VIẾT SỐ THÍCH HỢP VÀO CHỖ CHẤM A) 4 TẤN 562 KG BẰNG BAO NHIÊU TẤN 562 KG=


Bạn đang xem: 4 tấn 562 kg bằng bao nhiêu tấn

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Lời giải chi tiết

a) (4) tấn (562kg =) (4 dfrac 5621000) tấn (= 4,562) tấn;

b) (3) tấn (14kg =) (3 dfrac 141000) tấn (= 3,014) tấn;

c) (12) tấn (6kg = 12 dfrac 61000) tấn (=12,006) tấn;

d) (500kg = dfrac 5001000) tấn (= 0,500) tấn (= 0,5) tấn.

Hoc
Tot.Nam.Name.Vn


*
chia sẻ
*
Bình luận

Vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả

Giải cực nhọc hiểu

Giải sai

Lỗi không giống

Hãy viết chi tiết giúp Hoc
Tot.Nam.Name.Vn


*
CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ PHÂN SỐ. GIẢI TOÁN LIÊN quan liêu ĐẾN TỈ LỆ. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH

Cảm ơn các bạn đã sử dụng Hoc
Tot.Nam.Name.Vn.Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

*

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên

Xem thêm: Lý Thuyết Diện Tích Toàn Phần Hình Hộp Chữ Nhật Toán 5, Công Thức Tính Diện Tích Hình Hộp Chữ Nhật

*

4 tấn 562 kg =........ Tấn 3 tấn 14 kg= ....... Tấn

12 tấn 6 kg= .......... Tấn 500kg = ........ Tấn

đổi ra số thập phân nha bn!!!


*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà chúng ta gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà các bạn cần!

Viết số thập phân tương thích vào khu vực chấm:

a) 4 tấn 562 kg = ... Tấn ; b) 3 tấn 14 kilogam = ... Tấn ;

c) 12t 6kg = ... Tấn; d) 500kg = ... Tấn ;


viết số thập phân tương thích vào địa điểm chấm: 1)3 tấn216kg=…tấn 7 tấn107kg=…tấn 2)2kg=…tạ 9kg=…tạ 3)72 tấn 5kg=…tấn 24 tấn8kg=…tấn 4)9 tấn15kg=…tấn 2 tấn47kg=…tấn 5)400kg=…tấn 700kg=…tấn 6)3700g=…kg 4600g=…kg 7)48kg45g=...kg 72kg18g=kg


400 dm2 = .. .m2 1 500 dm2 = ... Mét vuông 70 000 cm2 = ... M2 c/ 4 tấn 562 kg = ... Tấn 3 tấn 14 kg = ... Tấn d/ 315 cm = ... M 34 dm = ... M


400 dm2 = 4 m2

1 500dm2 = 15m2

70 000cm2 = 7m2

c/ 4 tấn 562kg = 4,562 tấn

3 tấn 14kg = 3,014 tấn

d/ 315 centimet = 3,15 m

34 dm = 3,4 m

nếu không đúng mog các bạn thông cảm ^-^


Viết số thập phân thích hợp vào địa điểm chấm :a ) 21kg 127g = ............... Kilogam ; 13kg 65g = ................. Kg ; 6kg 8g = ............... Kg ; 3175g = ................ Kg ; 628g = ................. Kg ; 75g = ................. Kg ;b ) 4 tấn 3 tạ = ................ Tấn ; 3 tấn 26 yến = .................. Tấn ; 2 tạ 15kg = ................. Tạ ; 1 tấn 250kg = ............... Tấn ; 2 tấn 75kg = .................. Tấn ; 76kg = .................. Tấn ;...

Viết số thập phân thích hợp vào địa điểm chấm :

a ) 21kg 127g = ............... Kilogam ; 13kg 65g = ................. Kilogam ; 6kg 8g = ............... Kg ;

3175g = ................ Kg ; 628g = ................. Kilogam ; 75g = ................. Kg ;

b ) 4 tấn 3 tạ = ................ Tấn ; 3 tấn 26 yến = .................. Tấn ; 2 tạ 15kg = ................. Tạ ;

1 tấn 250kg = ............... Tấn ; 2 tấn 75kg = .................. Tấn ; 76kg = .................. Tấn ;


a) 21kg 127g = 21,127kg ; 13kg 65g = 13,065kg ; 6kg 8g = 6,008kg ; 3175g = 3,175kg ; 628g = 0,628kg ; 75g = 0,075kg

b) 4 tấn 3 tạ = 4,3 tấn ; 3 tấn 26 yến = 3,26 tấn ; 2 tạ 15 kilogam = 2,15 tạ ; 1 tấn 250kg = 1,25 tấn ; 2 tấn 75kg = 2,075 tấn ; 76kg = 0,076 tấn


1.Viết số thập phân phù hợp vàochỗ chấm:a)24kg 500g=....kg b)40 tạ 5 kg=......tạ6kg 20g=......kg 8t 80 kg=......tấn5 tạ 40kg=....tạ 3 tấn 6kg=.......tấn2.Đúng/Saia)500kg=0,5 tạ b)500kg=0,5 tấnc)3040g=30,4kg d)3040g=3,04kge)6 tấn 200kg=6,20 tấn g)6 tấn 20 kg=6,02kg
Nếu bn nào có tác dụng đầu...

1.Viết số thập phân thích hợp vàochỗ chấm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *