TOP 10 ĐỀ THI TOÁN GIỮA KÌ 2 LỚP 5 CÓ LỜI GIẢI, JUST A MOMENT

Đề thi giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán tất cả đáp án năm 2022 - 2023 được Vn
Doc sưu tầm, chọn lọc bao hàm bảng ma trận và đáp án đề thi chuẩn theo Thông tứ 22 kèm theo. Các đề thi tiếp sau đây bám sát chương trình học tập giúp những em học viên ôn luyện củng nắm kiến thức những dạng bài tập trọng tâm, chuẩn bị cho bài xích thi thân học kì 2 lớp 5 đạt hiệu quả cao. Các em cùng armyracostanavarino.com về nhé.

Bạn đang xem: Đề thi toán giữa kì 2 lớp 5


1. Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán năm 2022 - 2023

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. 86,15 : 0,001 = …….. Số điền vào địa điểm chấm là:

A. 0,08615

B. 861,5

C. 8,615

D. 86150

Câu 2. 7052 cm3 = ......dm3 Số tương thích điền vào khu vực chấm là:

A. 7,052

B. 70,52

C. 705,2

D. 0,7052

Câu 3. Quãng đường từ đơn vị lên huyện dài 35 km. Trên phố đi từ đơn vị lên huyện, một người quốc bộ 10 km rồi thường xuyên đi xe ô tô trong nửa giờ nữa thì cho tới nơi. Vậy tốc độ của xe hơi là:

A. 70km/giờ

B. 60km/giờ

C. 50km/giờ

D. 25km/giờ

Câu 4. Tam giác ABC bao gồm độ dài đáy là 16 cm, độ cao tương ứng bởi một nửa độ lâu năm đáy. Diện tích s tam giác ABC là:

A. 128 cm2

B. 32 cm2

C. 6,4 dm2

D. 64 cm2

Câu 5. Mang đến nửa hình trụ H có đường kính 4cm (như hình vẽ).


Chu vi hình H là:

A. 12,56 cm

B. 10,28 cm

C. 16,56 cm

D. 6,28 cm

Câu 6. diện tích s hình thang ABCD (hình vẽ bên) là:

A. 125 cm2

C. 12 cm2

B. 12,5 cm2

D. 25 cm2

Câu 7. Điền số hoặc chữ thích hợp vào địa điểm chấm:

5m3 103dm3 = ……….m3

48 phút …………. = 0,8 giờ

2m2 5dm2 = ………….m2

3 ngày 16 tiếng = ……….ngày

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

a. 23 phút 25 giây – 18 phút 56 giây

b. 8 giờ trăng tròn phút : 5

c. 3 phút 15 giây + 2 phút 48 giây

d. 5 giờ đồng hồ 22 phút x 3

Bài 2. (1 điểm) tra cứu x biết: 61,4 - x = 216,72 : 4,2 

Bài 3. (2 điểm) Một bể cất nước dạng hình hộp chữ nhật có form size trong lòng bể là: chiều nhiều năm 3m, chiều rộng lớn 1,5m và độ cao là 1,2m.

a) Hỏi bể đó cất được từng nào lít nước? (1dm3 = 1 lít)

b) Tính chiều cao mực nước trong bể lúc này Biết hiện tại lượng nước chỉ chiếm 60% thể tích bể.

Bài 4. (1 điểm)

a) Tính bằng phương pháp thuận tiện:

1 giờ đồng hồ 45 phút x 3 + 6 x 1,75 giờ + 105 phút

b) Một bạn học viên dùng những khối lập phương xếp thành một cái tháp như hình dưới đây. Em tính giúp đỡ bạn xem để xếp được tháp cao 8 tầng thì cần chuẩn bị bao nhiêu khối lập phương.


Đáp án Đề thi giữa kì 2 lớp 5 môn Toán

Phần

Đáp án

Điểm

I.

Trắc nghiệm

4

Câu 1

D

0,5

Câu 2

A

0,5

Câu 3

C

0,5

Câu 4

D

0,5

Câu 5

B

0.5

Câu 6

B

0,5

Câu 7

Điền đúng mỗi ý mang đến 0.25 điểm

1

 

5m3 103dm3 = 5,103 m3

48 phút = 0,8 giờ

2m2 5dm2 = 2,05 m2

3 ngày 16 giờ =

*
ngày

II

Tự luận

Bài 1

Tính đúng từng phép tính cho 0,5 điểm

2

Bài 2

Tìm đúng giá trị của x, trình diễn đủ công việc cho 1 điểm

1

Bài 3

Bài toán

2

a

Tính đúng thể tích bể, thay đổi ra lit và trả lời thắc mắc đúng

1

b

Tính đúng chiều cao của nước và câu vấn đáp đúng

1

Bài 4

1

a

a.Tính được theo cách hợp lí được 0,5 điểm

1 tiếng 45 phút x 3 + 6 x 1,75 giờ đồng hồ + 105 phút

= 1,75 giờ đồng hồ x 3 + 6 x 1,75 giờ + 1,75 giờ

= 1,75 tiếng x ( 3+ 6 +1)

= 1,75 tiếng x 10 = 17,5 giờ

 

0,5

b

b. Nhận ra được quy dụng cụ xếp khối lập phương cùng tính đúng được số hộp

0,5

 

1+ 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 = 36 ( khối lập phương)

 

2. Đề thi thân kì 2 lớp 5 môn Toán thiết lập nhiều

Đề thi Toán thân kì 2 lớp 5 Số 1

Câu 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M1

“Năm phẩy ko trăm linh bảy mét khối” được viết là:

A. 5,0007 m3

B. 5,007 m3

C. 5,07 m3

D. 5,7 m3

Câu 2: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2

Chữ số 5 trong các 254,836 chỉ:


A. 50 000

B. 500 000

C. 5 000

D. 50 000 000

Câu 3 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M2

Số thập phân gồm: “Ba mươi hai đối chọi vị, tám phần mười, năm phần trăm” được viết là:

A. 32,805

B. 32810,50

C. 32,85

D. 85,32

Câu 4 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M3

Tìm x: x + 2,7 = 8,9 + 9,4

A. X = 15,76

B. X = 15,6

C. X = 14,67

D. X = 16,6

Câu 5: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2

Số thích hợp điền vào vị trí chấm của 3 m3 76 dm3 = ......... M3 là:

A. 3,76

B. 3,760

C. 37,6

D. 3,076

Câu 6: (1đ) Đặt tính và tính: M3

a/ 5 phút 6 giây x 5

b/ 1/2 tiếng 15 giây : 5

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S: M3

a/ 8 năm 4 tháng – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 tháng

b/ 12 giờ đồng hồ 24 phút – 5 giờ 37 phút = 6 giờ đồng hồ 47 phút

c/ 3 giờ 22 phút x 4 = 13 giờ đồng hồ 28 phút

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

Một bánh xe xe hơi có bán kính 1,3 m. Vậy 2 lần bán kính của bánh xe xe hơi là:

A. 1,69 m

B. 2,6 m

C. 2,8 m

D. 1,3 m

Câu 9 (1đ) Có ba xe chở gạo, xe đầu tiên chở được 10,5 tấn, xe thứ hai chở được rất nhiều hơn xe đầu tiên 1,7 tấn và ít hơn xe thứ ba 1,1 tấn. Hỏi trung bình từng xe chở được từng nào tấn? M3

Câu 10: (1đ) Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 10m, chiều rộng 6m, độ cao 5m. Bạn ta quét vôi bên trong bốn bức tường bao phủ phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích s cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2. M4

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn lớp 5 môn Toán

Câu 1. Lựa chọn B

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Lựa chọn C

Câu 4. Lựa chọn B

Câu 5. Lựa chọn D

Câu 6.

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S: M3

a/ 8 năm 4 tháng – 5 năm 7 mon = 3 năm 9 tháng S

b/ 12 giờ đồng hồ 24 phút – 5 tiếng 37 phút = 6 giờ 47 phút Đ

c/ 3h 22 phút x 4 = 13 giờ 28 phút Đ

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây S


Câu 8: chọn B

Câu 9 (1đ)

Bài giải

Số tấn gạo xe thứ hai chở được:

10,5 + 1,7 = 12,2 (tấn)

Số tấn gạo xe pháo thứ tía chở được:

12,2 + 1,1 = 13,3 (tấn)

Trung bình mỗi xe chở là:

(10,5 + 12,2 + 13,3) : 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Câu 10: (1đ) 

Bài giải

Diện tích xung quanh phòng học:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2)

Diện tích è nhà:

10 x 6 = 60 (m2)

Diện tích bắt buộc quét vôi là:

160 + 60 – 7,8 = 212,2 (m2)

Đáp số: 212,2 m2

* lưu ý cho những bài giải toán:

- Nếu lời giải sai, phép tính đúng thì ngoại trừ điểm phép tính đó.

- Nếu lời giải đúng phép tính không nên thì tính điểm giải thuật bằng một phần hai số điểm của phép tính đó.

- Sai đơn vị chức năng trừ 0,25 điểm toàn bài.

Đề thi Toán thân kì 2 lớp 5 Số 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Chữ số 5 trong các 254,836 có mức giá trị là:

a. 50

b. 500 000

c. 5 000

d. 50 000

Câu 2: (1 điểm) Biết 25% của một trong những là 10. Hỏi số đó bằng bao nhiêu?

a. 10

b. 20

c. 30

d. 40

Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng.

Diện tích hình tam giác tất cả độ lâu năm đáy 15m và độ cao 9m là:

a. 67,5m2

b. 675m2

c. 12m2

d. 135m2

Câu 4: (1 điểm) một tấm học gồm 18 phụ nữ và 12 nam. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ cùng với số học sinh của cả lớp là:

a. 60%

b. 40%

c. 18%

d. 30%

Câu 5: (0,5 điểm) Thể tích hình lập phương cạnh 1cm là:

a. 4 cm3

b. 6 cm3

c. 1 cm2

d. 1 cm3

Câu 6: (1 điểm) Tính diện tích hình thang có độ dài hai lòng là 18cm cùng 12cm, độ cao 9 cm.

a. 135 cm2

b. 315 cm2

c. 135 cm

d. 153 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 7: (2,0 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 5 tiếng 28 phút + 3 giờ 47 phút

b) 6 năm 5 mon – 3 năm 8 tháng

c) 5 phút 12 giây x 3

d) 13 giờ đôi mươi phút : 4

Câu 8: (1,0 điểm) tìm x:

a) X x 12,5 = 6 x 2,5

b) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

Câu 9: (1,0 điểm) Lan đi học từ nhà mang đến trường bằng xe đạp điện với tốc độ 20 km/giờ, không còn 15 phút. Tính quãng đường từ nhà Lan mang đến trường?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: (1,0 điểm) một tờ gỗ hình dạng hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8dm, chiều rộng lớn 6dm, chiều cao 20cm. Hỏi gỗ khối nặng từng nào ki lô gam, biết rằng 1dm3 khối gỗ nặng 800g.

Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn lớp 5 môn Toán 

Câu 1 (0,5 điểm) a

Câu 2: (1 điểm) d

Câu 3: (1,0 điểm) a

Câu 4: (1 điểm) a

Câu 5: (0,5 điểm) d

Câu 6: (1 điểm) a

Câu 7: (2,0 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm


Câu 8: (1,0 điểm) Mỗi bài tìm x đúng 0,5 điểm

a) X x 12,5 = 6 x 2,5

X x 12,5 = 15

X = 15 : 12,5 (0,25 điểm)

X = 1,2 (0,25 điểm)

b) x – 1,27 = 13,5 : 4,5

x – 1,27 = 3

x = 3 + 1,27 (0,25 điểm)

x = 4,27 (0,25 điểm)

Câu 9: (1,0 điểm) Đổi 15 phút = 0,25 giờ đồng hồ (0,25 điểm)

Quãng con đường từ nhà mang đến trường là: (0,25 điểm)

20 x 0,25 = 5 (km) (0,5 điểm)

Đáp số : 5 km.

Câu 10: (1,0 điểm) Đổi trăng tròn cm = 2 dm

Thể tích cục gỗ hình vỏ hộp chữ nhật là

8 x 6 x 2 = 96 dm3

Khối lượng của gỗ khối là

96 x 800 = 76800 g = 76,8 kg

Đáp số 76,8 kg

Đề thi Toán thân kì 2 lớp 5 Số 3

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Bài 1. (0,5đ): Phân số

*
viết dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2. (0,5đ): Số thích hợp điền vào nơi chấm: 12m3 40dm3 = ..... M3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3.(1 đ): Số thập phân thích hợp để điền vào địa điểm chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4.

Xem thêm: Top 40 Câu Trắc Nghiệm Sử Lớp 11 Bài 9,10, Tự Chọn Bài 9,10

(0,5đ): Một hình thang có độ lâu năm hai lòng lần lượt là 26cm cùng 64cm, chiều cao là 7,2 dm. Diện tích s hình thang là:

A. 3240 cm2

B. 3420 cm2

C. 2430 cm2

D. 2043 cm2

Bài 5. (0,5đ): Số thích hợp vào nơi chấm: 2,4 tiếng =…phút

A. 90 phút

B. 120 phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6. (1đ): Thể tích hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 9dm, chiều rộng 8dm, độ cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Từ luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ):

a, 3h 9 phút + 8 tiếng 12 phút

b, 15 tiếng 42 phút -7 giờ đồng hồ 30 phút

c, 3 phút 15 giây x 3

d, 18 giờ đồng hồ 36 phút: 6

Bài 2. (1đ) Tính bằng cách thuận tiện

9,5 x 4,7 + 9,5 x 4,3 + 9,5

Bài 3.(2đ): một căn phòng những thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 4,5m; chiều rộng lớn 3,5m và chiều cao 4m. Fan ta quét vôi tường bao bọc căn phòng cùng trần nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2.

bài bác 4 (1đ). Hình vỏ hộp chữ nhật p được xếp bởi những hình lập phương bé dại bằng nhau. Nếu như sơn màu tất cả các khía cạnh của hình p. Thì số hình lập phương nhỏ tuổi được sơn hai mặt là bao nhiêu hình?

Đáp án Đề thi thân học kì 2 môn Lớp 5 môn Toán

Phần 1. Trắc nghiệm:

Bài 1 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 2 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào B

Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh vào A

Bài 5 (0,5 điểm): Khoanh vào D

Bài 6 (1 điểm): Khoanh vào A

Phần 2. Từ bỏ luận:

Bài 1 (2 điểm): từng phép tính chuẩn cho 0,5 đ

a. 11 giờ đồng hồ 21 phút

b. 8 tiếng 12 phút

c. 9 phút 45 giây

d. 3 giờ 12 phút

Bài 2 (1 điểm):

= 9,5 x (4,7 + 4,3+ 1)

= 9,5 x 10

= 95

Bài 3 (2 điểm):

Bài giải

Diện tích xung quanh căn phòng đó là:

(4,5 + 3,5) x 2 x 4= 64 (m2)

Diện tích è cổ của hộ gia đình đó là:

4,5 x 3,5 = 15,75 (m2)

Diện tích buộc phải quét vôi của căn hộ đó là:

64 + 15,75 – 7,8 = 71,95 (m2)

Đáp số: 71,95 m2

Bài 4 (1 điểm): đôi mươi hình

Đề thi Toán thân kì 2 lớp 5 Số 4

Phần I. Trắc nghiệm (6,5 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1 (0,5 điểm):

*
viết bên dưới dạng số thập phân là :

A. 4,5

C. 0,8

B. 5,4

D. 8,0

Câu 2 (0,5 điểm): Chữ số 5 trong những 32,569 thuộc hàng:

A. Chục

B. Trăm

C. Phần mười

D. Phần trăm

Câu 3 (1 điểm): Số tương thích để điền vào chỗ chấm : 0,15 m3 = ………. Dm3 là từng nào ?

A. 15

B. 150

C. 1500

D. 15000

Câu 4 (1 điểm): một lớp học tất cả 36 học sinh, trong những số ấy có 9 học viên được xếp các loại giỏi. Tỉ số tỷ lệ của số học tập sinh giỏi so với số học viên cả lớp .

A. 25 %

B. 30 %

C. 35 %

D. 40 %

Câu 5 (1 điểm): hình trụ có nửa đường kính r = 4,4dm Vậy chu vi hình trụ là

a. 27632dm

b. 273,62dm

c. 27,632dm

d. 27, 0632dm

Câu 6 (0,5 điểm): cực hiếm của biểu thức: 201 : 1,5 + 2,5 x 0,9 là:

A. 359

B. 136,25

C. 15,65

D. 359

Câu 7 (1 điểm): mong muốn làm một chiếc hộp chữ nhật nhiều năm 10 cm, rộng 4cm, cao 5cm, không có nắp đậy và ko tính các mép dán, các bạn Minh đề xuất dùng miếng bìa có diện tích là :

A. 200 cm2

B. 140 cm2

C. 220 cm2

D. 180 cm2

Câu 8 (1 điểm): Viết tiếp vào nơi chấm sẽ được câu trả lời đúng :

Một hình lập phương có diện tích s một mặt là 16 cm2.

Thể tích hình lập phương đó là: .....

Phần II. Tự luận (3,5 điểm)

Câu 9 (1,5 điểm): Tính

a) 48,5 + 19,152 : 3,6

b) 12,45 : 0,05

c) 16 phút 15 giây : 3

Câu 10 (2 điểm): Nhà bác bỏ Nam được thôn phân tách một thửa ruộng hình thang, tất cả hai lòng lần lượt là 77m với 55m; độ cao thửa ruộng bằng trung bình cùng của hai đáy. Vụ Đông vừa mới rồi bác phái nam trồng ngô trên thửa ruộng đó, vừa phải mỗi m2 thu hoạch được 0,7 kilogam ngô. Hỏi vụ Đông vừa qua, bác Nam thu hoạch được từng nào ki-lô-gam ngô bên trên cả thửa ruộng kia ?

TOP 4 Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023 giúp các em học viên lớp 5 tham khảo, luyện giải đề, cụ vững kết cấu đề thi để đạt kết quả cao vào kỳ thi thân kì 2 năm 2022 - 2023.


Mỗi đề thi đều phải sở hữu đáp án, trả lời chấm với bảng ma trận 4 mức độ theo Thông tứ 22, giúp thầy cô tham khảo xây dựng đề thi giữa kì 2 năm 2022 - 2023 cho học viên của mình. Xung quanh ra, có thể xem thêm đề thi thân kì 2 môn tiếng Việt. Mời thầy cô và những em theo dõi bài viết dưới đây:


Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022 - 2023

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tứ 22 - Đề 1Đề thi thân kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tứ 22 - Đề 2

Đề thi giữa kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tứ 22 - Đề 1

Đề thi thân kì 2 môn Toán lớp 5

Câu 1: Chữ số 5 trong các 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

A. 50 000B. 500 000C. 5 000D. 50 000 000

Câu 2: Phép trừ 712,54 - 48,9 có hiệu quả đúng là: (1 điểm)

A. 70,765B. 663,64C. 223,54D. 707,65

Câu 3: Lớp học gồm 32 học sinh số học đàn bà 12. Hỏi số học viên nữ chỉ chiếm bao nhiêu tỷ lệ số học sinh cả lớp (1 điểm)

A. 34,5B. 35,4C. 37,4D. 37,5

Câu 4: Giá trị của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

A. 1,05B. 15C. 10,05D. 10,5

Câu 5: 1 nắm kỷ .............năm. Số phù hợp điền vào vị trí chấm là: (1 điểm)

A. 100B. 300C. 250D. 200

Câu 6: Số tương thích điền vào nơi chấm để 3m2 5dm2= …………m2 là: (0,5 điểm)

A. 3,5B. 3,05C. 30,5D. 3,005

Câu 7: Số thích hợp điền vào vị trí chấm nhằm 3tấn 5kg = …… tấn là: (1 điểm)

A. 30,5B. 30,05C. 3,005D. 3,05

Câu 8: Tìm x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 giờ đồng hồ 32 phút + 3h 5 phút


b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

c) 5 phút 6 giây x 5

d) nửa tiếng 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang bao gồm đáy bự 120dm, đáy bé nhỏ 80dm, chiều cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Đáp án đề thi thân kì 2 môn Toán lớp 5

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Ý đúng

A

B

D

D

A

B

C

Điểm

0,5 điểm

1 điều

1 điều

một điểm

1 điều

0,5 điểm

1 điều

Câu 8: tìm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 tiếng 32 phút + 3 giờ 5 phút = 9h 37 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

= 8 phút 13 giây

c) 5 phút 6 giây x 5 = 25 phút 30 giây

d) 1/2 tiếng 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang bao gồm đáy béo 120dm, đáy nhỏ nhắn 80dm, độ cao 40dm. Tính diện tích hình thang đó.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(120 + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

Ma trận đề thi thân kì 2 môn Toán lớp 5

TT

chủ đề

mức 1

nút 2

nấc 3

nút 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

Số câu

02

01

01

01

01

05

01

Câu số

1, 2

3

4

9

5

Số điểm

1,5 đ

01 đ

01 đ

02 đ

01 đ

4,5 đ

02 đ

2

Đại lượng và đo đại lượng

Số câu

01

01

02

Câu số

7

6

Số điểm

01 đ

0,5 đ

1,5 đ

3

Yếu tố hình học

Số câu

01

01

Câu số

10

Số điểm

01 đ

01 đ

4

Số đo thời gian

Số câu

01

01

Câu số

8

Số điểm

01 đ

01 đ

Tổng số câu

02

02

02

01

01

02

06

04

Tổng số

02

02

03

03

10

Số điểm

1,5 đ

02 đ

3,5 đ

03 đ

10 đ


Đề thi thân kì 2 môn Toán lớp 5 theo Thông tứ 22 - Đề 2

Đề soát sổ môn Toán lớp 5 giữa học kì 2

Trường: Tiểu học ……......Họ với tên:.........................Lớp: 5......

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023MÔN: TOÁNNGÀY THI: …………..THỜI GIAN: 40 PHÚT

Bài 1: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (1 đ - M1)

a) Tỉ số tỷ lệ của 19 với 37 là:

A. 51,35% B. 513,5% C. 5, 135%D. 0,5135%

b) Số thập phân gồm: ba mươi bảy solo vị, năm xác suất được viết là:

A. 3,75 B. 37,5C. 37,05D. 37,500

Bài 2: Viết tiếp vào vị trí chấm thế nào cho thích hợp: (1 đ - M1)

a. Những đơn vị đo diện tích lớn hơn m2 là .............................................

a. Những đơn vị đo diện tích bé dại hơn mét vuông là .............................................

Bài 3: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống: (1 đ - M2)

a. 35 hm + 3 hm > 4,5 km ☐

b. 8350 kg + 4250 kilogam = 12,6 tấn ☐

Bài 4: Đặt tính rồi tính: (1đ - M2)


a) 7,69 x 50

............................

............................

............................


b) 1 : 12,5

............................

............................

............................


Bài 8: tìm x (1đ – M3)

0,32 : x = 4- 0,8

Bài 9: Tính quý giá của biểu thức bằng cách thuận nhân tiện nhất. (1đ – M4)

*

Đáp án đề đánh giá môn Toán lớp 5 giữa học kì 2

Bài 1: a) A; b) C

Bài 2:

a) km2 ; hm2 ; dam2

b) dm2 ; cm2 ; mm2

Bài 3: a) S; b) Đ

Bài 4:

Bài 5:

Giá tiền từng quyển vở là:

48000 : 8 = 6000 (đồng)

Mua 40 quyển vở bắt buộc trả số tiền là:

6000 40 = 240000 (đồng) 

Đáp số: 240000 đồng

Bài 6: Diện tích của hình tròn trụ đó là: 8,0384dm2

Bài 7:

Chiều rộng loại thùng tôn là:

6 - 2 = 4 (m)

Diện tích bao quanh cái thùng tôn là:

(6 + 4) x 2 x 9,2 = 184 ( m2)

Diện tích một mặt cái thùng là:

6 x 4 = 24 (m2)

Diện tích tôn làm thùng đó là:

184 + 24 = 208 (m2)

Đáp số: 208 m2

Bài 8: Tìm x:

0,32 : x = 4 - 0,8

0,32 : x = 3,2

x = 0,32 : 3,2

x = 0,1

Bài 9: Làm đúng mỗi bước được 0,5đ.

*

=

*

=

*

Ma trận đề soát sổ môn Toán lớp 5 giữa học kì 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Số thập phân và các phép tính cùng với số thập phân.

Số câu

1

Câu 2

2

Câu

4,5

1

Câu

8

1

Câu

9

1

4

Số điểm

1

2

1

1

1

4

2.Đại lượng và đo đại lượng: những đơn vị đo diện tích, thể tích…

Số câu

1

Câu

3

1

Số điểm

1

1

3. Nhân tố hình học: diện tích, thể tích những hình sẽ học: Hình tam giác, hình thang, hình tròn, hình lập phương, hình vỏ hộp chữ nhật

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *