán; sai kết quả, đơn vị ->cho ½ số điểm của ý

Ta có thể giải cách khác như sau

Vì rổ cam của chị em có ít hơn 20 quả mà phân tách 3 hoặc 5 phần lớn dư 1.

Ta có:

6 : 3 = 2 (dư 0)

6 : 5 = 1 (dư 1) (loại)

11 : 3 = 3 (dư 2)

11 : 5 = 2 (dư 1) (loại)

16 : 3 = 5 (dư 1)

16 : 5 = 3 (dư 1) (chọn)

Vậy rổ cam của mẹ có 16 trái .

1.5 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Rút gọn gàng phân số

*
ta được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 2: (1 điểm) 2m2 9dm2 = ….m2. Số điền vào chỗ chấm là:

A. 29

B. 290

C. 209

D. 2009

Câu 3: (1 điểm) có 3 viên bi greed color và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh so với toàn bô viên bi là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: (1 điểm) Một hình thoi có độ dài các đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 5: (1 điểm) những phân số được bố trí theo vật dụng tự từ lớn đến bé bỏng là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: (1 điểm) Trên phiên bản đồ phần trăm 1 : 200, chiều rộng phòng học của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng thật ở trong phòng học đó là mấy mét?

A. 9m

B. 6m

C. 8m

D. 4m

Câu 7: (1 điểm) Hiệu nhị số 135, Số lớn gấp hai số bé. Số nhỏ nhắn là:

A. 45

B. 27

C. 13

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*

b. 10000 - 2575 : 25

Bài 2: toàn bô tuổi của hai bà mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi bà mẹ và tuổi con, hiểu được tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài 3: Tính diện tấm bìa có kích thước như hình vẽ dưới đây: (1 điểm)

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học kỳ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh tròn chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1:

B.

1 điểm

Câu 2 :

C.

1 điểm

Câu 3:

A

1 điểm

Câu 4:

C

1 điểm

Câu 5:

C

1 điểm

Câu 6:

B

1 điểm

Câu 7.

A.

1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*
=
*

b. 10000 - 2575 : 25 = 10000 - 103 = 9897

Bài 2: toàn bô tuổi của hai chị em con 56 tuổi. Tính tuổi bà mẹ và tuổi con, biết rằng tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi nhỏ là:

56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi bà mẹ là:

56 – 16 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Hoặc rất có thể giải theo cách khác ví như sau:

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi bà bầu là : 56 : 7 x 5 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi bé là: 56 - 40 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Bài 3: Tính diện tấm bìa có kích cỡ như hình vẽ bên dưới đây: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng hình chữ nhật là:

24 – 16 = 8 (cm) 0,25 điểm

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích hình vuông là:

16 x 16 = 256 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích tấm bìa là:

192 + 256 = 448 (cm2) 0,25 điểm

Đáp số: 448 (cm2)

1.6 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Mạch kiến thức

Nội dung

Số câu;số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Số học cùng thống kê.

Phân số, các phép tính về phân số; tính cực hiếm biểu thức. Tra cứu thành phần không biết, …

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

1,2,3,7a,7b

7c,7d

8a,8b

 

9

Số điểm

2.5

1

1.5

 

5

2.Đại lượngvà đo đại lượng.

Các đơn vị đo thời gian, khối lượng, diện tích s đã học.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

4

5

 

 

2

Số điểm

0.5

0.5

 

 

1

3. Yếu tố hình học.

Nhận biết, tính diện tích hình bình hành, hình thoi.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

6a

 

6b

 

2

Số điểm

0.5

 

0.5

 

1

4. Giải toán tất cả lời văn.

Giải việc Tìm nhì số lúc biết tổng (hiệu) với tỉ số của nhì số đó; kiếm tìm phân số của một số.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

 

9

 

 

1

Số điểm

 

2

 

 

2

5. áp dụng toán học.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

 

 

 

10

1

Số điểm

 

 

 

1

1

Tổng:

Số bài

7

4

3

1

15

Số điểm

3.5

3.5

2

1

10

2. Vị trí cao nhất 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 cài nhiều

2.1 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước ý vấn đáp đúng nhất.

Câu 1: Hình nào gồm

*
số ô vuông sẽ tô màu?

Câu 2: Trong hình mẫu vẽ bên, các cặp cạnh song song cùng nhau là:

A. AH cùng HC; AB và AH

B. AB và BC; CD và AD

C. AB với DC; AD với BC

D. AB và CD; AC cùng BD

Câu 3: trong các số: 306 ; 765 ; 7259 ; 425 số phân tách hết cho tất cả 5 và 9 là:

A. 306

B. 765

C. 7259

D. 425

Câu 4: Đúng ghi Đ; sai ghi S vào ô trống:

a) 5m2 7 dm2 > 570 dm2

b) 3 tấn 70 kilogam 2 45 cm2 = 345 cm2

d) 2 tiếng 15 phút + 45 phút > 3 giờ.

Câu 5:

*
của 18 là:

A. 6

B. 27

C. 12

D. 36

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ nhiều năm hai đường chéo cánh là 17cm và 32cm. Diện tích s của hình thoi là:

A . 272 cm2

B . 270 cm2

C . 725 cm2

D. 277 cm2

Câu 7: Biểu thức m - n × 4; cùng với m = 180, n = 25. Quý hiếm của biểu thức m + n × 4 là:

A. 80

B. 100

C. 800

D. 1000

Câu 8: Hình bình hành tất cả đáy bởi 15 m; chiều cao bằng

*
đáy. Diện tích hình bình hành đó là:

A. 15 m2

B. 150 mét vuông

C. 150dm2

D. 15 dm2

Câu 9: Trên bản đồ tỉ lệ 1 : 200, chiều dài phòng học tập lớp em đo được 5 cm. Chiều nhiều năm thật của nhà học đó là:

A. 500 cm

B. 2 000 cm

C. 1 000 cm

D. 700 cm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Tính

a)

*
b)
*
c)
*

d)

*
Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 136 m, biết chiều dài bởi
*
chiều rộng.

a) Tính diện tích của thửa ruộng.

b) tín đồ ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 1m2 diện tích s thì chiếm được

*
kg thóc. Tính số thóc thu được.

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện thể nhất.

*

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

D

C

B

A – S

B – Đ

C – Đ

D - S

C

A

A

B

C

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: 2 điểm

*

*

*

*

Bài 2: 2 điểm

HS vẽ sơ đồ (0,25 điểm)

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau là:

5 + 3 =8 (phần) (0,25 điểm)

Chiều lâu năm thửa ruộng hình chữ nhật là:

136: 8 × 5 = 85 (m) (0,25 điểm)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

136 – 85 = 51 (m) (0,25 điểm)

a, diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là:

85 × 51 = 4335 (m2) (0,5 điểm)

b, Số thóc nhận được trên thửa ruộng kia là:

4335 ×

*
= 2601 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: a, 4335 m2

b, 2601 kg

Bài 3: 1 điểm

*

2.2 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: (1đ) Nối những phân đều nhau với nhau:

Câu 2: (1đ) Số thích hợp viết vào địa điểm chấm nhằm 57m2 3cm2 = ………cm2 là:

a/ 5730

b/ 573

c/ 570003

d/ 5703

Câu 3: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc cùng với DC

b/ AH vuông góc với DC

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm

d/ diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2

Câu 4: (1đ) mẹ hơn bé 32 tuổi. Biết tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của nhỏ là:

a/ 40 tuổi.

b/ 30 tuổi.

c/ 8 tuổi.

d/ 32 tuổi.

Câu 5: (0,5đ) tác dụng phép cộng = …… là:

Câu 6: (0,5đ) kết quả phép trừ

*
= …… là:

Câu 7: (1đ) Điền vệt (> ; lớp 4

Câu 1: (1đ) Nối các phân đều nhau với nhau:

Câu 2: (1đ) Số phù hợp viết vào khu vực chấm để 57m2 3cm2 = ………cm2 là: chọn c

Câu 3: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc với DC: S

b/ AH vuông góc cùng với DC: Đ

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm: S

d/ diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2 Đ

Câu 4: (1đ) mẹ hơn nhỏ 32 tuổi. Biết tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của bé là: chọn c

Câu 5: (0,5đ) hiệu quả phép cộng = …… là : chọn d

Câu 6: (0,5đ) tác dụng phép trừ

*
= …… là: chọn b

Câu 7: (1đ) Điền lốt (> ;

2.3 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng

Câu 1 (1 điểm) trong những phân số sau, phân số về tối giản là: (M1)

Câu 2 (1 điểm) giá trị của chữ số 8 trong số 58 3624 là: (M1)

a. 800

b. 8 000

c. 80 000

d. 800 000

Câu 3: Số phù hợp điền vào vị trí trống của: 2 yến 5 kilogam =...... Kg là: (1 điểm) (M1)

a. 25

b. 2005

c. 250

d. 20005

Câu 4: (1 điểm) Phân số 2/3 bởi phân số nào sau đây (M2)

Câu 5 (1 điểm) tác dụng của phép tính: là: (M4)

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): kiếm tìm x (M2)

Câu 7 (1,5 điểm) Tính (M3)

Câu 8 (1,5 điểm) Trường tè học an ninh 3 bao gồm số học sinh Khá vội 3 lần số học sinh Giỏi. Biết rằng số học sinh Khá nhiều hơn nữa số học sinh xuất sắc là 140 em. Hỏi trường gồm bao nhiêu học sinh tốt và học viên Khá? (M3)

Câu 9 (1 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài là 24 mét, chiều rộng bởi 2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó. (M2)

Đáp án và giải đáp chấm môn Toán lớp 4

Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

d

c

a

c

c

Mức

1

1

1

2

4

Điểm

1

1

1

1

1

Phần từ luận:

Câu 6: (1 điểm)

Câu 7: (1,5 điểm)

Câu 8: (1,5 điểm)

Giá trị 1 phần (hay số số học tập sinh xuất sắc là): 0,5đ

140 : (3 -2) = 70 (học sinh) 0,25đ

Số học sinh khá: 0,25đ

70 x 3 hoặc 140 +70 = 210 (học sinh) 0,25đ

Đáp số: Khá: 210 học sinh

Giỏi: 70 học viên 0,25đ

Câu 9: (1 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 x 2/3 = 16 (m) 0,5đ

Diện tích hình chữ nhật là: 24 x 16 = 384 (m2) 0,5đ

Đáp số: 384 m2

Bảng ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Stt

Chủ đề

Câu/ điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng số

 

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số thoải mái và tự nhiên và các phép tính cùng với số từ bỏ nhiên. Phân số và các phép tính cùng với phân số.

Số câu

2

 

1

1

 

2

1

 

4

3

 

 

Câu số

1,2

 

4

6

 

8,9

5

 

 

 

 

 

Số điểm

2

 

1

1

 

3

1

 

4

4

2

Đại lượng cùng đo đại lượng: khối lượng, diện tích, thời gian.

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0

3

Nhận biết hành bình hành, hình thoi cùng một số điểm sáng của nó; tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

 

0

1

 

 

Câu số

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

1

 

 

 

 

0

1

Tổng số câu

3

0

1

2

0

2

1

0

5

4

Tổng số mức

3

3

2

1

 

 

Tổng số điểm

3

0

1

2

0

3

1

0

5

5

2.4 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 Số 4

Bài 1. Viết số tương thích vào ô trống:

Bài 2. tra cứu

*
biết :

Bài 3. > ; = ; 2)

Đáp số: 720 cm2

Để ôn tập củng cố những dạng bài bác tập cho những môn học tập học kì 2 lớp 4 các chúng ta có thể tải về và ôn tập các đề cương cứng như sau:

Bộ 12 Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2 năm 2022 - 2023 gồm đáp án giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài bác thi Toán 4 học kì 2. Mời chúng ta cùng đón xem:


Chỉ 100k cài trọn bộ Đề thi Toán 4 bạn dạng word có giải thuật chi tiết:

B2: Nhắn tin cho tới zalo armyracostanavarino.com Official - nhấn vào đó để thông báo và dấn giáo án.

Xem thử tài liệu tại đây: links tài liệu

Bộ 6 Đề thi Toán lớp 4 h

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *