️ 38 Đề Thi Học Kì 2 Toán 8 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết, Bài Tập Ôn Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 8

TOP 38 Đề thi học tập kì 2 Toán 8 là tài liệu có lợi giúp các em học tập sinh rất có thể làm quen thuộc từng dạng bài, dạng câu hỏi hay hồ hết chủ đề đặc biệt quan trọng môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 toán 8


Bộ đề soát sổ môn Toán lớp 8 học tập kì 2 (Có đáp án)


Đề đánh giá môn Toán lớp 8 học tập kì 2 - Đề 1

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: mang lại hai biểu thức:

*
*
cùng với
*

a, Tính quý giá của biểu thức B tại x = 2

b, Rút gọn biểu thức A

c, Tìm quý hiếm nguyên của x để p. = A.B đạt cực hiếm nguyên

Bài 2: Giải những phương trình cùng bất phương trình sau:

a,
*
b,
*

Bài 3: Giải bài xích toán bằng cách lập phương trình

Một vòi nước chảy vào bể không tồn tại nước. đồng thời đó một vòi vĩnh nước không giống chảy tự bể ra. Mỗi giờ số lượng nước vòi chảy ra bằng 4/5 lượng nước chảy vào. Sau 5 giờ đồng hồ thì bên phía trong bể đạt tới mức 1/8 khoảng trống bể. Hỏi trường hợp bể không tồn tại nước mà chỉ mở vòi tung vào thì sau bao thọ thì đầy bể?

Bài 4: mang lại tam giác ABC vuông tại A có AH là con đường cao (H ở trong BC). Hotline D và E thứu tự là hình chiếu của H bên trên AB và AC. Chứng minh rằng:

a, AEHD là hình chữ nhật


b,

*

c,

*

d, hotline M là giao điểm của BE và CD. Chứng tỏ rằng

*

Bài 5: Giải phương trình:

*

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 8

Bài 1:

a, cầm x = 2 (thỏa mãn điều kiện) vào B ta có:

*

b,

*
(điều kiện:
*
)

*

*

*

*

c,

*

Để p. Nhận quý hiếm nguyên thì

*
nhận giá trị nguyên hay

*

Ta gồm bảng:

x + 5-10-5-2-112510
x-15 (tm)-10 (tm)-7 (tm)-6 (tm)-4 (tm)-3 (tm)0 (tm)5 (tm)

Vậy với

*
thì p. = A.B nhận cực hiếm nguyên

Bài 2:


a,

*
b,
*

Bài 3:

Gọi thời gian vòi tan vào đầy bể là x (giờ, x > 0)

Trong 1 giờ, vòi đó chảy được số phần bể là:

*
bể

Trong 1 giờ, vòi rã ra chỉ chiếm số phần bể là:

*
bể

Sau 6 giờ thì bên phía trong bể đạt tới mức 1/8 khoảng trống bể. Ta tất cả phương trình:

*

Giải phương trình tính ra được x = 8

Vậy thời hạn vòi tung đầy bể là 8 giờ

Bài 4:

a, tất cả HD vuông góc cùng với AB

*
, HE vuông góc AC
*

Tứ giác ADHE bao gồm 3 góc vuông đề nghị tứ giác ADHE là hình chữ nhật

b, nhì tam giác vuông ADH cùng AHB có góc

*
chung đề nghị hai tam giác đồng dạng cùng nhau theo trường phù hợp góc góc

c, chứng tỏ

*
(cùng phụ với góc
*
) để suy ra nhì tam giác AEH và HEC đồng dạng rồi suy ra tỉ số
*

d,

*

*

Do đó AB.AD = AC. AE

Suy ra hai tam giác ABE với tam giác ACD đồng dạng

*

Bài 5:

Nhận thấy vế bên trái luôn dương nên

*

Với

*

Phương trình trở thành: x – 2017 + 2x – 2018 + 3x – 2019 = x – 2020


Hay kết phù hợp với điều kiện

*
suy ra phương trình đã cho vô nghiệm

Đề đánh giá môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 2

Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Toán

Câu 1 ( 2đ) : .Một thầy giáo theo dõi thời gian làm một việc ( tính theo phút) của 30 học sinh lớp 7 (ai cũng làm được) và đánh dấu bảng sau:

9 7 9 10 9 8 10 5 14 8 10 8 8 8 9 9 10 7 5 14 5 5 8 8 9 7 8 9 14 8

a/ dấu hiệu ở đó là gì?

b/ Lập bảng “ tần số”

c/ Tính số trung bình cộng .

d/ search mốt của vệt hiệu.

Câu 2 ( 1 điểm) :

a/ kiếm tìm bậc của solo thức -2x2y3

b/ Tìm các đơn thức đồng dạng trong những đơn thức sau:

5xy3 ; 5x2y3 ; -4x3y2 ; 11 x2y3

Câu 3 (1,5điểm): cho hai nhiều thức

P(x) = 4x3 + x2 - x + 5.

Q(x) = 2 x2 + 4x - 1.

a/ Tính :P(x) + Q(x)

b/ Tính: P(x) - Q(x)

Câu 4 ( 1,5 điểm) : đến đa thức A(x) = x2 – 2x .

a/ Tính quý giá của A(x) tại x = 2.

b/ Tìm các nghiệm của đa thức A(x).

Câu 5 ( 2 điểm)

a/Trong những tam giác sau ,tam giác nào là tam giác vuông cân,tam giác hầu như .
b/ mang đến tam giác ABC có AB = 1 cm, AC = 6cm, . Search độ dài cạnh BC ,biết độ lâu năm này là một số trong những nguyên.

Câu 6 (2 đ) : đến tam giác ABC vuông tại A, gồm AB = 3cm; AC = 4cm.

a/ Tính độ lâu năm BC.

b/ hai đường trung tuyến đường AM cùng BN cắt nhau tại G. Tính độ nhiều năm AG.

Đáp án đề soát sổ học kì 2 môn Toán

Câu

Nội Dung

Thang điểm

Câu1

( 2đ)

a) dấu hiệu: thời gian giải một bài toán.

0,5

b) Bảng “ tần số”

Thời gian(x)

7

8

9

10

14

Tần số(n)

4

3

9

7

4

3

N=30

0,5

c) Số vừa đủ cộng

X = ( 5.4+7.3+8.9+9.7+10.4+14.3) : 30 = 8,6

0.5

d) kiểu mẫu = 8

0,5

Câu 2

(1đ)

a) Bậc của đơn thức -2x2y3 là 5.

b) những đơn thức đồng dạng là 5x2y3 cùng 11x2y3.

0,5

Câu 3

(1,5đ)

a) P(x) + Q(x) = 4x3 +3x2 + 3x + 4

0,75

b) P(x) – Q(x) = 4x3 – x2 -5x + 6

0,75

Câu 4 1,5đ)

a) A(2) = 22 – 2.2 = 0

0,5


................

Đề khám nghiệm môn Toán lớp 8 học tập kì 2 - Đề 3

Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Toán

Câu 1: (3 điểm) Giải những phương trình sau :

a) 2x - 3 = 5

b) (x + 2)(3x - 15) = 0

c)

*

Câu 2: (2 điểm)

a) Giải bất phương trình sau và trình diễn tập nghiệm bên trên trục số

*

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = - 2; 5

c) ĐKXĐ: x - 1; x 2

3(x – 2) – 2(x + 1) = 4x - 2

3x – 6 – 2x - 2 = 4x -2

– 3x = 6

x = -2 (thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = -2

0,25

0,25

0,25

0.25

0,25

0,5

0,25

0,25

0,5

0,25

2

(2 đ)

a)

*
(h)

- thời hạn lúc về là:

*
(h)

- Lập luận để có phương trình:

*

- Giải phương trình được x = 70

0,25

0,25

0,25

0,5

0,25

4

(3,5 đ)

Vẽ hình đúng, chủ yếu xác, rõ ràng

a) Xét

*
với
*
 có:

*
 chung

*

b) Áp dụng định lí Pytago trong tam giác

*
 ta có:

*

*

*

c)

*
(vì DE là tia phân giác của
*
)

*

(vì DF là tia phân giác của

*
 )

*

*

*

0,5

0.5

0.5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25


Đề kiểm soát môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 4

Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: Giải những phương trình sau:

1.

*

2. |3 x|=x+6

Bài 2 :(2,5 điểm) một đội nhóm sản xuất theo kế hoạch từng ngày phải phân phối 50 sản phẩm.Khi triển khai , hằng ngày tổ sản xuất được 57 sản phẩm.Do kia tổ đã dứt trước kế hoạch một ngày và còn vượt mức 13 thành phầm .

Hỏi theo planer ,tổ phải sản xuất bao nhiêu thành phầm ?

Bài 3:(3 điểm) đến hình thang cân nặng ABCD tất cả AB // DC và AB0)

Thời gian đi từ A mang lại B là :

*

Thời gian đi tự B về A là:

*

Theo đề bài bác ta gồm phương trình:

*

Giải phương trình được x =180 (nhân)

Quãng đường AB lâu năm 180km

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 học kì 2 - Đề 6

Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Toán

Bài 1: (2,0 điểm) giải phương trình:

*

*

Bài 2: (2 điểm)

a/ kiếm tìm x làm thế nào để cho giá tri của biểu thức

*
bằng 2

b/ tìm kiếm x sao để cho giá trị của nhì biểu thức

*
bằng nhau

Bài 3: (2,0 điểm)

a/ giải bất phương trình: 3(x - 2)(x + 2) 2 + x

b/ Giải phương trình: = I5x - 4I = 4 - 5x

Bài 4: (2,0 điểm) Một phân số tất cả tử số nhỏ thêm hơn mẫu số là 11. Nếu như tăng tử số lên 3 đơn vị và giảm mẫu số đi 4 đơn vị chức năng thì được một phân số bởi

*
. Tìm phân số ban đầu?

Bài 5: (2,0 điểm) Tam giác ABC có hai đường cao là AD với BE (D trực thuộc BC cùng E thuộc AC).

Chứng minh nhì tam giác DEC với ABC là hai tam giác đồng dạng?

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 8

Câu 1

a/ Giải phương trình:

*

b/ Giải phương trình:

*

Câu 2

*
(loại 2 bởi vì 2 là cực hiếm không xác định)

Vây không tồn tại cực hiếm nào của x thỏa mãn điều kiện của bài xích toán

*

Câu 3;

a/ Giải bất phương trình:

3(x - 2)(x + 2)∠ 3x2 + x ⇔x>-12

b/ Giải phương trình:

*

Câu 4

Gọi x là tử số của phân số (x nguyên)

Mẫu số của phân số là:

*

Theo đưa thiết ta có phương trình:

*

Vây phân số nên tìm là:

*

Câu 5:

Hai tam giác ADC với BEC là hai tam giác vuông bao gồm góc C chung cho nên chúng đồng dang

*

Mặt không giống tam giác ABC với tam giác DEC lại sở hữu góc C chung nên chúng đồng dạng cùng với nhau

Đề thi học tập kì 2 Toán 8 - Đề 7

Đề thi học kì 2 môn Toán 8

Bài 1: (2,5 điểm) Giải những phương trình sau:

a) 3 x+6=0

*

*

Bài 2: (1,5 điểm) Giải những bất phương trình sau:

*

Bài 5: (1 điểm) Tính diện tích s toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật, biết độ dài hai lòng là 12 centimet và 16 cm, độ cao là 25 cm.

Kì thi cuối năm sắp tới rất gần. Kiên cố hẳn các bạn đang rất nên đề thi cuối kì 2 Toán 8 để ôn tập. 15 đề thi Toán 8 học tập kì hai năm 2023 - có đáp án vày thư viện đề thi Vn
Doc.com sưu tầm. Đây là đề thi học tập kì 2 Toán 8 dành riêng cho chúng ta học sinh ôn tập, củng thay kiến thức, rèn luyện kĩ năng làm bài bác Toán. Mong muốn với tài liệu này để giúp đỡ ích cho chúng ta học sinh trong quy trình ôn tập học kì 2 lớp 8. Chúc các bạn học tốt, mời các bạn cùng tham khảo
Bên cạnh 15 đề thi Toán 8 học kì 2, chúng ta học sinh hoàn toàn có thể luyện thêm 03 Đề thi học tập kì 2 Toán 8 Hay sau đây giúp các bạn phát huy vốn kiến thức và kỹ năng đã có, áp dụng tư duy logic vào có tác dụng đề thi học tập kì 2 lớp 8, từ này sẽ ôn tập có công dụng hơn:


Đề thi học kì 2 Toán 8 Số 1

PHÒNG GD&ĐT QUẬN ...........

 

(Đề gồm một trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

Môn: TOÁN 8

Thời gian: 90 phút (không kể thời hạn phát đề)

Bài 1: (2,5 điểm) Giải các phương trình sau:

a.

*

b. (2x - 5)(3x + 7) = 4x2 - 25

c.

*

Bài 2: (1,5 điểm) Giải những bất phương trình sau:

a. 3(x - 5)(x + 5) 2 + CB.KB

Bài 5: (0,5 điểm) cho a; b; c là các số ko âm bao gồm tổng bằng 1.

Chứng minh: b + c ≥ 16abc

Đề thi học kì 2 Toán 8 Số 2

Bài 1: mang lại hai biểu thức:

*
*
cùng với
*

a, Tính giá trị của biểu thức B tại x = 2

b, Rút gọn biểu thức A

c, Tìm quý giá nguyên của x để p = A.B đạt giá trị nguyên

Bài 2: Giải các phương trình cùng bất phương trình sau:

a,
*
b,
*

Bài 3: Giải bài toán bằng cách lập phương trình

Một vòi nước chảy vào bể không tồn tại nước. Cùng lúc đó một vòi nước không giống chảy từ bỏ bể ra. Từng giờ ít nước vòi tung ra bởi 4/5 ít nước chảy vào. Sau 5 giờ thì bên phía trong bể đạt tới 1/8 không gian bể. Hỏi nếu như bể không có nước mà lại chỉ mở vòi tan vào thì sau bao lâu thì đầy bể?


Bài 4: mang đến tam giác ABC vuông trên A có AH là mặt đường cao (H nằm trong BC). Call D cùng E thứu tự là hình chiếu của H trên AB và AC. Chứng minh rằng:

a, AEHD là hình chữ nhật

b,

*

c,

*

d, điện thoại tư vấn M là giao điểm của BE và CD. Chứng minh rằng

*

Bài 5: Giải phương trình:

*

Đáp án:

Bài 1:

a, nạm x = 2 (thỏa mãn điều kiện) vào B ta có:

*

b,

*
(điều kiện:
*
)

*

*

*

*

c,

*

Để p. Nhận quý giá nguyên thì

*
nhận giá trị nguyên hay

*

Ta gồm bảng:

x + 5-10-5-2-112510
x-15 (tm)-10 (tm)-7 (tm)-6 (tm)-4 (tm)-3 (tm)0 (tm)5 (tm)

Vậy với

*
thì phường = A.B nhận cực hiếm nguyên

Bài 2:

a,

*
b,
*

Bài 3:

Gọi thời hạn vòi tan vào đầy bể là x (giờ, x > 0)

Trong 1 giờ, vòi kia chảy được số phần bể là:

*
bể

Trong 1 giờ, vòi tan ra chiếm số phần bể là:

*
bể

Sau 6 giờ thì bên phía trong bể đạt mức 1/8 không gian bể. Ta bao gồm phương trình:

*

Giải phương trình tính ra được x = 8

Vậy thời hạn vòi chảy đầy bể là 8 giờ

Bài 4:

a, tất cả HD vuông góc với AB

*
, HE vuông góc AC
*

Tứ giác ADHE gồm 3 góc vuông bắt buộc tứ giác ADHE là hình chữ nhật

b, nhì tam giác vuông ADH cùng AHB tất cả góc

*
chung đề nghị hai tam giác đồng dạng với nhau theo trường hòa hợp góc góc

c, minh chứng

*
(cùng phụ cùng với góc
*
) để suy ra nhì tam giác AEH cùng HEC đồng dạng rồi suy ra tỉ số
*

d,

*

*

Do đó AB.AD = AC. AE

Suy ra hai tam giác ABE cùng tam giác ACD đồng dạng

*


Bài 5:

Nhận thấy vế bên trái luôn dương buộc phải

*

Với

*

Phương trình trở thành: x – 2017 + 2x – 2018 + 3x – 2019 = x – 2020

Hay kết phù hợp với điều khiếu nại

*
suy ra phương trình đã mang lại vô nghiệm

Đề thi học kì 2 Toán 8 Số 3

Bài 1. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 6x2 – 3xy b) x2 – y2 – 6x + 9 c) x2 + 5x – 6

Bài 2. Thc hiện phép tính:

a) (x+ 2)2 – (x – 3)(x + 1)

b) (x3 – 2x2 + 5x – 10) : (x – 2)

Bài 3.

Xem thêm: Đặc Trưng Cho Độ Bền Của Vật Liệu Là, Sức Bền Vật Liệu

Cho biểu thức
*
*

a) Rút gọn gàng biểu thức A

b) Tính quý hiếm của A khi x = -3

c) kiếm tìm x biết

*

Bài 4. Tính giá tr x, y trong các hình sau:

Bài 5. Cho ∆ABC cân tại A, đường cao AD, O là trung điểm của AC. Call E là điểm đối xứng với

điểm D qua điểm O.

a) chứng minh: Tứ giác AECD là hình chữ nhật

b) gọi I là trung điểm của AD, chứng minh I là trung điểm của BE

c) cho AB = 10cm, BC = 12cm. Tính diện tích s ∆OAD

d) Đường trực tiếp OI cắt AB tại K. Tìm điều kiện của ∆ABC nhằm tứ giác AEDK là hình thang cân

Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Toán - Đề 4

Câu 1 (3 điểm):a) Giải phương trình:

*

b) Giải phương trình:

*

c) Giải bất phương trình và màn biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số:

*

Câu 2 (1 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi 600m, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 190m. Tìm diện tích của thửa ruộng đó.

Câu 3 (1 điểm): tìm số thoải mái và tự nhiên có nhị chữ số biết rằng tổng hai chữ số của số đó là 14. Ví như đổi nơi hai chữ số cho nhau thì được số mới lớn hơn số đã cho là 36.

Câu 4 (1 điểm): Giá download 5 cây cây bút bi cùng 3 cây cây bút chì bằng giá tải 2 cây bút bi và 5 cây cây viết chì. Giá mua 1 cây bút chì là 11 400 đồng. Hỏi giá chỉ cây cây bút bi là bao nhiêu?

Câu 5 (1 điểm): Một xe ô tô đi từ bỏ A mang lại B bao gồm một phần đường đá cùng một phần đường nhựa. Trên đoạn đường đá xe đua với vận tốc 30km/h cùng trên phần đường nhựa xe đua với vận tốc 50km/h. Biết rằng, thời hạn đi trường đoản cú A cho B là 4 giờ. Tính quãng mặt đường AB.

Câu 6 (3 điểm): cho tam giác ABC bao gồm

*
. Kẻ đường phân giác BE của tam giác ABC
*
.

a) Tính độ lâu năm cạnh AE và CE.

b) Kẻ

*
và AH vuông góc với con đường thẳng BE
*
. Hội chứng minh:
*

c) CF cắt đường trung đường BD của tam giác ABC tại G. Chứng minh DF trải qua trung điểm của EG.

Đáp án đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Toán - Đề 4

Phương pháp giải câu 1:

a) Nhân phá ngoặc, gửi vế đổi vệt để giải phương trình hàng đầu một ẩn.

b) kiếm tìm ĐKXĐ của phương trình, chuyển vế, quy đồng, rút gọn, các loại nghiệm.

3) triển khai giải bất phương trình và trình diễn tập nghiệm trên trục số

Lời giải đưa ra tiết:

a) Giải phương trình:

*

*

Vậy phương trình gồm nghiệm tuyệt nhất

*

b) Giải phương trình:

*

ĐKXĐ:

*

*

Vậy phương trình gồm nghiệm

*

c) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

*

*

Vậy bất phương trình có nghiệm

*

Biểu diễn bên trên trục số:

Phương pháp giải câu 2:

Phương pháp giải:

Gọi chiều nhiều năm của thửa ruộng là

*
, phụ thuộc dữ khiếu nại đề bài bác lập phương trình tìm x từ kia tính diện tích thửa ruộng.

Lời giải đưa ra tiết:

Một thửa ruộng hình chữ nhật bao gồm chu vi 600m, chiều dài thêm hơn chiều rộng 190m. Tìm diện tích của thửa ruộng đó.

Nửa chu vi của thửa ruông là:

*

Gọi chiều dài của thửa ruộng là

*

Giá download 5 cây cây bút bi là

*
đồng với giá mua 2 cây cây viết bi là
*
đồng

Giá tải 1 cây cây viết chì là 11 400 đồng yêu cầu giá thiết lập 3 cây cây bút chì là

*
đồng cùng giá mua 5 cây bút chì là
*
đồng.

Giá sở hữu 5 cây cây bút bi cùng 3 cây bút chì bằng giá sở hữu 2 cây cây bút bi với 5 cây cây viết chì buộc phải ta tất cả phương trình:

*

Vậy giá cây bút bi là 7600 đồng.

Phương pháp giải câu 5:

Phương pháp giải:

Gọi S (km) là độ nhiều năm quãng con đường AB, tính thời gian đi hết phần đường đá và thời gian đi hết đoạn đường nhựa từ kia lập phương trình tính S vày dữ kiện thời hạn đi tự A đến B là 4 giờ.

Lời giải đưa ra tiết:

Một xe xe hơi đi từ A mang lại B bao gồm một phần đường đá với một đoạn đường nhựa. Trên phần đường đá xe chạy với tốc độ 30km/h và trên đoạn đường nhựa xe đua với tốc độ 50km/h. Biết rằng, thời hạn đi trường đoản cú A cho B là 4 giờ. Tính quãng con đường AB.

Gọi

*
là độ lâu năm quãng con đường AB.
*

Độ dài phần đường đá với độ dài đoạn đường nhựa là:

*

Thời gian ô tô đi hết phần đường đá là:

*
(giờ)

Thời gian xe hơi đi hết đoạn đường nhựa là:

*
(giờ)

Thời gian đi từ bỏ A đến B là 4 giờ phải ta gồm phương trình:

*

Vậy quãng đường AB lâu năm 150km.

Phương pháp giải câu 6:

Phương pháp giải:

a) Ta gồm BE là phân giác của tam giác ABC

*
kết hợp
*
để tính AE, CE.

b) chứng tỏ

*
(g-g) từ đó suy ra đpcm.

c) thực hiện định lý Ta-let.

Lời giải đưa ra tiết:

Cho tam giác ABC có

*
. Kẻ mặt đường phân giác BE của tam giác ABC
*
.

a) Tính độ nhiều năm cạnh AE cùng CE.

Ta có BE là phân giác của

*

*

Mặt khác

*

*

b) Kẻ

*
với AH vuông góc với đường thẳng BE
*
. Chứng minh:
*

Xét

*
với
*
 có:

*

*

*

c) CF cắt đường trung đường BD của tam giác ABC trên G. Minh chứng DF đi qua trung điểm của EG

Gọi CF giảm AB trên K.

Ta có BF là phân giác

*
cơ mà
*
cân nặng tại B (dhnb)

*
--------------

Vn
Doc đã reviews tới các bạn đề thi học kì 2 Toán 8. Toàn bộ các đề chất vấn học kì 2 toán 8 bên trên đều bám sát đít vào công tác học lớp 8. Với tư liệu này vẫn là tài liệu tuyệt cho các bạn tham khảo, tự reviews năng lực của chính mình đồng thời biết phân chia thời gian làm cho bài. Chúc các bạn học sinh ôn thi tốt và nhớ thường xuyên ghé thăm Vn
Doc để cập nhật những tài liệu hay, hữu dụng khác nhé

Toán 8 từ thời điểm năm học 2023 - 2024 trở đi đã được đào tạo theo 3 cỗ sách: Chân trời sáng tạo; Kết nối tri thức với cuộc sống đời thường và Cánh diều. Bài toán lựa chọn đào tạo bộ sách nào đã tùy trực thuộc vào các trường. Để giúp các thầy cô và các em học viên làm quen thuộc với từng cuốn sách mới, Vn
Doc sẽ cung ứng lời giải bài bác tập sách giáo khoa, sách bài xích tập, trắc nghiệm toán từng bài bác và những tài liệu giảng dạy, tiếp thu kiến thức khác. Mời các bạn tham khảo qua đường liên kết bên dưới:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *