TOP 50 ĐỀ THI CUỐI HỌC KÌ 1 LỚP 3 HỌC KÌ 1 NĂM 2022, ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI HK1 LỚP 3 NĂM HỌC 2022

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - liên kết tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - liên kết tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Đề thi Toán 3Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều
Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo
Top 30 Đề thi Toán lớp 3 học kì một năm 2023 (có đáp án)
Trang trước
Trang sau

Bộ Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm 2023 của tất cả ba bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng sủa tạo, Cánh diều để giúp học sinh ôn luyện để đạt điểm cao trong các bài thi Toán lớp 3 học tập kì 1.

Bạn đang xem: Đề thi cuối học kì 1 lớp 3


Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề CK1 Toán 3 KNTTXem test Đề CK1 Toán 3 CTSTXem demo Đề CK1 Toán 3 CD

Chỉ trường đoản cú 100k download trọn cỗ đề thi Cuối học tập kì 1 Toán lớp 3 (mỗi bộ sách) bạn dạng word có lời giải chi tiết:


Bộ đề thi Toán lớp 3 - kết nối tri thức

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Cánh diều

Bộ đề thi Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo thành ...

Đề thi học kì 1 - liên kết tri thức

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 40 phút

(không kể thời hạn phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số thích hợp vào ô trống để được tư số tự nhiên liên tiếp

*

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia hồ hết 36 l nước mắm nam ngư vào 9 can. Hỏi mỗi can có bao nhiêu lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền vào khu vực chấm: Đã tô màu sắc … hình vuông

*

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15


Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính độ nhiều năm đoạn trực tiếp AM.

*

A. AM = 2 cm

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 cm

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

*

A. 1 kilogam

B. 4 kilogam

C. 5 kg

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của phép phân chia 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5


Câu 7. Nhiệt độ khung hình người thông thường khoảng

A. 35o
C

B. 37o
C

C. 38o
C

D. 40o
C

Phần II. Trường đoản cú luận

Câu 8. Tính độ dài mặt đường gấp khúc ABCD.

*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính quý hiếm biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

*

a) Đoạn thẳng AB nhiều năm gấp … lần đoạn thẳng AM.

b) Đoạn trực tiếp AC dài ….. Cm

c) Đoạn thẳng AC dài ra hơn đoạn thẳng AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng siêu thị bán được 30 kilogam gạo. Số gạo buổi chiều bán tốt bằng số gạo buổi sáng giảm đi 2 lần. Hỏi cả ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có toàn bộ bao nhiêu tam giác vào hình vẽ?

*

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ...

Đề thi học tập kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(không kể thời gian phát đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. ánh sáng nào phù hợp với hình dưới đây:

*

A. 10 o
C

B. 15 o
C

C. 0 o
C

D. 42 o
C

Câu 2. Hình nào là góc vuông?

*

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn có cạnh lâu năm 30 cm. Hỏi chu vi của miếng bìa kia là bao nhiêu đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 centimet

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố năm nay 40 tuổi, tuổi của bố gấp 5 lần tuổi của con. Hỏi sau 5 năm nữa, con bao nhiêu tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô màu …. Hình tròn

*

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi bé bò tất cả 4 chân. Hỏi 8 con bò có tất cả bao nhiêu chân?

A. 16

B. Trăng tròn

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ dài đoạn trực tiếp AB là

*

A. 17 mm

B. đôi mươi mm

C. 15 milimet

D. 18 mm

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan gần kề hình và trả lời câu hỏi.

*

Trong hình tứ giác ABCD có mấy góc vuông và mấy góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết tên đỉnh các góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vào chỗ trống

*

Đồng hồ dưới đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải toán

Một doanh nghiệp lớn vận tải, có 96 xe khách, số xe taxi vội vàng số xe khách hàng 3 lần. Hỏi công ty lớn đó có toàn bộ bao nhiêu xe cộ khách với xe taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) kiếm tìm số tất cả 2 chữ số đầy đủ là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 cùng thương của chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra ...

Đề thi học tập kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 có công dụng là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp phần lớn 8 trái cam vào 4 hộp. Lấy 3 hộp như thế có bao nhiêu quả cam?

A. 4 trái cam

B. 5 trái cam

C. 6 quả cam

D. 7 trái cam

Câu 3. một phần hai viết là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Một phần nhị viết là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

*

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 cm = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A bao gồm 30 học sinh tạo thành 5 nhóm. Hỏi từng nhóm tất cả bao nhiêu học tập sinh?

A. 5 học sinh

B. 6 học tập sinh

C. 7 học sinh

D. 8 học sinh

Câu 7. Số tức thì trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ phù hợp với cách đọc

*

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính cực hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh sắt sơn màu đỏ dài 30 cm, thanh sắt sơn greed color dài vội vàng 3 lần thanh fe sơn màu sắc đỏ. Hỏi cả nhị thanh sắt dài từng nào xăng-ti-mét?

16 đề thi Toán lớp 3 học kì 1 giúp các em từ ôn tập, từ luyện đề thi tại nhà để nâng cao kỹ năng giải Toán lớp 3 với rèn luyện kiến thức sẵn sàng cho các đề thi Toán học tập kì 1 lớp 3 chính thức đạt kết quả cao nhất. Qua đây, những em cũng trở nên nắm vững được kỹ năng và kiến thức then chốt môn Toán lớp 3 của kì 1 vừa qua. Hãy thuộc luyện những Bài tập Toán lớp 3 học kỳ 1 chất lượng dưới phía trên nhé!


16 đề thi Toán lớp 3 học kì 1 theo Thông tư 27

1. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Cánh Diều2. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 liên kết tri thức3. Đề thi Toán lớp 3 học kì một bàn chân trời sáng sủa tạo

1. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Cánh Diều

1.1. Đề thi Toán học kì 1 lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số với phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia những số trong phạm vi 1 000.

Số câu

2

 

2

2

 

1

4

3

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

 

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

 

1 điểm

2

3,5

Giải câu hỏi bằng nhì phép tính

Số câu

   

1

   

1

Số điểm

   

1

   

1

Đại lượng cùng đo các đại lượng: những đơn vị đo độ dài, đo nhiệt độ độ. Xem đồng hồ.

Số câu

1

 

1

1

  

2

1

Số điểm

0,5

 

0,5

1

  

1

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

  

1

  

1

1

Số điểm

0,5

  

1

  

0,5

1

Tổng

Số câu

4

 

3

5

 

1

7

6

Số điểm

2

 

1,5

5,5

 

1

3,5

6,5


Đề thi Toán học kì 1 lớp 3

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số tương thích cần điền vào vị trí trống là:

34mm + 16mm = ....cm

A. 50

B. 5

C. 500

D. 100

Câu 2. Số liền sau số 450 là:

A. 449

B. 451

C. 500

D. 405

Câu 3. Chưng Tú đã làm việc được 8 giờ, từng giờ bác làm được 6 sản phẩm. Hỏi bác bỏ Tú làm cho được tất cả bao nhiêu sản phẩm?

A. 64 sản phẩm

B. 14 sản phẩm

C. 48 sản phẩm

D. 49 sản phẩm

Câu 4. Điền số phù hợp vào ô trống

Số phù hợp điền vào lốt ? là:

A. 650 g

B. 235 g

C. 885 g

D. 415 g

Câu 5: những số nên điền vào ô trống theo thứ tự từ yêu cầu sang trái là:

A. 11; 17

B. 11; 66

C. 30; 5

D. 30; 36

Câu 6. Trong các hình vẽ dưới đây, hình nào đang khoanh vào

*
số chấm tròn?


A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 7. Hình tiếp sau đây có mấy hình tam giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Tính quý hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 998 – (302 + 685)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 100 : 2 : 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6

b) 620 : 4

c) 194 × 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 10. Một công ty vận tải, có 96 xe cộ khách, số xe taxi vội số xe khách hàng 2 lần. Hỏi doanh nghiệp lớn đó có toàn bộ bao nhiêu xe khách với xe taxi ?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính chu vi hình tứ giác cho vày hình vẽ sau:


……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12.

Xem thêm: Truyện tranh đam mỹ nhân thú omega hay, top truyện tranh đam mỹ omega hay

Điền (>,

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

B

B

C

D

C

D

C

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Tính cực hiếm biểu thức

a) (300 + 70) + 400 = 370 + 400

= 770

b) 998 – (302 + 685) = 998 – 987

= 1

c) 100 : 2 : 5 = 50 : 5

= 10

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 108 : 6 = 18

b) 620 : 4 = 155

c) 194 × 4 = 776

Câu 10.

Doanh nghiệp đó gồm số xe pháo ta-xi là:

96 × 2 = 192 (xe)

Doanh nghiệp đó có toàn bộ số xe khách và xe ta-xi là:

96 + 192 = 288 (xe)

Đáp số: 288 xe.

Câu 11. Chu vi hình tứ giác MNPQ là:

30 + 25 + 25 + 50 = 130 mm

Câu 12.

a) 1 hm > đưa ra tiết: Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 Cánh Diều năm 2022-2023 Số 1

1.2. Đề thi Toán học kì 1 lớp 3 Số 2

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 55 o
C được đọc là:

A. Năm mươi độ xê

B. Năm mươi năm độ xê

C. Năm lăm độ xê

D. Năm mươi lăm độ xê

Câu 2. mang đến hình vẽ:

Góc trong hình là:

A. Góc ko vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc không vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS


C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc không vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn có cạnh lâu năm 30 cm. Hỏi chu vi của miếng bìa kia là bao nhiêu đề - xi – mét?

A. 6 cm

B. 120 cm

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi, tuổi của ba gấp 5 lần tuổi của con. Hỏi sau 5 năm nữa, con bao nhiêu tuổi?

A. 10 tuổi

B. 12 tuổi

C. 13 tuổi

D. 14 tuổi

Câu 5. Đàn kê nhà Hòa tất cả 48 con. Bà mẹ đã buôn bán

*
số bé gà. Hỏi bầy gà công ty Hòa còn lại bao nhiêu con?

A. 40 con

B. 42 con

C. 6 con

D. 41 con

Câu 6. Bé lợn trọng lượng 50 kg, nhỏ ngỗng nặng trĩu 5 kg. Bé lợn trọng lượng gấp con ngỗng số lần là:

A. 5 lần

B. 10 lần

C. 45 lần

D. 55 lần

Câu 7. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là

A. 17 mm

B. Trăng tròn mm

C. 15 mm

D. 18 mm

Phần 2. Từ luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6

b, 854 : 7

Câu 9: Tính quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

b) (222 + 180) : 6

Câu 10. Quan gần kề hình và vấn đáp câu hỏi.

Trong hình tứ giác ABCD gồm mấy góc vuông và mấy góc không vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh các góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết tên đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền vào khu vực trống

Minh soccer lúc …….giờ …….phút chiều?

Câu 12. Bác Nghiêm thu hoạch được 72 trái sầu riêng. Bác bỏ chia đa số số trái sầu riêng đó vào 6 rổ. Hỏi từng rổ gồm bao nhiêu trái sầu riêng?


……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: tìm số bao gồm 2 chữ số những là số lẻ. Biết hiệu 2 chữ số là 6 cùng thương của chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi Toán học kì 1 lớp 3

I. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

D

B

D

C

C

B

A

II. Từ bỏ luận

Câu 8. Đặt tính rồi tính:

a) 217 × 6 = 1302

b, 854 : 7 = 122

Câu 9: Tính quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

= 471 - 78

= 393

b) (222 + 180) : 6

= 402 : 6

= 67

Câu 10.

Trong hình tứ giác ABCD có 1 góc vuông cùng 3 góc ko vuông.

a) Đỉnh góc vuông là đỉnh: D.

b) Đỉnh những góc không vuông là đỉnh: A, B, C.

Câu 11.

Minh đá bóng lúc 16 giờ đồng hồ 40 phút tuyệt 4 tiếng 40 phút chiều.

Câu 12. Mỗi rổ bao gồm số trái sầu riêng rẽ là:

72 : 6 = 12 trái

Đáp số 12 trái

Câu 13:

Phân tích 3 thành yêu mến của nhị chữ số:

3 = 9 : 3 = 6 : 2 = 3 : 1

Xét hiệu nhị chữ số:

9 – 3 = 6

6 – 2 = 4

3 – 1 = 1

Theo đề bài, hiệu hai chữ số là 6 với hai chữ số đầy đủ là số lẻ buộc phải ta lựa chọn số bé bỏng là 3 và số béo là 9.

Vậy số nên tìm là 39 hoặc 93.

2. Đề thi Toán lớp 3 học kì 1 kết nối tri thức

2.1. Đề thi học kì 1 Toán lớp 3 Số 1

Ma trận Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Năng lực, phẩm chất

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số cùng phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia những số trong phạm vi 1 000.

Số câu

3

 

2

2

  

5

2

Số điểm

1,5 (mỗi câu 0,5 điểm)

 

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

2,5 (1 câu 1 điểm, 1 câu 1,5 điểm)

  

2,5

2,5

Giải vấn đề bằng hai phép tính

Số câu

   

1

   

1

Số điểm

   

1

   

1

Đại lượng với đo các đại lượng: những đơn vị đo độ dài, đo khối lượng, đo nhiệt độ độ.

Số câu

  

1

2

  

2

2

Số điểm

  

0,5

2

  

0,5

2

Hình học: làm quen với hình phẳng và hình khối (điểm ở giữa, trung điểm, hình tròn, hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông, khối lập phương, khối hộp chữ nhật

Số câu

1

    

1

1

1

Số điểm

0,5

    

1

0,5

1

Tổng

Số câu

4

 

3

5

 

1

7

6

Số điểm

2

 

1,5

5,5

 

1

3,5

6,5

Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Số ngay tức khắc sau của số 50 là số:

A. 51

B. 49

C. 48

D. 52

Câu 2. Số 634 được gọi là

A. Sau cha bốn

B. Sáu trăm cha tư

C. Sáu trăm cha mươi tư

D. Sáu tăm ba mươi bốn

Câu 3. Yêu mến của phép phân chia 30 : 5 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 4. Một ô tô con bao gồm 4 bánh xe. Hỏi 10 xe hơi con như vậy có bao nhiêu bánh xe?

A. 20 bánh xe

B. 32 bánh xe

C. 40 bánh xe

D. 28 bánh xe

Câu 5. Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Số nào nhân với một cũng bởi chính số đó

B. Số như thế nào chia cho một cũng bởi chính số đó

C. Số làm sao nhân cùng với 0 cũng bởi 0

D. Số 0 phân tách cho số nào thì cũng bằng bao gồm số đó

Câu 6. Dùng cố gắng nào sau đây thường dùng làm kiểm tra góc vuông?

A. Ê-ke

B. Bút chì

C. Bút mực

D. Com-pa

Câu 7. ánh nắng mặt trời nào dưới đây phù hợp với ngày nắng và nóng nóng?

A. 0o
C

B. 2o
C

C. 100o
C

D. 36o
C

Phần 2. Từ bỏ luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 mm + 120 mm = …………

b) 240 g : 6 = …………………….

c) 120 ml × 3 = ………………….

Câu 9. Đặt tính rồi tính

a) 116 × 6

b) 963 : 3

Câu 10. Tính quý hiếm biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) (16 + 20) : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

c) 37 – 18 + 17

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Giải toán

Mỗi bao gạo nặng 30 kg, từng bao ngô nặng 40 kg. Hỏi 2 bao gạo cùng 1 bao ngô nặng bao nhiêu ki – lô – gam?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Quan gần kề hình và vấn đáp câu hỏi

Có bốn ca đựng lượng nước như sau:

a) Ca như thế nào đựng những nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

b) Ca nào đựng lượng nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

c) Tìm nhị ca khác biệt để đựng được 550 ml nước?

……………………………………………………………………………………………

d) sắp đến xếp những ca theo tứ trường đoản cú đựng không nhiều nước độc nhất vô nhị đến các nước nhất?

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Cho hình vuông vắn ABCD phía trong đường tròn tâm O như hình vẽ. Biết AC nhiều năm 10 cm. Tính độ dài bán kính của hình tròn.

Đáp án Đề thi Toán lớp 3 học kì 1

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

A

C

B

C

D

A

D

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Tính nhẩm

a) 460 milimet + 120 mm = 580 mm

b) 240 g : 6 = 40 g

c) 120 ml × 3 = 360 ml

Câu 9. HS đặt tính rồi tính

Câu 10. Tính quý giá biểu thức

a) 9 × (75 – 63)

= 9 × 12

= 108

b) (16 + 20) : 4

= 36 : 4

= 9

c) 37 – 18 + 17

= 19 + 17

= 36

Câu 11.

Bài giải

2 bao gạo trọng lượng là:

30 × 2 = 60 kg

2 bao gạo và 1 bao ngô nặng trĩu là:

60 + 40 = 100 kg

Đáp số: 100 kg

Câu 12.

a) Ca A đựng nhiều nước nhất.

b) Ca B đựng ít nước nhất.

c) nhì ca không giống nhau để đựng được 550 ml nước là: A cùng D

Vì tổng ít nước trong nhị ca là: 300 ml + 250 ml = 550 ml

d) sắp xếp các ca theo tứ tự đựng không nhiều nước độc nhất đến các nước độc nhất vô nhị là: B, C, D, A

Câu 13.

Ta có: A, O, C là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng với O là trọng điểm của đường tròn

Nên AC là đường kính của con đường tròn trung ương O

Vậy bán kính của hình trụ là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm

2.2. Đề thi học kì 1 Toán lớp 3 Số 2

Câu 1. Kết quả của phép phân tách 63 : 3 là:

A. 24

B. 21

C. 189

D. 66

Câu 2. Anh nam giới làm các cái đèn lồng có dạng khối lập phương. Mỗi mặt dán một tờ giấy màu. Một dòng đèn lồng như vậy phải dùng số tờ giấy màu sắc là:

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

Câu 3.

Hình vẽ nào sau đây chia miếng bánh thành 5 phần bởi nhau?

A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 4 . Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng

500 ml + 400 ml ….. 1 l

Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống là:

A. >

B. > bỏ ra tiết: Đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1 Kết nối tri thức Số 2

3. Đề thi Toán lớp 3 học tập kì một chân trời sáng tạo

3.1. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 3 Số 1

Ma trận đề thi Toán lớp 3 học tập kì 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *