De Thi Toán Lớp 5 Học Kì 1 Năm 2022, Đề Thi Toán Lớp 5 Học Kì 1 Năm Học 2022

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 là cỗ đề Toán lớp 5 học kì 1 gồm đáp án chi tiết kèm theo. Đề thi học kì 1 lớp 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố những dạng bài bác tập chuẩn bị cho bài thi cuối học tập kì 1. Đồng thời đó cũng là tài liệu xem thêm hữu ích cho các thầy cô khi ra đề cho các em học sinh ôn tập.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 5 học kì 1 năm 2022


những đề thi sau đây tiêu chuẩn độ theo Thông tư 22 các biểu điểm để các em học viên nắm được kết cấu đề thi chuẩn bị cho các bài thi học tập kì đạt công dụng cao. Mời những em học viên cùng tham khảo.

1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5 theo Thông tứ 22

1.1. Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 Số 1

Ma trận đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5

TT

chủ thể

nút 1

nút 2

nấc 3

mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

 

01

 

01

01

01

01

05

02

Câu số

1,2

 

4

 

5

7

8

9

 

 

Số điểm

 

 

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

 

 

01

 

01

 

 

 

02

 

Câu số

 

 

3

 

6

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

3

Yếu tố hình học

Số câu

 

 

 

 

 

 

 

01

 

01

Câu số

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

Số điểm

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng số câu

02

 

02

 

02

01

01

02

07

03

Tổng số

02

02

03

03

10

Tổng số điểm

2 điểm

2 điểm

3 điểm

3 điểm

10 điểm


UBND THÀNH PHỐ……

TRƯỜNG TH…….

Họ với tên:

Lớp 5..................................

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ INĂM HỌC: 2022 - 2023

Môn: TOÁN 5.Thời gian: 40 phút(Không kể thời hạn giao đề)

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng(Trắc nghiệm số học mức 1)

a) Số thập phân nào màn biểu diễn đúng một trăm linh ba 1-1 vị, bảy phần nghìn?

A. 103,37

B. 103,007

C. 103,307

D. 137,003

b) Số nhỏ bé nhất trong các số dưới đấy là số nào?

A. 0,18

B. 0,178

C. 1,087

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng. (Trắc nghiệm số học tập mức 1)

Tìm biểu thức hoặc số có mức giá trị không giống nhất

A. 84,36 x 10

B. 84,36 :0,1

C. 84,36 x 0,1

D. 843,6

Câu 3: (1 điểm) Số tương thích để điền vào địa điểm chấm sau là: (Trắc nghiệm đại lượng nấc 2)

a. 400 dm2 = ...................m2

A. 400 m2

B. 40 m2

C. 4 m2

D. 1 m2

b. 7 tấn 23 kg =................tấn

A. 7,023 tấn

B. 72,30 tấn

C. 7,23 tấn

D. 7203 tấn

Câu 4: (1 điểm) Giải câu hỏi sau: (Tự luận số học mức 1)

Mẹ mua một bao gạo 50 kg các loại 15% tấm. Hỏi vào bao gạo đó bao gồm bao nhiêu kg tấm? ........................................................................................................................................


........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 5: (1 điểm) Điền các số 0,3; 0,7 với 1 vào địa điểm trống để có biểu thức đúng (Trắc nghiệm số học tập mức 3)

............x(.........+...........)=.........

Câu 6: (1 điểm). (Trắc nghiệm đại lượng nấc 3)

Viết lại các số đo: 2,5 ha, 0,15 km2, 1500 mét vuông và 25 dm2 theo máy tự tăng dần.

..................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.(Tự luận số học mức 3)

a) 758,45 + 41,28

b) 93,84 – 32,507

c) 7,42 x 3,7

d) 25,85 : 2,5

Câu 8: (1 điểm) Điền kết quả được cho phép tính sau: (Trắc nghiệm số học tập mức 4)

Tháng 10, một lượng vàng có giá là 55000000 đồng, mon 11 giá vàng tăng 5%, đến tháng 12, giá rubi lại bớt 5%. Như vậy, mon 12 giá của 1 lạng vàng là................................ đồng

1585,269 x 73 + 1585,269 + 5x1585,269+1585,269 x 21 =.....................................

Câu 9: (1 điểm) bà mẹ đi nhà hàng ăn uống mua sắm. Vì từ bây giờ siêu thị ưu đãi giảm giá 7% nên lúc mua hộp mứt 35000 đồng thì bà mẹ được miễn phí do giá vỏ hộp mứt bằng với số tiền bớt giá. Hỏi bây giờ mẹ vẫn trả cho ăn uống bao nhiêu tiền? (Tự luận số học tập mức 4)

Câu 10: (1 điểm) (Tự luận về hình học mức 4)


Hãy tính diện tích s của hình tam giác không tô đậm

Đáp án đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng

a) Số một trăm linh ba phẩy không trăm linh bảy được viết như vậy nào?

B. 103,007

b) Số nhỏ bé nhất trong số số dưới đấy là số nào?

D. 0,170

Câu 2: (1 điểm) HS khoanh đúng được 1 điểm.

C. 84,36 x 0,1

Câu 3: (1 điểm) Điền đúng từng ý được 0,5 điểm.

a) C. 4 m2;

b) A. 7,023 tấn

Câu 4: (1 điểm) Điền đúng từng ý được 0,25 điểm.

Xem thêm: Chia Sẻ Về Ảnh Gái Xinh Mặc Bikini Màu Trắng, Gái Xinh Trắng Xinh Mặc Bikini

Lượng tấm vào bao gạo là:

50x15:100=7,5(kg)

Đáp số: 7,5 kg tấm

Câu 5: (1 điểm) học sinh điền đúng cả 4 vị trí mới có điểm

1 x (0,7 + 0,3) = 1 (Có thể đổi vị trí giữa 0,3 cùng 0,7)

Câu 6: (1 điểm)

Viết lại những số đo: 2,5 ha; 0,15 km2 ; 1500 mét vuông và 25 dm2 theo đồ vật tự tăng dần.

1500 m2 ; 25 dm2 ; 2,5 ha; 0,15 km2 (0,5 điểm)

Câu 7: (1 điểm) Đúng từng ý được 0,25 điểm.

Câu 8: (1 điểm)

60637500

Câu 9: (1 điểm):

Số tiền bà bầu đã sở hữu là:(0,25) đ

35000 : 7x100 = 500 000 (đồng)0,5 đ

Đáp số: 500000 đồng 0,25 đ

(HS rất có thể giải theo không ít cách)

Câu 10: (1 điểm)

Chiều cao của hình tam giác là: (0,25 đ)

(31,54 x 2) : 8,3 = 7,6 (cm) (0,25 đ)

(m2) (0,25 đ)

Diện tích hình tam giác chưa tô đậm là (kg) (0,25 đ)

( 14,2 x 7,6): 2= 53,96(cm2) (0,25 đ)

Đáp số: 53,96 cm2

1.2. Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán năm 2022 Số 2

I. Phần trắc nghiệm (6,0 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số “Ba phẩy mười bốn” được viết là:

A. 31,4

B. 3,14

C. 314,0

D. 0,314

Câu 2: Số lớn nhất trong những số 4,39; 4,02; 4,35; 4,17 là:

A. 4,17

B. 4,02

C. 4,39

D. 4,35

Câu 3: Số thập phân gồm bố mươi hai 1-1 vị, sáu phần ngàn được viết là:

A. 32,60

B. 32,06

C. 32,006

D. 32,600

Câu 4: Giá trị của chữ số 7 trong những thập phân 174,92 là:

A. 70

B. 7

C.

*

D.

*


Câu 5: Số thập phân 9,46 được viết thành phân số thập phân là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6: Số phù hợp để điền vào nơi chấm 49,2 = … % là:

A. 492

B. 4920

C. 49,2

D. 4,92

Câu 7: Kết trái của phép tính 39,20 + 59,13 là:

A. 95,27

B. 96,43

C. 97,56

D. 98,33

Câu 8: Số phù hợp để điền vào chỗ chấm 16ha = …m2 là:

A. 160000

B. 16000

C. 1600

D. 160

Câu 9: Kết trái của phép tính 82,491 x 10 là:

A. 824910

B. 82491

C. 8249,1

D. 824,91

Câu 10: Chu vi hình tam giác bao gồm độ dài ba cạnh theo thứ tự là 28,19cm; 18,41cm cùng 20cm là:

A. 62cm

B. 65,5cm

C. 60cm

D. 66,6cm

Câu 11: Diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 1,2m và chiều rộng lớn 0,8m là:

A. 0,72m2

B. 0,96m2

C. 0,84m2

D. 1,44m2

Câu 12: Số tự nhiên x thỏa mãn 183,2

A. 182

B. 183

C. 184

D. 185

II. Phần từ luận (4,0 điểm)

Câu 13 (1,0 điểm): tìm x, biết:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

Câu 14 (2,0 điểm): Câu lạc bộ sinh hoạt của phường gồm 40 bàn sinh hoạt sinh, trong các số đó số học viên nam chiếm phần 40%, còn lại là học viên nữ. Hỏi câu lạc bộ sinh hoạt của phường gồm bao nhiêu bạn học sinh nữ?

Câu 15 (1,0 điểm): Tính giá trị của biểu thức:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 Số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

C

A

D

B

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

D

A

D

D

B

C

II. Phần tự luận

Câu 13:

a) x – 28,13 = 1,26 × 5

x – 28,13 = 6,3

x = 6,3 + 28,13

x = 34,43

b) 100 – x = 197,71 : 3,4

100 – x = 58,15

x = 100 – 58,15

x = 41,85

Câu 14:

Số bạn học viên nam vào câu lạc bộ là:

40 x 40 : 100 = 16 (bạn)

Số bạn học sinh nữ vào câu lạc bộ là:

40 – 16 = 24 (bạn)

Đáp số: 24 bạn học sinh.

Câu 15:

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,992 : 1,2) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × (4,16 – 4,16) + 2021

A = (100000 – 8293,39 + 390,104 × 2 – 29,302) × 0 + 2021

A = 0 + 2021

A = 2021.

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 5 môn khác


3. Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 lớp 5

Ngoài đề thi môn Toán mặt trên, các em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể tìm hiểu thêm đề thi học kì 1 lớp 5 những môn Toán, giờ đồng hồ Việt, giờ Anh theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của bộ giáo dục và đào tạo và những dạng bài bác ôn tập môn Toán 5.

Tổng hợp những đề thi toán lớp 5 năm học 2022 – 2023 tất cả đáp án thuộc bộ sách giáo khoa – Toán 5 trong phòng xuất phiên bản Giáo dục Việt Nam.


Xem nhanh

Đề thi toán lớp 5 học kì 1 năm học 2022-2023 tất cả đáp án – Đề 1Đề toán lớp 5 học kì 1 năm học 2022-2023 tất cả đáp án – Đề 2Đề thi toán lớp 5 kì 1 năm học 2022-2023 tất cả đáp án – Đề 3

Đề thi toán lớp 5 học kì một năm học 2022-2023 có đáp án – Đề 1

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề thi thuộc bộ sách giáo khoa – Toán 5 của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Em hãy khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1. Chữ số 9 trong số 75,495 có giá trị là:


Câu 4. trường hợp chỉ lấy mang đến hai chữ số ở chỗ thập phân của yêu mến thì số dư của phép phân tách 33,14 : 58 là:


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 2 ( 2.0 điểm)

2.1 Tính quý giá biểu thức


a. 54,153 X 100 – 90,32


b. 16,91 X 0,1 + 1880,8 : 8


Câu 3 (1.5 điểm) Một lớp học bao gồm 24 học viên nữ. Biết số học sinh nữ chiếm phần 60% số học viên của lớp học. Hỏi lớp học đó tất cả bao nhiêu học sinh nam?

Câu 4 (0.5 điểm).

Tính tỉ số tỷ lệ của nhị số: 45 và 75

Câu 5 (1.0 điểm): mang lại hình vẽ:

Tính diện tích s tam giác ABC

Đáp án với lời giải chi tiết Đề thi toán lớp 5 học kì một năm học 2022-2023 – Đề 1

Phần I: Trắc nghiệm (mỗi lời giải đúng được 0.5đ)

Câu 1: D

Chữ số 9 trong các 75,495 có mức giá trị là: 9100. Chọn đáp án D

Câu 2: C

Vì: 0,75 = 75100 = 75%

Chọn giải đáp C

Câu 3: B

Quy tắc nhân nhẩm với các số 10; 100; 1000; …: ước ao nhân một số thập phân cùng với 10; 100; 1000; … ta chỉ bài toán chuyển vết phẩy của số kia sang bên cần một, hai, ba, … chữ số.

3,58 ×100 = 358. Chọn câu trả lời B

Câu 4: B

Ta có: 33,14 : 58 = 0,57 cùng dư 0,08 Chọn câu trả lời B

Câu 5: D

Tỉ số xác suất của 12 với 50 là: 12 : 50 = 0,24 = 24100 = 24%. Chọn lời giải D

Câu 6: B

Số thoải mái và tự nhiên x nhỏ xíu nhất thỏa mãn x > 10,25 là 11 hãy chọn đáp án B

Phần II: trường đoản cú luận

Câu 1 (2.0 điểm): từng câu đúng học viên được 0.5 điểm

*

Câu 2 (2.0 điểm): từng câu đúng học sinh được 0.5 điểm

2.1 Tính quý giá biểu thức


a. 54,153 100 – 90,32= 5415,3 – 90,32= 5324,98


Câu 3 ( 1.5 điểm): Mỗi lời giải và phép tính đúng học sinh được 0.75 điểm

Giải

Số học viên cả lớp là:

(24 : 60) 100 = 40 (học sinh)

Số học viên nam là:

40 – 24 = 16 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh nam

Câu 4 (0.5 điểm): học sinh làm đúng được 0,5 điểm

Giải

Tỉ số phần trăm của nhì số 45 với 75 là:

45 : 75 = 0,6 = 60%

Đáp số: 60%

Câu 5 ( 1.0 điểm): mỗi câu có tác dụng đúng, học sinh được 0.5 điểm

Chiều cao AD của tam giác ADC là:

(31,54 2) : 8,3 = 7,6 (cm)

Chiều cao khởi nguồn từ đỉnh B của tam giác ABC bao gồm độ dài bằng AD và bằng 7,6 cm

Diện tích hình tam giác ABC là

( 14,2 7,6): 2= 53,96(cm2)

Đáp số: 53,96 cm2

Giáo viên biên soạn đề thi cùng đáp án Th
S.Vũ Thị yêu quý – giáo viên trường Đại học tập Đà Nẵng – Phân hiệu tại Kon Tum. Với kinh nghiệm hơn 10 năm giảng dạy, cô Thương đã hỗ trợ nhiều học viên Tiểu học cùng THCS tiến bộ mỗi ngày.

Đề toán lớp 5 học kì 1 năm học 2022-2023 tất cả đáp án – Đề 2

Giới thiệu ngắn về đề thi: Đề thi thuộc bộ sách giáo khoa – Toán 5 ở trong phòng xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *