BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 8 BÀI 16: PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

Lớp 1

Tài liệu Giáo viên

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 3

Lớp 3 - kết nối tri thức

Lớp 3 - Chân trời sáng tạo

Lớp 3 - Cánh diều

Tài liệu Giáo viên

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 7

Lớp 7 - kết nối tri thức

Lớp 7 - Chân trời sáng tạo

Lớp 7 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 10

Lớp 10 - kết nối tri thức

Lớp 10 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 10 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Tài liệu Giáo viên

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Tài liệu Giáo viên

thầy giáo

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12


*

Giải bài bác tập Hóa lớp 8Chương 1: chất - Nguyên Tử - Phân tử
Chương 2: phản bội ứng hóa học
Chương 3: Mol và giám sát hóa học
Chương 4: Oxi - không khí
Chương 5: Hiđro - Nước
Chương 6: dung dịch
Giải Hóa 8 bài bác 16: Phương trình chất hóa học
Trang trước
Trang sau

Bài 16: Phương trình hóa học

Video Giải bài tập Hóa 8 bài xích 16: Phương trình chất hóa học - Cô Nguyễn Thị Thu (Giáo viên Viet
Jack)

Để học xuất sắc môn hóa học 8, phần này khiến cho bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa hóa học 8 được biên soạn bám đít theo câu chữ sách hóa học 8.

Bạn đang xem: Bài tập phương trình hóa học lớp 8

Cân bằng phương trình hóa học lớp 8

B. Cách cân bằng phương trình hóa học
C. Bài tập thăng bằng phương trình hóa học có lời giải

Bài tập cân bằng phương trình chất hóa học Lớp 8 bao gồm đáp án được Vn
Doc biên tập, tổng hợp và đăng mua hướng dẫn bạn đọc cân bằng phương trình hóa học 8 trường đoản cú cơ bản đến cải thiện các phương trình hóa học đang thường xuyên lộ diện ở những nội dung bài học, cũng tương tự trong các nội dung ôn tập kiểm tra.


Để chuẩn bị cho học kì năm học tập mới sắp cho tới mời các bạn tham khảo các bộ đề luyện tập, ôn tập năm 2022 - 2023 gần kề nhất: 


A. Cân đối phương trình chất hóa học là gì?

Phương trình hóa học được dùng để biểu diễn một làm phản ứng hóa học. Theo định lý lẽ bảo toàn khối lượng, số nguyên tử của mỗi nguyên tố trước khi tham gia phản nghịch ứng sẽ ngay số nguyên tử sau khi tham gia phản ứng. Vì chưng vậy, bọn họ cần phải thăng bằng phương trình hóa học. Xuất phát từ một phương trình hóa học vẫn được cân nặng bằng, ta hoàn toàn có thể nhận biết được con số các chất phản ứng, chất sản phẩm cũng như tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa những chất.


B. Cách cân đối phương trình hóa học

Bước 1: thiết lập sơ vật phản ứng

Bước 2: cân bằng số nguyên tử của từng nguyên tố

Bước 3: Viết phương trình hóa học.

Một số cách thức cân bằng cụ thể

1. Phương pháp “chẵn - lẻ”: thêm hệ số vào trước chất có chỉ số lẻ để làm chẵn số nguyên tử của nhân tố đó.


Hướng dẫn cân bằng phản ứng 

Ta chỉ câu hỏi thêm thông số 2 vào trước Al
Cl3 để cho số nguyên tử Cl chẵn. Lúc đó, vế phải có 6 nguyên tử Cl trong 2Al
Cl3, nên vế trái thêm thông số 6 trước HCl.

Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + H2­

Vế phải gồm 2 nguyên tử Al vào 2Al
Cl3, vế trái ta thêm hệ số 2 trước Al.

2Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + H2­

Vế trái bao gồm 6 nguyên tử H trong 6HCl, phải vế cần ta thêm hệ số 3 trước H2.

2Al + 6HCl → 2Al
Cl3 + 3H2


Hướng dẫn cân đối phương trình 

Bước 1: cấu hình thiết lập sơ thiết bị phản ứng 

P + O2 → P2O5

Bước 2: cân bằng số nguyên tử của nguyên tố/nhóm nguyên từ 

Vế trái: 1 nguyên tử P, 2 nguyên tử O 

Vế phải: 2 nguyên tử P, 5 nguyên tử O 

Làm chẵn số nguyên tử O là nguyên tố có tương đối nhiều nhất sinh hoạt vế trái phản bội ứng, cân đối số nguyên tử O ở nhị vế, thêm hệ số 5 vào O2 và hệ số 2 vào P2O5 ta được: 


P + O2 -------→ 2P2O5 

Cân bằng số nguyên tử p haii vế, thêm hệ số 4 vào p. Ta được 

4P + 5O2 -------→ 2P2O5 

Bước 3. Viết phương trình hóa học 

4P + 5O2 → 2P2O5 


Hướng dẫn giải bỏ ra tiết 

Bước 1: tùy chỉnh thiết lập sơ thứ phản ứng

Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O 

Bước 2: cân bằng số nguyên tử của nguyên tố/nhóm nguyên tử 

Vế trái: 1 nguyên tử Fe, 3 nguyên tử O, 3 nguyên tử H 

Vế trái: 2 nguyên tử Fe, 4 nguyên tử O, 2 nguyên tử H

Ta thấy sinh sống vế trái số nguyên tử H bằng với số nguyên tử O, rất có thể làm chẵn số nguyên tử O hoặc H phần đông được

Ở đây ta chọn lựa làm chẵn số nguyên tử H trước, cân bằng số nguyên tử H nhì vế, thêm hệ số 2 vào Fe(OH)3 và hệ số 3 vào H2O ta được:

2Fe(OH)3 ------→ Fe2O3 + H2O 

Kiểm tra số nguyên tử Fe với O nhì vế đang được cân bằng

Bước 3: Viết phương trình hóa học

2Fe(OH)3 ------→ Fe2O3 + H2O 


Ví dụ 4: Thiết lập phương trình chất hóa học của phản bội ứng sau: 

Al2(SO4)3 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + Al
Cl3


Hướng dẫn giải đưa ra tiết

Bước 1: Thiết lập sơ thứ phản ứng 

Al2(SO4)3 + Ba
Cl2 -------→ Ba
SO4 + Al
Cl3

Bước 2: Cân ngay số nguyên tử của nguyên tố/nhóm nguyên tử 

Vế trái: 2 nguyên tử Al. 3 team SO4, 1 nguyên tử Ba, 2 nguyên tử Cl 

Vế phải: 1 nguyên tử Al, 1 nhóm SO4, 1 nguyên tử B, 3 nguyên tử Cl

Làm chẵn số đội SO4 là nhóm có không ít nhất sinh sống vế trái bội phản ứng, thăng bằng số đội SO4 nhị vế, thêm thông số 3 vào Ba
SO4 ta được. 

Al2(SO4)3 + Ba
Cl2 -------→ 3Ba
SO4 + Al
Cl3

Cân ngay số nguyên tử tía hai vế, thêm hệ số 3 vào Ba
Cl2 ta được

Al2(SO4)3 + 3Ba
Cl2 -------→ 3Ba
SO4 + Al
Cl3


Cân ngay số nguyên tử Al nhị vế, thêm thông số 2 vào Al
Cl3, ta được:

Al2(SO4)3 + 3Ba
Cl2 -------→ 3Ba
SO4 + 2Al
Cl3

Bước 3: Viết phương trình hóa học

Al2(SO4)3 + 3Ba
Cl2 → 3Ba
SO4 + 2Al
Cl3

2. Phương thức đại số

Tiến hành tùy chỉnh cấu hình phương trình chất hóa học theo quá trình dưới đây:

Bước 1: Đưa những hệ số đúng theo thức a, b, c, d, e, f, … vào trước những công thức chất hóa học biểu diễn những chất ở cả 2 vế của bội phản ứng.

Bước 2: cân đối số nguyên tử ở 2 vế của phương trình bởi một hệ phương trình chứa các ẩn là các hệ số a, b, c, d, e, f, g….

Bước 3: Giải hệ phương trình vừa lập nhằm tìm các hệ số.

Bước 4: Đưa các hệ số vừa tra cứu vào phương trình phản nghịch ứng chất hóa học để dứt phản ứng.

Chú ý: 

Phương pháp đại số giải các ẩn số này được áp dung cho những phản ứng tinh vi và khó rất có thể cân bởi bằng phương phương pháo cân đối nguyên tố béo nhất, học sinh cần thay chắc phương thức cơ bản mới vận dụng được cách thức đại số. 

Các hệ số thu được sau khi giải hệ phương trình là những sô nguyên dương tối giản nhất. 


Ví dụ: thăng bằng phương trình bội nghịch ứng sau

Cu + H2SO4 đặc, lạnh → Cu
SO4 + SO2 + H2O (1)


Hướng dẫn thăng bằng phản ứng 

Bước 1: Đặt những hệ số được kí hiệu là a, b, c, d, e vào phương trình bên trên ta có:

a
Cu + b
H2SO4 đặc, nóng → c
Cu
SO4 + d
SO2 + e
H2O

Bước 2: tiếp theo lập hệ phương trình nhờ vào mối dục tình về trọng lượng giữa các chất trước với sau phản ứng, (khối lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố ở cả 2 vế phải bởi nhau).

Cu: a = c (1)

S: b = c + d (2)

H: 2b = 2e (3)

O: 4b = 4c + 2 chiều + e (4)

Bước 3: Giải hệ phương trình bởi cách:

Từ pt (3), lựa chọn e = b = 1 (có thể chọn bất kỳ hệ số khác).

Từ pt (2), (4) và (1) => c = a = d = 1/2 => c = a = d = 1; e = b =2 (tức là ta sẽ quy đồng mẫu số).

Xem thêm: Trong Lưới Qbe Của Cửa Sổ Mẫu Hỏi (Mẫu Hỏi Ở Chế Độ Thiết Kế) Thì Hàng Criteria Có Ý Nghĩa Gì

Bước 4: Đưa các hệ số vừa tìm vào phương trình bội nghịch ứng, ta được phương trình trả chỉnh.

Cu + 2H2SO4 đặc, rét → Cu
SO4 + SO2 + 2H2O


Ví dụ 2. tùy chỉnh cấu hình các phương trình hóa học bên dưới đây 

Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + H2O 


Hướng dẫn giải bỏ ra tiết 

Bước 1: Đưa thông số được kí hiệu a, b, c, d, e vào trước phương pháp hóa học biểu diễn những chất ở cả hai vế của phản nghịch ứng ta được 


a
Cu + b
HNO3 → c
Cu(NO3)2 + d
NO2 + e
H2O

Bước 2: cân đối số nguyên tử ở hai vế của phương trình bằng một hệ phương trình chứa các ẩn, a, b, c, d, e sinh sống trên 

Cu: a= c (1)

H: b = 2e (2) 

N: b = 2c + d (3) 

O: 3b = 6c + 2d + e (4)

Bước 3. Iải hệ phương trình bởi cách:

Ở bước này, ta đã gán hệ số bất cứ bằng 1, sau đó dựa vào các phương trình cuả hệ nhằm giải ra những ẩn. 

Chọn: a = c = 1, tự phương trình (2), (3), (4) ta đúc kết được hệ số phương trình 

b = 2+ d => 3b = 6 + 3d 

3b = 6 + 2 chiều + e 3b = 6 + 2d + e 

3d = 2d + e => d= e = 1/2b (5) 

Từ phương trình (4), (5) ta tất cả phương trình:

3b = 6 + 2.1/2b + 1/2b 3b = 6 + 3/2b 3/2b = 6 b = 4

Thay vào ta bao gồm d = e = 2

Giải hệ phương trình sau cùng ta có: a = 1, b = 4, c = 1, d = 2, e = 2

Bước 4: Đưa các hệ số vừa tìm vào phương trình phản ứng, ta được phương trình hoàn chỉnh

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3. Cân bằng phương trình bằng phương pháp thăng bằng electron

Quy tắc xác định số oxi hóa trong làm phản ứng lão hóa khử.

Quy tắc 1: Số oxi hóa của các nguyên tố trong 1-1 chất bằng 0.

Quy tắc 2: Trong hầu như các hợp hóa học :

Số oxi hóa của H là +1 (trừ những hợp chất của H với kim loại như KH, Ba
H2, thì H gồm số thoái hóa –1).

Số lão hóa của O là –2 (trừ một số trường phù hợp như H2O2, F2O, oxi tất cả số oxi hóa lần lượt là : –1, +2).

Quy tắc 3: trong một phân tử, tổng đại số số oxi hóa của các nguyên tố bằng 0. Theo luật lệ này, ta hoàn toàn có thể tìm được số lão hóa của một yếu tắc nào đó trong phân tử giả dụ biết số oxi hóa của những nguyên tố còn lại.

Quy tắc 4: trong ion 1-1 nguyên tử, số thoái hóa của nguyên tử bằng điện tích của ion đó. Vào ion nhiều nguyên tử, tổng đại số số oxi hóa của những nguyên tử trong ion đó bằng điện tích của nó.

Các bước thăng bằng phản ứng bằng cách thức thăng bằng electron

Bước 1. Viết sơ đồ gia dụng phản ứng với những chất tham gia khẳng định nguyên tố tất cả số oxi hóa cố kỉnh đổi

Bước 2. Viết phương trình:

Khử (Cho electron)

Oxi hóa (nhận electron)

Bước 3. Cân bằng electron: Nhân hệ số để

Tổng số electron mang lại = toàn bô electron nhận 

Bước 4. Cân bằng nguyên tố: nói bình thường theo lắp thêm tự

Kim nhiều loại (ion dương)

Gốc axit (ion âm)

Môi ngôi trường (axit, bazo)

Nước (cân bằng H2O là để thăng bằng hidro)

Bước 5. chất vấn số nguyên tử oxi ở hai vế (phải bằng nhau) 


Hướng dẫn giải bỏ ra tiết 

Xác định sự đổi khác số oxi hóa

Cuo + HN+5O3→ Cu+2(NO3)2 + N+2O + H2O

Sau đó thêm 6 gốc NO3- (tron kia N không biến đổi số oxi hóa) nghĩa là tất cả có 8HNO3

Cuối cùng ta có


3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O

C. Bài xích tập cân bằng phương trình hóa học có lời giải

Dưới đó là tổng hợp một số bài tập thăng bằng phương trình hóa học tiếp tục được vận dụng vào các đề thi hóa học lớp 8. Phương pháp chủ yếu là phương thức truyền thống.

Dạng 1: cân bằng những phương trình hóa học

1) Mg
Cl2 + KOH → Mg(OH)2 + KCl

2) Cu(OH)2 + HCl → Cu
Cl2 + H2O

3) Cu(OH)2 + H2SO4 → Cu
SO4 + H2O

4) Fe
O + HCl → Fe
Cl2 + H2O

5) Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O

6) Cu(NO3)2 + Na
OH → Cu(OH)2 + Na
NO3

7) phường + O2 → P2O5

8) N2 + O2 → NO

9) NO + O2 → NO2

10) NO2 + O2 + H2O → HNO3

11) Na2O + H2O → Na
OH 

12) Ca(OH)2 + Na2CO3 → Ca
CO3 + Na
OH 

13) Fe2O3 + H2 → sắt + H2O 

14) Mg(OH)2 + HCl → Mg
Cl2 + H2O 

15) Fe
I3 → Fe
I2 + I2 

16) Ag
NO3 + K3PO4 → Ag3PO4 + KNO3 

17) SO2 + Ba(OH)2 → Ba
SO3 + H2O 

18) Ag + Cl2 → Ag
Cl

19) Fe
S + HCl → Fe
Cl2 + H2S 

20) Pb(OH)2 + HNO3 → Pb(NO3)2 + H2O 

21) Na
HCO3 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + Na2CO3 + H2O.

22) Na
Cl + H2O → Na
OH + Cl2 + H2

23) Ba
Cl2 + Na2SO4 → Ba
SO4↓+ Na
Cl

24) SO3 + Ba
Cl2 + H2O → Ba
SO4↓trắng + HCl

25) Mn
O2 + HCl → Mn
Cl2 + Cl2 + H2O

Đáp án cân bằng phương trình hóa học

1) Mg
Cl2 + 2KOH → Mg(OH)2 + 2KCl

2) Cu(OH)2 + 2HCl → Cu
Cl2 + 2H2O

3) Cu(OH)2 + H2SO4 → Cu
SO4 + 2H2O

4) Fe
O + 2HCl → Fe
Cl2 + H2O

5) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

6) Cu(NO3)2 + 2Na
OH → Cu(OH)2 + 2Na
NO3

7) 4P + 5O2 → 2P2O5

8) N2 + O2 → 2NO

9) 2NO + O2 → 2NO2

10) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

11) Na2O + H2O → 2Na
OH

12) Ca(OH)2 + Na2CO3 → Ca
CO3 + 2Na
OH

13) Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O

14) Mg(OH)2 + 2HCl → Mg
Cl2 + H2O

15) 2Fe
I3 → 2Fe
I2 + I2

16) 3Ag
NO3 + K3PO4 → Ag3PO4 + 3KNO3

17) SO2 + Ba(OH)2 → Ba
SO3 + H2O

18) 2Ag + Cl2 → 2Ag
Cl

19) Fe
S + 2HCl → Fe
Cl2 + H2S

20) Pb(OH)2 + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

21) 2Na
HCO3 + Ca(OH)2 → Ca
CO3 + Na2CO3 + 2H2O

22) 2Na
Cl + 2H2O → 2Na
OH + Cl2 + H2.

23) Ba
Cl2 + Na2SO4 → Ba
SO4↓+ 2Na
Cl

24) SO3 + Ba
Cl2 + H2O → Ba
SO4↓trắng + 2HCl

25) Mn
O2 + 4HCl → Mn
Cl2 + Cl2 + 2H2O

Dạng 2. Chọn hệ số và bí quyết hóa học phù hợp điền vào vệt hỏi chấm trong phương trình hóa học 

a) Al2O3 + ? → ?
Al
Cl3 + ?
H2O

b) H3PO4 + ?
KOH → K3PO4 +?

c) ?
Na
OH + CO2 → Na2CO3 + ?

d) Mg + ?
HCl → ? +?
H2

e) ? H2 + O2 → ?

f) P2O5 +? → ?
H3PO4

g) Ca
O + ?
HCl → Ca
Cl2 + H2O

h) Cu
SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + ?

Đáp án cân đối phương trình

a) Al2O3 + 6HCl → 2Al
Cl3 +3H2O

b) H3PO4 + 3KOH → K3PO4 + 3H2O

c) 2Na
OH + CO2 → Na2CO3 + H2O

d) Mg + 2HCl → Mg
Cl2 + H2

e) 2H2 + O2 → 2H2O

f) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

g) Ca
O + 2HCl → Ca
Cl2 + H2O

h) Cu
SO4 + Ba
Cl2 → Ba
SO4 + Cu
Cl2

Dạng 3. Lập phương trình hóa học của các phản ứng 

Cacbon đioxit + nước → Axit cacbonic (H2CO3)

Lưu huỳnh đioxit +nước → Axit sunfurơ (H2SO3)

Kẽm + axit clohiđric → Kẽm clorua + H2

Điphotpho + nước → Axit photphoric (H3PO4)

Đồng (II) oxit + hiđro → Chì (Pb) + H2O

Đáp án cân bằng phương trình

CO2 + H2O → H2CO3 (1)

(kém bền)

SO2 + H2O → H2SO3 (2)

(kém bền)

Zn + 2HCl → Zn
Cl2 + H2O (3)

P2O5 + H2O → 2H3PO4 (4)

Cu
O + H2 → Cu + H2O (5)

Dạng 4. Lập sơ đồ vật nguyên tử và cho biết thêm số phân tử mỗi hóa học sau bội phản ứng hóa học

Cho sơ đồ của các phản ứng sau:

a) mãng cầu + O2 → Na2O

b) P2O5 + H2O → H3PO4

c) Hg
O → Hg + O2

d) Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O

Lập phương trình chất hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, số phân tử của các chất trong những phản ứng

Lời giải: Đề bài khá nặng nề hiểu, mặc dù cứ cân đối phương trình chất hóa học thì gần như hướng đây vẫn rõ. Bài này đơn giản dễ dàng nên nhìn vào là hoàn toàn có thể cân bằng được ngay nhé:

a) 4Na + O2 → 2Na2O

Tỉ lệ: số nguyên tử Na: số phân tử O2: số phân tử Na2O = 4 : 1 : 2. (Oxi không được nhằm nguyên tố mà phải đặt ở dạng phân tử tương tự như hidro)

b) P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

Tỉ lệ: Số phân tử P2O5: số phân tử H2O: số phân tử H3PO4 = 1 : 3 : 2.

c) 2Hg
O → 2Hg + O2

Tỉ lệ: số phân tử Hg
O: số nguyên tử Hg: số phân tử O2 = 2 : 2 : 1. (lý giải tựa như câu a), Oxi phải để ở dạng phân tử)

d) 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O

Tỉ lệ: số phân tử Fe(OH)3 : số phân tử Fe2O3 : số phân tử H2O = 2 : 1 : 3. (phương trình này chưa có điều kiện xúc tác nên phản ứng đang khó xảy ra hoặc xảy ra nhưng thời hạn là hơi lâu)

Dạng 5. Cân đối PTHH hợp chất hữu cơ tổng quát

1) Cn
H2n + O2 → CO2 + H2O

2) Cn
H2n + 2 + O2 → CO2 + H2O

3) Cn
H2n - 2 + O2 → CO2 + H2O

4) Cn
H2n - 6 + O2 → CO2 + H2O

5) Cn
H2n + 2O + O2 → CO2 + H2O

Đán án

*

Dạng 6*. Cân bằng những phương trình chất hóa học sau chứa ẩn

1) Fex
Oy + H2 → sắt + H2O

2) Fex
Oy + HCl → Fe
Cl2y/x + H2O

3) Fex
Oy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + H2O

4) M + H2SO4 → M2(SO4)n + SO2 + H2O

5) M + HNO3 → M(NO3)n + NO + H2O

6) Fex
Oy + H2SO4 → Fe2(SO4)2y/x + SO2 + H2O

7) Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + Nx
Oy + H2O 

Đáp án 

1) Fex
Oy + y
H2 → x
Fe + y
H2O

2) Fex
Oy + 2y
HCl → x
Fe
Cl2y/x + y
H2O

(3) 2Fex
Oy +2y
H2SO4 → x
Fe2(SO4)2y/x + 2y
H2O

4) 2M + 2n
H2SO4 → M2(SO4)n + n
SO2 +2n
H2O

5) M + 2n
HNO3 → M(NO3)n + 2n
NO + H2O

7) (5x - 2y) Fe3O4 + (46x - 18y) HNO3 → 3(5x - 2y) Fe(NO3)3 + Nx
Oy + (23x - 9y)H2O 

D. Cân bằng phương trình phản nghịch ứng chất hóa học sau

Ghi chú đặc biệt: Phân tử không bao giờ chia đôi, vì vậy dù cân bằng theo phương pháp nào thì vẫn phải đảm bảo một công dụng đó là các hệ số là đa số số nguyên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *