Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Theo Từng Bài Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Theo Bài

câu hỏi trắc nghiệm sinh học tập 11 ban CB, cả năm theo từng bài trong SGK sinh học 11 phan thanh quyền 1,096 0

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 theo từng bài

vì sao tồn trên - Luận văn: “Giải pháp nhằm mục tiêu hạn chế khủng hoảng rủi ro trong phương thức giao dịch thanh toán tín 123 20,000 5,000
TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11 THEO TỪNG CHƯƠNG bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ 1.Đơn vị hút nước của rễ là: A. Tế bào lông hút B. Tế bào biểu bì C. Ko bào D. Tế bào rễ 2.Ở thực vật dụng thuỷ sinh phòng ban hấp thụ nước cùng khoáng là: A. Rễ B. Thân C. Rễ, thân , lá D. Lá 3.Nguyên nhân nào sau đây rất có thể dẫn cho hạn hán sinh lý? I. Trời nắng nóng gay gắt kéo dài II. Cây bị ngập úng nước trong thời hạn dài III. Rễ cây bị thương tổn hoặc bị nhiễm trùng IV. Cây bị thiếu phân A.I, IV B. II, III C. III, IV D. II 4.Rễ thực đồ gia dụng ở cạn có đặc điểm hình thái thích hợp nghi với công dụng tìm mối cung cấp nước, hấp thụ H 2 O và ion khoáng là: A. Con số tế bào lông hút lớn. B. Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả. C . Phát triển nhanh, đâm sâu, lan toả, tăng nhanh về con số lông hút. D. Con số rễ mặt nhiều 5.Nguyên nhân bao gồm dẫn mang lại cây bên trên cạn ngập úng thọ bị bị tiêu diệt là do: I. Tính chất lí, hoá của đất biến hóa nên rễ cây bị thối. II. Thiếu hụt ôxy phá hoại quá trình hô hấp bình thường của rễ. III. Tính luỹ những chất độc hại đối cùng với tế bào và làm cho lông hút chết, không ra đời được lông hút mới. IV. Không tồn tại lông hút thì cây không hấp thụ được nước thăng bằng nước vào cây bị phá huỷ. A. I, II, III B. II, III, IV C. I, II, IV D. I, III, IV 6.Dạng nước nào tiếp sau đây không giữ được tính chất vật lí, hoá học, sinh học tập của nước vào cây? A.Nước từ do. B. Nước liên kết C. Nước tự do hoặc links D. Nước trọng lực 7.Sự vận tải nước với muối khoáng theo con đường gian bào là: A. Tuyến phố vận đưa nước và khoáng đi xuyên thẳng qua tế bào chất của những tế bào B. Con phố vận đưa nước và khoáng đi theo không khí giữa những tế bào và không gian giữa những bó gai xenlulôzơ bên trong thành tế bào. C. Tuyến phố vận chuyển nước cùng khoáng đi theo không khí giữa các tế bào. D. Con đường vận gửi nước với khoáng đi theo các các cầu nối nguyên sinh chất giữa những tế bào 8.Một số thực trang bị ở cạn, hệ rễ không tồn tại lông hút (ví dụ thông, sồi, ). Bọn chúng hấp thu nước với ion khoáng nhờ vào A. Lá. B. Nấm mèo rễ C. Thân. D. Tất cả các ban ngành của cơ thể 9.Quá trình hấp thụ công ty động các ion khoáng, cần sự đóng góp phần của yếu tố nào? I. Năng lượng là ATP II. Tính thấm tinh lọc của màng sinh hóa học III. Các bào quan lại là lưới nội hóa học và cỗ máy Gôngi IV. Enzim hoạt thiết lập (chất mang) A. I, IV B. II, IV C. I, II, IV D. I, III, IV 10.Nước được hấp thụ vào rễ theo phương pháp nào sau đây? A. Chủ động B. Khuếch tán C. Bao gồm tiêu dùng năng lượng ATP D. Thấm vào BÀI 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT vào CÂY 1.Xilem là một trong tên điện thoại tư vấn khác của: A, cai quản bào.B. Mạch ống. C. Mạch gỗ. D. Mạch rây. 2.Dịch mạch rây dịch chuyển như cầm nào vào cây? A. Dịch mạch rây di chuyển từ tế bào quang thích hợp trong lá vào ống rây cùng từ ống rây này vào ống rây khác qua các lỗ trong bạn dạng rây. B. Dịch mạch rây dịch rời từ trên xuống trong mỗi ống rây. C. Dịch mạch rây di chuyển từ bên dưới lên trên trong những ống rây. D. Dịch mạch rây di chuyển trong mỗi ống rây, không dịch chuyển được sang trọng ống rây khác. 3.Nước được chuyên chở trong thân theo mạch gỗ từ bên dưới lên, do lý do nào? A. Lực hút của lá do quy trình thoát khá nước B. Lực links trong hỗn hợp keo của hóa học nguyên sinh. C. Lực đẩy của rễ bởi vì áp suất rễ. D. Lực hút của lá do quá trình thoát khá nước và lực đẩy của rễ vị áp suất rễ 4.Động lực đẩy cái mạch rây đi từ bỏ lá đến rễ và các cơ quan không giống là: A. Lực links giữa các phân tử nước với nhau cùng với thành mạch gỗ. B. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa phòng ban nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ) C. Lực đẩy (áp suất rễ). D. Lực hút do thoát tương đối nước làm việc lá. 5. đánh giá không đúng lúc nói về điểm lưu ý của mạch gỗ là: A. Mạch mộc gồm những tế bào chết. B. Tế bào mạch gỗ tất cả 2 một số loại là cai quản bào và mạch ống. C. đầu của tế bào mạch gỗ đính thêm với đầu của tế bào cai quản bào thành những ống lâu năm từ rễ đến lá làm cho dòng mạch gỗ dịch chuyển bên trong. D. Thành của mạch gỗ được linhin hóa. 6.Hiện tượng ứ giọt chỉ xẩy ra ở những các loại cây nào? A. Cây lớp bụi thấp với cây thân thảo. B. Cây thân bò. C. Cây thân gỗ. D. Cây thân cột. 7.Quá trình vận chuyển nước qua lớp tế bào sống của rễ và của lá xẩy ra nhờ: A. Sự tăng mạnh áp suất thẩm thấu từ tế bào lông hút đến lớp tế bào sát bó mạch gỗ của rễ và từ lớp tế bào gần cạnh bó mạch gỗ của gân lá. B. Lực đẩy bên dưới của rễ, bởi vì áp suất rễ. C. Lực đẩy nước của áp suất rễ cùng lực hút của quy trình thoát hơi nước. D. Lực hút của lá, bởi vì thoát hơi nước 8.Quá trình tải nước xẩy ra qua các con con đường nào? A. Con phố qua tế bào sống cùng qua tế bào chết (bó mạch gỗ rễ, thân, lá) B. Con đường qua tế bào của cây và qua khí khổng C. Tuyến đường rễ - thân - lá D. Con đường qua bó mạch gỗ của rễ, bó mạch mộc của thân cùng bó mạch mộc của lá. 9. Úp cây trong chuông thuỷ tinh kín, sau đó 1 đêm, ta thấy những giọt nước ứ ra ngơi nghỉ mép lá. Đây là hiện tượng lạ A. Rỉ nhựa cùng ứ giọt. B. Thoát hợi nước. C. Rỉ nhựa. D. ứ giọt. 10.Nước và những ion khoáng trong cây được vận chuyển như vậy nào? A. Tự mạch mộc sang mạch rây. B. Qua mạch gỗ. C. Qua mạch rây theo chiều từ trên xuống. D. Từ bỏ mạch rây quý phái mạch gỗ. BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC 1. Tuyên bố nào tiếp sau đây sai? I. Khi nồng độ ôxi vào đất sút thì khả năng hút nước của cây đang giảm. II. Khi sự chênh lệch giữa nồng độ hỗn hợp đất cùng dịch của tế bào rễ thấp, thì năng lực hút nước của cây sẽ yếu. III. Năng lực hút nước của cây không nhờ vào vào lực giữ nước của khu đất IV. Bón phân hữu cơ đóng góp phần chống hạn mang lại cây A. II B. III, IV C. I, III D. III 2. Dưới bóng cây mát hơn bên dưới mái bít bằng vật tư xây dựng vì: A. Vật tư xây dựng hấp thụ nhiệt tạo cho nhiệt độ tăng cao, còn lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt môi trường xung quanh xung quanh giúp co 2 khuếch tán vào phía bên trong lá. B. Vật tư xây dựng toả nhiệt độ làm môi trường xung quanh lạnh hơn. C. Cả 2 đều có quá trình đàm phán chất dẫu vậy ở cây quá trình trao thay đổi chất diễn ra mạnh hơn. D. Vật liệu xây dựng cùng cây đầy đủ thoát khá nước nhưng mà cây thoát bạo phổi hơn. 3. Phản nghịch ứng mở quang chủ động là làm phản ứng A. Mở khí khổng chủ động lúc sáng sớm khi mặt trời mọc hoặc khi chuyển cây từ quanh đó sáng vào tối. B. Mở khí khổng chủ động lúc sáng sủa sớm lúc mặt trời mọc hoặc khi gửi cây tự tối ra phía bên ngoài sáng. C. Mở khí khổng dữ thế chủ động lúc trời về tối hoặc khi đưa cây từ ko kể sáng vào tối. D. Mở khí khổng chủ động lúc trời tối. 4.Ở một số cây (cây thường xuyên xuân - Hedera helix), khía cạnh trên của lá không có khí khổng thì có sự thoát tương đối nước qua khía cạnh trên của lá hay không? A.Có, chúng thoát hơi nước qua lớp biểu bì. B. Không, bởi hơi nước không thể thoát qua lá khi không có khí khổng. C. Có, bọn chúng thoát tương đối nước qua lớp cutin bên trên biểu tị nạnh lá. D. Có, bọn chúng thoát tương đối nước qua những sợi lông của lá. 5. Cây kêt nạp 1000g nước thì có tầm khoảng bao nhiêu g nước bay hơi, bao nhiêu g nước được giữ lại lại? A. 990g nước cất cánh hơi, 10g nước duy trì lại. B. 700g nước cất cánh hơi, 300g nước giữ lại lại. C. 10g nước cất cánh hơi, 990g nước duy trì lại. D. 300g nước bay hơi, 700g nước gìn giữ 6.Trên lá cây, khí khổng phân bố ở: A. Chỉ phân bổ ở mặt dưới của lá. B. Chỉ phân bổ ở mặt trên của lá C. Luôn luôn luôn phân bố ở cả phương diện dưới với mặt bên trên của lá. D. Phân bổ ở mặt trên, khía cạnh dưới, hoặc cả 2 mặt tùy ở trong từng giống cây 7.Các tuyến đường thoát hơi nước hầu hết gồm: A. Qua thân, cành và lá B. Qua khí khổng với qua cutin C. Qua cành với khí khổng của lá D. Qua thân, cành với lớp cutin mặt phẳng lá 8. Ý nào sau đây không đúng khi nói về vai trò của sự thoát tương đối nước qua lá? A. Khí khổng mở ra cho khí co 2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quy trình quang hợp. B. Khí khổng mở mang đến khí O 2 đi vào cung ứng cho quy trình hô hấp giải phóng tích điện cho các hoạt động vui chơi của cây. C. Hạ nhiệt độ của lá cây vào hầu như ngày nắng và nóng nóng. D. Tạo thành động lực đầu trên của chiếc mạch gỗ. 9.Yếu tố làm sao là tại sao chủ yếu gây nên sự đóng góp hoặc mở khí khổng? A. Phân bón B. Ánh sáng C. Nước D. ánh nắng mặt trời 10. đánh giá nào không nên khi nói tới sự tác động của một trong những nhân tố tới việc thoát khá nước? A. Một số ion khoáng cũng ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước bởi nó thay đổi độ mở của khí khổng. B. Những nhân tố ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng sẽ tác động đến sự thoát khá nước. C. Vào ban đêm, cây không thoát hơi nước vì chưng khí khổng đóng lại khi không tồn tại ánh sáng. D. Điều kiện cung ứng nước và nhiệt độ không khí tác động đến sự thoát tương đối nước bài bác 4 VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG 1.Chất khoáng hoà tan được đi lại từ A. Rễ lên lá theo mạch gỗ. B. Lá xuống rễ theo mạch gỗ. C. Rễ lên lá theo mạch rây. D. Lá xuống rễ theo mạch rây 2, sắp đến xếp các vai trò của các nguyên tố tương xứng với từng nguyên tố: STT tên nguyên tố các vai trò vấn đáp 1 Nitơ a. Tham gia kết cấu Prôtêin, axít nuclếic 1 2 Phốt pho b. Là yếu tố của Prôtêin 2 3 canxi c. Tham gia kết cấu diệp lục, hoạt hoá enzin 3 4 lưu huỳnh d. Tham gia cấu tạo thành tế bào, màng, tế bào, hoạt hoá enzin 4 5 Magiê e. Yếu tắc của axít nuclêic, ATP, phốt pholipít, côenzin 5 A. 1-a, 2-e, 3-c, 4-b, 5-d. B. 1-a, 2-e, 3-d, 4-b, 5-c. C. 1-a, 2-e, 3-d, 4-c, 5-b. D. 1-e, 2-a, 3-d, 4-b, 5-c. 3, đa phần các dưỡng chất hấp thụ vào cây theo nguyên lý A. Khuyếch tán và hút bám. B. Công ty động. C. Hoà tan. D. Chủ động và thụ động., 4.Hậu quả khi bón liều lượng phân bón quá cao mức cần thiết cho cây: 1. Gây ô nhiễm đối với cây. 2.Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường. 3. Có tác dụng đất đai phì nhiêu màu mỡ nhưng cây không dung nạp được hết. 4. Dư lượng phân bón chất khoáng sẽ làm cho xấu lí tính của đất, thịt chết những vi sinh vật tất cả lợi. A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 1, 2. D. 1, 2, 4. 5, Nguyên nhhân thiết yếu làm cho các thực đồ gia dụng không ưa mặn không có chức năng sinh trưởng bên trên đất bao gồm nồng độ muối bột cao là gì? A. Những ion khoáng là ô nhiễm và độc hại đối cùng với cây. B. Vậy năng nước của đất là thừa thấp. C. Hàm lượng oxi trong khu đất là quá thấp. D. Những tinh thể muối bột ngay sát bề mặt đất gây cực nhọc khăn cho các cây con chiếu qua mặt đất 6.Thực vật hấp thụ kali bên dưới dạng: A. K2SO4 hoặc KCl B. K+ C. Nhân tố K D. Phù hợp chất chứa kali 7, Ở cây, nhân tố khoáng chủ yếu được kêt nạp dưới dạng A. Ion. B. Phân tử. C. Nguyên tử. D. 1-1 phân 8, các biện pháp giúp cho quá trình chuyển hoá các muối khoáng sống trong khu đất từ dạng ko tan thành dạng hoà tan dễ hấp thụ so với cây: A. Làm cỏ, sục bùn phá váng sau khi đất bị ngập úng, cày phơi ải đất, cày lật úp rạ xuống, bón vôi cho đất chua. B. Bón vôi mang lại đất kiềm C dỡ nước ngập đất, để chúng tan nội địa D. Trồng những loại cỏ dại, bọn chúng sức sống giỏi giúp đưa hóa các muối khoáng cực nhọc tan thành dạng ion. 9. Cho các nguyên tố : nitơ, sắt, kali, lưu huỳnh, đồng, photpho, canxi, coban, kẽm. Các nguyên tố đại lượng là: A. Nitơ, photpho, kali, sulfur và canxi B. Nitơ, photpho, kali, canxi, và đồng C. Nitơ, kali, photpho, cùng kẽm D. Nitơ, photpho, kali, lưu huỳnh cùng sắt 10, Thực trang bị hấp thụ magiê bên dưới dạng: A. Mg++ B. Magiê hợp hóa học C. Mg+ D. Yếu tắc Mg BÀI 5: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỤC VẬT 1.Đối với cây trồng, nguyên tố nitơ có tính năng A. Yếu tắc của prôtêin, axit nuclêic. B. Tham gia quy trình quang hợp, thành phần của các xitocrom. C. Bảo trì cân bằng ion, yếu tố phụ tham gia tổng đúng theo diệp lục. D. Thành phần của các xitocrom, yếu tố phụ gia của enzim. 2, Nitơ được rễ cây dung nạp ở dạng: A. NH4+ cùng NO3- B. NO2-, NH4+ và NO3- C. N2, NO2-, NH4+ và NO3- D. NH3, NH4+ cùng NO3- 3, đánh giá không đúng khi nói về vai trò của nitơ đối với cây xanh: A. Thiếu thốn nitơ cây sinh trưởng còi cọc, lá gồm màu vàng. B. Nitơ tham gia điều tiết các quy trình trao đổi hóa học trong cơ thể thực vật. C. Nitơ tham gia cấu trúc nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục D. Thiếu nitơ lá non có màu lục đậm ko bình thường. 4, quy trình khử nitrat thành amôni sinh sống thực thứ được thực hiện: A. Chỉ trong tế bào rễ. B. Trong tế bào rễ, lá, với thân. C. Chỉ trong tế bào thân. D. Trong mô rễ với mô lá., 5.Trong tế bào thực vật ra mắt quá trình khử nitrat vì: A. Giúp hệ rễ của cây kêt nạp được tổng thể lượng nitơ. B. Là mối cung cấp dự trữ NH3 mang đến các quá trình tổng thích hợp axít amin khi cần thiết. C. Trong 2 dạng nitơ dung nạp thì môi trường bên ngoài có dạng NO3– là dạng oxy hoá, mà lại trong khung người thực đồ nitơ chỉ tồn tại sinh hoạt dạng khử để thường xuyên được nhất quán thành axít amin cùng Prôtêin. D. Góp sự đồng hoá NH3 trong mô thực vật. 6, Thực vật vẫn có đặc điểm thích nghi trong việc đảm bảo an toàn tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc là: A. Chuyển vị amin. B. Amin hoá. C. Chuyển vị amin và amin hoá. D. Hiện ra amít (axít amin đicacbôxilíc + NH 3 > Amít). 7.Quá trình khử NO3- –> NH4+ A. Là quy trình ôxi hoá nitơ trong không khí. B. Thực hiện nhờ enzim nitrogenaza. C. Thực hiện chỉ nghỉ ngơi thực vật và tảo. D. Bao gồm phản ứng khử NO2- thành NO3 8.Amôn hóa là vượt trình: A. Tổng hợp các axit amin B. Biến đổi NH4+ thành NO3- C. Biến đổi NO3- thành NH4+ D. Biến đổi chất hữu cơ thành amôniac 9.Quá trình khử nitrat trong cây là A. Quá trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ theo sơ đồ: NO3- NO2- NH4+ B. Quy trình được thực hiện nhờ enzym nitrogenaza. C. Vượt trình bao gồm phản ứng khử NO2- thành NO3 D. Là vượt trình thắt chặt và cố định nitơ ko khí. 10. Thành phần nitơ được cây dung nạp dưới dạng A. Phân tử nitơ. B. NO3 C. NH3. D. NO3- cùng NH4+. BÀI 6 DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT 1.Các dạng nitơ bao gồm trong đất và những dạng nitơ nhưng mà cây kêt nạp được là: A. Nitơ cơ học trong xác sinh đồ (có vào đất) và cây kêt nạp được là nitơ nghỉ ngơi dạng khử NH4+ B. Nitơ vô cơ trong số muối khoáng (có trong đất) với cây hấp phụ được là nitơ khoáng (NH3 và NO3–). C. Nitơ vô cơ trong số muối khoáng, nitơ cơ học trong xác sinh thiết bị (có trong đất), cây dung nạp được là nitơ khoáng (NH4+ với NO3–). D. Nitơ vô cơ trong số muối khoáng với nitơ hữu cơ trong xác sinh đồ gia dụng (xác thực vật, động vật và vi sinh vật, 2.Nitơ của bầu không khí bị ôxi hoá dưới điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao (sấm sét) chế tác thành dạng A. NH3. B. NH4+. C. NO3 D. NH4OH 3.Quá trình phân giải prôtêin từ xác hễ vật, thực vật sinh sản thành NH3 của các vi sinh vật khu đất theo quá trình sau: A. Axit amin –> pôlipeptit –> peptit –> prôtêin –> NH3. B. Prôtêin –> pôlipeptit –> peptit –> axit amin –> NH2 –> NH3. C. Peptit –> pôlipeptit –> axit amin –> NH3. D. Pôlipeptit –> prôtêin –> peptit –> axit amin –> NH3. 4.Nhận định không đúng lúc nói về năng lực hấp thụ nitơ của thực vật: A. Nitơ trong NO cùng NO2 trong khí quyển là ô nhiễm và độc hại đối với khung hình thực vật. B. Thực vật có công dụng hấp thụ nitơ phân tử. C. Rễ cây chỉ kêt nạp nitơ khoáng từ khu đất dưới dạng NO3- với NH4+. D. Cây cần yếu trực tiếp kêt nạp được nitơ cơ học trong xác sinh vật. 5.Nguồn cung nitơ đa số cho thực đồ dùng là A. Quá trình cố định và thắt chặt nitơ khí quyển. B. Phân bón bên dưới dạng nitơ amon với nitrat. C. Quy trình ôxi hoá nitơ không khí do nhiệt độ cao, áp suất cao. D. Quy trình phân giải prôtêin của những vi sinh vật dụng đất. 6. Vai trò của quá trình cố định và thắt chặt nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật dụng I. Vươn lên là nitơ phân tử (N2) sẵn bao gồm trong khí quyển (ở dạng trơ thành dạng nitơ khoáng NH3 (cây dễ dãi hấp thụ) II. Xẩy ra trong điều kiện bình thường ở hầu khắp đông đảo nơi bên trên trái đất. III. Lượng nitơ bị mấy thường niên do cây mang đi luôn luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cấp bổ dưỡng nitơ bình thường cho cây. IV. Nhờ gồm enzym nitrôgenara, vi sinh vật cố định nitơ có công dụng liên kết nitơ phân tử cùng với hyđro thành NH3 V. Cây hấp thụ trực tiếp nitơ vô sinh hoặc nitơ cơ học trong xác sinh vật. A. I, II, III, IV. B. I, III, IV, V. C. II. IV, V. D. II, III, V 7. Điều kiện nhằm quá trình thắt chặt và cố định nitơ khí quyển xảy ra là A. Có vi trùng rhizobium, tất cả enzim nitrogenaza, ATP, thực hiện trong đk kị khí. B. Bao gồm enzim nitrogenaza, ATP, lực khử mạnh, thực hiện trong điều kiện kị khí. C. Có vi trùng rhizobium, tất cả enzim nitrogenaza, ATP, thực hiện trong điều kiện hiếu khí. D. Có enzim nitrogenaza, ATP, lực khử mạnh, tiến hành trong điều kiện hiếu khí. 8.Quá trình cố định nitơ ở những vi khuẩn nắm dịnh nitơ từ do phụ thuộc vào vào một số loại enzim: A. Nitrôgenaza. B. Perôxiđaza. C. đêaminaza. D. đêcacboxilaza 9.Công thức thể hiện sự thắt chặt và cố định nitơ khí quyển là: A. 2NH4+ 2O2 + 8e- N2 + 4H2O. B. 2NH3 N2 + 3H2. C. Glucôzơ + 2N2 axit amin. D. N2 + 3H2 2NH3. 10.Một trong các biện pháp có ích nhất để tránh xảy ra quá trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử ( NO3- N2) là A. Có tác dụng đất kĩ, đất tơi xốp cùng thoáng. B. Bón phân vi lượng thích hợp C. Giữ độ ẩm vừa yêu cầu và liên tục cho đất D. Khử chua đến đất BÀI 8 quang quẻ HỌP Ở THỰC VẶT 1.Bào quan thực hiện tính năng quang hợp: A. Grana B. Lục lạp C. Lạp thể D. Diệp lục 2.Nhờ quang đãng hợp, tỉ trọng CO2 cùng O2 vào khí quyển luôn được thăng bằng là: A. CO2 : 0,03% cùng O2 : 0,3%. B. CO2 : 0,3% với O2 : 21%. C. CO2 : 0,03% cùng O2 : 21%. D. O2 : 0,03% với CO2 : 21%. 3.Lá có đặc điểm nào tương xứng với tác dụng quang hợp? I. Hình bản, xếp xen kẽ, phía quang. II. Có mô xốp bao gồm nhiều khoang trống chứa CO2; tế bào giậu chứa đựng nhiều lục lạp III. Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ của lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận gửi nước, khoáng và thành phầm quang hợp. IV. Bề mặt lá có khá nhiều khí khổng, giúp điều đình khí. A. I, II, III B. I, II, IV C. II, III, IV D. I, II, III, IV 4.Vì sao lá cây có màu xanh da trời lục? A. Do hệ sắc tố không hấp thu ánh sáng màu xanh lá cây lục. B. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh da trời lục. C. Vày diệp lục a kêt nạp ánh sáng màu xanh lục. D. Bởi vì nhóm nhan sắc tố phụ (carôtenôit) kêt nạp ánh sáng màu xanh 5.Ánh sáng sủa có kết quả nhất so với quang vừa lòng là: A. Xanh lục cùng vàng. B. Xanh lục với đỏ. C. Xanh lục với xanh tím. D. đỏ với xanh tím. 6.Nhận định không nên khi nói đến diệp lục: A. Chỉ tất cả diệp lục a thâm nhập trực tiếp vào sự gửi hóa tích điện ánh sáng kêt nạp được thành năng lượng của những liên kết hóa học. B. Những sắc tố hấp thụ tích điện ánh sáng và truyền năng lượng đó cho diệp lục b. C. Các tia sáng màu sắc lục không được diệp lục hấp thụ. D. Diệp lục là lý do làm để lá cây tất cả màu lục. 7.Trong lá xanh có các nhóm nhan sắc tố nào? A. Clorophyl. B. Phicôbilin và Clorophyl. C. Clorophyl, Phicôbilin, Carôten cùng Xantôphyl. D. Phicôbilin, Carôtenoit, Clorophyl cùng Plastoquinon là kết cấu trong hệ quang quẻ hóa. 8.Những dung nhan tố dưới đây được gọi là nhan sắc tố phụ là: A. Xantôphyl và carôten B. Clorophyl b, xantôphyl và phicôxianin C. Carôten, xantôphyl, cùng clorophyl D. Phicôeritrin, phicôxianin cùng carôten 9.Quang hợp ở thực vật: A. Là quá trình sử dụng tích điện ánh sáng khía cạnh trời đã có diệp lục hấp thu nhằm tổng đúng theo cacbonhyđrat với giải phóng oxy tự cacbonic với nước. B. Là quy trình sử dụng năng lượng ánh sáng phương diện trời đựơc diệp lục hấp thu để tổng hợp các chất cơ học từ các chất vô cơ dễ dàng và đơn giản (CO2) C. Là quá trình tổng hòa hợp được các hợp chất cacbonhyđrat với O2 từ những chất vô cơ dễ dàng xảy ra sinh hoạt lá cây. D. Là quá trình sử dụng năng lượng ATP được diệp lục hấp thụ để tổng vừa lòng cacbonhydrat và giải phóng ôxy tự CO2 với nước. BÀI 9: quang HỢP Ở THỰC VẬT C3,C4 VÀ CAM 1.Bản chất, pha sáng của quy trình quang hợp là A. Pha ôxi hóa nước để sử dụng H+ và êlectron cho bài toán hình thành ADP với NADPH, đôi khi giải phóng O2 vào khí quyển. B. Pha ôxi hóa nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ATP cùng NADPH, bên cạnh đó giải phóng O2 vào khí quyển. C. Trộn khử nước để thực hiện H+ với êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển. D. Trộn ôxi hóa nước để thực hiện H+, CO2 cùng êlectron cho bài toán hình thành ATP cùng NADPH, đôi khi giải phóng O2 vào khí quyển. 2.Sản phẩm của trộn sáng chuyển cho pha tối gồm có A. ATP, NADPH. B. ATP, NADPH với CO2. C. ATP, NADPH cùng O2. D. ATP, NADP+ cùng O2. 3.Nguyên liệu nên cho pha buổi tối của quang hợp là A. ATP, NADPH. B. ATP, NADPH, O2. C. CO2, ATP, NADP+. D. CO2, ATP, NADPH 4.Ý nào sau đây không buộc phải là điểm sáng chung của thực vật dụng CAM với thực thiết bị C4 khi cố định CO2 ? A. Sản phẩm quang hợp đầu tiên. B. Hóa học nhận CO2. C. Tiến trình gồm 2 quy trình (2 chu trình). D. Đều diễn ra vào ban ngày. 5, thành phầm của trộn sáng là gì? A. O2, ATP. B. O2 , NADPH. C. ATP, NADPH, O2. D. ATP, NADPH. 6, 6.Sản phẩm quang quẻ hợp thứ nhất của chu trình Canvin là: A. Ri
DP (ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat). B. APG (axit phootpho glixêric). C. AM (axit malic). D. Al
PG (anđêhit phootpho glixêric). 7, 7.Pha sáng ra mắt ở địa chỉ nào vào lục lạp? A. Ở màng ngoài. B. Ở tilacôit. C. Ở màng trong. D. Ở hóa học nền. 8.Những hợp hóa học mang tích điện ánh sáng vào pha tối để nhất quán CO2 thành cacbonhiđrat là: A. ATP với NADPH. B. ATP với ADP và ánh sáng mặt trời C. H2O, ATP D. NADPH, O2. 9.Khái niệm pha sáng trong quang đãng hợp: A. Pha sáng trong quang hợp diễn ra ở Tilacôit. B. Pha sáng trong quang phù hợp giải phóng ra oxy tự phân tử nước. C. Pha sáng trong quang quẻ hợp ra mắt quá trình quang phân li nước. D. Trộn sáng là pha chuyển hóa tích điện ánh sáng đã được diệp lục kêt nạp thành năng lượng của những liên kết chất hóa học trong ATP với NADPH. Bài bác 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT 1.Sự khác nhau về công dụng năng lượng giữa quy trình hô hấp với qúa trình lên men? A. Năng lượng ATP được hóa giải trong quy trình hô hấp hiếu khí vội vàng 19 lần quy trình lên men. B. Tích điện ATP được hóa giải trong quá trình lên men cao hơn quá trình hô hấp hiếu khí. C. Năng lượng ATP được giải hòa trong cả hai quy trình đó là như nhau. D. Tích điện ATP được giải phóng trong quy trình lên men gấp 19 lần quy trình hô hấp hiếu khí. 2.Điều kiện xảy ra quy trình hô hấp sáng làm việc thực đồ vật C3 là: A. ánh sáng thấp, những CO2, cạn kiệt O2. B. ánh sáng cao, các CO2, nhiều O2 tích luỹ. C. Tia nắng cao, cạn kiệt CO2, nhiều O2 tích luỹ. D. ánh sáng thấp, hết sạch CO2, những O2 tích luỹ. 3.Hô hấp hiếu khí gồm ưu thay hơn so với hô hấp kị khí làm việc điểm nào? A. Tích lũy được không ít năng lượng hơn từ một phân tử glucôzơ được áp dụng trong thở phân giải hiếu khí / né khí = 38/2 = 19 lần. B. Thở hiếu khí tạo ra ra thành phầm là CO2 cùng H2O, nước hỗ trợ cho sinh thiết bị khác sống. C. Hô hấp hiếu khí phải O2 còn kị khí không cần O2. D. Thở hiếu khí xảy ra ở các loài sinh vật còn hô hấp kị khí chỉ xẩy ra ở 1 số loài sinh vật nhất định. 4.Trong những ví dụ sau đây, ví dụ làm sao là về sự việc lên men ra mắt ở cơ thể thực đồ vật A. Cây sinh sống nơi độ ẩm ướt. B. Cây bị ngập úng. C. Cây bị khô nứt hạn. D. Cây sống bám kí sinh hoặc kí sinh. 5.Bào quan liêu thực hiện công dụng hô hấp là A. Không bào. B. Ti thể. C. Màng lưới nội chất. D. Lạp thể. 6.Điều kiện xảy ra quá trình hô hấp sáng sống thực đồ dùng C 3 là A. Tia nắng cao, cạn kiệt CO 2 , những O 2 tích luỹ. B. ánh nắng thấp, hết sạch CO 2 , các O 2 tích luỹ. C. ánh nắng thấp, các CO 2 , cạn kiệt O 2 . D. ánh sáng cao, những CO 2 , các O 2 tích luỹ. 7.Hãy giám sát số phân tử ATP được ra đời khi ôxi hoá triệt nhằm 1 phân tử glucozơ? A. 38 ATP. B. 32 ATP. C. 36 ATP. D. 34 ATP 8. Lý do ở những tế bào còn non con số ti thể trong tế bào nhiều hơn thế so với các tế bào khác? A. Đường phân và hô hấp hiếu khí B. Đường phân hiếu khí và chu trình Crep C. Cacboxi hóa - khử - tái tạo chất nhận D. Oxy chất hóa học hữu cơ cùng khử CO2 9. Quy trình hô hấp trong khung hình thực vật, trải qua các giai đoạn: A. Đường phân cùng hô hấp hiếu khí B. Đường phân hiếu khí và chu trình Crep C. Cacboxi hóa - khử - tái tạo hóa học nhận D. Oxy chất hóa học hữu cơ và khử, 10. Phần đa trường hợp diễn ra lên men ở khung người thực vật dụng là A. Quá O2 rễ hô hấp bão hòa. B. Thiếu thốn CO2, đất dính kèm bết bắt buộc không thở hiếu khí được. C. Thiếu thốn O2, rễ không thở được phải không hỗ trợ đủ năng lượng cho quá trình sinh trưởng của rễ dẫn mang đến lông hút chết. D. Thiếu hụt nước, rễ di chuyển kém đề xuất lông hút chết. 11. Trong số ví dụ sau đây, ví dụ nào là về việc lên men ra mắt ở cơ thể thực vật? A. Cây sống dính kí sinh hoặc kí sinh. B. Cây bị khô rạn hạn. C. Cây bị ngập úng. D. Cây sống nơi không khô thoáng 12. Thở ở cây cối là gì? A. Là quy trình phân giải chất hữu cơ với giải phóng năng lượng. B. Là quá trình ôxy hóa những hợp hóa học hữu cơ thải ra CO2 cùng nước. C. Là quá trình thu dìm O2 cùng thải CO2 vào môi trường. D. Là quy trình oxy hóa sinh học vật liệu hô hấp (gluozơ ) mang đến CO2, H2O với tích lũy lại năng lượng ở dạng dễ thực hiện là ATP. BÀI 15 TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT 1.Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở fan không diễn ra ở A. Dạ dày. B. Ruột non. C. Thực quản. D. Miệng. 2, Điểm không giống nhau giữa quá trình tiêu hoá làm việc Trùng giầy và quy trình tiêu hoá sinh hoạt Thuỷ tức: A. Ở Trùng giày, thức ăn uống được tiêu hoá ngoại bào thành những chất dễ dàng hơn rồi liên tục được tiêu hoá nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành hầu như chất 1-1 giản, dễ dàng sử dụng. B. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá nước ngoài bào rồi điều đình qua màng vào cơ thể. Ở Thuỷ tức, thức nạp năng lượng được tiêu hoá nội bào thành những chất 1-1 giản, dễ dàng sử dụng. C. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá trong không bào tiêu hoá - tiêu hoá nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá vào túi tiêu hoá thành phần đa phần nhỏ tuổi rồi tiếp tục được tiêu hoá nội bào. D. Ở Trùng giày, thức ăn uống được tiêu hoá vào túi tiêu hoá thành đầy đủ phần bé dại rồi liên tiếp được tiêu hoá nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong không bào tiêu hoá - tiêu hoá nội bào. 3, quy trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thay nào? A. Thức nạp năng lượng được tiêu hoá ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà hóa học dinh dưỡng phức tạp thành những chất đối chọi giản. B. Thức ăn được tiêu hoá nước ngoài bào dựa vào enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng tinh vi trong vùng túi. C. Thức nạp năng lượng được tiêu hoá nội bào dựa vào enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng tinh vi thành hồ hết chất đơn giản dễ dàng mà khung người hấp thụ được. D. Thức nạp năng lượng được liêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) với nội bào. 4, Tiêu hoá chỗ nào là giai đoạn quan trọng đặc biệt nhất trong quá trình tiêu hoá? A. Ở ruột B. Ở bao tử C. Ở răng D. Ở miệng 5, Những điểm mạnh của tiêu hóa thức ăn uống trong ống tiêu hóa đối với trong túi tiêu hóa: I. Thức nạp năng lượng đi theo 1 chiều trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với hóa học thải (phân) còn thức ăn uống trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn chất thải. II. Vào ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không xẩy ra hòa loãng III. Thức ăn đi theo một chiều nên có mặt các bộ phận chuyên hóa, thực hiện các tính năng khác nhau: hấp thụ cơ học, hóa học, kêt nạp thức ăn uống IV. Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học, hóa học trở thành những hóa học dinh dưỡng đơn giản và dễ dàng và được chiếu vào máu. A. I, II, IV. B. I, III, IV. C. II, III, IV. D. I, II, III 6, Tiêu hóa chất hóa học trong ống tiêu hóa sống người diễn ra ở : A. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non. B. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già. C. Miệng, dạ dày, ruột non. D. Chỉ ra mắt ở dạ dày. 7.Các nếp vội vàng của niêm mạc ruột, trên kia có các lông ruột và những lông cực nhỏ dại có tác dụng gì? A. Tạo dễ dãi cho tiêu hoá cơ học. B. Làm tăng nhu cồn của ruột. C. Tạo dễ dãi cho tiêu hoá hoá học. D. Làm cho tăng mặt phẳng hấp thụ của ruột 8, Điều làm sao sau đó là không đúng vào khi nói hấp thụ thức ăn uống trong ống hấp thụ là tiêu hóa ngoại bào. A. Thừa trình biến đổi thức ăn xẩy ra ở ống tiêu hóa và ở cả trong tế bào thì mới có thể tạo đủ năng lượng. B. Thừa trình đổi khác thức ăn xẩy ra ở ống tiêu hóa (không xảy ra phía bên trong tế bào). C. Khi qua ống tiêu hóa thức ăn được biến hóa cơ học với hóa học. D. Thức nạp năng lượng trong ống tiêu hóa theo 1 chiều. 9.Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người ra mắt cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học tập là: A. Miệng, thực quản, dạ dày. B. Dạ dày, ruột non, ruột già. C. Thực quản, dạ dày, ruột non. D . Miệng, dạ dày, ruột non. 10, hấp thụ là A. Quá trình tạo ra những chất dinh dưỡng từ thức nạp năng lượng cho cơ thể. B. Quy trình tạo ra những chất dinh dưỡng và tích điện cho cơ thể. C. Thừa trình thay đổi chất dinh dưỡng tất cả trong thức ăn uống thành đa số chất đơn giản dễ dàng mà khung hình hấp thụ được. D. Quy trình tạo ra những chất dinh dưỡng cho cơ thể. <...>... Prôtêin bao gồm ở vi sinh vật với cỏ D Thức nạp năng lượng được ợ lên miệng để nhai kĩ lại 8 Thức ăn uống xenlulozơ bảo quản trong dạ cỏ vẫn tạo đk cho hệ vi sinh vật trở nên tân tiến mạnh Đây là quá trình biến đổi A cơ học tập B hoá học tập C sinh học D cơ học, hoá học, sinh học 9 Chất bồi bổ được chiếu vào tế bào lông ruột của ruột non bởi cơ chế nào? A Khuếch tán tiêu cực và vận tải tích cực B Nước với khoáng theo hình thức... B Dịch ruột C Nước bọt bong bóng D Dịch vị 3.Vai trò của vi sinh vật cộng sinh so với động đồ nhai lại: 1 VSV cùng sinh vào dạ cỏ với manh tràng máu enzim xenlulaza tiêu hoá xenlulozơ; tiêu hóa các chất hữu cơ khác vào tế bào thực trang bị thành hóa học hữu cơ dễ dàng và đơn giản 2 VSV cùng sinh giúp động vật hoang dã nhai lại tiêu hoá prôtêin và lipit vào dạ múi khế 3 VSV cộng sinh bị hấp thụ trong dạ múi khế, ruột non, trở thành... Thứ nhai kĩ hoặc nhai lại thức ăn, vi sinh vật cộng sinh vào dạ cỏ với manh tràng gia nhập vào hấp thụ thức nạp năng lượng IV Thú ăn thịt manh tràng ko có tính năng tiêu hóa thức nạp năng lượng A II, IV B II, III, IV C I, III D I, II, IV 7.Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như cố gắng nào? A Hấp thụ ráo bớt nước trong thức ăn B Thức ăn uống được trộn với nước bong bóng và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ vạc thành tế bào cùng tiết ra enzim... Khuếch tán, còn chất hữu cơ theo tuyến phố vận chuyển nhà động lành mạnh và tích cực C Khuếch tán dữ thế chủ động và vận chuyển tiêu cực D hầu hết là vẻ ngoài khuếch tán 10 Sự khác biệt cơ bạn dạng về cấu trúc ống tiêu hóa thức nạp năng lượng của thú nạp năng lượng thịt và ăn uống thực đồ dùng là: A Răng cửa, răng nanh, dạ dày B Răng, dạ dày, ruột non C Răng, khớp hàm, dạ dày 4 túi, chiều dài ruột, ruột tịt D Miệng, dạ dày, ruột BÀI 17 HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT 1.Phần... Khế 3 VSV cộng sinh bị tiêu hóa trong dạ múi khế, ruột non, phát triển thành nguồn hỗ trợ prôtêin đặc biệt cho động vật nhai lại A 1, 3 B 2, 3 C 1, 2 D 1, 2, 4 quá trình tiêu hoá thức ăn bằng thay đổi cơ học ở động vật ăn làm thịt và ăn uống tạp xẩy ra chủ yếu dựa vào A bộ răng B bộ răng với độ lâu năm của ruột C cỗ răng và mề D răng ở khoang miệng cùng thành cơ sinh sống dạ dày, 5 chưa có người yêu tự hấp thụ thức ăn uống trong dạ dày sinh sống trâu như...BÀI 16 TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT (tt) 1.Bộ hàm cùng độ lâu năm ruột ở động vật ăn tạp có gì không giống so với động vật ăn thịt? A Răng nanh, răng trước hàm sắc và nhọn hơn và ruột dài ra hơn nữa B Răng nanh, răng trước hàm nhan sắc nhọn... Vật đa bào bậc thấp như ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, giun đốt, sự hiệp thương khí diễn ra ở A với B màng tế bào hoặc mặt phẳng cơ thể C khối hệ thống ống khí D phổi 9 do sao ở cá, nước rã từ mồm qua với theo một chiều? A Vì quá trình thở ra với vào diễn ra đều đặn B bởi vì nắp sở hữu chỉ mở một chiều C bởi vì cá bơi ngược làn nước D vị cửa miệng, thềm miệng với nắp mang chuyển động nhịp nhàng . NGHIỆM SINH HỌC 11 THEO TỪNG CHƯƠNG bài bác 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ 1.Đơn vị hút nước của rễ là: A. Tế bào lông hút B. Tế bào biểu phân bì C. Ko bào D. Tế bào rễ 2.Ở thực đồ vật thuỷ sinh. KHOÁNG 1.Chất khoáng hoà tan được vận tải từ A. Rễ lên lá theo mạch gỗ. B. Lá xuống rễ theo mạch gỗ. C. Rễ lên lá theo mạch rây. D. Lá xuống rễ theo mạch rây 2, sắp xếp các vai trò của những nguyên. Trong xác sinh đồ vật (có trong đất), cây dung nạp được là nitơ khoáng (NH4+ và NO3–). D. Nitơ vô cơ trong những muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh đồ vật (xác thực vật, động vật hoang dã và vi sinh vật,

Xem thêm: 7 Bài Văn Mẫu Thuyết Minh Về Cây Bút Bi Đạt Điểm Cao (20 Mẫu)

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

gia sư

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Để học giỏi Sinh học tập lớp 11, loạt bài xích 1000 thắc mắc trắc nghiệm Sinh học 11 bao gồm đáp án được biên soạn bám đít nội dung sgk Sinh 11 rất đầy đủ các nấc độ thừa nhận biết, thông hiểu, vận dụng giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm Sinh 11.


Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 11

Để mua trọn bộ Chuyên đề và Đề thi Sinh 11 năm 2023 bản word có giải thuật chi tiết, rất đẹp mắt, quý Thầy/Cô vui miệng truy cập tailieugiaovien.com.vn

(mới) Câu hỏi trắc nghiệm Sinh học tập 11 năm 2023

Bộ 1000 thắc mắc trắc nghiệm Sinh học 11

Chương 1: chuyển hóa vật chất và năng lượng

A. Chuyển hóa vật hóa học và năng lượng ở thực vật


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *