C6H5Nh2 + Hcl → C6H5Nh3Cl Anilin Phản Ứng Với Dung Dịch, Lý Thuyết Đ/s Amin Flashcards

C6H5NH2 HCl: Anilin tác dụng với hc

1. Phương trình Anilin tính năng với HCl3. Tính chất hóa học tập của Anilin

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl được Vn
Doc soạn hướng dẫn chúng ta viết phương Anilin tính năng với HCl. Phương trình này cho biết Anilin gồm tính bazo, công dụng được với hỗn hợp axit và làm quỳ hóa đỏ. 


Anilin phenylamoni clorua

Mởi rộng: Phương trình tổng quát amin tác dụng với hỗn hợp axit HCl

R–NH2 + HCl → R–NH3Cl

2. Điều khiếu nại Anilin tính năng với HCl

Nhiệt độ thường 

3. đặc thù hóa học tập của Anilin

3.1. Bị oxi hóa vì chưng oxi

- Để lâu trong không khí, anilin gửi sang màu đen vì bị oxi hóa vì oxi trong không khí

3.2. Tính bazơ

- Anilin phản ứng với axit táo tợn tạo thành ion anilium

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl-

3.3. Phản ứng cùng với axit nitrơ

C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

3.4. Bội nghịch ứng núm ở nhân thơm

4. Bài bác tập áp dụng liên quan 


Câu 1.

Bạn đang xem: Anilin phản ứng với dung dịch

bí quyết chung của amin no đối kháng chức, mạch hở là:

A. Cn
H2n+1N

B. Cn
H2n+1NH2

C. Cn
H2n+3N

D. Cx
Hy
N


Xem đáp án
Đáp án C

Công thức tầm thường của amin no đối chọi chức, mạch hở là Cn
H2n+3N


Câu 2. Số đồng phân amin bậc II của C4H11N là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Xem đáp án
Đáp án C

Số đồng phân amin bậc 2 của C4H11N là: CH3CH2NHCH3CH2 ; CH3CH2CH2NHCH3; CH3CH(CH3)NHCH3

=> có 3 đồng phân


Câu 3. dãy gồm những chất hầu hết làm giấy quì tím ẩm chuyển sang màu xanh là:

A. Anilin, metyl amin, amoniac.

B. Amoni clorua metylamin natri hiđroxit.

C. Anilin amoniac natri hiđroxit.

D. Metylamin, amoniac, natri axetat.


Xem đáp án
Đáp án C

Dãy gồm những chất phần lớn làm giấy quì tím ẩm chuyển sang màu xanh lá cây là anilin amoniac natri hiđroxit.


Câu 4. Khi mang lại etylamin vào hỗn hợp Fe
Cl3, hiện tượng lạ nào xẩy ra có:

A. Khí bay ra

B. Kết tủa red color nâu

C. Khí hương thơm khai cất cánh ra

D. Không hiện tượng lạ gì.


Xem đáp án
Đáp án B

Khi đến etylamin vào dung dịch Fe
Cl3 sẽ xuất hiện kết tủa red color nâu theo bội phản ứng chất hóa học sau:

3C2H5NH2 + 3H2O + Fe
Cl3 → Fe(OH)3↓ + 3C2H5NH3Cl


Câu 5. Để biệt lập anilin cùng etylamin đựng vào 2 lọ riêng biệt, ta cần sử dụng thuốc thử làm sao sau đây?

A. Dung dịch Br2

B. Hỗn hợp HCl

C. Dung dịch Na
OH


D. Dung dịch Ag
NO3


Xem đáp án
Đáp án A

Để rõ ràng anilin với etylamin ta dùng dung dịch Br2. Anilin chế tác kết tủa white còn etylamin ko tác dụng


Câu 6. Cho anilin chức năng với các chất sau: hỗn hợp Br2, H2, hỗn hợp HCl, dung dịch Na
OH, HNO2. Số làm phản ứng xẩy ra là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Xem đáp án
Đáp án A

Anilin có thể tính năng được với: dung dịch Br2, dung dịch HCl, HNO2

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl-

C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

C6H5NH2 + 3Br2

*
C6H2Br3NH2 + 3HBr


Câu 7. Dung dịch hóa học nào sau đây làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành xanh?

A. C6H5NH2.

B. H2N-CH2-COOH

C. CH3CH2CH2NH2.

D. H2N-CH(CH2-CH2-COOH)-COOH.


Xem đáp án
Đáp án C

Loại bởi vì A. C6H5NH2 ko làm thay đổi màu sắc quỳ tím

Loại vị B H2N-CH2-COOH có 1 nhóm -NH2 với 1 đội -COOH ⟹ ko làm thay đổi màu sắc quỳ tím.

Đúng vị C. CH3CH2CH2NH2 có một nhóm -NH2 làm chuyển màu quỳ tím thành xanh

Loại bởi vì D. H2N-CH(CH2-CH2-COOH)-COOH có 1 nhóm -NH2 và 2 nhóm -COOH ⟹ làm thay đổi màu sắc quỳ tím thành đỏ


.....................................

Trên phía trên Vn
Doc đang gửi tới độc giả C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl. Các chúng ta cũng có thể các em cùng tìm hiểu thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài xích tập vật Lí 12 ,....

Xem thêm: Tình Yêu Chân Chính Không Có Đặc Điểm Nào Dưới Đây ?


Ngoài ra, Vn

Đánh giá bài bác viết
1 6.215
Chia sẻ bài bác viết
thu xếp theo khoác định tiên tiến nhất Cũ nhất

Phương trình phản nghịch ứng


ra mắt chính sách Theo dõi công ty chúng tôi Tải áp dụng ghi nhận
*
Đối tác của Google
*

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl được armyracostanavarino.com soạn hướng dẫn chúng ta viết phương Anilin công dụng với HCl. Phương trình này cho biết Anilin có tính bazo, tác dụng được với hỗn hợp axit và làm cho quỳ hóa đỏ.


Anilin phenylamoni clorua

Mởi rộng: Phương trình bao quát amin công dụng với dung dịch axit HCl

R–NH2 + HCl → R–NH3Cl

2. Điều khiếu nại Anilin tính năng với HCl

Nhiệt độ thường

3. Tính chất hóa học của Anilin

3.1. Bị oxi hóa vị oxi

– Để lâu trong ko khí, anilin chuyển sang màu black vì bị oxi hóa bởi oxi trong không khí

3.2. Tính bazơ

– Anilin làm phản ứng cùng với axit mạnh bạo tạo thành ion anilium

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl–

3.3. Phản bội ứng với axit nitrơ

C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

3.4. Phản bội ứng cụ ở nhân thơm

*

4. Bài bác tập áp dụng liên quan 

Câu 1. Công thức chung của amin no solo chức, mạch hở là:


HCO3 + HCl → Na
Cl + CO2 + H2O

A. Cn
H2n+1N

B. Cn
H2n+1NH2

C. Cn
H2n+3N

D. Cx
Hy
N


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C Công thức tầm thường của amin no đối kháng chức, mạch hở là Cn
H2n+3N

Câu 2. Số đồng phân amin bậc II của C4H11N là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án C Số đồng phân amin bậc 2 của C4H11N là: CH3CH2NHCH3CH2 ; CH3CH2CH2NHCH3; CH3CH(CH3)NHCH3

=> tất cả 3 đồng phân


Câu 3. Dãy gồm những chất đầy đủ làm giấy quì tím ẩm chuyển sang màu xanh da trời là:

A. Anilin, metyl amin, amoniac.

B. Amoni clorua metylamin natri hiđroxit.

C. Anilin amoniac natri hiđroxit.

D. Metylamin, amoniac, natri axetat.


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án C Dãy gồm những chất đều làm giấy quì tím độ ẩm chuyển sang màu xanh là anilin amoniac natri hiđroxit.

Câu 4. Khi mang đến etylamin vào dung dịch Fe
Cl3, hiện tượng lạ nào xảy ra có:

A. Khí cất cánh ra

B. Kết tủa red color nâu

C. Khí mùi hương khai cất cánh ra

D. Không hiện tượng kỳ lạ gì.


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án B Khi cho etylamin vào dung dịch Fe
Cl3 sẽ lộ diện kết tủa màu đỏ nâu theo phản nghịch ứng hóa học sau:

3C2H5NH2+ 3H2O + Fe
Cl3 → Fe(OH)3↓ + 3C2H5NH3Cl


Câu 5. Để biệt lập anilin và etylamin đựng trong 2 lọ riêng biệt biệt, ta cần sử dụng thuốc thử như thế nào sau đây?

A. Hỗn hợp Br2

B. Dung dịch HCl

C. Hỗn hợp Na
OH

D. Hỗn hợp Ag
NO3


Đáp Án đưa ra Tiết
Đáp án A

Để sáng tỏ anilin cùng etylamin ta cần sử dụng dung dịch Br2. Anilin sản xuất kết tủa white còn etylamin ko tác dụng


Câu 6. Cho anilin chức năng với những chất sau: dung dịch Br2, H2, hỗn hợp HCl, hỗn hợp Na
OH, HNO2. Số bội phản ứng xảy ra là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Đáp Án bỏ ra Tiết
Đáp án A Anilin bao gồm thể công dụng được với: dung dịch Br2
Advertisement
, dung dịch HCl, HNO2

C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3+Cl–

C6H5NH2 + HNO2 + HCl → C6H5N2Cl + 2H2O

C6H5NH2 + 3Br2 

*
 C6H2Br3NH2 + 3HBr


Câu 7. Dung dịch hóa học nào dưới đây làm chuyển màu quỳ tím thành xanh?

A. C6H5NH2.

B. H2N-CH2-COOH

C. CH3CH2CH2NH2.

D. H2N-CH(CH2-CH2-COOH)-COOH.


Đáp Án chi Tiết
Đáp án C Loại do A. C6H5NH2 không làm thay đổi màu sắc quỳ tím

Loại vì B H2N-CH2-COOH có một nhóm -NH2 và 1 đội -COOH ⟹ ko làm chuyển màu quỳ tím.

Đúng do C. CH3CH2CH2NH2 có 1 team -NH2 làm chuyển màu quỳ tím thành xanh

Loại vày D. H2N-CH(CH2-CH2-COOH)-COOH có một nhóm -NH2 và 2 team -COOH ⟹ làm đổi màu quỳ tím thành đỏ


Advertisement
Phương trình thoái hóa khử
Phương trình năng lượng điện li KMn
O4
Phương trình năng lượng điện li của K2Cr2O7
Previous Post: &#x
AB; Tổng hợp bài xích tập tiếng Anh lớp 10 cả năm bài xích tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 10
Next Post: hiểu hơn về hoa màu đông lạnh, tất cả nên áp dụng thực phẩm ướp lạnh hay không? &#x
BB;

Primary Sidebar


Tra cứu Điểm Thi


Công nuốm Hôm Nay


Công gắng Online Hữu Ích


*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *