Top 6 đề thi toán 4 cuối kì 2 toán lớp 4 năm 2023 có đáp án (15 đề)

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22 bao gồm 09 đề thi kèm theo lời giải và bảng ma trận đề thi. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán này để giúp các em học viên ôn tập, củng nuốm kiến thức, sẵn sàng cho bài thi cuối kì 2 lớp 4, cuối năm học đạt kết quả cao. Đồng thời đấy là tài liệu xem thêm cho những thầy cô khi ra đề cho những em học tập sinh.

Bạn đang xem: Đề thi toán 4 cuối kì 2


Bộ đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tứ 22 năm 2023

1. đứng top 05 Đề thi Toán lớp 4 kì hai năm 2022 - 20232. đứng top 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 armyracostanavarino.com nhiều

09 đề thi Toán qua hằng năm học sau đây được Vn
Doc sưu tầm, tổng hợp cụ thể cả giải đáp và biểu điểm chấm chi tiết cho từng đề. Các bậc phụ huynh tải về cho con trẻ mình ôn luyện, củng ráng lại kỹ năng và kiến thức đã học.

1. đứng top 05 Đề thi Toán lớp 4 kì hai năm 2022 - 2023

1.1 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 1

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Trong những phân số sau, phân số lớn nhất là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng:

Giá trị của chữ số 2 trong các 82 360 945 là:

A. 2 000

B. đôi mươi 000

C. 200 000

D. 2 000 000

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước tác dụng đúng:

Số phù hợp để điền vào vị trí chấm là:

7 giờ 15 phút = ..... Phút

A. 415

B. 435

C. 420

D. 405

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền vào nơi chấm:

a. Hình bình hành tất cả ........................ Cặp cạnh tuy vậy song .

b. Diện tích hình thoi bằng .............................. Diện tích s hình chữ nhật .


Câu 5: (M3 – 1đ) Điền vào nơi chấm:p

a. 6 m217 cm2 = ………….. Cm2

b. 9 rứa kỉ = ………… năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính:

a.

*
.....................................

b.

*
.....................................

c.

*
.....................................

d.

*
.....................................

Câu 7: (M3 – 0,5đ): Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Nếu chiều lâu năm là 15 cm thì diện tích s của hình chữ nhật là: ..............

Câu 8: (M3 – 1,5đ): Một bạn đã bán được 280 quả cam cùng quýt, trong các số ấy số cam bằng

*
số quýt. Tra cứu số cam, số quýt sẽ bán?

Câu 9: (M4 – 2đ): bây chừ bà hơn cháu 60 tuổi. Sau 5 năm nữa số tuổi của cháu bởi

*
số tuổi của bà. Tính tuổi của mọi người hiện nay.

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: (M1 - 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 2: (M1 – 0,5đ) Khoanh vào D

Câu 3: (M1 – 1đ) Khoanh vào B

Câu 4: (M2 – 1đ) Điền đúng mỗi khu vực chấm được 0,5đ

a. Hình bình hành bao gồm hai cặp cạnh song song.


b. Diện tích hình thoi bởi một nửa (hay

*
) diện tích hình chữ nhật .

Câu 5: (M3 – 1đ) Điền đúng mỗi nơi chấm được 0,5đ


a. 6 m217 cm2 = 60017 cm2

b. 9 rứa kỉ = 900 năm

Câu 6: (M2 – 2đ) Tính đúng từng câu được 0,5đ

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 7: (M3 – 0,5đ)

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 24 cm. Giả dụ chiều nhiều năm là 15 centimet thì diện tích s của hình chữ nhật là: 135 cm2

Câu 8: (M3 – 1,5đ)

Tổng số phần đều bằng nhau là:

2 + 5 7 (phần)

Số trái cam đã buôn bán là:

280 : 7 x 2 = 80 (quả)

Số quả quýt đã buôn bán là:

280 – 80 = 200 (quả)

Đáp số: cam: 80 quả; quýt: 200 quả

Câu 9: (M4 – 2đ)

Sau 5 năm nữa bà vẫn hơn con cháu 60 tuổi. Ta có sơ đồ:

Hiệu số phần bằng nhau là:

5 – 1 = 4 (phần)

Tuổi con cháu sau 5 năm nữa là:

60 : 4 = 15 (tuổi)

Tuổi cháu hiện nay là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Tuổi bà bây chừ là:

10 + 60 = 70 (tuổi)

Đáp số: Cháu: 10 tuổi

Bà: 70 tuổi

Ma trận bài bác kiểm tra môn Toán cuối học tập kì II lớp 4

TT

chủ thể

mức 1

nấc 2

nấc 3

nấc 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học

 

Số câu

 

02

 

 

01

 

01

 

01

01

03

 

Biết so sánh các phân số cùng với 1. Nắm được giá trị của số. Giải được bài xích toán. Thực hiện các phép tính phân số.

Câu số

 

1,2

 

 

6

a,b,c,d

 

8

 

9

1,2

6a,b,c,d,8,9

 

 

Số điểm

1

 

 

2

 

1,5

 

2

1

5,5

2

Đại lượng

Số câu

01

 

 

 

01

 

 

 

02

 

 

Chuyển thay đổi được những số đo diện tích, thời gian

Câu số

3

 

 

 

5

 

 

 

3,5

 

 

 

Số điểm

1

 

 

 

1

 

 

 

2

 

3

nguyên tố hình học tập

Số câu

 

 

01

 

 

01

 

 

01

01

 

Nhận biết được điểm sáng hình bình hành. Tính được diện tích hình thoi, diện tích hình chữ nhật.

Câu số

 

 

4

 

 

7

 

 

4

7

 

 

Số điểm

 

 

1

 

 

0,5

 

 

1

0,5

Tổng số câu

03

 

01

01

01

02

 

01

05

04

Tổng số điểm

2

 

1

2

1

2

 

2

4

6


1.2 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 2

I. Phần trắc nghiệm. (6 điểm):

Khoanh vào vần âm đặt trước ý vấn đáp đúng mang đến các thắc mắc trắc nghiệm sau:

Câu 1. (0,5 điểm): trong số số 32743; 41561; 54567, 34582 số phân chia hết đến 3 là:

A. 32743

B. 41561

C. 34582

D. 54567

Câu 2. (0,5 điểm): Phân số có giá trị nhỏ thêm hơn 1 là:

A.

*
 

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. (0,5 điểm): Phân số

*
rút gọn gàng được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 4. (0,5 điểm). Tính:

*

A.

*

B. 2

C. 1

D.

*
Câu 5. (0,5 điểm): kết quả của phép trừ
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 6. (0,5 điểm):

*
thế kỉ = … năm.

A. 50

B. 20

C. 25

D. 200

Câu 7. (0,5 điểm Số phù hợp để viết vào vị trí chấm của 15m² = ....…….cm² là:

A. 150

B. 150 000

C. 15 000

D. 1500

Câu 8. (0,5 điểm): quý giá của biểu thức

*
là:

A.

*
 B.
*
 C.
*
 D.
*

Câu 9. (0,5 điểm): toàn bô tuổi của bố Lan và Lan là 46 tuổi. Lan kém bố 28 tuổi. Tính tuổi của bố An hiện tại nay?


A. 30 tuổi

B. 34 tuổi

C. 28 tuổi

D. 37 tuổi

Câu 10. (0,5 điểm): một tờ kính hình thoi gồm độ dài những đường chéo cánh là 18cm với 30cm. Tính diện tích tấm kính đó.

A. 270cm²

B. 270 cm

C. 540cm²

D. 54dm²

Câu 11. (0,5 điểm): Trong mẫu vẽ bên, các cặp cạnh tuy nhiên song cùng nhau là:

A. AH và HC; AB và AH

B. AB và DC; AD cùng BC

C. AB cùng BC; CD và AD

D. AB cùng CD; AC với BD

Câu 12. (0,5 điểm): ) Lớp 4A tất cả 28 học sinh nữ. Số học sinh nam bởi

*
số học viên nữ. Số học viên của cả lớp kia là:

A. 45

B. 28

C. 40

D. 42

II. Phần từ bỏ luận. (4 điểm)

Câu 13. (1 điểm): Tính nhanh

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

Câu 14. (2 điểm): Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 100m, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s mảnh khu đất đó ? 

Câu 15. (1 điểm): tra cứu y

125 × y - 12 × y - 13× y = 5208000

Đáp án Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

I. Lí giải cho điểm

- bài kiểm tra được gia sư sửa lỗi, nhận xét những ưu thế và góp ý những giảm bớt chấm theo thang điểm 10 (Mười), không cho điểm 0 (không)

- Điểm của bài xích kiểm tra nếu là điểm thập phân thì được gia công tròn. Thí dụ: 9,25 có tác dụng tròn thành 9; 9,5 có tác dụng tròn thành 10.

II. Đáp án, biểu điểm

1. Phần trắc nghiệm (6 điểm):

Câu

Đáp án

Điểm

Câu

Đáp án

Điểm

1

D

0,5

7

B

0,5

2

C

0,5

8

A

0,5

3

D

0,5

9

D

0,5

4

B

0,5

10

A

0,5

5

D

0,5

11

B

0,5

6

C

0,5

12

C

0,5

2. Phần trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 13

(1 điểm)

1367 × 54 + 1367 × 45 + 1367

= 1367× (54 + 45 + 1)

0,5

= 1367 × 100

0,25

= 136 700

0,25

Câu 14

(2 điểm)

Nếu coi chiều rộng mảnh đất nền là 2 phần, thì chiều dài mảnh đất là 3 phần bằng nhau, ta có:

0,25

Tổng số phần đều bằng nhau là:

3 + 2 = 5 (phần)

0,25

Chiều rộng mảnh đất là

(100 : 5) × 2 = 40 (m)

0,5

Chiều dài mảnh đất là

100 - 40 = 60 (m)

0,25

Mảnh khu đất đó có diện tích s là

60 × 40 = 2400 (m2)

0,5

Đáp số: 2400 m2

0,25

Câu 15

(1 điểm)

125 × y - 12 × y - 13 × y = 5208000

 

y × (125 - 12 - 13) = 5208000

 

0,25

y × 100 = 5208000

 

0,25

y = 5208000 : 100

0,25

 

y = 52080

0,25

1.3 Đề thi Toán học kì 2 lớp 4 Đề 3

PHẦN 1 (3,5 điểm). Chọn đáp án đúng (A, B, C, D) cùng ghi ra giấy

Câu 1. Cực hiếm của chữ số 7 trong những 2 378 023 là:

A. 700

B. 7000

C. 70 000

D. 700 000


Câu 2. Phân số nào lớn hơn phân số

*
?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3. tìm kiếm x là số trường đoản cú nhiên, biết:

A. 16 cm2

B. Trăng tròn cm2

C. 22 cm2

D. 30 cm2

Câu 7. nạm kỉ thứ XX bắt đầu từ năm nào mang lại năm nào?

A. Từ thời điểm năm 1900 mang lại năm 2000

B. Từ năm 1901 đến năm 2000

C. Từ thời điểm năm 1901 mang đến năm 2001

D. Từ thời điểm năm 1900 mang đến năm 2001

PHẦN II (6,5 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Điền dấu >;245m2 ......... 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến ......... 40 yến

c)

*
giờ 15 phút ........ 1 giờ

d)

*
thế kỉ với 5 năm ....... 40 năm

Câu 2 (2 điểm). Tính

a.

*

b.

*

c.

*

Câu 3 (1,5 điểm). Một siêu thị có số đường trắng thấp hơn số con đường hoa mai là 240kg. Tính số mặt đường mỗi loại, hiểu được

*
số con đường trắng bằng
*
số mặt đường hoa mai.

Câu 4 (1 điểm). Tìm x

22 x X + X x 27 + X = 25

*

Câu 5 (1 điểm). So sánh những phân số sau bằng cách hợp lý nhất

a.

*
*

b.

*
*

Đáp án Đề thi Toán lớp 4 học tập kì 2

PHẦN I (3,5 điểm). Khoanh đúng vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng của mỗi câu được 0.5 điểm

Đáp án:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

C

D

A

B

D

C

B

PHẦN II (6,5 điểm)

Bài 1 (1 điểm). HS điền dấu đúng mỗi phần được 0,25 điểm

Đáp án:

a) 2km245m2 > 200 045m2

b) 2 tạ + 26 yến > 40 yến

c)

*
giờ 15 phút = 1 giờ

d)

*
thế kỉ và 5 năm Bài giải

HS vẽ sơ vật đúng được (0,25 điểm)

Hiệu số phần đều bằng nhau là 5 – 3 = 2 (phần) (0,25 điểm)

Cửa hàng tất cả số đường trắng là: 240 : 2 x 3 = 360 (kg) (0,5 điểm)

Cửa hàng gồm số đường hoa mai là: 360 + 240 = 600 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: con đường trắng: 360 kg; white hoa mai: 600 kg

Ghi chú: học sinh làm cách khác chuẩn cho điểm tương đương

Bài 4 (1 điểm). HS làm đúng mỗi phần được 0,5 điểm

a. 22 x X + X x 27 + X = 25

X x (22 + 27 +1) = 25

X x 50 = 25 (0,25 đ)

X = 25 : 50

X = (0,25 đ)

b)

*

*

*
(0,25 đ)

x + 9 = 15

x = 15 – 9

x = 6 (0,25 đ)

Bài 5 (1 điểm). HS làm đúng từng phần được 0,5 điểm

a.

*
với
*

*

nên

*
C.
*
D.
*
Câu 2 (0,5 điểm). Trong những phân số sau
*
, phân số về tối giản là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*
Câu 3 (0,5 điểm). Trong số phân số sau
*
, phân số lớn số 1 là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*
Câu 4 (0,5 điểm). Số tương thích viết vào vị trí chấm để 29m2 = … dm2

A. 29 B. 209 C. 2009 D. 2900

Câu 5 (0,5 điểm). Số thích hợp viết vào khu vực chấm để 8t 36 kilogam = … kg

A. 836B. 8036C. 8360D. 800036

Câu 6 (1,0 điểm). Lựa chọn, viết số thích hợp điền vào địa điểm chấm trong mỗi bài sau:

a) Hình thoi tất cả hai cặp cạnh đối diện ……… và bốn cạnh ………..

A. Song song
B. Bằng nhau
C. Song song, bởi nhau
D. Tuy vậy song, không bằng nhau

b) diện tích s hình thoi là 250 cm2, độ dài một đường chéo là 25 cm.

Vậy độ dài đường chéo cánh còn lại là ........ Dm.

PHẦN II: từ luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính

*

*

*

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm X

*

*

Câu 9 (2,0 điểm). Trong dịp quyên góp ủng hộ gây ra tượng đài tưởng niệm chiến sỹ đảo Gạc Ma ở trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, số chi phí lớp 4A quyên góp được nhiều hơn lớp 4B là 62000 đồng. Tính số tiền mối lớp quyên góp được, biết số tiền bạc lớp 4B bởi 3/5 số tiền giấy lớp 4A.

Câu 10 (1 điểm). Người mẹ có một rổ cam ít hơn 20 quả. Nếu mẹ xếp từng đĩa 3 trái hoặc xếp mỗi đĩa 5 quả thì các thừa 1 quả. Em hãy tính xem rổ cam của chị em có bao nhiêu quả.

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học kỳ 2

PHẦN I: Trắc nghiệm (3,5 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm). C.

Câu 2 (0,5 điểm). D.

Câu 3 (0,5 điểm). A.

Xem thêm: Chủng Omicron Là Gì Về Biến Thể Omicron, Triệu Chứng Có Khác Gì

Câu 4 (0,5 điểm). D. 

Câu 5 (0,5 điểm). B. 

Câu 6 (1 điểm).

a) Hình thoi tất cả hai cặp cạnh đối lập ……… và bốn cạnh ………..

Chọn C. Tuy nhiên song, bằng nhau(0,5 điểm)

b) Vậy độ dài đường chéo cánh còn lại là 2 dm (0,5 điểm)

Câu 6a: Đúng mỗi ý mang lại 0,25 đ

PHẦN II: từ bỏ luận (6,5 điểm)

Câu 7 (2,0 điểm). Tính đúng từng ý mang đến 0,5 điểm.

*

*

*

d)

*

Câu 8 (1,5 điểm). Tìm kiếm X. Tính đúng mỗi ý cho 0,75 điểm.

a) 

*

b)

*

Câu 9 (2,0 điểm). Vẽ đúng sơ đồ: 0,25 điểm

Lớp 4A: |-------|-------|-------|

Lớp 4B: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 - 3 = 2 (phần)

Lớp 4A quyên góp được số tiền là: 62 000 : 2 × 5 = 155 000 (đồng)

Lớp 4B quyên góp được số tiền là: 155 000 - 62 000 = 93 000(đồng)

Đáp số: Lớp 4A: 155000 đồng

Lớp 4B: 93000 đồng

- tra cứu đúng hiệu số phần bằng nhau: 0,25 điểm

- kiếm tìm đúng số tiền lớp 4A: 155000 đồng 0,75 điểm

- tra cứu đúng số chi phí lớp 4B: 93000 đồng 0,5 điểm

- Đáp số đúng: 0,25 điểm

Câu 10 (1 điểm). Học sinh chỉ nêu đúng tác dụng (không lí luận) đến 0,25 điểm.

Vì nếu người mẹ xếp từng đĩa 3 trái hoặc xếp từng đĩa 5 trái thì rất nhiều thừa 1 quả

Nên số cam của mẹ bớt đi 1 quả đã là số phân chia hết cho tất cả 3 và 5: 0,5 điểm

Số chia hết cho tất cả 3 và 5 lại bé nhiều hơn 20 là 15.

Vậy người mẹ có toàn bộ là 16 quả cam. 0,5 điểm

· lưu ý:

- học viên làm giải pháp khác đúng vẫn cho điểm về tối đa.

- Tính ra công dụng nhưng không rút gọn vẫn cho điểm buổi tối đa.

- Toán có lời văn:

+ HS hoàn toàn có thể làm gộp bước vẫn cho điểm buổi tối đa.

+ HS ko vẽ sơ vật dụng hoặc không lí luận thì cấm đoán điểm.

+ Sai giải mã không đến điểm; sai trên đúng dưới cấm đoán điểm.

+ Đúng lời giải; đúng phép toán; sai kết quả, đơn vị chức năng ->cho ½ số điểm của ý

Ta có thể giải cách khác ví như sau

Vì rổ cam của chị em có ít hơn 20 quả mà phân chia 3 hoặc 5 gần như dư 1.

Ta có:

6 : 3 = 2 (dư 0)

6 : 5 = 1 (dư 1) (loại)

11 : 3 = 3 (dư 2)

11 : 5 = 2 (dư 1) (loại)

16 : 3 = 5 (dư 1)

16 : 5 = 3 (dư 1) (chọn)

Vậy rổ cam của người mẹ có 16 quả .

1.5 Đề thi Toán học tập kì 2 lớp 4 Đề 5

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (1 điểm) Rút gọn phân số

*
ta được phân số:

A.

*

B.

*

C.

*

Câu 2: (1 điểm) 2m2 9dm2 = ….m2. Số điền vào nơi chấm là:

A. 29

B. 290

C. 209

D. 2009

Câu 3: (1 điểm) gồm 3 viên bi màu xanh và 7 viên bi red color vậy phân số chỉ số viên bi blue color so với tổng cộng viên bi là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 4: (1 điểm) Một hình thoi tất cả độ dài các đường chéo là 60dm cùng 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2

B. 240 m2

C. 12m2

D. 24dm2

Câu 5: (1 điểm) những phân số được thu xếp theo vật dụng tự từ to đến bé nhỏ là:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 6: (1 điểm) Trên bạn dạng đồ xác suất 1 : 200, chiều rộng phòng học tập của lớp em đo được 3cm. Chiều rộng thật ở trong phòng học sẽ là mấy mét?

A. 9m

B. 6m

C. 8m

D. 4m

Câu 7: (1 điểm) Hiệu nhị số 135, Số lớn gấp đôi số bé. Số nhỏ nhắn là:

A. 45

B. 27

C. 13

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*

b. 10000 - 2575 : 25

Bài 2: tổng thể tuổi của hai mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi bà bầu và tuổi con, hiểu được tuổi con bằng

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài 3: Tính diện tấm bìa có kích thước như hình vẽ dưới đây: (1 điểm)

Đáp án Đề thi toán lớp 4 học kỳ 2

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM :

Khoanh tròn chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1:

B.

1 điểm

Câu 2 :

C.

1 điểm

Câu 3:

A

1 điểm

Câu 4:

C

1 điểm

Câu 5:

C

1 điểm

Câu 6:

B

1 điểm

Câu 7.

A.

1 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: Tính (1 điểm)

a)

*
=
*

b. 10000 - 2575 : 25 = 10000 - 103 = 9897

Bài 2: tổng thể tuổi của hai người mẹ con 56 tuổi. Tính tuổi bà bầu và tuổi con, biết rằng tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. (1 điểm)

Bài giải

Theo sơ đồ, tổng thể phần cân nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi con là:

56 : 7 x 2 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi người mẹ là:

56 – 16 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Hoặc rất có thể giải theo cách khác ví như sau:

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều nhau là

2 + 5 = 7 (phần) 0,25 điểm

Tuổi người mẹ là : 56 : 7 x 5 = 40 (tuổi) 0,25 điểm

Tuổi bé là: 56 - 40 = 16 (tuổi) 0,25 điểm

Đáp số: Con: 16 tuổi

Mẹ: 40 tuổi

Bài 3: Tính diện tấm bìa có kích cỡ như hình vẽ bên dưới đây: (1 điểm)

Bài giải

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

24 – 16 = 8 (cm) 0,25 điểm

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích hình vuông là:

16 x 16 = 256 (cm2) 0,25 điểm

Diện tích tấm bìa là:

192 + 256 = 448 (cm2) 0,25 điểm

Đáp số: 448 (cm2)

1.6 Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán

Mạch loài kiến thức

Nội dung

Số câu;số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Số học với thống kê.

Phân số, những phép tính về phân số; tính giá trị biểu thức. Tìm kiếm thành phần chưa biết, …

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

1,2,3,7a,7b

7c,7d

8a,8b

 

9

Số điểm

2.5

1

1.5

 

5

2.Đại lượngvà đo đại lượng.

Các đơn vị đo thời gian, khối lượng, diện tích đã học.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

4

5

 

 

2

Số điểm

0.5

0.5

 

 

1

3. Nhân tố hình học.

Nhận biết, tính diện tích hình bình hành, hình thoi.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

6a

 

6b

 

2

Số điểm

0.5

 

0.5

 

1

4. Giải toán có lời văn.

Giải việc Tìm hai số khi biết tổng (hiệu) với tỉ số của hai số đó; tìm kiếm phân số của một số.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

 

9

 

 

1

Số điểm

 

2

 

 

2

5. áp dụng toán học.

Số câu

 

 

 

 

 

Câu số

 

 

 

10

1

Số điểm

 

 

 

1

1

Tổng:

Số bài

7

4

3

1

15

Số điểm

3.5

3.5

2

1

10

2. đứng đầu 04 Đề thi Toán lớp 4 kì 2 cài nhiều

2.1 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất.

Câu 1: Hình nào có

*
số ô vuông đã tô màu?

Câu 2: Trong mẫu vẽ bên, những cặp cạnh tuy vậy song cùng nhau là:

A. AH và HC; AB cùng AH

B. AB cùng BC; CD và AD

C. AB và DC; AD với BC

D. AB với CD; AC với BD

Câu 3: trong những số: 306 ; 765 ; 7259 ; 425 số chia hết cho cả 5 với 9 là:

A. 306

B. 765

C. 7259

D. 425

Câu 4: Đúng ghi Đ; sai ghi S vào ô trống:

a) 5m2 7 dm2 > 570 dm2

b) 3 tấn 70 kg 2 45 cm2 = 345 cm2

d) 2 tiếng 15 phút + 45 phút > 3 giờ.

Câu 5:

*
của 18 là:

A. 6

B. 27

C. 12

D. 36

Câu 6: Một hình thoi bao gồm độ dài hai đường chéo cánh là 17cm cùng 32cm. Diện tích của hình thoi là:

A . 272 cm2

B . 270 cm2

C . 725 cm2

D. 277 cm2

Câu 7: Biểu thức m - n × 4; với m = 180, n = 25. Giá trị của biểu thức m + n × 4 là:

A. 80

B. 100

C. 800

D. 1000

Câu 8: Hình bình hành gồm đáy bởi 15 m; độ cao bằng

*
đáy. Diện tích s hình bình hành đó là:

A. 15 mét vuông

B. 150 m2

C. 150dm2

D. 15 dm2

Câu 9: Trên phiên bản đồ tỉ lệ thành phần 1 : 200, chiều nhiều năm phòng học tập lớp em đo được 5 cm. Chiều lâu năm thật ở trong phòng học đó là:

A. 500 cm

B. 2 000 cm

C. 1 000 cm

D. 700 cm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Tính

a)

*
b)
*
c)
*

d)

*
Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 136 m, biết chiều dài bằng
*
chiều rộng.

a) Tính diện tích s của thửa ruộng.

b) fan ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 1m2 diện tích thì chiếm được

*
kg thóc. Tính số thóc thu được.

Bài 3: Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất.

*

Đáp án Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn Toán Số 1

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

D

C

B

A – S

B – Đ

C – Đ

D - S

C

A

A

B

C

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

II. TỰ LUẬN

Bài 1: 2 điểm

*

*

*

*

Bài 2: 2 điểm

HS vẽ sơ trang bị (0,25 điểm)

Theo sơ đồ, tổng cộng phần đều bằng nhau là:

5 + 3 =8 (phần) (0,25 điểm)

Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

136: 8 × 5 = 85 (m) (0,25 điểm)

Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là:

136 – 85 = 51 (m) (0,25 điểm)

a, diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

85 × 51 = 4335 (m2) (0,5 điểm)

b, Số thóc nhận được trên thửa ruộng kia là:

4335 ×

*
= 2601 (kg) (0,5 điểm)

Đáp số: a, 4335 m2

b, 2601 kg

Bài 3: 1 điểm

*

2.2 Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: (1đ) Nối những phân bằng nhau với nhau:

Câu 2: (1đ) Số thích hợp viết vào địa điểm chấm nhằm 57m2 3cm2 = ………cm2 là:

a/ 5730

b/ 573

c/ 570003

d/ 5703

Câu 3: (1đ) Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc với DC

b/ AH vuông góc cùng với DC

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm

d/ diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2

Câu 4: (1đ) bà mẹ hơn con 32 tuổi. Biết tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của nhỏ là:

a/ 40 tuổi.

b/ 30 tuổi.

c/ 8 tuổi.

d/ 32 tuổi.

Câu 5: (0,5đ) kết quả phép cộng = …… là:

Câu 6: (0,5đ) hiệu quả phép trừ

*
= …… là:

Câu 7: (1đ) Điền vết (> ; lớp 4

Câu 1: (1đ) Nối các phân bằng nhau với nhau:

Câu 2: (1đ) Số tương thích viết vào chỗ chấm nhằm 57m2 3cm2 = ………cm2 là: chọn c

Câu 3: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

a/ AB vuông góc với DC: S

b/ AH vuông góc với DC: Đ

c/ Chu vi hình bình hành ABCD là 18 cm: S

d/ diện tích hình bình hành ABCD là 18 cm2 Đ

Câu 4: (1đ) bà bầu hơn nhỏ 32 tuổi. Biết tuổi con bởi

*
tuổi mẹ. Vậy tuổi của con là: chọn c

Câu 5: (0,5đ) công dụng phép cộng = …… là : chọn d

Câu 6: (0,5đ) công dụng phép trừ

*
= …… là: lựa chọn b

Câu 7: (1đ) Điền vết (> ;

2.3 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 3

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

* Khoanh tròn vào vần âm đặt trước kết quả đúng

Câu 1 (1 điểm) trong những phân số sau, phân số về tối giản là: (M1)

Câu 2 (1 điểm) quý hiếm của chữ số 8 trong các 58 3624 là: (M1)

a. 800

b. 8 000

c. 80 000

d. 800 000

Câu 3: Số thích hợp điền vào chỗ trống của: 2 yến 5 kg =...... Kg là: (1 điểm) (M1)

a. 25

b. 2005

c. 250

d. 20005

Câu 4: (1 điểm) Phân số 2/3 bằng phân số nào tiếp sau đây (M2)

Câu 5 (1 điểm) kết quả của phép tính: là: (M4)

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): tra cứu x (M2)

Câu 7 (1,5 điểm) Tính (M3)

Câu 8 (1,5 điểm) Trường tè học bình yên 3 gồm số học sinh Khá vội 3 lần số học viên Giỏi. Biết rằng số học sinh Khá nhiều hơn số học tập sinh xuất sắc là 140 em. Hỏi trường gồm bao nhiêu học tập sinh giỏi và học viên Khá? (M3)

Câu 9 (1 điểm) Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm là 24 mét, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó. (M2)

Đáp án và lí giải chấm môn Toán lớp 4

Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

d

c

a

c

c

Mức

1

1

1

2

4

Điểm

1

1

1

1

1

Phần trường đoản cú luận:

Câu 6: (1 điểm)

Câu 7: (1,5 điểm)

Câu 8: (1,5 điểm)

Giá trị một trong những phần (hay số số học tập sinh tốt là): 0,5đ

140 : (3 -2) = 70 (học sinh) 0,25đ

Số học viên khá: 0,25đ

70 x 3 hoặc 140 +70 = 210 (học sinh) 0,25đ

Đáp số: Khá: 210 học sinh

Giỏi: 70 học viên 0,25đ

Câu 9: (1 điểm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 24 x 2/3 = 16 (m) 0,5đ

Diện tích hình chữ nhật là: 24 x 16 = 384 (m2) 0,5đ

Đáp số: 384 m2

Bảng ma trận đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Stt

Chủ đề

Câu/ điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng số

 

 

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số tự nhiên và thoải mái và những phép tính cùng với số tự nhiên. Phân số và những phép tính cùng với phân số.

Số câu

2

 

1

1

 

2

1

 

4

3

 

 

Câu số

1,2

 

4

6

 

8,9

5

 

 

 

 

 

Số điểm

2

 

1

1

 

3

1

 

4

4

2

Đại lượng và đo đại lượng: khối lượng, diện tích, thời gian.

Số câu

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0

 

 

Câu số

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

1

 

 

 

 

 

 

 

1

0

3

Nhận biết hành bình hành, hình thoi cùng một số đặc điểm của nó; tính chu vi, diện tích hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi.

Số câu

 

 

 

1

 

 

 

 

0

1

 

 

Câu số

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điểm

 

 

 

1

 

 

 

 

0

1

Tổng số câu

3

0

1

2

0

2

1

0

5

4

Tổng số mức

3

3

2

1

 

 

Tổng số điểm

3

0

1

2

0

3

1

0

5

5

2.4 Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 4

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống:<

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *